A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0219/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0219/2012

Viták :

OJ 18/04/2012 - 114

Szavazatok :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 120kWORD 71k
18.4.2012
PE486.773v01-00
 
B7-0219/2012

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az argentin kormánynak az YPF feletti irányítás átvételére irányuló döntéséről


(2012/2619(RSP))

Catherine Grèze, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az argentin kormánynak az YPF feletti irányítás átvételére irányuló döntéséről (2012/2619(RSP))  
B7‑0219/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az argentin kormánynak az YPF államosításáról szóló rendeletére,

–   tekintettel az Argentína szénhidrogénekkel kapcsolatos szuverenitásáról szóló törvény 1 címének egyetlen fejezetére, amely kimondja, hogy a szénhidrogének terén való önellátás képessége, valamint a szénhidrogének kitermelése, az azokra alapuló, hozzáadott értéket létrehozó iparágak kiépítése, a szénhidrogének szállítása és piaci értékesítése nemzeti közérdek,

–   tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és az Argentin Köztársaság között a kereskedelem és a gazdasági együttműködés tekintetében létrejött keretmegállapodásra (1990, valamint a 2010-2013 közötti időszakra szóló, Európai Unió–Argentína munkaprogramra,

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Déli Közös Piac és tagállamai között létrejött régióközi együttműködési keretmegállapodásra,

–   tekintettel Catherine Ashtonnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az argentin kormány az YPF olajvállalat visszaállamosításáról szóló döntésével kapcsolatban tett nyilatkozataira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Argentínában az olaj magas ára jelentős teherré vált, amely a globális gazdasági válság közepette hátráltatja a gazdasági fellendülést;

B.  mivel az YPF annak ellenére, hogy 1999 és 2011 között 16 450 millió dollár nettó haszonra tett szert, nem teljesítette infrastrukturális beruházási kötelezettségvállalásait, és ez nem csupán az elosztói és a fogyasztói oldalon eredményezett zavarokat, hanem hozzájárult a termelés csökkenése következtében felszökő árak emelkedéséhez is;

C. ugyanakkor Argentína potenciálisan elegendő olajerőforrással rendelkezik ahhoz, hogy önellátó legyen, és így az olaj a gazdaság reaktiválásának és a lakosság életkörülményei javításának eszköze;

D. mivel Argentína annak ellenére, hogy elegendő kapacitással rendelkezik az önellátás megvalósításához, jelenleg 11 milliárd dollárt költ olaj- és gázimportra, ami megakadályozza, hogy a kormány növelje a termelő ágazatokba és a társadalmi szükségletek kielégítésére irányuló beruházásait;

E.  mivel az éghajlatváltozás legfőbb oka a fosszilis tüzelőanyagok égetése, és annak ellenére, hogy bizonyított a tiszta energia alternatívák kivitelezhetősége, az argentin és a spanyol kormány egy idejétmúlt, drága és szennyező energiaforrás miatt folytat vitát;

F.  mivel az YPF vállalatpolitikájában az argentin közérdek ellenében és az állam energetikai önállóságának elvét megsértve járt el, amikor csökkentette beruházásait, illetve amikor az olajtermelést és a tartalékokat 1998 és 2011 között 8,6 millió köbméterrel csökkentette;

1.  elismeri a kormányok azon jogát, hogy államosítsák a gazdaság stratégiai ágazatait, beleértve az energetikai ágazatot is, amennyiben egy magánvállalat és a lakosság többségének érdeke jelentősen eltér, és az ágazat alapvető szerephez jutott a kulcsfontosságú gazdasági szakpolitikák végrehajtásában, különösen súlyos gazdasági válság kontextusában;

2.  felszólítja az argentin kormányt, hogy szabályozza jobban stratégiai ágazatait, ezáltal elkerülve, hogy egyes vállalatok aláássák nemzeti érdekeit és jogi bizonytalanságot okozzanak; felhívja továbbá az argentin kormányt, hogy biztosítsa az YPF olyan, hatékony és átlátható irányítását, mely a reálgazdaságtól elszakadt érdekcsoportok képviselete helyett Argentína polgárainak érdekeit és a munkahelyteremtést szolgálja;

3.  felszólítja a spanyol kormányt, hogy ne keverje össze a közérdeket a magánérdekkel; a REPSOL magánvállalat érdekei nem esnek egybe sem Spanyolország, sem az Európai Unió általános érdekeivel;

4.  felhívja az Európai Bizottságot, hogy a Mercosurral való megállapodás tárgyalása során illesszen be záradékokat annak biztosítására, hogy a stratégiai ágazatok magánkézben lévő vezetése legyen összhangban az adott állam érdekeivel mindkét oldalon, a jogbiztonság és a külföldi befektetések ösztönzése érdekében;

5.  véleménye szerint az argentin kormány YPF-fel kapcsolatos fellépése jogos és elszigetelt eset, és ezért nem okozhat fennakadást az EU és Argentína között jelenleg fennálló, jó diplomáciai kapcsolatokban;

6.  felhívja Argentínát, hogy az államosítás során átlátható módon és tárgyalásos alapon járjon el, a kisajátítási törvényben meghatározott Argentin Értékelő Bíróság és a nemzetközi jog előírásai szerint;

7.  sürgeti mind az Európai Uniót, mind a Mercosurt, hogy hozzanak létre együttműködési mechanizmusokat a jelenlegi éghajlatválság leküzdése céljából olyan energiapolitika kidolgozása révén, amely független az olajtól és az olajvállalatok érdekeitől, valamint hogy mozdítsanak elő egy alapvető, megújuló energiaforrásokon alapuló, hatékony és intelligens modellt mindkét országban;

8.  ösztönzi Argentínát, hogy az olajból származó jövedelem megfelelő részét fektesse megújuló energiák termelésébe az olajtól való függés csökkentése és az éghajlatváltozás elleni határozott, nemzetközi kötelezettségvállalásai keretében történő fellépés érdekében;

9.  felhívja az Európai Bizottságot, hogy ne akadályozza a Mercosurral való kereskedelmi megállapodások tárgyalási folyamatát ezen elszigetelt eset miatt, és emlékeztet rá, hogy az Európai Uniónak továbbra is elkötelezettnek kell maradnia a latin-amerikai régió integrálási folyamata tekintetében;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, valamint az argentin kormánynak és a Mercosurnak.

 

Utolsó frissítés: 2012. április 19.Jogi nyilatkozat