Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0376/2012

Texte depuse :

B7-0376/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 153kWORD 117k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.991v01-00
 
B7-0376/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))


Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, João Ferreira, Sabine Lösing în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))  
B7‑0376/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluțiile ONU aplicabile, în special Rezoluția Adunării Generale a ONU 181 (1947) și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–   având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție, intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 29 septembrie 2011 referitoare la situația din Palestina și Rezoluția din 10 septembrie 2010 referitoare la situația râului Iordan, în special, a zonei Iordanului inferior,

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012, 18 iulie, 23 mai 2011 și 8 decembrie 2009,

–   având în vedere discursul Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, privind ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și Siria, din cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 12 iunie 2012,

–   având în vedere declarațiile VP/ÎR, Catherine Ashton, în special cea din 8 iunie 2012 referitoare la extinderea coloniilor, cea din 25 aprilie 2012 referitoare la decizia autorităților israeliene referitoare la statutul coloniilor Sansana, Rechelim și Bruchin aflate pe teritoriile palestiniene ocupate și cea din 22 februarie 2012 referitoare la aprobările privind coloniile israeliene;

–   având în vedere raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est,

–   având în vedere raportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE, intitulat „Zona C și construirea statului palestinian”,

–   având în vedere planul pe doi ani de construire a unui stat, al prim-ministrului palestinian, Salam Fayyad, intitulat „Încetarea ocupației, înființarea unui stat” din august 2009,

–   având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–   având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Cisiordania și Ierusalimul de Est, împreună cu Fâșia Gaza, sunt teritorii ocupate; întrucât acestor teritorii li se aplică pe deplin legislația umanitară internațională, inclusiv a patra Convenție de la Geneva; întrucât Israelul, în calitate de putere de ocupație, este obligat, printre altele, să asigure cu bună credință acoperirea nevoilor de bază ale populației palestiniene din teritoriile ocupate, să administreze ocupația într-un mod care să fie în avantajul populației locale, să protejeze și să conserve bunurile civile și să evite atât transferul propriei populații în teritoriile ocupate, cât și transferul populației din teritoriile ocupate pe teritoriul propriu;

B.  întrucât dreptul inalienabil al palestinienilor la autodeterminare și acela de a avea propriul lor stat sunt incontestabile, așa cum este și dreptul Israelului de a exista între granițe sigure; întrucât sprijinul acordat aspirațiilor poporului palestinian cu privire la statalitate și ale poporului israelian și ale palestinienilor față de dezvoltarea într-un mediu sigur reprezintă un element esențial în vederea obținerii unei păci durabile, a stabilității și a prosperității în regiune;

C. întrucât coloniile israeliene sunt ilegale, conform dreptului internațional, și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii; întrucât construirea și expansiunea coloniilor planificate și conduse de guvernul israelian constituie o amenințare majoră la adresa viabilității soluției ce implică existența a două state, fapt menționat, de asemenea, în rapoartele recente ale șefilor de misiune ai UE referitoare la „Zona C și construirea statului palestinian” și la Ierusalimul de Est, ambele fiind divulgate presei;

D. întrucât expansiunea continuă a coloniilor ilegale și violența coloniștilor, restricțiile planificate, și, ca urmare, lipsa acută de locuințe, demolările de case, evacuările și strămutările, confiscarea pământurilor, accesul dificil la apă și la alte resurse naturale, lipsa serviciilor sociale și a asistenței de bază etc. au un impact negativ semnificativ asupra condițiilor de viață ale palestinienilor din Cisiordania, în special ale celor din Zona C și din Ierusalimul de Est; întrucât situația economică în aceste zone, agravată de restricțiile privind accesul, circulația și planificarea, rămâne o preocupare majoră;

E.  întrucât, potrivit Raportului anual al OIM, 53,5% dinte femeile tinere și 32,2% din bărbații tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, din Cisiordania sunt șomeri, în principal din cauza condițiilor impuse de ocupație;

F.  întrucât, prin acordurile de la Oslo din 1993, teritoriul Cisiordaniei a fost împărțit în trei zone: zonele A, B și C; întrucât Zona C, care intră sub controlul civil și de securitate al Israelului, reprezintă 62% din teritoriul Cisiordaniei și este singura zonă contiguă în care se află cea mai mare parte a solului fertil și bogat în resurse din Cisiordania; întrucât, în Acordul interimar privind Cisiordania și Fâșia Gaza din 1995, s-a declarat că Zona C va fi transferată treptat sub jurisdicție palestiniană, ceea ce nu s-a întâmplat;

