Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0374/2012

Texte depuse :

B7-0374/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 168kWORD 112k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.989
 
B7-0374/2012

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala în numele Grupului S&D

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))  
B7‑0374/2012

Parlamentul European,

 

- având în vedere rezoluţiile sale anterioare, în special Rezoluţia din 29 septembrie 2011 referitoare la situaţia din Palestina, Rezoluţia din 16 februarie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene şi Rezoluţia din 10 septembrie 2010 referitoare la situaţia râului Iordan, în special a zonei Iordanului Inferior,

 

- având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012, 18 iulie şi 23 mai 2011 şi 8 decembrie 2009,

 

- având în vedere discursul prezentat de VPC/ÎR, Catherine Ashton, la sesiunea plenară a Parlamentului European din 12 iunie 2012 privind ultimele evenimente din Orientul Mijlociu şi din Siria;

 

- având în vedere declaraţiile VPC/ÎR, Catherine Ashton, în special declaraţia din 8 iunie 2012 referitoare la extinderea coloniilor, declaraţia din 25 aprilie 2012 referitoare la decizia autorităţilor israeliene privind statutul coloniilor Sansana, Rechelim şi Bruchin din teritoriul palestinian ocupat şi declaraţia din 22 februarie 2012 referitoare la aprobările coloniilor israeliene;

 

- având în vedere raportul din ianuarie 2012 al şefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est,

 

- având în vedere raportul din iulie 2012 al şefilor de misiune ai UE intitulat „Zona C şi construirea statului palestinian”,

 

- având în vedere cea de-a patra Convenţie de la Geneva din 1949 privind protecţia civililor în timp de război,

 

- având în vedere Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,

 

- având în vedere rezoluţiile pertinente ale ONU, în special Rezoluţia Adunării Generale a ONU 181 (1947) şi rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) şi 1850 (2008),

 

- având în vedere declaraţiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cele din 11 aprilie 2012 şi 23 septembrie 2011,

 

având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curţii Internaţionale de Justiţie intitulat „Consecinţele juridice ale construirii unui zid pe teritoriul palestinian ocupat”,

 

- având în vedere Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 25 februarie 2010 în cauza C-386/08, Brita GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

 

- având în vedere planul de doi ani de construire a unui stat al prim-ministrului palestinian Salam Fayyad din august 2009, intitulat „Încetarea ocupaţiei, înfiinţarea unui stat”;

 

 

- având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania şi Fâşia Gaza;

 

- având în vedere acordurile de la Oslo („Declaraţia de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

 

- având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A. întrucât Parlamentul European, care şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru o soluţie implicând existenţa a două state, statul Israel şi un stat Palestina independent, democratic, contiguu şi viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în condiţii de pace şi securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între părţi şi a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce priveşte Ierusalimul, în afara modificărilor convenite de cele două părţi;

 

B. întrucât dreptul palestinienilor la autodeterminare şi la a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca şi dreptul Israelului de a exista între graniţe sigure; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a subliniat că „schimbările în curs din toată lumea arabă sporesc urgenţa înregistrării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Luarea în considerare a aspiraţiilor popoarelor din regiune, inclusiv a celor ale palestinienilor cu privire la statalitate şi a celor ale israelienilor privind securitatea, reprezintă un element esenţial în vederea obţinerii unei păci durabile, a stabilităţii şi a prosperităţii în regiune.”;

 

C. întrucât rapoartele recente ale şefilor de misiune ai UE referitoare la „Zona C şi construirea statului palestinian” şi la Ierusalimul de Est, ambele divulgate presei, au confirmat din nou evenimente alarmante petrecute pe teren în zonele vizate, fapte care constituie o ameninţare semnificativă la adresa viabilităţii soluţiei implicând existenţa a două state;

 

D. întrucât Cisiordania şi Ierusalimul de Est, împreună cu Fâşia Gaza, sunt teritorii ocupate; întrucât acestor teritorii li se aplică pe deplin legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului şi legislaţia umanitară, inclusiv cea de-a patra Convenţie de la Geneva; întrucât Israelul, în calitate de putere de ocupaţie, este obligat, printre altele, să asigure cu bună credinţă acoperirea nevoilor de bază ale populaţiei palestiniene din teritoriile ocupate, să administreze ocupaţia de o manieră care să fie în avantajul populaţiei locale, să protejeze şi să conserve bunurile civile şi să evite atât transferul propriei populaţii în teritoriile ocupate, cât şi transferul populaţiei din teritoriile ocupate pe teritoriul propriu;

