Eljárás : 2013/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0559/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0559/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0595

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 130kWORD 69k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0557/2013
9.12.2013
PE525.618v01-00
 
B7-0559/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))


Rebecca Harms, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))  
B7‑0559/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására az európai szomszédságpolitikáról: a partnerség erősítése felé. Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi jelentésekről(1),

–   tekintettel az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására,(2)

–   tekintettel a csúcstalálkozó 2013. november 29-i, „Keleti partnerség: az előrevezető út” című együttes nyilatkozatára;

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2012. novemberi állásfoglalására,

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett, az EU–Örményország társulási megállapodásról(3), az EU–Azerbajdzsán társulási megállapodásról(4), az EU–Moldova társulási megállapodásról(5), az EU–Grúzia társulási megállapodásról(6) és az EU–Ukrajna társulási megállapodásról(7) folytatott tárgyalásokra vonatkozó ajánlásait tartalmazó állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra, és a 2012. március 30-án parafált új társulási megállapodásra,

–   tekintettel a Catherine Ashton főképviselő és Štefan Füle, a bővítési és szomszédsági politikáért felelős európai biztos által kiadott, a rendőrség által 2013. november 30-án Kijevben a tüntetők feloszlatására bevetett túlzott erőszak alkalmazását elítélő együttes nyilatkozatokra;

–   tekintettel az EU–Ukrajna cselekvési tervet felváltó és az EU–Ukrajna Együttműködési Tanács által 2009 júniusában jóváhagyott EU–Ukrajna társulási menetrendre,

–   tekintettel a Bizottságnak „Az európai szomszédságpolitika áttekintése” című, 2010. május 12-i közleményére (COM(2010)0207),

–   tekintettel az európai szomszédságpolitika ukrajnai végrehajtásáról szóló, 2012. május 14-én kiadott eredményjelentésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a vilniusi csúcstalálkozó fontos előrelépést jelentett a keleti partnerség folyamatában, bár az eredmények nem érték el a várakozásokat;

B.  mivel különösen Örményország azon döntése, hogy visszalép a társulási megállapodásra irányuló tárgyalásoktól, valamint Ukrajna utolsó pillanatban hozott azon döntése, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás aláírásának előkészítését, meghiúsította az erőfeszítéseket és aláásta az elmúlt néhány év munkáját, amelynek célja a kétoldalú kapcsolatok mélyítése és az európai integráció fokozása volt;

C. mivel az elmúlt néhány hónapban Örményországot és Ukrajnát fokozódó nyomás érte az Oroszországi Föderáció részéről, amelynek célja az volt, hogy kényszerítse ezen országokat az Eurázsiai Vámunióhoz való csatlakozásra;

D. mivel az ukrán kormány azon döntését követően, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás aláírását, emberek ezrei özönlöttek az utcákra az egész országban, hogy kifejezésre juttassák az Európai Unióhoz való csatlakozás iránti támogatásukat; mivel Kijevben a tüntetők békésen elfoglalták a Függetlenség terét, amíg a kormány felül nem vizsgálja döntését;

E.  mivel 2013. november 30-án kora hajnalban rohamrendőrök támadták meg és oszlatták fel brutálisan a tüntetőket, könnygáz bevetésével és gumibot durva használatával; mivel beszámolók szerint sok ember, köztük 40 újságíró megsérült; mivel mintegy 20 ember még mindig eltűntnek tekinthető;

F.  mivel az összecsapások után az ellenzéki erők által az ukrán kormány ellen benyújtott és az ukrán parlamentben (a Verhovna Radában) 2013. december 3-án szavazásra bocsátott bizalmatlansági indítvány elutasításra került;

G. mivel Ukrajna három korábbi elnöke és számos politikai vezető és civil társadalmi aktivista kerekasztal összehívását kérte a felek közötti valódi párbeszéd megkezdése érdekében a jelenlegi politikai válság leküzdése céljából;

H. mivel 2012 decemberében a Külügyi Tanács feltételeket állapított meg az Ukrajnával kötendő társulási megállapodás aláírásához; mivel e feltételek némelyike nem teljesült, különös tekintettel a szelektív igazságszolgáltatás megszüntetésére;

1.  üdvözli a társulási megállapodások parafálását Grúziával és Moldovával a vilniusi csúcstalálkozón, és elvárja azok megfelelő időn belüli aláírását, mihelyt minden feltétel teljesül; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa ezen országok számára a szükséges műszaki és pénzügyi segítséget a reformfolyamat folytatására mind politikai, mind gazdasági szinten;

2.  üdvözli, hogy Moldova a vízumokkal kapcsolatos ütemtervben szereplő minden feltételt teljesített; ezzel kapcsolatban sürgeti a Bizottságot, hogy javasolja a Tanácsnak a vízumliberalizációs megállapodás kellő időben való aláírását;

