Eljárás : 2013/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0567/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0567/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0595

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 73k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0557/2013
9.12.2013
PE525.626v01-00
 
B7-0567/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))


Libor Rouček, Marek Siwiec, Knut Fleckenstein, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))  
B7‑0567/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM), valamint a társulási megállapodásra – beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is – amelyet a 2007–2011 közötti időszakban tárgyaltak és 2012-ben parafáltak azzal a céllal, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépjen,

–   tekintettel az Ukrajnáról, a keleti partnerségről és az európai szomszédságpolitikáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a legutóbbi, 2012. december 13-i(1), 2013. szeptember 12-i(2) és 2013. október 23-i(3) állásfoglalásaira;

–   tekintettel az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottság 2013. november 14-i együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso, és az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy Ukrajnáról szóló, 2013. november 25-i együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Štefan Füle biztos a 2013. november 29-i ukrajnai eseményekről szóló 2013. november 30-i együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón Ukrajna és valamennyi egyéb résztvevő újból megerősítette a nemzetközi jog alapelvei és az alapvető értékek, így a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása melletti elkötelezettségét;

B.  mivel Ukrajna stratégiai fontosságú az EU számára és az európai szomszédságpolitikán és a keleti partnerségen belül nélkülözhetetlen partnere; mivel azonban az ukrán kormány úgy döntött, hogy a várakozásokkal ellentétesen a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón nem írja alá a társulási megállapodást/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást;

C. mivel az ukrán kormány azon döntése, hogy felfüggeszti a társulási megállapodás/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének előkészítési folyamatát, elégedetlenséget és tiltakozást váltott ki az országban; mivel ezzel összefüggésben az ukrán rendőrség aránytalan erőt alkalmazott az EU melletti békés tüntetők ellen;

D. mivel egy az ukrán elnök, Viktor Janukovics, és a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso közötti, 2013. december 2-i telefonbeszélgetés során a felek megegyeztek arról, hogy a jelenlegi helyzetből egyedül egy békés, politikai megoldás jelenthet kiutat, és mivel az ukrán elnök kezeskedett azért, hogy kivizsgálja az erő használatát és ennek eredményéről tájékoztatja a nyilvánosságot; mivel megállapodtak arról, hogy a társulási megállapodás/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás bizonyos aspektusairól még tárgyalni fognak;

1.  üdvözli a Grúziával és Moldovával megkötendő társulási megállapodás parafálását, amely egyértelmű európai menetrendet állapít meg e két ország számára; várakozással tekint e megállapodások mielőbbi aláírása és végrehajtása elé; ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő a szóban forgó megállapodások végrehajtását, és nyújtson támogatást a két ország hatóságainak annak érdekében, hogy a megállapodásokból eredő előnyök és konkrét, pozitív eredmények rövid távon biztosíthatók legyenek a polgárok számára;

2.  sajnálatosnak tartja az ukrán kormány azon döntését, hogy a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón nem köti meg a társulási megállapodást/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval, annak ellenére, hogy az EU részéről egyértelmű szándék mutatkozik a társulási folyamat folytatására, amennyiben a feltételek teljesülnek; ezt a döntést az EU és Ukrajna közti kapcsolatok terén, illetve Ukrajna törekvéseinek szempontjából adódó jelentős lehetőség elmulasztásának tartja, és ismét hangot ad annak a véleményének, hogy az EU és Ukrajna közti kapcsolatok elmélyítése, valamint az európai perspektíva Ukrajna számára való felkínálása mindkét fél érdekét szolgálja;

3.  emlékeztet rá, hogy az EU és Ukrajna közt számos kommunikációs csatorna – különösen a Cox és Kwasniewski elnökök által vezetett küldöttség – áll rendelkezésre, és ezért megismétli, hogy az ukrán hatóságok által a folyamat utolsó pillanatban történő felfüggesztésére vonatkozó döntés indokaként említett aggodalmaknak korábban kellett volna hangot adni, hogy azokkal foglalkozni lehessen;

