Procedură : 2012/2619(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0217/2012

Texte depuse :

B7-0217/2012

Dezbateri :

OJ 18/04/2012 - 114

Voturi :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0143

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 112kWORD 72k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0214/2012
18.4.2012
PE486.771v01-00
 
B7-0217/2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene


(2012/2619(RSP))

Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza, Enrique Guerrero Salom în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene (2012/2619(RSP))  
B7‑0217/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordurile de protecție și promovare reciprocă a investițiilor, încheiate între Argentina, Spania, precum și alte state membre UE,

–   având în vedere raportul referitor la parteneriatul strategic biregional între UE și America Latină, adoptat la 29 martie 2010,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 207 din TFUE stabilește că investițiile europene în țări terțe sunt un element indisolubil al politicii comerciale comune a Uniunii Europene și, prin urmare, reprezintă o parte intrinsecă a acțiunii sale externe, iar după intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene țin de competența exclusivă a Uniunii;

B.  întrucât guvernul Republicii Argentina a anunțat că a decis să înainteze Congresului proiectul de lege pentru aprobarea exproprierii a 51% din acțiunile societății comerciale în domeniul hidrocarburilor YPF, al cărui acționar majoritar este o întreprindere europeană, iar majoritatea acțiunilor deținute de această întreprindere făcând obiectul exproprierii recomandate;

C. întrucât respectivul anunț a fost însoțit de preluarea efectivă a controlului asupra sediului societății de către guvernul federal argentinian, care a evacuat conducerea și personalul întreprinderii;

D. întrucât starea de instabilitate și nesiguranță creată în ultimele luni a dus la scăderea cotației bursiere a întreprinderii, cu prejudiciul corespunzător pentru acționari, fapt ce afectează și alte întreprinderi europene;

E.  întrucât investițiile vor reprezenta tema principală a următorului Summit UE-ALC, care va avea loc la Santiago de Chile în ianuarie 2013;

F.  întrucât Republica Argentina a beneficiat în mod tradițional de sistemul generalizat de preferințe (SGP) acordat unilateral de UE,

1.  deplânge decizia guvernului Argentinei de a expropria majoritatea acțiunilor deținute de întreprinderea europeană, fapt ce pune sub semnul întrebării principiul securității juridice în domeniul investițiilor și deteriorează mediul investițiilor europene în această țară;

2.  ia act de faptul că această decizie afectează o singură întreprindere din sector și numai o parte din acționarii săi, ceea ce ar putea fi considerat un fapt discriminator;

3.  își exprimă preocuparea privind situația creată, în măsura în care ar putea duce la nerespectarea unor angajamente și contracte internaționale și atrage atenția asupra eventualei deteriorări a mediului necesar pentru buna derulare a investițiilor internaționale;

4.  reamintește profunda relație de prietenie dintre Uniunea Europeană și Republica Argentina, bazată pe valori, principii și interese comune și îndeamnă autoritățile argentiniene să reia calea dialogului și a negocierilor pentru a soluționa posibilele litigii între parteneri și țări care sunt în mod tradițional prietene;

5.  își exprimă îngrijorarea față de criza energetică care afectează Argentina în prezent și mai exact față de deficitul energetic de 3 miliarde de USD; consideră că Argentina are nevoie de un plan vast de investiții energetice la care să participe, ca și în alte țări din regiune cu resurse energetice, autorități naționale și întreprinderile internaționale care își desfășoară activitatea în Argentina în acest sector;

6.  solicită Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să deschidă un proces de dialog cu autoritățile argentiniene pentru depășirea acestei situații prin salvgardarea principiului securității juridice a investițiilor europene în Argentina;

7.  solicită Înaltului Reprezentant și Comisiei Europene să elaboreze, în colaborare cu guvernul Spaniei, o serie de măsuri energice, prudente, responsabile și inteligente în domeniile diplomatic, comercial, industrial și energetic;

8.  deplânge faptul că, în prezent, Comisia Europeană nu dispune de mecanisme juridice pentru a combate astfel de situații, nici la nivel multilateral, nici la nivel bilateral; îndeamnă Comisia Europeană să inițieze demersurile pentru negocierea unui acord privind investițiile cu Argentina;

9.  solicită Președintelui Comisiei Europene să exprime la nivelul G-20 și al OMC interesul european pentru protejarea, într-un cadru de securitate juridică, a investițiilor reciproce ale statelor partenere în ambele organisme; deplânge faptul că nu există un instrument de dialog la nivel multilateral în privința securității juridice a investițiilor;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Congresului Republicii Argentina.

Ultima actualizare: 19 aprilie 2012Notă juridică