G. întrucât prezența palestiniană în Zona C a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât, ca rezultat al acestor politici, doar 5,8% din populația palestiniană din Cisiordania trăiește în Zona C, în timp ce numărul coloniștilor israelieni, estimat la 310 000, reprezintă mai mult de dublul numărului estimat al populației palestiniene din Zona C; întrucât, prin urmare, protejarea populației palestiniene din Zona C și a drepturilor sale este de o importanță primordială pentru conservarea viabilității soluției ce implică existența a două state;

H. întrucât Israelul, a declarat în documentul său „Lege de bază: Ierusalimul, capitala Israelului” din 1980 că Ierusalimul este „capitala completă și unită a Israelului”; întrucât Rezoluția 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU a stabilit că toate măsurile și acțiunile legislative și administrative luate de Israel, în calitate de putere de ocupație, care au modificat sau au încercat să modifice caracterul și statutul Ierusalimului, în special Legea de bază, sunt nule și neavenite și trebuie revocate imediat; întrucât, în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, s-a menționat încă o dată faptul că trebuie găsită o cale, prin intermediul negocierilor, pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului ca viitoare capitală a ambelor state;

I.   întrucât, după cum se subliniază și în raportul șefilor de misiune ai UE, evenimentele actuale din Ierusalimul de Est fac ca posibilitatea ca Ierusalimul să devină viitoarea capitală a două state să devină improbabilă și impracticabilă, subminând soluția ce implică existența a două state; întrucât Ierusalimul de Est este din ce în ce mai desprins de Cisiordania, iar bazinul istoric din Ierusalim este din ce în ce mai detașat de restul Ierusalimului de Est, palestinienii trăind în cartiere precum Silwan și Sheikh Jarrah și fiind în permanență amenințați cu evacuarea și exproprierea;

J.   întrucât contiguitatea teritoriului este în continuare întreruptă prin construirea de drumuri pentru uzul exclusiv al coloniștilor, ceea ce divizează teritoriul palestinian și împiedică populația ocupată și comunitățile învecinate să aibă acces la pământurile lor, apă și alte resurse, afectându-le în mod grav viața cotidiană;

K. întrucât, în vreme ce palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est reprezintă 37% din populația Ierusalimului și sursa a 36% din veniturile fiscale ale municipalității, doar 10% din bugetul municipal este cheltuit în Ierusalimul de Est pentru prestarea de servicii, care sunt extrem de necorespunzătoare; întrucât majoritatea instituțiilor palestiniene, inclusiv Orient House, au fost închise de autoritățile israeliene din Ierusalimul de Est, creând un vid instituțional și de conducere în rândul populației palestiniene locale, fapt ce rămâne o preocuparea principală; întrucât autoritățile palestiniene urmăresc politici și tactici menite să elimine prezența palestinienilor din Ierusalim, precum exilarea membrilor Consiliului Legislativ Palestinian din Ierusalim;

L.  întrucât palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est au statutul de rezidenți permanenți, statut care poate fi transferat copiilor doar în anumite condiții și nu este transferat automat prin căsătorie, fapt ce împiedică soțiile și copiii a mulți rezidenți permanenți ai Ierusalimului de Est să trăiască împreună cu membrii familiilor lor; întrucât, pe de altă parte, aproximativ 200 000 de coloniști israelieni trăiesc în Ierusalimul de Est și în împrejurimi;

M. întrucât prezența palestiniană în Zona C și în Ierusalimul de Est a fost subminată de politicile guvernamentale israeliene; întrucât elementul-cheie al acestor politici este construirea și expansiunea coloniilor; întrucât coloniile israeliene sunt ilegale, conform dreptului internațional, și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii, în timp ce sunt subvenționate de guvernul israelian prin stimulente considerabile în domeniul taxelor, locuințelor, infrastructurii, drumurilor, accesului la apă, educație, servicii medicale etc.; întrucât în anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare expansiune a coloniilor din zona Ierusalimului din 1967 și până în prezent; întrucât violența coloniștilor și hărțuirea civililor palestinieni, sub protecție militară israeliană, au cauzat incidente grave și decese; întrucât, în lipsa unui mecanism eficient de control al Uniunii Europene, produsele coloniilor israeliene continuă să fie importate pe piața europeană în condițiile unui regim preferențial;

N. întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu urmează Linia Verde, izolează o parte considerabilă a teritoriului israelian atât în Cisiordania, cât și în Ierusalimul de Est și separă comunități și familii, îi separă pe copii de școlile lor și pe adulți de activitatea lor economică; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curții Internaționale de Justiție, intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate” preciza că „construirea unui zid de către Israel, puterea de ocupație, pe teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv în jurul Ierusalimului de Est, precum și regimul asociat acestei construcții, contravin dreptului internațional”;

O. întrucât articolul 2 din Acordul de asociere UE - Israel, care prevede că relația dintre UE și Israel va fi bazată pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ce ghidează politicile interne și externe, ca element-cheie al acordului;