 

E. întrucât, prin acordurile de la Oslo din 1993, teritoriul Cisiordaniei a fost împărţit în trei zone: Zona A, Zona B şi Zona C; întrucât Zona C, care intră sub controlul civil şi de securitate al Israelului, reprezintă 62% din teritoriul Cisiordaniei şi este singura zonă contiguă în care se află cea mai mare parte a solului fertil şi bogat în resurse din Cisiordania; întrucât, în Acordul interimar privind Cisiordania şi Fâşia Gaza din 1995, s-a declarat că Zona C va fi transferată treptat sub jurisdicţie palestiniană, lucru care nu s-a întâmplat;

 

F. întrucât prezenţa palestiniană din Zona C a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât, în urma acestor politici, doar 5,8% din populaţia palestiniană din Cisiordania trăieşte în Zona C, în timp ce numărul coloniştilor israelieni, estimat la 310 000, reprezintă mai mult de dublul numărului estimat al populaţiei palestiniene din această zonă; întrucât, prin urmare, protejarea populaţiei palestiniene şi a drepturilor sale din Zona C este de importanţă primordială pentru conservarea viabilităţii soluţiei ce implică existenţa a două state;

 

 

G. întrucât în documentul său „Legislaţie de bază: Ierusalimul, capitala Israelului” din 1980 a declarat că Ierusalimul este capitala completă şi unită a Israelului; întrucât Rezoluţia 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU a stabilit că toate măsurile şi acţiunile legislative şi administrative luate de Israel în calitate de putere de ocupaţie şi care au modificat sau au pretins că modifică caracterul şi statutul Ierusalimului, în special Legislaţia de bază, sunt nule şi neavenite şi trebuie revocate de îndată; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a menţionat încă o dată faptul că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluţiona chestiunea statutului Ierusalimului de viitoare capitală a ambelor state;

 

H. întrucât, după cum se subliniază şi în raportul şefilor de misiune ai UE, evenimentele actuale din Ierusalimul de Est fac ca posibilitatea ca Ierusalimul să devină viitoarea capitală a două state să devină improbabilă şi impracticabilă, subminând soluţia ce implică existenţa a două state; întrucât Ierusalimul de Est este din ce în ce mai mult desprins de Cisiordania, iar bazinul istoric al Ierusalimului este din ce în ce mai mult detaşat de restul Ierusalimului de Est;

 

I. întrucât, în vreme ce palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est reprezintă 37% din populaţia Ierusalimului şi produc 36% din veniturile fiscale ale municipalităţii, doar 10% din bugetul municipal este cheltuit în Ierusalimul de Est pentru prestarea de servicii, care sunt extrem de inadecvate; întrucât majoritatea instituţiilor palestiniene, inclusiv Orient House, au fost închise de autorităţile israeliene din Ierusalimul de Est, creând un vid instituţional şi de conducere în rândul populaţiei palestiniene locale, fapt ce rămâne o preocuparea principală;

 

J. întrucât palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est au statutul de rezidenţi permanenţi, statut care poate fi transferat copiilor doar în anumite condiţii şi nu este transferat automat prin căsătorie, lucru care împiedică soţiile şi copiii a mulţi rezidenţi permanenţi ai Ierusalimului de Est să trăiască împreună cu membrii familiilor lor; întrucât, pe de altă parte, aproximativ 200 000 de colonişti israelieni trăiesc în Ierusalimul de Est şi în împrejurimi;

 

K. întrucât prezenţa palestiniană în Zona C şi în Ierusalimul de Est a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât elementul-cheie al acestor politici este construirea şi expansiunea coloniilor; întrucât coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internaţional şi constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii, în timp ce sunt subvenţionate de guvernul israelian prin stimulente considerabile în domeniul taxelor, locuinţelor, infrastructurii, drumurilor, accesului la apă, educaţie, servicii medicale etc.; întrucât în anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare extindere a coloniilor din aria Ierusalimului din 1967; întrucât violenţa coloniştilor şi hărţuirea civililor palestinieni au cauzat incidente grave şi decese;

 

