NÁVRH USNESENÍ
PDF 102kWORD 48k
3. 7. 2012
PE493.543v01-00
 
B7-0411/2012

předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu


o opětovném využití opotřebovaných pneumatik


Cristiana Muscardini

Návrh usnesení Evropského parlamentu o opětovném využití opotřebovaných pneumatik  
B7‑0411/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k boji proti nedovolenému obchodování se škodlivými a znečišťujícími látkami;

B.  vzhledem k tomu, že do Itálie přicházejí tuny opotřebovaných pneumatik, které jsou ukládány na černých skládkách, jež se nacházejí převážně v oblastech na jihu země, což přispívá k ještě většímu rozkvětu nelegálního vývozu do asijských a afrických zemí, a že stejný problém existuje také v mnoha dalších zemích Unie;

C. vzhledem ke zdravotním rizikům, která mohou vyplynout z toxických látek vyskytujících se na těchto skládkách, a k rozšiřování podnikatelských činností kriminálních živlů;

D. vzhledem k tomu, že v září v Itálii vzniklo sdružení nejvýznamnějších výrobců pneumatik, jež za několik měsíců už shromáždilo a zpracovalo více než 190 tisíc tun gumových pneumatik a vyrobilo z nich materiál pro stavebnictví, městský mobiliář a sportoviště;

E.  vzhledem k tomu, že toto sdružení podepsalo dohodu s celními orgány, jež je zaměřena na boj proti nelegálnímu obchodu s pneumatikami;

1.  vyzývá Komisi, aby požádala členské státy, aby podpořily spolupráci mezi místními celními orgány a sdruženími nebo subjekty, které provádějí likvidaci a recyklaci odpadu, s cílem monitorovat nelegální obchod s opotřebenými pneumatikami.

Poslední aktualizace: 4. července 2012Právní upozornění