Eljárás : 2012/2505(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0058/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0058/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 16/02/2012 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0054

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 79k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0052/2012
8.2.2012
PE479.485v01-00
 
B7-0058/2012

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a közelgő, 2012. március 4-i orosz elnökválasztásról és a 2011. december 4-i Állami Duma-választások eredményéről (2012/2505(RSP))


Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a közelgő, 2012. március 4-i orosz elnökválasztásról és a 2011. december 4-i Állami Duma-választások eredményéről (2012/2505(RSP))  
B7‑0058/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az Állami Duma-választások eredményéről szóló 2011. december 14-i(1) és az Orosz Állami Duma 2011. decemberi választására való felkészülésről szóló 2011. július 7-i(2) állásfoglalására,

–   tekintettel az EBESZ/ODIHR Orosz Állami Duma 2011. december 4-i választásáról szóló 2012. január 12-i végleges megfigyelési jelentésére,

–   tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének az orosz parlamenti választásokról szóló 2012. január 23-i végleges megfigyelési jelentésére, valamint a választásokat követően Oroszországba utazó küldöttségének 2012. január 21-i nyilatkozatára,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az EU főképviselőjének az oroszországi Állami Duma-választásokról kiadott 2011. december 6-i nyilatkozatára, valamint a 2011. december 13-án, Strasbourgban megrendezett EU–Oroszország-csúcstalálkozón elhangzott beszédére, illetve a 2012. február 1-jei brüsszeli beszédére,

–   tekintettel Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke EU–Oroszország-csúcstalálkozót követő, 2011. december 15-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Duma-választások óta Oroszországot jellemző erőteljes lakossági tiltakozásokra és tüntetésekre, valamint a közelgő elnökválasztást övező aggodalmakra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a 2011. december 4-i Duma-választások óta számos tömegdemonstráció és nyilvános tiltakozás révén az orosz nép kinyilvánította a demokrácia és a választási rendszer átfogó reformja iránti elkötelezettségét;

B.  mivel az Oroszországi Föderáció az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) teljes jogú tagja, és elkötelezte magát a demokrácia alapelvei és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett; mivel a demokrácia, az emberi és az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége és az újságírókkal és az ellenzékkel szembeni megtorló intézkedések továbbra is aggodalomra adnak okot;

C. mivel 2011 áprilisában az Emberi Jogok Európai Bírósága elítélte a politikai pártok oroszországi bejegyzésének nehézkes eljárásait, amelyek nem felelnek meg az Európa Tanács és az EBESZ választási normáinak; mivel a politikai pártok és jelöltek bejegyzésének korlátozása akadályozza a politikai versenyt és a pluralizmust Oroszországban;

D.  mivel a választási törvények javítására irányuló, a közelmúltban elfogadott kezdeményezések ellenére az általános szabályok továbbra is túlságosan bonyolultak és homályosak, ami a jogszabályok következetlen alkalmazását eredményezi;

E.  mivel az EBESZ/ODIHR végleges megfigyelési jelentése szerint a 2011. december 4-i Duma-választások nem tartották tiszteletben a szabad és tisztességes választások szabályait, illetve a választásokat az állam és a kormányzó párt közötti konvergencia, a választási adminisztráció függetlenségének hiánya, a média részrehajlása és a különböző szinteken történő állami beavatkozás jellemezte; mivel a jelentés szerint a Duma-választások során az eljárási szabályokat számos esetben megsértették, nyilvánvaló manipuláció is tapasztalható volt, illetve az egyazon szavazat többszöri leadására is utaltak jelek;

F.  mivel az elnökválasztások előkészületeinek garantálniuk kell a szabad és tisztességes eljárást, amely egyenlő esélyt nyújt minden jelölt számára; mivel a bejegyzési eljárások máris kizártak egyes jelölteket a választásokon való részvételből;

G. mivel az EU-nak tartózkodnia kellene a kettős mérce alkalmazásától a nem demokratikus rendszerekkel szemben;

1.  mély aggodalmának ad hangot az EBESZ/ODIHR és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének jelentése kapcsán, miszerint a Duma-választások nem tettek eleget az EBESZ által meghatározott választási normáknak, illetve a választásokat az állam és a kormányzó párt közötti konvergencia, a nyilvánvaló manipuláció és a választási adminisztráció függetlenségének hiánya jellemezte;

2.  hangsúlyozza, hogy az oroszországi demonstrációkat az orosz nép demokratikus elvek és jogállamiság érvényesítésére irányuló akaratának kifejezéseként kell tekinteni; elítéli, hogy nemzetközi megfigyelők beszámolói szerint a rendőrség lecsapott a választási szabálytalanságok és csalások ellen tiltakozó békés tüntetőkre; újból felszólít a csalásról és megfélemlítésről szóló bejelentések teljes körű kivizsgálására, valamint a felelősök megbüntetésére;

