Postup : 2012/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0019/2012

Předložené texty :

B7-0019/2012

Rozpravy :

OJ 01/02/2012 - 59

Hlasování :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0024

NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 80k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0017/2012
25. 1. 2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o Íránu a jeho jaderném programu (2012/2512(RSP))


María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi za skupinu S&D

Usnesení evropského parlamentu o Íránu a jeho jaderném programu (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

–   s ohledem na článek 110 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ministři zahraničních věcí se dohodli na dalších omezujících opatřeních vůči Íránu, a to v odvětví energetiky, mimo jiné na postupném uvalení embarga na dovoz ropy z Íránu do EU, ve finančním odvětví, včetně opatření proti íránské centrální bance, a v odvětví dopravy, a zároveň se dohodli i na dalších omezeních vývozu, zejména pokud jde o zlato a citlivé zboží a technologie dvojího užití; v souvislosti s omezujícími opatřeními pak byly označeny další osoby a subjekty včetně několika subjektů ovládaných Islámskými revolučními gardami (IRGC);

B.  vzhledem k tomu, že přijatá omezující opatření odrážejí vážné a prohlubující se obavy ohledně „možného vojenského rozměru íránského jaderného programu“, jež jsou vyjádřeny v poslední zprávě MAAE; vzhledem k tomu, že obavy z možného vojenského rozměru íránského jaderného programu jsou pak dále umocněny skutečností, že v zařízení ve Fordou nedaleko města Kóm byly nedávno zahájeny práce na obohacování uranu až na hodnotu 20 %; vzhledem k tomu, že však MAAE neprohlásila s konečnou platností, že Írán vyvíjí jaderné zbraně;

C. vzhledem k tomu, že Rada znovu potvrdila, že je ve věci íránské jaderné otázky odhodlána usilovat o diplomatické řešení v souladu s přístupem ve dvou rovinách;

D. vzhledem k tomu, že Rada znovu potvrdila, že cílem EU i nadále zůstává dosažení komplexního a dlouhodobého řešení, jež by při respektování legitimních práv Íránu na mírové využití jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní vybudovalo na mezinárodní úrovni důvěru v ryze mírovou povahu íránského jaderného programu;

E.  vzhledem k tomu, že neexistence smysluplného dialogu mezi Západem a Íránem vedla k nebezpečné eskalaci napětí v oblasti Perského zálivu, včetně hrozby vedoucích íránských představitelů, že bude uzavřena Hormuzská úžina, pokud bude blokován vývoz ropy ze země;

1.  podporuje dodatečná omezující opatření, jež Rada přijala vůči Íránu v odvětví energetiky a ve finančním odvětví i dodatečné sankce proti osobám a subjektům, včetně několika subjektů ovládaných Islámskými revolučními gardami (IRGC);

2.  vyzývá Radu a Komisi, aby vydaly jasná varování všem soukromým a veřejným subjektům v Evropě o právních důsledcích, jimž budou muset čelit, pokusí-li se jakkoli porušit nebo obejít omezující opatření přijatá vůči Íránu;

3.  vyjadřuje vážné znepokojení nad růstem mezinárodního napětí a výměnou výhrůžek v souvislosti s íránským jaderným programem;

4. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že Irák urychlil obohacování uranu v rozporu s šesti rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, jak ukazuje nedávné zahájení prací na obohacování uranu až na hodnotu 20 % v podzemním zařízení ve Fordou nedaleko města Kom;

5.  připomíná, že Írán je členem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a jako takový povoluje inspekce svých uznaných jaderných zařízení prováděné odborníky MAAE; vyzývá Írán, aby s MAAE plně spolupracoval, mimo jiné i v souvislosti s plánovanou návštěvou náměstka generálního ředitele pro záruky.

6.  zdůrazňuje, že je třeba vyhnout se vojenské konfrontaci a že by se mělo usilovat všemi prostředky o diplomatické řešení jaderné krize;

7.  připomíná, že sankce nejsou samoúčelné; připomíná závazek vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise, Catherine Ashtonové, a Rady vést dvojí strategii; naléhavě vyzývá skupinu E3+3 a Írán, aby se vrátily k jednacímu stolu, a vyzývá všechny strany jednání, aby vypracovaly vzájemně přijatelný kompromis s cílem vyměnit íránský nízko obohacený uran za palivo do lékařského výzkumného reaktoru;

8.  zdůrazňuje, že je třeba pečlivě hodnotit a sledovat humanitární dopady dodatečných sankcí vůči Iránu; vyjadřuje znepokojení nad jejich případnými negativními dopady na veškeré íránské obyvatelstvo, což by íránské vládě poskytlo příležitost k vedení propagandistické kampaně;

9.  vyjadřuje plnou solidaritu všem Íráncům, kteří se statečně staví proti masivnímu porušování lidských práv, jehož se dopouštějí íránské orgány, a vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, a Radu, aby našly nové a inteligentní způsoby, jak poskytnout konkrétní podporu všem íránským aktivistům bojujícím za lidská práva a demokracii;

10. je znepokojen vlnou zatýkání íránských novinářů a bloggerů, zejména případy Parastua Dokuhakiho a Marzieha Rasuliho, kteří byli nedávno uvězněni na samotku v teheránské věznici Evin; vyjadřuje politování nad těmito akcemi jako nad jasnými pokusy íránské vlády zamezit jakýmikoli prostředky svobodné výměně informací před nadcházejícími parlamentními volbami v březnu 2012;

11. odsuzuje veškeré akty agrese, vraždy a provokace, jako jsou zjevně plánované vraždy íránských jaderných vědců, jejichž poslední obětí se stal Mustafa Ahmadi Roshan, i věznění a rozsudky smrti nad zahraničními občany, jež provádějí íránské bezpečnostní síly ve snaze stupňovat politický nátlak, jak o tom svědčí nedávný případ amerického občana Amira Mirzaje Hekmatiho;

12. naléhavě vyzývá íránský parlament a vládu, aby ratifikovaly a provedly dodatkový protokol a plně uplatnily i ustanovení komplexní Dohody o uplatňování záruk;

13. domnívá se, že pro snížení napětí s Íránem by se vztahy s touto zemí neměly omezovat pouze na jadernou otázku; vyzývá proto k vyvinutí stálého a trvalého úsilí ze strany vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise, a Rady k otevření širší agendy, jež by zahrnovala další otázky, jako je situace v Iráku a v Afghánistánu, regionální bezpečnost a lidská práva, a jež by se mohla rozvinout v širší spolupráci, jakmile bude náležitě vyřešena jaderná otázka;

14. zdůrazňuje, že v zemích, vůči nimž uplatňuje EU omezující opatření, je zvláště důležitá přítomnost EU na místě s cílem zajistit, aby byly členské státy i vedoucí zastoupení EU úzce zapojeni do procesu navrhování, zaměřování, provádění, sledování a vyhodnocování omezujících opatření a jejich důsledků a aby byl jejich dopad na íránský lid snížen na minimum; trvá proto na tom, že EU by měla mít v Teheránu své zastoupení;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi EU, místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu řediteli MAAE, vládám a parlamentům zemí Mašreku, Radě pro spolupráci v Zálivu, Izraeli, Palestině, Iráku, Turecku a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

 

Poslední aktualizace: 27. ledna 2012Právní upozornění