Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0375/2012

Texte depuse :

B7-0375/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 148kWORD 113k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.990v01-00
 
B7-0375/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))  
B7‑0375

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 29 septembrie 2011(1) referitoare la situația din Palestina și cea din 10 septembrie 2010 referitoare la situația râului Iordan și, în special, a zonei Iordanului inferior(2),

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012, 18 iulie și 23 mai 2011 și 8 decembrie 2009,

–   având în vedere discursul privind ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și din Siria prezentat de Catherine Ashton, VP/ÎR, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 12 iunie 2012,

–   având în vedere declarațiile VP/ÎR, Catherine Ashton, în special cea din 8 iunie 2012 referitoare la extinderea coloniilor, cea din 25 aprilie 2012 referitoare la decizia autorităților israeliene privind statutul coloniilor Sansana, Rechelim și Bruchin aflate pe teritoriile palestiniene ocupate și cea din 22 februarie 2012 referitoare la aprobările privind coloniile israeliene;

–   având în vedere Raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est,

–   având în vedere raportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE intitulat „Zona C și construirea statului palestinian”,

–   având în vedere cea de a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–   având în vedere rezoluțiile pertinente ale ONU, în special Rezoluția Adunării Generale a ONU 181 (1947) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere declarațiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cele din 11 aprilie 2012 și 23 septembrie 2011,

–   având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid în teritoriile palestiniene ocupate”,

–   având în vedere planul de doi ani de construire a unui stat al prim-ministrului palestinian Salam Fayyad din august 2009, intitulat „Încetarea ocupației, înființarea unui stat”,

–   având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–   având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Parlamentul European, care și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în condiții de pace și securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între părți și a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți;

B.  întrucât dreptul palestinienilor la autodeterminare și de a avea propriul lor stat este incontestabil, așa cum este și dreptul Israelului de a exista între granițe sigure; întrucât în concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a subliniat că „schimbările în curs din toată lumea arabă sporesc urgența înregistrării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Acordarea de sprijin aspirațiilor popoarelor din regiune, inclusiv dorinței palestinienilor legate de crearea unui stat și a israelienilor privind securitatea, reprezintă un element esențial în vederea obținerii unei păci durabile, a stabilității și a prosperității în regiune”;

C. întrucât rapoartele recente ale șefilor de misiune ai UE referitoare la „Zona C și construirea statului palestinian” și la Ierusalimul de Est au confirmat din nou evenimente alarmante de pe teren în zonele vizate, fapte care constituie o amenințare semnificativă la adresa viabilității soluției implicând existența a două state;

D. întrucât Cisiordania și Ierusalimul de Est, împreună cu Fâșia Gaza, sunt teritorii ocupate; întrucât acestor teritorii li se aplică pe deplin legislația umanitară internațională, inclusiv a patra Convenție de la Geneva; întrucât Israelul, în calitate de putere de ocupație, este obligat, printre altele, să asigure cu bună credință acoperirea nevoilor de bază ale populației palestiniene din teritoriile ocupate, să administreze ocupația de o manieră care să fie în avantajul populației locale, să protejeze și să conserve bunurile civile și să evite atât transferul propriei populații în teritoriile ocupate, cât și transferul populației din teritoriile ocupate pe teritoriul propriu;

E.  întrucât prin acordurile de la Oslo din 1993 teritoriul Cisiordaniei a fost împărțit în trei zone: zona A, zona B și zona C; întrucât Zona C, care intră sub controlul civil și de securitate al Israelului, reprezintă 62% din teritoriul Cisiordaniei și este singura zonă contiguă care conține majoritatea pământului fertil și bogat în resurse din Cisiordania; întrucât în Acordul interimar privind Cisiordania și Fâșia Gaza din 1995 s-a declarat că Zona C va fi transferată treptat sub jurisdicție palestiniană, lucru care nu s-a întâmplat;

F.  întrucât prezența palestiniană din Zona C a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât, în urma acestor politici, doar 5,8% din populația palestiniană din Cisiordania trăiește în Zona C, în timp ce numărul coloniștilor israelieni, estimat la 310 000, reprezintă mai mult de dublul numărului estimat al populației palestiniene din Zona C; întrucât, prin urmare, protejarea populației palestiniene din Zona C și a drepturilor sale este de importanță primordială pentru conservarea viabilității soluției ce implică existența a două state;

