Procedură : 2012/2505(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0052/2012

Texte depuse :

B7-0052/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.6

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0054

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 123kDOC 85k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0052/2012
8.2.2012
PE479.478v01-00
 
B7-0052/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația politică din Rusia (2012/2505(RSP))


Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația politică din Rusia (2012/2505(RSP))  
B7‑0052/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, care a intrat în vigoare în 1997 și care a fost prelungit până când va fi înlocuit de un nou acord,

–   având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru modernizare” inițiat în 2010,

 având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare privind Rusia, în special Rezoluția din 14 decembrie 2011(1) privind alegerile pentru Duma de Stat și cea din 7 iulie 2011(2) privind pregătirea alegerilor din decembrie 2011 pentru Duma de Stat din Rusia,

 având în vedere raportul final din 12 ianuarie al OSCE/ODIHR de observare a alegerilor, referitor la alegerile pentru Duma de Stat din 4 decembrie 2011,

–   având în vedere raportul final de observare a alegerilor al Comisiei Parlamentare a Consiliului Europei (PACE) din 23 ianuarie 2012, referitor la alegerile parlamentare din Rusia, precum și declarația din 21 ianuarie 2012 a delegației postelectorale a PACE în Rusia,

–   având în vedere consultările UE-Rusia în domeniul drepturilor omului, în special reuniunea cea mai recentă pe această temă, din 29 noiembrie 2011,

–   având în vedere Declarația din 6 decembrie 2011 a Înaltei Reprezentante a UE, Catherine Ashton, privind alegerile pentru Duma de Stat din Federația Rusă, precum și discursul său din 14 decembrie 2011, de la Strasbourg, privind Summitul UE - Rusia și cel din 1 februarie 2011 privind situația politică din Rusia,

–   având în vedere Declarația făcută la 15 decembrie 2011 de Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, în urma Summitului UE - Rusia,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât relațiile dintre UE și Rusia se dezvoltă constant în ultimele decenii, ducând la o vastă și profundă interdependență, menită să-și continue evoluția în viitor;

B.  întrucât încheierea unui acord de parteneriat strategic între UE și Federația Rusă rămâne de o importanță capitală pentru dezvoltarea și intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri;

C. întrucât persistă îngrijorări legate de evoluția situației din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protecția drepturilor omului, precum și respectarea principiilor democratice și a normelor și procedurilor electorale convenite de comun acord; întrucât Federația Rusă este membru cu drepturi depline al Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și s-a angajat, în consecință, să respecte principiile democrației și drepturilor omului;

D.  întrucât, la 12 aprilie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat împotriva complexității excesive a procedurilor de înregistrare a partidelor politice din Rusia, care nu respectă standardele electorale stabilite de Consiliul Europei și de OSCE; întrucât limitarea înregistrării partidelor politice și a candidaților afectează negativ competiția politică și pluralismul din Rusia;

E.  întrucât, în ciuda inițiativelor recente limitate de a îmbunătăți legile electorale, normele generale rămân excesiv de complicate și, în unele cazuri, vagi, ceea ce conduce la o aplicare inconsecventă a bazei juridice;

F.  întrucât, conform raportului final de observare al OSCE/ODIHR, alegerile pentru Duma din 4 decembrie 2011 nu au respectat întru totul standardele de libertate și corectitudine a alegerilor și au fost marcate de convergența dintre stat și partidul de la guvernare, inclusiv de lipsa independenței administrației electorale, de favoritismul mass-media și de ingerința statului la diferite niveluri; întrucât, conform acestui raport, în cadrul alegerilor pentru Duma s-au comis un număr mare de încălcări ale procedurilor, au fost raportate cazuri de manipulare și există indicii solide cu privire la umplerea excesivă a urnelor de votare;

G. întrucât, de la alegerile pentru Duma din 4 decembrie 2011, populația rusă și-a exprimat, printr-o serie de demonstrații de masă, dorința de a trăi într-o democrație și de a vedea realizată o reformă cuprinzătoare a sistemului electoral, în acestea remarcându-se așa numiții „demonstranți cu panglică albă”;

