Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0296/2012

Texte depuse :

B7-0296/2012

Dezbateri :

OJ 12/06/2012 - 115

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 112kWORD 82k
6.6.2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2672(RSP))  
B7‑0296/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind drepturile omului și democrația în Israel și în Palestina,

–   având în vedere Pactul internațional al Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009, 13 decembrie 2010 și 18 iulie 2011,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluțiile pertinente ale ONU, în special rezoluțiile Adunării Generale a ONU 181 (1947) și 194 (1948), precum și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere „Declarația de Principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare” (Acordurile de la Oslo) din 1993;

–   având în vedere declarațiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cea din 23 septembrie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cele 27 de ministere ale afacerilor externe din statele membre ale UE au publicat un raport prin care denunță politicile Israelului în Cisiordania și în care susțin că politicile Israelului reprezintă o amenințare la adresa soluției bazate pe două state;

B.  întrucât Ministerul Afacerilor Externe israelian respinge afirmațiile documentului UE și a criticat documentul susținând că nu contribuie la progresul în cadrul procesului de pace;

C.  întrucât documentul UE menționează creșterea violenței colonilor împotriva palestinienilor, precum și o accelerare marcată a construirii de colonii după sfârșitul anului 2010;

D. întrucât Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Curtea Internațională de Justiție și înaltele părți contractante la cea de-a patra Convenție de la Geneva consideră că stabilirea de colonii israeliene în teritoriile ocupate de Israel este ilegală potrivit dreptului internațional;

E.  întrucât, potrivit rapoartelor, numărul atacurilor colonilor israelieni care au provocat victime și daune materiale în rândul palestinienilor a crescut cu aproape 35% în 2011;

F.  întrucât numărul incidentelor violente este în creștere în Cisiordania; în 2011 opt coloni israelieni au fost uciși, iar alți 37 răniți de palestinieni;

G. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru o soluție bazată pe două state, cu Statul Israelului și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind în pace și securitate și a solicitat reluarea tratativelor de pace directe între Israel și palestinieni,

1.  susține că o soluție bazată pe două state rămâne rezultatul optim și preferat pentru pacea și stabilitatea pe termen lung în regiune; constată cu preocupare dificultățile politice și administrative privind separarea Ierusalimului pentru a fi atât capitala Israelului, cât și a statului palestinian;

2.  recunoaște dreptul Autorității Palestiniene de a guverna și a controla Cisiordania, precum și dreptul autorităților israeliene de a-și proteja securitatea legitimă și interesele legitime privind siguranța;

3.  invită autoritățile israeliene să asigure respectarea statului de drept ca răspuns la stabilirea de colonii israeliene în teritoriile ocupate de Israel și să își respecte obligațiile în conformitate cu dreptul internațional;

4.  își reiterează solidaritatea cu israelienii și palestinienii afectați de situația politică tensionată pe care o îndură în fiecare zi și recunoaște faptul că, în general, majoritatea cetățenilor israelieni și a palestinieni vor pur și simplu să-și ducă viața de zi cu zi în pace și securitate;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Ultima actualizare: 8 iunie 2012Notă juridică