3.  felhívja a figyelmet a 2011. december 4-i Állami Duma-választások érvénytelenné nyilvánítására való legutóbbi felhívásokra; felhívja az orosz hatóságokat, hogy alaposan vizsgáljanak meg minden választási visszaélést annak érdekében, hogy megbüntessék a részt vevő tisztviselőket, és megismételjék a szavazást azokon a helyeken, ahol szabálytalanságok történtek;

4.  megismétli felszólítását az új szabad és tisztességes választások megtartására, amelyekre valamennyi ellenzéki párt bejegyezheti magát és hangsúlyozza, hogy a március 4-i oroszországi elnökválasztás döntő jelentőségű lesz az ország további demokratizálódása szempontjából; újra felszólítja az Európa Tanácsot és az EBESZ-t annak értékelésére, hogy teljesíti-e Oroszország abból adódó kötelezettségeit, hogy e két szervezetnek tagja, és felszólítja a G8-ak csoportját, hogy vizsgálja meg Oroszország részvételét a G8-fórumon;

5.  sajnálja, hogy az orosz hatóságok nem tették lehetővé a választások elégséges és hatékony, az EBESZ/ODIHR és az Európa Tanács szabályainak megfelelő megfigyelését, ugyanis a nemzetközi és a nemzeti választási megfigyelést beavatkozás és akadályoztatás miatt nem lehetett teljes körűen lefolytatni;

6.  nyugtázza a feltételezett csalások kivizsgálását, valamint azt, hogy eddig nagyszámú szabálysértésről és csalásról érkezett jelentés; hangsúlyozza, hogy az orosz választási jogszabályok lehetőséget adnak a fellebbezésre és a kiigazításra; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a Központi Választási Bizottság nem kezelte átláthatóan a panaszokat, és nem foglalkozott azokkal megfelelő hatékonysággal és kellő időben; felszólítja az orosz hatóságokat a csalásról és megfélemlítésről szóló összes jelentés átfogó és átlátható vizsgálatára, a felelősök megbüntetése, valamint – bizonyított szabálytalanságok esetén – a szavazatok újraszámlálása érdekében;

7.  tudomásul veszi Medvegyev elnök bejelentését, miszerint végrehajtják a politikai rendszer átfogó reformját, melynek keretében gondoskodnak a politikai pártokra vonatkozó regisztrációs eljárás régóta szükségessé vált egyszerűsítéséről; komoly elkötelezettségre szólít fel a tömegtájékoztatás szabadságával, a gyülekezési szabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos problémák megoldása érdekében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a választási kampány során valamennyi politikai párt és jelölt egyenlő feltételekkel férjen hozzá a tömegtájékoztatáshoz; ismételten hangsúlyozza, hogy az EU készen áll arra, hogy minden lehetséges módon együttműködjön Oroszországgal az emberi és az alapvető jogok tiszteletben tartásának javítása, valamint a független jogállamiság rendszerének Oroszországban történő megerősítése érdekében;

8.  felszólítja az orosz hatóságokat, hogy a jelenlegi tiltakozásokat tekintsék lehetőségnek az orosz nép által a több demokrácia, a választási törvények megreformálása, az Európa Tanács és az EBESZ normáinak a Velencei Bizottsággal való együttműködés keretében történő betartása, és e normák gyakorlatba ültetése érdekében kifejezett követelések megválaszolására, így garantálva márciusban a szabad és demokratikus elnökválasztást, amelyen valamennyi jelölt egyenlő eséllyel indulhat;

9.  emlékeztet arra, hogy a választások kapcsán észlelt egyik legfontosabb hiányosság az volt, hogy a Duma-választásokra való felkészülés idején korlátozták a politikai pluralizmust; elítéli ellenzéki képviselők, köztük a Jabloko párti Grigorij Javlinszkij és Irkutszk régió kormányzója, Dimitrij Mezencev 2012. március 4-i elnökválasztáson való indulásból történő kizárását, ami újfent aláássa a politikai versenyt és a pluralizmust;

10. felszólítja az EBESZ-t és az Európa Tanácsot, hogy kövessék nyomon a szabálytalanságok kivizsgálását, és kísérjék szorosan figyelemmel az elnökválasztások előkészületeit, valamint a választási szabályok betartását;

11. felszólítja az orosz hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a választások elégséges és hatékony, az EBESZ/ODIHR és az Európa Tanács normáinak megfelelő megfigyelését, és a választások előtt és alatt tartózkodjanak a nemzetközi, a nemzeti és a helyi megfigyelők munkájába való beavatkozástól;

12. felszólít az EU–Oroszország parlamentáris együttműködési bizottság tevékenységének felfüggesztésére mindaddig, amíg Oroszországban nem tartanak szabad és tisztességes parlamenti választásokat;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen további erőfeszítéseket az Oroszországból jövő akadálymentes, a meglévő megállapodásoknak megfelelő, az európai politikai és éghajlati viszonyoktól független gáz- és energiaellátás biztosítása érdekében;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.

(1)

    Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0575.

(2)

    Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0335.

Utolsó frissítés: 2012. február 10.Jogi nyilatkozat