4.  megérti, hogy ez a döntés súlyos orosz nyomás alatt született, és abban Ukrajna nehéz költségvetési és gazdasági helyzete is közrejátszott; elutasítja, hogy az EU-Ukrajna-Oroszország közti kapcsolatok olyan modellként jelenjenek meg, amelyben csak az egyik fél lehet nyertes; ezzel kapcsolatban megismétli, hogy határozottan elítéli az Oroszország által Ukrajnával, Örményországgal, Grúziával és Moldovával szemben alkalmazott elfogadhatatlan politikai és gazdasági, kereskedelmi szankciókkal való fenyegetéssel kísért nyomásgyakorlást;

5.  rámutat arra, hogy a társulási megállapodás aláírására irányuló javaslat még mindig érvényes, és hogy az EU készen áll annak aláírására, amennyiben a Külügyi Tanács 2012. decemberi ülésén meghatározott mutatók teljesülnek; emlékeztet rá, hogy a megállapodást az ukrán hatóságok már parafálták, valamint hogy az EU nem fogja annak teljes tartalmát újra tárgyalni, mivel azt széleskörű, két egyenjogú fél részvételével folytatott tárgyalások előzték meg;

6.  megismétli, hogy ez a megállapodás szigorúan a két részes fél ügye, és rendkívül határozottan visszautasít minden javaslatot, amely valamely harmadik fél a folyamatba történő bevonására irányul;

7.  hangsúlyozza, hogy új módszereket kell meghatározni Oroszország a biztonságos, stabil és jómódú európai szomszédság közös érdekeit tükröző kezdeményezésekbe való építő bevonása érdekében, a befolyási övezetek alapján való, immár érvényét vesztett gondolkodásmód meghaladása céljából;

8.  teljes mértékű szolidaritásáról biztosítja az európai jövő mellett tüntetőket; felhívja az ukrán hatóságokat, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az emberek polgári jogait és a gyülekezés és a békés tiltakozás alapvető szabadságjogát; határozottan elítéli a brutális erő békés tüntetők elleni alkalmazását, és hangsúlyozza, hogy az ügyet haladéktalanul, ténylegesen és független módon ki kell vizsgálni, azokat pedig, akiknek bűnössége bebizonyosodik, bíróság elé kell állítani; rámutat Ukrajna e tekintetben fennálló nemzetközi kötelezettségeire; hangsúlyozza, hogy a brutális erő ilyen alkalmazása ellentétes a gyülekezési szabadsággal és a véleménynyilvánítás szabadságával, és ezért az az univerzális és európai értékek megsértését képezi; emlékezetet rá, hogy mivel jelenleg Ukrajna tölti be az EBESZ elnöki tisztét, a fent említett értékek védelmével és előmozdításával kapcsolatos teljesítménye még inkább a figyelem középpontjába kerül;

9.  figyelmeztet az erőszak eszkalációjának veszélyére, amely káros következményekkel járhat az ország stabilitására és európai kilátásaira nézve; sürgeti a kormányt, hogy kezdjen politikai párbeszédet az ellenzékkel és a civil társadalmi szervezetekkel; felhívja az ország politikai pártjait, hogy tanúsítsanak önmérsékletet és működjenek együtt a válság békés politikai megoldása érdekében; hangsúlyozza, hogy törvényesen megválasztott testületként a Verhovna Radának kell az Ukrajna jövőbeli orientációjáról folytatott, az Euromajdan keretében tiltakozók követeléseit tükröző párbeszéd és eszmecsere helyszínéül szolgálnia; kijelenti, hogy kész egy új, teljes jogú uniós közvetítő küldöttség felállításának támogatására, melynek célja a válság békés megoldásának tárgyalás útján történő megvalósítása;

10. ismét megerősíti, hogy maradéktalanul támogatja Ukrajna európai törekvéseit; tudomásul veszi az ukrán tisztségviselők legutóbbi kijelentéseit, miszerint az ország továbbra sem tér le arról az útról, amely általánosságban az európai integráció, konkrétan pedig az Unióval való társulás felé halad; maradéktalanul támogatja az ukrán polgárok európai törekvéseit, amelyek a kijevi Euromajdan keretében és egész Ukrajnában más városokban folyó tüntetésekben nyilvánulnak meg;