G. întrucât Israelul a declarat în documentul său din 1980 „Legislație de bază: Ierusalimul, capitala Israelului” că Ierusalimul este capitala completă și unită a Israelului; întrucât Rezoluția 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU a stabilit că toate măsurile și acțiunile legislative și administrative luate de Israel în calitate de putere de ocupație care au modificat sau au intenționat să modifice caracterul și statutul Ierusalimului, în special Legislația de bază, sunt nule și neavenite și trebuie revocate de îndată; întrucât, în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, s-a menționat încă o dată faptul că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului ca viitoare capitală a ambelor state;

H. întrucât, după cum se subliniază și în raportul șefilor de misiune ai UE, evenimentele actuale din Ierusalimul de Est scad probabilitatea și realismul unui scenariu în care Ierusalimul ar deveni viitoarea capitală a două state, subminând soluția ce implică existența a două state; întrucât Ierusalimul de Est este din ce în ce mai detașat de Cisiordania, iar bazinul istoric din Ierusalim este din ce în ce mai mult detașat de restul Ierusalimului de Est;

I.   întrucât, în vreme ce palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est reprezintă 37% din populația Ierusalimului și sursa a 36% din veniturile fiscale ale municipalității, doar 10% din bugetul municipal este cheltuit în Ierusalimul de Est pentru prestarea de servicii, care sunt extrem de necorespunzătoare; întrucât majoritatea instituțiilor palestiniene, inclusiv Orient House, au fost închise de autoritățile israeliene din Ierusalimul de Est, creând un vid instituțional și de conducere în rândul populației palestiniene locale, care rămâne o preocupare principală;

J.   întrucât palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est au statutul de rezidenți permanenți, statut care poate fi transferat copiilor doar în anumite condiții și nu este transferat automat prin căsătorie, lucru care împiedică soțiile și copiii multora dintre rezidenții permanenți ai Ierusalimului de Est să trăiască împreună cu membrii familiilor lor; întrucât, pe de altă parte, aproximativ 200 000 de coloniști israelieni trăiesc în Ierusalimul de Est și în împrejurimi;

K. întrucât prezența palestiniană din Zona C și din Ierusalimul de Est a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât elementul-cheie al acestor politici este construirea și expansiunea coloniilor; întrucât coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii, însă sunt subvenționate de guvernul israelian primind stimulente considerabile în domeniul taxelor, locuințelor, infrastructurii, drumurilor, accesului la apă, educației, serviciilor medicale etc.; întrucât în anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare extindere a coloniilor din zona Ierusalimului din 1967; întrucât violența coloniștilor și hărțuirea civililor palestinieni au cauzat incidente grave și decese; întrucât, în lipsa unui mecanism de control al Uniunii Europene, produsele coloniilor israeliene continuă să fie importate pe piața europeană în condițiile unui regim preferențial;

L.  întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu urmează Linia Verde, izolează o parte considerabilă a teritoriului israelian atât în Cisiordania, cât și în Ierusalimul de Est; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate” preciza că „construirea unui zid de către Israel, puterea ocupatoare, pe teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv în jurul Ierusalimului de Est, precum și regimul asociat acestei construcții, contravin dreptului internațional.”;

M. întrucât expansiunea continuă a coloniilor și violența coloniștilor, restricțiile în materie de planificare și, în consecință, lipsa acută de locuințe, demolările de case, evacuările și strămutările, confiscarea pământurilor, accesul dificil la apă și la alte resurse naturale, lipsa serviciilor sociale și a asistenței de bază etc. au un impact negativ semnificativ asupra condițiilor de viață ale palestinienilor din Cisiordania, în special ale celor din Zona C și din Ierusalimul de Est; întrucât situația economică în aceste zone, agravată de restricțiile privind accesul, deplasarea și planificarea, rămâne o preocupare majoră;

N. întrucât Parlamentul European și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru eforturile de construire a unui stat depuse de președintele Mahmoud Abbas și de prim-ministrul Salam Fayyad și a salutat succesul planului de doi ani de construire a unui statal prim-ministrului Fayyad; întrucât Zonei C și Ierusalimului de Est nu li se acordă foarte multă atenție în planurile naționale palestiniene de dezvoltare, ceea ce le-a creat palestinienilor care locuiesc în aceste zone sentimentul că ar fi neglijați;