L. întrucât, în lipsa unui mecanism eficient de control al UE, produsele provenind din coloniile israeliene continuă să fie importate pe piaţa europeană cu tratament preferenţial; - întrucât Parlamentul European, în Rezoluţia din 16 februarie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene, şi-a exprimat preocuparea serioasă legată de practicile folosite de anumite companii care exploatează termenii Acordului de asociere UE-Israel exportând cu regim preferenţial pe piaţa europeană de bunuri produse în teritoriul palestinian ocupat, a remarcat că soluţiile oferite în acordul tehnic aferent dintre UE şi Israel nu au fost satisfăcătoare în acest sens, a considerat că ar trebui convenit cu Israelul un mecanism simplu, eficient şi fiabil de înlocuire a acestui acord, dar a îndemnat totuşi statele membre să se asigure că autorităţile lor vamale aplică în mod eficace acordul tehnic existent şi a invitat Comisia să prezinte noi propuneri şi să conlucreze cu Parlamentul European pentru a găsi o soluţie la acest abuz de acces preferenţial pe piaţa internă a Uniunii;

 

M. întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu urmează Linia Verde, izolează o parte considerabilă din teritoriul palestinian atât în Cisiordania, cât şi în Ierusalimul de Est; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curţii Internaţionale de Justiţie intitulat „Consecinţele juridice ale construirii unui zid în teritoriul palestinian ocupat” a precizat că „construirea unui zid de către Israel, puterea de ocupaţie, în teritoriul palestinian ocupat, inclusiv în şi în jurul Ierusalimului de Est, precum şi regimul asociat acestei construcţii, contravin dreptului internaţional.”;

 

N. întrucât expansiunea continuă a coloniilor şi violenţa coloniştilor, restricţiile în materie de planificare şi, în consecinţă, lipsa acută de locuinţe, demolările de case, evacuările şi strămutările, confiscarea pământurilor, accesul dificil la apă şi la alte resurse naturale, lipsa serviciilor sociale şi a asistenţei de bază etc. au un impact negativ semnificativ asupra condiţiilor de viaţă ale palestinienilor din Cisiordania, în special ale celor din Zona C şi din Ierusalimul de Est; întrucât situaţia economică în aceste zone, agravată de restricţiile privind accesul, deplasarea şi planificarea, rămâne o preocupare majoră;

 

O. întrucât Parlamentul European şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru eforturile de construire a unui stat depuse de preşedintele Mahmoud Abbas şi de prim-ministrul Salam Fayyad şi a salutat succesul planului de doi ani de construire a unui stat al prim-ministrului Fayyad; întrucât Zona C şi Ierusalimul de Est ar trebui să rămână prioritare în cadrul planurilor naţionale palestiniene de dezvoltare, de asemenea ca răspuns la sentimentul palestinienilor care locuiesc în aceste zone şi care se simt neglijaţi;

 

P. întrucât peste 4500 de prizonieri palestinieni, printre care 27 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, peste 200 de minori cu vârsta sub 18 ani şi peste 300 de deţinuţi pe criterii administrative continuă să fie reţinuţi în închisorile israeliene şi în centrele de detenţie; întrucât utilizarea arbitrară şi excesivă a detenţiei administrative a palestinienilor de către Israel ca putere de ocupaţie contravine celei de-a patra Convenţii de la Geneva;

 

Q. întrucât populaţia palestiniană din Cisiordania, în special din Zona C, dar şi din Ierusalimul de Est, se confruntă cu o lipsă acută de apă; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectaţi de lipsa de apă pentru irigaţii, situaţie cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată de Israel şi de către coloniştii israelieni; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esenţială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

 

R. întrucât beduinii arabi sunt un popor indigen care duce o viaţă sedentară şi în mod tradiţional agricolă, pe teritoriile lor ancestrale, şi încearcă ca situaţia şi statutul lor unic să le fie recunoscute oficial şi permanent; întrucât comunităţile de beduini arabi, ameninţate de poliţiile israeliene care le periclitează existenţa inclusiv prin strămutări forţate, reprezintă o populaţie deosebit de vulnerabilă atât în teritoriul palestinian ocupat, cât şi în Negev (Naqab);

 

S. întrucât Uniunea Europeană este cel mai mare donator în favoarea Autorităţii Palestiniene; întrucât ajutorul umanitar şi de dezvoltare furnizat de comunitatea internaţională şi de UE şi de statele sale membre în special nu scuteşte Israelul, ca putere de ocupaţie, de obligaţiile care îi revin în temeiul dreptului internaţional; întrucât, începând din ianuarie 2011, peste 60 de proiecte finanţate de UE sau de statele sale membre au fost deteriorate sau distruse de forţele israeliene şi peste 100 de proiecte similare sunt ameninţate să fie demolate;

 

 

