Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0377/2012

Texte depuse :

B7-0377/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.5

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 121kWORD 76k
27.6.2012
PE491.992v01-00
 
B7-0377/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Mario Mauro, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Monica Luisa Macovei, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, György Schöpflin, Nadezhda Neynsky, Dominique Vlasto în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est (2012/2964(RSP))  
B7‑0377/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012,

–   având în vedere Declarația Cvartetului privind Orientul Mijlociu din 11 aprilie 2012,

–   având în vedere declarația comună a Israelului și a Autorității palestiniene (AP) din 12 mai 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru soluția instituirii a două state, și anume statul Israel, cu frontiere sigure și recunoscute și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste unul lângă altul, în pace și securitate;

B.  întrucât UE și-a exprimat îngrijorarea cu privire la evoluțiile de pe teren, inclusiv privind atacurile repetate de rachete din Gaza, introducerea armamentului prin contrabandă în Gaza, accelerarea marcată a construcțiilor de colonii, evacuările și demolările de case din Ierusalimul de Est și deteriorarea condițiilor de trai ale populației palestiniene din zona C a Cisiordaniei;

C. întrucât UE a invitat părțile să ia măsuri care să ducă la crearea unei atmosfere de încredere, necesară pentru a asigura negocieri veritabile, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice incitarea la acte de violență;

D. întrucât, în urma Acordurilor de la Oslo din 1995, Cisiordania a fost împărțită administrativ în trei zone sau teritorii; întrucât zona C acoperă cea mai mare parte a teritoriului Cisiordaniei; întrucât dezvoltarea socială și economică din zona C are o importanță critică pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian; întrucât UE va continua să ofere asistență financiară pentru dezvoltarea palestiniană din zona C și se așteaptă ca aceste investiții să fie protejate în vederea utilizării lor viitoare;

E.  întrucât UE subliniază încă o dată faptul că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului de viitoare capitală a ambelor state; întrucât, până atunci, UE solicită ca populația orașului să beneficieze de repartiția echitabilă a resurselor și a investițiilor; întrucât UE solicită redeschiderea instituțiilor palestiniene din Ierusalim, în conformitate cu foaia de parcurs;

F.  întrucât Israel și AP au făcut următoarea declarație comună la 12 mai 2012: „Israel și Autoritatea palestiniană se angajează să realizeze pacea și părțile speră că schimbul de scrisori dintre Președintele Abbas și Primul ministru Netanyahu va contribui la realizarea acestui obiectiv”,

1.  salută concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, care includ concluziile despre Cisiordania și Ierusalimul de Est, precum și declarația Cvartetului privind Orientul Mijlociu din 11 aprilie 2012; sprijină apelurile la cooperare între părți pentru a facilita dezvoltarea socială și economică a zonei C; subliniază faptul că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului de viitoare capitală a ambelor state;

2.  subliniază faptul că încetarea conflictului reprezintă un interes fundamental al UE, precum și al părților înseși și al întregii regiuni, putând fi obținută prin intermediul unui acord de pace cuprinzător, pe baza rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, a principiilor de la Madrid, inclusiv acordarea unui teritoriu în schimbul păcii, precum și pe baza foii de parcurs, a acordurilor la care au ajuns părțile până în prezent și a Inițiativei arabe pentru pace; ia act de faptul că UE, în calitate de donator principal pentru Autoritatea palestiniană și ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Israelului, dispune de instrumente care-i permit să încurajeze mai activ ambele părți să identifice o soluție; invită ambele părți să conlucreze cu UE, care ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru a rezolva acest conflict; reamintește faptul că dreptul umanitar internațional, inclusiv cea de a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor, se aplică în teritoriile palestiniene ocupate;

3.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967 și cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel ,cu frontiere sigure și recunoscute și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; invită UE, SUA și comunitatea internațională să ofere garanții de securitate pentru soluția implicând existența a două state, care ar trebui să fie, de asemenea, asigurată militar;

4.  subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o rezolvare durabilă a conflictului israeliano-palestinian;

5.  subliniază că negocierile directe dintre israelieni și palestinieni în vederea găsirii unei soluții implicând existența a două state ar trebui reluate imediat și desfășurate cu respectarea termenelor solicitate de Cvartet, pentru a depăși situația actuală inacceptabilă; salută schimbul de scrisori dintre părți, inițiat la 17 aprilie 2012 și declarația comună a Israelului și AP din 12 mai 2012; îndeamnă ambele părți să consolideze contactele curente; subliniază încă o dată faptul că ar trebui evitate toate acțiunile care pot submina șansele unui acord negociat și că nu ar trebui acceptată nicio modificare a frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privința Ierusalimului, în afara modificărilor convenite de părți; insistă asupra faptului că nicio soluție nu ar trebui să aducă atingere demnității niciuneia dintre părți; subliniază încă o dată că toate coloniile rămân ilegale în conformitate cu dreptul internațional și invită guvernul israelian să înceteze toate acțiunile de construcție și extindere a coloniilor din Cisiordania și Ierusalimul de Est; solicită încetarea atacurilor cu rachete lansate din Fâșia Gaza împotriva Israelului și insistă asupra necesității unui armistițiu definitiv;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

 

Ultima actualizare: 29 iunie 2012Notă juridică