O. întrucât mai bine de 4 000 de prizonieri palestinieni, inclusiv 27 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, și mai mult de 300 de prizonieri administrativi palestinieni sunt deținuți în prezent în centrele de detenție și închisorile israeliene;

P.  întrucât populația palestiniană din Cisiordania, în special din Zona C, dar și din Ierusalimul de Est, se confruntă cu o lipsă acută de apă; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectați de lipsa de apă pentru irigații, situație cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată de Israel și de către coloniștii israelieni; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esențială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

Q. întrucât beduinii arabi sunt un popor care duce o viață sedentară și în mod tradițional agricolă, pe teritoriile lor ancestrale și încearcă ca situația și statutul lor unic să le fie recunoscute oficial și permanent; întrucât beduinii arabi, amenințați de politicile israeliene care le subminează existența, inclusiv prin strămutări forțate, reprezintă o populație deosebit de vulnerabilă;

R.  întrucât Uniunea Europeană este cel mai mare donator în favoarea Autorității Palestiniene; întrucât ajutorul umanitar și de dezvoltare furnizat de comunitatea internațională, de UE și de statele sale membre în special nu scutește Israelul de obligațiile care îi revin în calitate de putere de ocupație în temeiul dreptului internațional; întrucât, începând din ianuarie 2011, peste 60 de proiecte finanțate de UE sau de statele sale membre au fost deteriorate sau distruse de forțele israeliene și peste 100 de proiecte similare sunt amenințate să fie demolate;

S.  întrucât Parlamentul European și-a exprimat în mod repetat angajamentul ferm față de securitatea statului Israel; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a reafirmat, de asemenea, angajamentul puternic al UE și al statelor sale membre față de securitatea statului Israel, s-a condamnat în cei mai fermi termeni violența îndreptată în mod deliberat împotriva civililor, inclusiv atacurile cu rachete din Fâșia Gaza și s-a solicitat prevenirea eficace a traficului de arme în Gaza;

T.  întrucât blocada și criza umanitară din Fâșia Gaza continuă în ciuda numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională pentru deschiderea imediată, susținută și necondiționată a canalelor de trecere pentru fluxul de ajutor internațional, bunuri comerciale și persoane dinspre și înspre Gaza, așa cum s-a menționat și în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012,

1.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967, cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste în pace și securitate; își exprimă sprijinul deplin pentru Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu și reamintește că UE nu va recunoaște nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, în afara celor convenite de cele două părți, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul;

2.  își exprimă preocuparea profundă față de evenimentele de pe teren din Zona C din Cisiordania și din Ierusalimul de Est, evenimente descrise în rapoartele șefilor de misiune ai UE privind „Zona C și construirea statului palestinian” din iulie 2011 și din ianuarie 2012 privind Ierusalimul de Est, care amenință viabilitatea soluției bazate pe două state; solicită încă o dată tuturor părților să evite orice demers unilateral care ar putea submina perspectiva negocierii unui acord, referindu-se îndeosebi la activitățile de colonizare desfășurate de Israel; salută și sprijină pe deplin punctele 6 și 7 din Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 care se concentrează asupra problemelor legate de colonii, de Ierusalimul de Est și de Zona C;

3.  subliniază importanța protejării populației palestiniene din Zona C și din Ierusalimul de Est și a drepturilor sale, fapt esențial pentru păstrarea viabilității unei soluții bazate pe existența a două state;

4.  reiterează că, în conformitate cu dreptul internațional, coloniile israeliene din Cisiordania și Ierusalimul de Est sunt ilegale; solicită Israelului să suspende imediat, complet și permanent construirea de colonii și activitățile de expansiune, fapt ce constituie o amenințare majoră la adresa viabilității unei soluții bazate pe existența a două state, și să desființeze toate avanposturile construite după martie 2001;

5.  condamnă ferm toate actele de extremism, violență și hărțuire practicate de coloniști împotriva civililor palestinieni și solicită guvernului și autorităților israeliene să îi aducă în fața justiției pe autorii acestor acte și să îi tragă la răspundere, deoarece lipsa de responsabilizare atrage după sine impunitatea;

6.  solicită punerea în aplicare pe deplin și în mod eficient a legislației existente a UE și a acordurilor bilaterale dintre UE și Israel, precum și instituirea de către Comisie a unui mecanism de control adecvat și eficient pentru a evita ca produsele din coloniile israeliene să fie importate pe piața europeană în condiții de tratament preferențial;