T. întrucât Parlamentul European şi-a exprimat în mod repetat angajamentul ferm faţă de securitatea statului Israel; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a reafirmat, de asemenea, angajamentul puternic al UE şi al statelor sale membre faţă de securitatea statului Israel, s-a condamnat în cei mai fermi termeni violenţa îndreptată în mod deliberat împotriva civililor, inclusiv atacurile cu rachete din Fâşia Gaza şi s-a solicitat prevenirea eficace a traficului de arme în Gaza;

 

U. întrucât blocada şi criza umanitară din Fâşia Gaza continuă în ciuda numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internaţională pentru deschiderea imediată, susţinută şi necondiţionată a canalelor de trecere pentru fluxul de ajutor internaţional, bunuri comerciale şi persoane dinspre şi înspre Gaza, aşa cum s-a menţionat şi în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012,

 

1.  îşi reafirmă sprijinul ferm pentru o soluţie implicând existenţa a două state, bazată pe frontierele din 1967, cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel şi un stat Palestina independent, democratic, contiguu şi viabil, care să coexiste în pace şi securitate; îşi exprimă sprijinul deplin pentru Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu şi reaminteşte că UE nu va recunoaşte nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, în afara celor convenite de cele două părţi, inclusiv în ceea ce priveşte Ierusalimul;

 

2. îşi exprimă preocuparea profundă legată de evenimentele de pe teren din Zona C din Cisiordania şi din Ierusalimul de Est, evenimente descrise în rapoartele şefilor de misiune ai UE privind „Zona C şi construirea statului palestinian” din iulie 2011 şi privind Ierusalimul de Est din ianuarie 2012, care ameninţă viabilitatea soluţiei bazate pe două state; solicită tuturor părţilor să evite orice demers unilateral care ar putea submina la faţa locului perspectiva unui acord negociat, cu referire specială la activităţilor de colonizare desfăşurate de Israel; salută şi sprijină pe deplin punctele 6 şi 7 din Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, care se concentrează pe problemele legate de colonii, de Ierusalimul de Est şi de Zona C;

 

3. subliniază importanţa protejării populaţiei palestiniene din Zona C şi din Ierusalimul de Est şi a drepturilor sale, fapt esenţial pentru păstrarea viabilităţii unei soluţii bazate pe existenţa a două state;

 

4. reiterează că, în conformitate cu dreptul internaţional, coloniile israeliene din Cisiordania şi din Ierusalimul de Est sunt ilegale; solicită Israelului să suspende imediat, complet şi permanent construirea de colonii şi activităţile de expansiune, fapt ce constituie o ameninţare majoră la adresa viabilităţii unei soluţii bazate pe existenţa a două state, şi să desfiinţeze toate avanposturile construite după martie 2001;

 

5. condamnă ferm toate actele de extremism, violenţă şi hărţuire practicate de colonişti împotriva civililor palestinieni şi solicită guvernului şi autorităţilor israeliene să îi aducă în faţa justiţiei pe autorii acestor acte şi să îi tragă la răspundere, deoarece lipsa de responsabilizare atrage după sine impunitatea;

 

6. solicită respectarea deplină a obligaţiilor UE conform dreptului internaţional şi legislaţiei existente în UE în cadrul procesului de punere în aplicare a acordurilor bilaterale UE-Israel; în acest context, solicită instituirea de către Comisie a unui mecanism de control adecvat şi eficient pentru a evita ca produsele din coloniile israeliene să ajungă pe piaţa europeană cu tratament preferenţial; subliniază faptul că întreprinderilor israeliene care îşi au sediul, sucursalele sau filialele înregistrate sau care desfăşoară activităţi în teritoriul ocupat de Israel în 1967 ar trebui să li se interzică să participe la cooperarea cu UE;

 

7. solicită guvernului şi autorităţilor israeliene să îşi îndeplinească obligaţiile în calitate de putere de ocupaţie, în special prin:

- încetarea imediată a demolărilor de case, a evacuărilor şi a strămutărilor forţate ale palestinienilor;

facilitarea activităţilor de planificare şi construcţie ale populaţiei palestiniene şi punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare palestiniene;

- facilitarea accesului şi circulaţiei;

- facilitarea accesului palestinienilor la zone pentru practicarea agriculturii şi păşunatului;

- asigurarea unei distribuţii corecte a apei, care să satisfacă nevoile populaţiei palestiniene;

- îmbunătăţirea accesului populaţiei palestiniene la servicii sociale şi de asistenţă adecvate, în special în domeniul educaţiei şi al sănătăţii publice şi

- facilitarea operaţiunilor umanitare în Zona C şi în Ierusalimul de Est.

