Процедура : 2011/2841(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0001/2012

Внесени текстове :

B7-0001/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/01/2012 - 16.1
CRE 18/01/2012 - 16.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0001

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 103kWORD 51k
12.1.2012
PE479.438v01-00
 
B7-0001/2012

внесено съгласно член 183 от Правилника за дейността


относно числения състав на комисиите


Председателски съвет
ИЗМЕНЕНИЯ

Решение на Европейския парламент относно числения състав на комисиите  
B7‑0001/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–   като взе предвид своите решения от 15 юли 2009 г.(1) и 14 декември 2011 г.(2) относно числения състав на парламентарните комисии,

–   като взе предвид член 183 от своя правилник,

1.  Решава да измени броя на членовете на парламентарните комисии, както следва:

     C01.    Комисия по външни работи: 76 членове;

     C02.     Комисия по развитие: 30 членове;

     C03.     Комисия по международна търговия: 31 членове;

     C04.     Комисия по бюджети: 43 членове;

     C05.     Комисия по бюджетен контрол: 30 членове;

     C06.     Комисия по икономически и парични въпроси: 48 членове;

     C07.     Комисия по заетост и социални въпроси: 49 членове;

     C08.     Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните: 69 членове;

     C09.     Комисия по промишленост, изследвания и енергетика: 61 членове;

     C10.     Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите: 41 членове;

     C11.     Комисия по транспорт и туризъм: 47 членове;

     C12.     Комисия по регионално развитие: 50 членове;

     C13.     Комисия по земеделие и развитие на селските райони: 44 членове;

     C14.     Комисия по рибно стопанство: 25 членове;

     C15.     Комисия по култура и образование: 31 членове;

     C16.     Комисия по правни въпроси: 25 членове;

     C17.     Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: 60 членове;

     C18.     Комисия по конституционни въпроси: 24 членове;

     C19.     Комисия по правата на жените и равенството между половете: 35 членове;

     C20.     Комисия по петиции: 35 членове,

     и да измени броя на членовете на парламентарните подкомисии, както следва:

     SC01A.               Подкомисия по правата на човека: 31 членове;

     SC01B.     Подкомисия по сигурност и отбрана: 31 членове;

2.  Решава, във връзка с решението на Председателския съвет от 9 юли 2009 г. относно състава на бюрата на комисиите, че бюрата на комисиите могат да включват не повече от четирима заместник-председатели;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2009)0001.

(2)

Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0571.

Последно осъвременяване: 13 януари 2012 г.Правна информация