3.  hangsúlyozza, hogy a keleti partnerségnek semmiképpen sem célja, hogy károsan befolyásolja a partnerországok és az Oroszországi Föderáció közötti kétoldalú kapcsolatokat, és hogy éppen ellenkezőleg, az egymást kölcsönösen fokozó hatásokat kellene erősíteni, hogy ezek az országok részesülhessenek az Európai Unióhoz és Oroszországhoz fűződő hagyományos politikai és gazdasági kapcsolataikból eredő előnyökből;

4.  ezzel összefüggésben felhívja Moszkvát, hogy tanúsítson építő jellegű magatartást, és tartózkodjon a megtorló intézkedésektől és attól a megengedhetetlen nyomásgyakorlástól, amelynek célja szomszédai azon szuverén jogának aláásása, hogy szabadon határozzák meg jövőjüket; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy egy hangon beszéljenek Oroszországgal a keleti partnerséghez tartozó azon országok európai törekvéseit támogatandó, amelyek szabadon úgy döntöttek, hogy mélyítik kapcsolataikat az EU-val; ezzel összefüggésben felhívja az EU-t, hogy a WTO-n belül vagy más nemzetközi szervezetekben támogassa Ukrajnát vagy a keleti partnerséghez tartozó bármely más országot, amennyiben az Oroszországi Föderációval van vitájuk;

5.  sajnálja az ukrán kormány azon döntését, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás Vilniusban való aláírásának előkészítését; emlékeztet arra, hogy az uniós integráció volt a jelenlegi és múltbeli ukrán kormányok elsődleges célja, függetlenül azok összetételétől, és hogy a tárgyalások jó szellemben zajlottak a különböző politikai erőket képviselő különböző miniszterelnökök részvételével, összhangban az ukrán társadalom európai törekvéseivel;

6.  rámutat arra, hogy a társulási megállapodás aláírására irányuló javaslat még mindig érvényes, és hogy az EU készen áll annak aláírására, amíg a Külügyi Tanács 2012. decemberi ülésén meghatározott feltételek teljesülnek;

7.  erőteljes támogatását, együttérzését és szolidaritását fejezi ki minden olyan ember iránt, aki Ukrajnában az utcára ment az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatása érdekében, és azt várja, hogy a Tanács és a Bizottság teljesítse ígéretét, és segítse Ukrajnát e súlyos politikai és gazdasági válság leküzdésében;

8.  sürgeti az EU-t, hogy vállaljon tevékeny és építő szerepet a válság megoldásában a politikai pártok, a civil társadalom és a főbb társadalmi szereplők közötti kerekasztal összehívásának megkönnyítésével, illetve a további rendőri elnyomás megakadályozásával, és kéri magas szintű küldöttség indítását ebből a célból;

9.  azon a véleményen van, hogy egy valódi demokráciában egy ország jövőjével kapcsolatos döntéseket népszavazáson kell meghozni; úgy véli, hogy ezzel az EU-val kötendő társulási megállapodáshoz kapcsolódó kérdéssel a pártoknak kellene foglalkozniuk;

10. különösen a Bizottságot kéri, hogy működjön együtt az ukrán hatóságokkal azért, hogy megtalálják annak a módját, hogy ellensúlyozzák a Moszkva által a társulási megállapodás aláírásának megakadályozására elfogadott megtorló intézkedések hatásait;

11. erőteljesen elítéli, hogy az ukrán speciális rendőri erők brutálisan megtámadták a tüntetőket, és követeli az elkövetők bíróság elé állítását, illetve a belügyminiszter lemondását; ezzel összefüggésben felhívja a Tanácsot, hogy mérlegelje szankciók elfogadásának lehetőségét az e cselekményekért felelős rendőrtisztekkel szemben;

12. azon a véleményen van, hogy az EU és Ukrajna közötti vízummentességi megállapodás véglegesítése a legjobb mód az ukrán civil társadalom és diákok felhívásainak megválaszolására, akik az elmúlt néhány napban tüntettek az ország terein Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása mellett; rámutat továbbá, hogy ez a megállapodás fel fogja gyorsítani és meg fogja könnyíteni a civil társadalmak közötti cseréket és közvetlen emberi kapcsolatokat, ezáltal növelve egymás megértését, és lehetőséget teremtve az ukrán közvélemény számára minden területen az európai normákkal és bevált gyakorlatokkal való ismerkedésre;

13. továbbá úgy véli, hogy eljött az idő valódi európai kilátások felkínálására az európai partnerség azon országai számára, amelyek elkötelezettebbek a reformok mellett, és elfogadják és osztják az EU értékeit;

14. rámutat arra, hogy a partnerországokban folytatott uniós kommunikációs stratégia még mindig nem hatékony; ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson több energiát a közvélemény meghatározott csoportjainak tájékoztatására a társulási megállapodás potenciális előnyeiről;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.

(3)

HL C 258. E, 2013.9.7., 44. o.

(4)

HL C 258. E, 2013.9.7., 36. o.

(5)

HL C 51. E, 2013.2.22., 108. o.

(6)

HL C 153. E., 2013.5.31., 137. o.

(7)

HL C 165. E, 2013.6.11., 48. o.

Utolsó frissítés: 2013. december 11.Jogi nyilatkozat