P.  întrucât peste 4 000 de prizonieri palestinieni, dintre care femei și copii, unii dintre ei deținuți pentru mai bine de 20 de ani, inclusiv 27 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, și peste 300 de prizonieri administrativi palestinieni continuă să fie deținuți în centrele de detenție și închisorile israeliene;

Q. întrucât populația palestiniană din Cisiordania, în special din Zona C, dar și din Ierusalimul de Est, se confruntă cu o lipsă acută de apă; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectați de lipsa de apă pentru irigații, situație cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată de Israel și de către coloniștii israelieni; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esențială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

R.  întrucât blocada și criza umanitară din Fâșia Gaza continuă în pofida numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională pentru deschiderea imediată, susținută și necondiționată a canalelor de trecere pentru fluxul de ajutor internațional, bunuri comerciale și persoane dinspre și înspre Gaza, așa cum s-a menționat și în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012,

S.  întrucât beduinii arabi sunt un popor indigen care duce o viață sedentară și în mod tradițional agricolă, pe teritoriile lor ancestrale, și încearcă ca situația și statutul lor unic să le fie recunoscute oficial și permanent; întrucât beduinii arabi, amenințați de politicile israeliene care le subminează existența inclusiv prin strămutări forțate, reprezintă o populație deosebit de vulnerabilă atât în teritoriile palestiniene ocupate, cât și în Negev (Naqab); întrucât armata israeliană a decis să înceapă eliberarea ordinele de demolare împotriva comunității Jahalin (2 300 de persoane, dintre care 2/3 copii) din blocul colonial Ma’ale Adumim, ceea ce poate conduce la distrugerea a peste 90% dintre case și alte structuri, inclusiv a 2 școli în Khan al-Ahmar și în Wadi Abu Hindi, care deservesc aproximativ 200 de copii din Jahalin, tăindu-le efectiv accesul la sistemul de învățământ; întrucât planul israelian este de a strămuta comunitatea într-o zonă aflată la doar 300 de metri de groapa de gunoi de lângă orașul palestinian Abu Dis;

T.  întrucât Uniunea Europeană este cel mai mare donator al Autorității Palestiniene; întrucât ajutorul umanitar și de dezvoltare furnizat de comunitatea internațională, de UE și de statele sale membre, în special, nu scutește Israelul de obligațiile ce îi revin în calitate de putere de ocupație în temeiul dreptului internațional; întrucât, începând din ianuarie 2011, peste 60 de proiecte finanțate de UE sau de statele sale membre au fost deteriorate sau distruse de forțele israeliene și peste 100 de proiecte similare sunt amenințate să fie demolate;

U. întrucât Parlamentul European, care și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în condiții de pace și securitate, a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace între părți și a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți,

1.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967, cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste în pace și securitate; salută Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu și reamintește că UE nu va recunoaște nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți, și invită UE să recunoască imediat existența unui stat palestinian independent;

2.  reiterează că, în conformitate cu dreptul internațional, coloniile israeliene din Cisiordania și Ierusalimul de Est sunt ilegale; solicită Israelului să sisteze imediat, complet și permanent construirea coloniilor și activitățile de expansiune, fapt ce modifică realitatea de pe teren și demografia, ceea ce constituie o amenințare majoră la adresa viabilității unei soluții bazate pe existența a două state, precum și să desființeze toate avanposturile construite din martie 2001 încoace; salută și sprijină pe deplin punctele 6 și 7 din Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 care se concentrează asupra problemelor legate de colonii, de Ierusalimul de Est și de Zona C; solicită ca problema acestor încălcări din partea Israelului să fie ridicată la cel mai înalt nivel politic, inclusiv în reuniunile Consiliului de asociere UE-Israel;

3.  subliniază importanța protejării populației palestiniene din Zona C și din Ierusalimul de Est și a drepturilor acesteia, în semn de respect al dreptului internațional și al dreptului umanitar internațional, fapt esențial pentru păstrarea viabilității unei soluții bazate pe existența a două state;

4.  condamnă ferm toate actele extremiste, violente și de hărțuire practicate de coloniști împotriva civililor palestinieni și solicită guvernului și autorităților israeliene să îi retragă, să înceteze să îi protejeze, să îi aducă în fața pe autorii acestor acte și să îi tragă la răspundere, deoarece lipsa de responsabilizare atrage după sine impunitatea;

5.  reiterează apelul pentru ridicarea imediată, susținută și necondiționată a blocadei din Fâșia Gaza, precum și măsuri care să permită reconstrucția și redresarea economică a acestei zone; subliniază că este imperios să se restabilească legătura politică și de comunicare între Fâșia Gaza și Cisiordania;

