Förfarande : 2012/2603(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0209/2012

Ingivna texter :

B7-0209/2012

Debatter :

OJ 17/04/2012 - 88

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.4
CRE 20/04/2012 - 10.4

Antagna texter :

P7_TA(2012)0141

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0201/2012
17.4.2012
PE486.763v01-00
 
B7-0209/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Mali


(2012/2603(RSP))

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Mali (2012/2603(RSP))  
B7‑0209/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de uttalanden som nyligen gjorts av unionens höga representant, Catherine Ashton, och hennes talesmän samt av kommissionsledamot Kristalina Georgieva om situationen i Mali,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 22–23 mars 2012 om Sahelregionen,

–   med beaktande av kommissionens beslut av den 23 mars 2012 att ställa in allt bilateralt utvecklingsbistånd till Mali som går via regeringen,

–   med beaktande av uttalandet av den 12 april 2012 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En ny våg av våldsamma sammandrabbningar har ägt rum i norra Mali sedan den 17 januari 2012 när tuaregrebeller och militanta islamister inledde ett uppror mot centralregeringen.

B.  Den 22 mars 2012 iscensatte rebellstyrkorna under ledning av kapten Amadou Sanogo en statskupp, tog kontroll över huvudstaden Bamako och arresterade åtskilliga personer i ledande ställning inom regeringen.

C. Under de följande dagarna ledde internationella påtryckningar och medlingsansträngningar, särskilt från Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas), till att ett ramavtal kunde undertecknas den 6 april 2012 mellan Comité national pour le redressement et la démocratie (CNRDE) och ECOWAS, vilket gjorde det möjligt att tillsätta Dioncounda Traoré som interimspresident med uppdraget att anordna val inom 40 dagar.

D.  Traoré har förklarat att Malis enhet ska upprätthållas och att man om nödvändigt kommer att använda militären för att återta kontrollen över landets norra del.

E.  Sahelregionen har drabbats av en svår livsmedelskris och Mali är ett av de värst drabbade länderna med 1,4 miljoner människor som nu behöver akut livsmedelsbistånd.

F.  Det rapporteras att befolkningen i Mali har utsatts för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt i de rebellkontrollerade norra delarna.

G. Den senaste tidens våldsamheter har fördrivit hundratusentals människor, både inom norra Mali och över gränserna in i grannländerna, och därmed förvärrat livsmedelskrisen eftersom flyktingarna kommer till områden där det råder livsmedelsbrist och biståndsarbetarna hindras av bristande säkerhet.

H. Tuaregrebellernas styrkor har bekämpat flera uppror under årens lopp.

I.   Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) och andra islamiska militanta styrkor såsom Ansar al-Dine är aktiva i regionen. De senaste åren har många européer förts bort och hållits som gisslan.

J.   Handeln med narkotika, vapen och människor är omfattande i regionen.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt försöken att gripa makten med våld i Mali. Parlamentet vill se ett återupprättande av det civila och författningsenliga styret och skydd av civilbefolkningen. Parlamentet fördömer dessutom den ensidiga förklaringen av den 6 april 2012 om självständighet för Azawad i norra Mali, vilken innebär ett hot mot landets enhet och stora risker för både Malis befolkning och grannländerna.

2.  Europaparlamentet engagerar sig för Malis stabilitet och territoriella integritet samt för fred, demokrati och stabilitet i hela regionen.

3.  Europaparlamentet gratulerar Dioncounda Traoré till hans tillträde som interimspresident och uppmanar med eftertryck Traoré att hålla sig till perioden på 40 dagar för organiserandet av demokratiskt val och återupprättandet av den konstitutionella ordningen i landet. Parlamentet uppmanar Traoré att tillåta att oberoende internationella observatörer övervakar valet.

4.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Malis MNLA-seperatistrebeller att omedelbart lämna tillbaka kontrollen över provinserna Kidal, Gao och Timbuktu till de ordinarie maliska myndigheterna i enlighet med Malis konstitution och den internationella rättsstatsprincipen.

5.  Europaparlamentet berömmer Ecowas medlingsinsatser och uppmanar Europeiska unionen att aktivt engagera sig vid sidan av Ecowas och Förenta nationerna för att återupprätta fred, säkerhet och Malis territoriella suveränitet.

6.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och alla dess medlemsstater att införa ett diplomatiskt embargo mot Azawad, som omfattar ekonomiska sanktioner och en frysning av alla tillgångar som tillhör dess företrädare, såsom kapten Sanogo, samt ett reseförbud för ledarna för militärkuppen och deras medhjälpare.

7.  Europaparlamentet påminner om att det enda legitima sättet att uttrycka människors rätt till självbestämmande är genom fria och rättvisa val. Parlamentet anser därför att det internationella samfundet bör bistå Malis befolkning med att hitta en välavvägd lösning på det nuvarande politiska dödläge som uppkommit efter militärkuppen.

8.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla terroristhandlingar, krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat kidnappningarna av europeiska medborgare, som begåtts av AQMI- och Ansar al-Dine-miliser och uttrycker sin djupaste sympati för de oskyldiga civila som mist livet i samband med dessa handlingar.

9.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck alla berörda parter att ge biståndsorganen säkert tillträde till norra Mali för att förhindra att livsmedelskrisen förvärras.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Malis regering och parlament samt Ecowas och dess medlemsstater.

 

Senaste uppdatering: 19 april 2012Rättsligt meddelande