7.  solicită guvernului și autorităților israeliene să își îndeplinească obligațiile în calitate de putere ocupatoare, în special prin:

–   încetarea imediată a demolărilor de case, a evacuărilor și a strămutării forțate a palestinienilor;

–   facilitarea activităților de planificare și construire de către palestinieni și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare palestiniene;

–   facilitarea accesului și circulației;

–   facilitarea accesului palestinienilor la zone pentru practicarea agriculturi și pășunatului;

–   asigurarea unei distribuții corecte a apei, care să satisfacă nevoile populației palestiniene;

–   îmbunătățirea accesului populației palestiniene la servicii sociale și la o asistență adecvată, în special în domeniul educației și al sănătății publice și

–   facilitarea operațiunilor umanitare în Zona C și în Ierusalimul de Est;

8.  solicită redeschiderea instituțiilor palestiniene din Ierusalimul de Est, în special a Orient House;

9.  solicită încetarea utilizării practicii detenției administrative a Palestinienilor de către autoritățile israeliene și eliberarea prizonierilor politici și administrativi palestinieni;

10. solicită protejarea comunităților de beduini din Cisiordania, în special a celor care riscă să facă obiectul strămutării forțate și ale căror case ar putea fi demolate, precum și respectarea drepturilor fundamentale și garantarea unor condiții de viață decente, cum ar fi accesul la locuințe și la apă; în același timp, își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la situația comunităților de beduini din Negev și, prin urmare, solicită respectarea deplină de către autoritățile israeliene a cetățeniei israeliene a beduinilor Negev, condamnând cazurile de încălcare a drepturilor cetățenești ale comunității (de exemplu, limitarea serviciilor publice și strămutarea forțată);

11. încurajează guvernul și autoritățile palestiniene ca, în cadrul planurilor naționale de dezvoltare, să acorde o mai mare atenție Zonei C și Ierusalimului de Est în scopul îmbunătățirii situației și a condițiilor de viață ale populației palestiniene din aceste zone;

12. subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o pace durabilă israeliano-palestiniană; solicită din nou reluarea tratativelor de pace directe dintre cele două părți; în acest context, continuă să sprijine politica de rezistență non-violentă a Președintelui Abbas și să încurajeze reconcilierea intra-palestiniană și construirea statului palestinian, alegerile prezidențiale și parlamentare fiind elemente importante ale acestui proces;

13. își reiterează angajamentul ferm față de securitatea statului Israel; condamnă orice act de violență care vizează în mod deliberat civili, inclusiv atacurile cu rachetă din Fâșia Gaza;

14. solicită Consiliului și Comisiei să continue să sprijine și să acorde asistență instituțiilor palestiniene și proiectelor de dezvoltare din Zona C și din Ierusalimul de Est, cu scopul de a proteja și de a întări poporul palestinian; cu toate acestea, solicită o mai bună coordonare între UE și statele membre în acest domeniu; de asemenea, solicită ca Israelul să fie considerat responsabil din punct de vedere financiar pentru distrugerea de proiecte finanțate de UE și de statele sale membre pe teritoriul palestinian ocupat;

15. solicită Consiliului și Comisiei să continue să abordeze aceste probleme la toate nivelurile în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu Israelul și cu Autoritatea Palestiniană; subliniază faptul că, în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu Israelul, ar trebui să se țină seama pe deplin de angajamentul acestei țări de a-și respecta obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional umanitar față de populația palestiniană ocupată, iar indicatorii de performanță aferenți ar trebui să fie integrați în toate instrumentele acestui parteneriat;

16. îndeamnă din nou UE și statele membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; subliniază rolul central al Cvartetului și își exprimă susținerea pentru eforturile depuse de Înaltul Reprezentant pentru crearea unei perspective credibile pentru relansarea procesului de pace;

17. își reiterează apelul pentru ridicarea imediată, susținută și necondiționată a blocadei din Fâșia Gaza, precum și pentru luarea de măsuri care să permită reconstrucția și redresarea economică a acestei zone; solicită, de asemenea, recunoscând nevoile legitime în materie de securitate ale Israelului, instituirea unui mecanism de control eficient pentru prevenirea traficului de arme în Gaza;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0429.

(2)

JO C 308E, 20.10.2011, p. 81.

Ultima actualizare: 29 iunie 2012Notă juridică