H. întrucât pluralismul politic este o piatră de temelie a democrației și a societății moderne, precum și o sursă de legitimitate politică; întrucât pregătirile pentru alegerile prezidențiale trebuie să asigure libertatea și corectitudinea procesului, cu șanse egale pentru toți candidații,

1.  ia act de rapoartele OSCE/ODIHR și Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la alegerile pentru Duma, în care se constată că alegerile nu au respectat standardele electorale stabilite de OSCE și au fost marcate de convergența statului și a partidului aflat la guvernare, de încălcări ale procedurilor, de indicii privind existența manipulărilor și de lipsa de independență a administrației electorale;

2.  solicită autorităților ruse să continue să desfășoare investigații cuprinzătoare și transparente în toate cazurile în care au fost raportate fraude și intimidări, pentru a-i sancționa pe cei responsabili și a repeta scrutinul acolo unde au fost dovedite nereguli; subliniază că legislația electorală a Rusiei prevede căi de atac și posibilitatea rectificării; subliniază, cu toate acestea, că tratarea plângerilor de către Comisia electorală centrală a fost lipsită de transparență, eficiență și promptitudine;

3.  salută faptul că președintele Medvedev a anunțat o serie de reforme cuprinzătoare ale sistemului politic, printre care și simplificarea atât de necesară a normelor de înregistrare a partidelor politice; solicită un angajament serios de a lua în considerare și problemele legate de libertatea presei și de libertatea de exprimare și de întrunire; reafirmă disponibilitatea UE de a coopera cu Rusia în toate modurile posibile, inclusiv în cadrul oferit de Parteneriatul pentru modernizare, pentru a crește nivelul de respectare a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, precum și eficacitatea unui sistem independent al statului de drept în Rusia;

4.  subliniază că demonstrațiile pașnice din Rusia sunt o dovadă a faptului că poporul rus dorește mai multă democrație; solicită autorităților ruse să considere aceste demonstrații ca o ocazie de a răspunde apelului poporului rus pentru mai multă democrație, de a reforma legile electorale și de a respecta standardele Consiliului Europei și ale OSCE în cooperare cu Comisia de la Veneția;

5.  reamintește că restricționarea pluralismului politic în timpul pregătirilor pentru alegerile pentru Duma constituie una dintre deficiențele majore ale acestor alegeri; își exprimă îngrijorarea cu privire la excluderea candidaților opoziției de la participarea la alegerile prezidențiale din 4 martie 2012, subminând din nou competiția politică și pluralismul;

6.  solicită autorităților ruse să angajeze un dialog cu opoziția și să-și reconsidere decizia de a refuza înregistrarea liderului opoziției, Grigory Yavlinsky, în campania pentru alegerile prezidențiale; solicită autorităților ruse să garanteze desfășurarea, în luna martie, a unor alegeri prezidențiale libere, corecte și democratice, cu șanse egale pentru toți candidații;

7.  solicită OSCE și Consiliului Europei să urmărească investigațiile privind neregulile și să monitorizeze îndeaproape pregătirile pentru alegerile prezidențiale și consolidarea normelor electorale, după cum s-a convenit cu autoritățile ruse;

8.  ia act de faptul că sunt așteptați 600 de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale (din partea OSCE/ODIHR, PACE, Organizația pentru cooperare de la Shanghai și CSI); subliniază că este necesară o observare internațională și națională a alegerilor, evitând interferența și obstacolele din partea autorităților ruse, care se pare că au existat în cazul alegerilor pentru Duma;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la prelungirea anchetei și a procesului penal legate de moartea lui Serghei Magnitsky; solicită clarificarea rapidă a morții sale tragice și pedepsirea vinovaților;

10. solicită insistent Rusiei să se alăture consensului internațional și să permită Consiliului de Securitate să acționeze pe baza propunerilor Ligii Arabe pentru a soluționa criza siriană; subliniază că, în calitatea sa de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, Rusia trebuie să-și asume în mod serios responsabilitatea pentru pacea și securitatea internațională;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0575.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0335.

Ultima actualizare: 10 februarie 2012Notă juridică