Eljárás : 2011/2916(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0045/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0045/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 02/02/2012 - 12.6
CRE 02/02/2012 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0022

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 117kWORD 59k
31.1.2012
PE479.466v01-00
 
B7-0045/2012

az eljárási szabályzat 88. cikkének (2) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja alapján:


az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről


Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

az Európai Parlament állásfoglalása az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről  
B7‑0045/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetére,

–   tekintettel az 1924/2006/EK rendelet 25. cikkében említett bizottság 2011. október 13-i véleményére,

–   tekintettel az 1924/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2007. december 14-én jóváhagyott bizottsági iránymutatásokra(2),

–   tekintettel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–   tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára(4),

–   tekintettel eljárási szabályzata 88. cikkének (2) bekezdésére és (4) bekezdése b) pontjára,

A. mivel amint arról az 1924/2006/EK rendelet 3. cikke rendelkezik, a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások nem lehetnek valótlanok, félreérthetőek vagy megtévesztőek;

B.  mivel amint arról az 1924/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése rendelkezik, a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha az átlagfogyasztótól elvárható, hogy megértse az állításban kifejtett kedvező hatásokat;

C. mivel amint arról az 1924/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdése rendelkezik, a tápanyag-összetételre vonatkozó összehasonlító állításokban az adott élelmiszer összetételét több, azonos csoportba tartozó élelmiszerrel kell összevetni, (...) többek között eltérő márkájú élelmiszerekkel is;

D. mivel az 1169/2011/EU rendelet 7. cikkének értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő az élelmiszer jellege, tulajdonságai és jellemzői tekintetében;

E.  mivel a tápanyag-összetételre vonatkozóan a Bizottság által javasolt, az 1924/2006/EK rendelet mellékletébe beillesztendő új kategória („most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz”) az élelmiszerek tápanyag-összetételére vonatkozó állítások megengedhetősége mögött meghúzódó, a fentiekben felsorolt elvek alapján ellentétben áll az alapvető jogi aktus céljával és tartalmával, mivel az az átlagfogyasztó számára félreérthető, félrevezető és megtévesztő;

F.  mivel az újonnan bevezetett „most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz” állítás sérti az 1924/2006/EK rendelet 9. cikkének (2) bekezdésben említett összehasonlíthatóság elvét; mivel az új kategória lehetővé teszi, hogy egy terméket önmaga korábbi verziójával hasonlítsanak össze, tekintet nélkül az adott tápanyag kezdőértékére, ami lehetett kiemelkedően magas is a forgalomban lévő egyéb termékekhez képest; mivel a nem módosított, ám egy új tápanyag-megjelöléssel ellátott, eltérő márkájú terméknél bizonyos tápanyagokból kevesebbet tartalmazó termék nem viselheti a tápanyag-összetételre vonatkozó új állítást, és ez elkerülhetetlenül a fogyasztók megtévesztéséhez vezet;

G. mivel a „most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz” állítás tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet a már használatos „csökkentett [tápanyagot] tartalmaz” és „light/lite” állítások esetén; mivel ahhoz, hogy ez utóbbi állítást használni lehessen, a hasonló termékekhez képest az adott terméknek 10%-kal kevesebb mikrotápanyagot, 25%-kal kevesebb nátriumot, illetve 30%-kal kevesebb cukrot/zsírt kell tartalmaznia; mivel a fogyasztó joggal vélheti, hogy a „most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz” állítás szerinti csökkentés jelentősebb, mint a „csökkentett” [tápanyag] vagy „light/lite” jelzéssel ellátott termékekben, annak ellenére, hogy ez utóbbi állítások használatára vonatkozó szabályok jóval szigorúbbak, mint a „most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz” állításra vonatkozó szabályok, ahol is az előírt minimális csökkentés 15%;

H. mivel a „most x %-kal kevesebb [tápanyagot] tartalmaz” állítás nem teszi érdekelté a termelőket abban, hogy termékeiket jelentősebben átalakítsák annak érdekében, hogy megfeleljenek a „csökkentett” [tápanyag] vagy „light/lite” állításoknak, mivel egyszerűbb 15%-kal csökkenteni a tápanyagot, mint 30%-kal;

I.   mivel a tervezet (4) preambulumbekezdésében a Bizottság kétséget kizáróan elismeri, hogy „a cukortartalom csökkentésétől a fogyasztók energiatartalom-csökkenést várnak”; mivel a tervezet mellékletének 2. pontjában említett, a „csökkentett zsír-/cukortartalom” állításra vonatkozó módosításban a Bizottság úgyszintén megengedi, hogy az állítást akkor is használják, ha az adott termék energiatartalma ugyanakkora, mint a hasonló termékeké;

1.  elutasítja az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetét;

2. úgy véli, hogy e bizottsági rendelet tervezete nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával és tartalmával;

3. felkéri a Bizottságot, hogy nyújtsa be a bizottságnak az intézkedés módosított tervezetét;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

 

(1)

HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf

(3)

HL L 304., 2011.11.22., 18.o.

(4)

HL L 184., 1999.7.17., 23.o.

Utolsó frissítés: 2012. február 1.Jogi nyilatkozat