6.  subliniază înghețarea imediată, completă și permanentă a Acordului de asociere UE-Israel în conformitate cu articolul 2; invită Comisia și Consiliul să se asigure că o clauză și un mecanism de salvgardare similare sunt incluse în regulile de participare la HORIZON 2020 (succesorul CP 7); își exprimă opoziția totală față de participarea Israelului la programele și proiectele militare ale AEA; invită statele membre să respecte prevederile Poziției comune a UE privind comerțul cu arme (potrivit cărora, respectarea de către o țară importatoare a dreptului umanitar internațional ar trebui examinată înainte de acordarea de licențe de export către respectiva țări);

7.  solicită punerea în aplicare completă și efectivă a legislației în vigoare a UE și a acordurilor bilaterale dintre UE și Israel, precum și instituirea de către Comisie a unui mecanism de control adecvat și eficient pentru a evita ca produsele din coloniile israeliene să fie importate pe piața europeană în condiții de tratament preferențial; solicită statelor membre să implementeze o etichetare corectă și adecvată;

8.  solicită guvernului și autorităților israeliene să își îndeplinească obligațiile în calitate de putere de ocupație, în special prin:

–   încetarea imediată a demolărilor de case, evacuărilor și a strămutării forțate a populației palestiniene;

–   facilitarea activităților de planificare și construcție ale populației palestiniene și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare palestiniene;

–   facilitarea accesului și circulației;

–   ridicarea interdicției privind reuniunile familiale în Ierusalimul de Est;

–   încetarea imediată a confiscărilor de terenuri palestiniene în Zona C pentru colonii și alte construcții;

–   facilitarea accesului populației palestiniene la zone pentru practicarea agriculturii și pășunatului;

–   asigurarea unei distribuții corecte a apei, care să satisfacă nevoile populației palestiniene;

–   îmbunătățirea accesului populației palestiniene la servicii sociale și de asistență adecvate, în special în domeniul educației (suficiente școli) și al sănătății publice și

–   facilitarea operațiunilor umanitare în Zona C și în Ierusalimul de Est;

9.  solicită redeschiderea instituțiilor palestiniene din Ierusalimul de Est, în special a Orient House;

10. solicită să se pună capăt practicii de detenție administrativă a palestinienilor de către autoritățile israeliene și să fie eliberați imediat prizonierii politici și administrativi palestinieni;

11. solicită protejarea populației de beduini arabi care locuiesc în teritoriile palestiniene ocupate și în Negev (Naqab); solicită încetarea imediată a oricăror strămutări forțate, deposedărilor și a demolărilor practicate împotriva acestei populații, precum și îmbunătățirea condițiilor sale de viață, punându-i-se la dispoziție servicii adecvate pe teritoriile sale ancestrale; în acest context, solicită retragerea de către guvernul israelian a Planului Prawer;

12. subliniază încă o dată că este imperios să se ajungă la o pace israeliano-palestiniană justă și durabilă; invită Israelul să înceteze imediat activitățile de colonizare pentru a permite reluarea negocierilor directe de pace între cele două părți;

13. continuă să sprijine politica de rezistență non-violentă a președintelui Abbas și să încurajeze reconcilierea intra-palestiniană și construirea statului palestinian, alegerile prezidențiale și parlamentare fiind elemente importante ale acestui proces;

14. solicită Consiliului și Comisiei să continue să sprijine și să acorde asistență instituțiilor palestiniene și proiectelor de dezvoltare din Zona C și din Ierusalimul de Est, cu scopul de a proteja și de a consolida puterea populației palestiniene; solicită totodată ca Israelul să fie considerat responsabil din punct de vedere financiar pentru demolarea de proiecte finanțate de UE și statele sale membre pe teritoriile palestiniene ocupate; subliniază că ar trebui să se exercite presiuni asupra Israelului pentru a înceta reținerea veniturilor fiscale și a celor din taxe vamale care aparțin Autorității Palestiniene;

15. invită Comisia și Consiliul să ceară autorităților israeliene să pună în aplicare toate dispozițiile Convenției cu privire la drepturile copiilor a UNO (1990) în ceea ce îi privește pe copii palestinieni din Israel, dar și din Cisiordania și Ierusalimul de Est, acordând o atenție deosebită articolului 37 privind pedepsirea, arestarea sau deținerea copiilor;

16. invită toți deputații din Parlamentul European și din parlamentele naționale să discute cu colegii lor din Knesset problema încălcărilor comise de către Israel în teritoriile ocupate;

17. îndeamnă încă o dată UE și statele membre să joace un rol politic mai activ în încercarea de a încheia o pace justă și durabilă între israelieni și palestinieni;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Ultima actualizare: 29 iunie 2012Notă juridică