NÁVRH USNESENÍ
PDF 102kWORD 48k
2. 7. 2012
PE492.002v01-00
 
B7-0687/2012

předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu


o patentu týkajícím se kryokonzervace kmenových buněk


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh usnesení Evropského parlamentu o patentu týkajícím se kryokonzervace kmenových buněk  
B7‑0687/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se v případě kmenových buněk choriových klků jedná o fetální multipotentní kmenové buňky, které mají značný reprodukční potenciál a jsou z etického hlediska nezávadné; vzhledem k tomu, že ve světě probíhá řada klinických hodnocení zaměřených na prokázání účinné úlohy, již by mohly kmenové buňky choriových klků v budoucnosti hrát při léčbě mnoha nemocí, v oblasti buněčné terapie a při regeneraci poškozených tkání;

B.  vzhledem k tomu, že existuje naděje, že se toto biologické dědictví ještě nenarozeného jedince bude moci v budoucnu využívat k léčbě nemocí nebo k regeneraci tkání; vzhledem k tomu, že velkou výhodou kryokonzervace kmenových buněk je to, že dítě bude mít vždy k dispozici vzorek vlastních, zcela kompatibilních kmenových buněk;

C. vzhledem k tomu, že jistá firma uvedla, že požádala o uznání patentu, na jehož základě bude možné provádět kryokonzervaci kmenových buněk choriových klků odebraných za účelem prenatální diagnostiky na základě choriových klků;

1.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím evropských fondů podpořila tuto metodu kryokonzervace, která umožňuje dosáhnout optimálních výsledků z hlediska množství a kvality zmražených kmenových buněk.

Poslední aktualizace: 3. července 2012Právní upozornění