 

8. solicită redeschiderea instituţiilor palestiniene din Ierusalimul de Est, în special a Orient House;

 

9. solicită încetarea utilizării arbitrare şi excesive a detenţiei administrative împotriva palestinienilor de către autorităţile israeliene, în lipsa unor acuzaţii sau a unui proces formal, solicită accesul la un proces judiciar corect pentru toţi deţinuţii palestinieni, precum şi eliberarea prizonierilor politici palestinieni, în special a membrilor Consiliului Legislativ Palestinian, inclusiv a lui Marwan Barghouti, precum şi eliberarea deţinuţilor pe motive administrative; solicită eliberarea imediată a lui Nabil Al-Raee, directorul artistic al „Teatrului Libertăţii” din tabăra de refugiaţi de la Jenin, arestat şi reţinut începând din 6 iunie 2012;

 

10. solicită protejarea comunităţilor de beduini arabi care locuiesc în teritoriul palestinian ocupat şi în Negev (Naqab); solicită încetarea imediată a oricăror strămutări forţate, a deposedărilor şi a demolărilor practicate împotriva acestei populaţii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sale de viaţă, punându-i-se la dispoziţie servicii adecvate pe pământurile sale ancestrale; în acest context, solicită retragerea de către guvernul israelian a Planului Prawer;

 

11. încurajează guvernul şi autorităţile palestiniene ca, în cadrul planurilor şi proiectelor naţionale de dezvoltare, să acorde o mai mare atenţie Zonei C şi Ierusalimului de Est în scopul îmbunătăţirii situaţiei şi a condiţiilor de viaţă ale populaţiei palestiniene din aceste zone;

 

12. subliniază încă o dată că soluţiile paşnice şi non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace israeliano-palestiniană durabilă; solicită din nou reluarea tratativelor de pace directe dintre cele două părţi; în acest context, continuă să sprijine politica de rezistenţă non-violentă a Preşedintelui Abbas şi să încurajeze reconcilierea intra-palestiniană şi construirea statului palestinian, alegerile prezidenţiale şi parlamentare fiind elemente importante ale acestui proces;

 

13. îşi reiterează angajamentul ferm faţă de securitatea statului Israel; condamnă orice act de violenţă comis de orice parte care atacă în mod deliberat civili, inclusiv atacurile cu rachetă din Fâşia Gaza;

 

14. solicită Consiliului şi Comisiei să continue să sprijine şi să acorde asistenţă instituţiilor palestiniene şi proiectelor de dezvoltare din Zona C şi din Ierusalimul de Est, în scopul de a proteja şi de a consolida puterea poporului palestinian; cu toate acestea, solicită o mai bună coordonare între UE şi statele membre în acest domeniu; de asemenea, solicită ca Israelul să fie considerat responsabil pentru distrugerea de proiecte finanţate de UE şi de statele sale membre în teritoriul palestinian ocupat;

 

15. solicită Consiliului şi Comisiei să continue să abordeze aceste probleme la toate nivelurile în cadrul relaţiilor bilaterale ale UE cu Israelul şi cu Autoritatea Palestiniană; subliniază faptul că, în cadrul relaţiilor bilaterale ale UE cu Israelul, inclusiv la viitoarea reuniune a Consiliului de Asociere UE-Israel, ar trebui să se ţină seama pe deplin de angajamentul acestei ţări de a-şi respecta obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei internaţionale în materie de drepturile omului şi în temeiul dreptului umanitar faţă de populaţia palestiniană ocupată, iar indicatorii de performanţă aferenţi ar trebui să fie integraţi în toate instrumentele acestui parteneriat;

 

16. îndeamnă din nou UE şi statele membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă şi durabilă între israelieni şi palestinieni; subliniază rolul central al Cvartetului şi îşi exprimă susţinerea pentru eforturile depuse de Înaltul Reprezentant pentru crearea unei perspective credibile pentru relansarea procesului de pace;

 

17. îşi reiterează apelul pentru ridicarea imediată, susţinută şi necondiţionată a blocadei din Fâşia Gaza, precum şi întreprinderea de măsuri care să permită reconstrucţia şi redresarea economică a acestei zone; solicită, de asemenea, prin recunoaşterea nevoilor de securitate legitime ale Israelului, instituirea unui mecanism de control eficient pentru prevenirea traficului de arme în Gaza;

 

18. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului şi guvernului israelian, Preşedintelui Autorităţii Palestiniene şi Consiliului Legislativ Palestinian.

 

 

 

Ultima actualizare: 29 iunie 2012Notă juridică