11. emlékeztet rá, hogy a társulási megállapodás megkötése nem öncél, hanem a hosszú távú stabilitás és társadalmi-gazdasági fejlődés, és a fenntartható és rendszerszintű átalakulás elérésének eszköze, valamint hogy emiatt ehhez a megfelelő és gyors végrehajtás iránti valódi elkötelezettség szükséges; felhívja az EU-t, hogy állapodjon meg az ukrán hatóságokkal egy konkrét végrehajtási ütemtervről;

12. felhívja a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a tagállamokat, hogy amint a feltételek teljesültek, biztosítsák a megállapodás nagylelkű és azonnali ideiglenes alkalmazását, és ehhez nyújtsanak gyorsan alkalmazható makrogazdasági támogatást, illetve egészítsék ki a Nemzetközi Valutaalap és Ukrajna közti megállapodás uniós támogatásával; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fejlesszenek ki egy programot az ukrán gazdaság strukturális reformjának és fokozott versenyképességének támogatására a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás maradéktalan végrehajtásának elősegítése érdekében;

13. sajnálattal állapítja meg, hogy a több mint három évig tartó, a társulási megállapodással/a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos sikeres tárgyalásokat követően az Örmény hatóságok orosz nyomásra inkább a vámunióhoz való csatlakozás mellett döntöttek; emlékezteti az örmény hatóságokat, hogy az e döntés elleni tiltakozások és tüntetések az ország polgárai szabad akaratának kifejeződései, és az Örményország által aláírt nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében ezeket tiszteletben kell tartani; ezzel kapcsolatban emlékezetet arra, hogy az üldözés és a fogvatartás a gyülekezés és a véleménynyilvánítás alapvető jogának megsértése, valamint hogy a represszív intézkedések ellentétesek a közelmúltban alkalmazott, az Unióval közösen vallott értékek iránti elkötelezettséget hangoztató retorikával; felhívja Örményország kormányát, hogy kezdjen széleskörű párbeszédet a civil társadalom képviselőivel az ország jövőbeli irányáról;

14. üdvözli a vízumkönnyítési megállapodás aláírását az EU és Azerbajdzsán között; aggodalmának ad hangot a 2013 októberi elnökválasztást követően eltérő véleményt kinyilvánítók elleni rendőrségi fellépés kapcsán az országban, amely az ellenzéki aktivisták folyamatos őrizetbe vétele és legutóbbi letartóztatása, a független nem kormányzati szervezetek és médiumok zaklatása, a kormánnyal szemben kritikusan fellépők állásukból pusztán politikai tevékenységük alapján történő elbocsátása formáját ölti; sürgeti az azerbajdzsáni parlamentet, hogy fontolja meg újra azt a döntését, hogy a Parlament 2013. október 23-i állásfoglalását követően felfüggeszti az Euronest Parlamenti Közgyűlésben való részvételét;

15. úgy véli, hogy a vilniusi csúcstalálkozó eredményei és általános kontextusa rámutatnak annak szükségességére, hogy az EU fokozottabban stratégiai és rugalmasabb politikát fogalmazzon meg keleti partnerei európai törekvései támogatására, a rendelkezésére álló teljes eszköztár – így a makrogazdasági segítségnyújtás, a kereskedelmi rendszerek könnyítése, az energiabiztonság és a gazdasági modernizáció fokozását célzó projektek, és a vízumliberalizáció gyors, az európai értékekkel és érdekekkel összhangban történő végrehajtása – igénybevételével; ezzel összefüggésben üdvözli a Bizottságnak a biometrikus útlevéllel rendelkező moldovai állampolgárok vízummentes utazására vonatkozó javaslatát, és reméli, hogy gyors előrelépés történik a Grúziára, Ukrajnára és Örményországra vonatkozó vízumliberalizációs folyamatban;

16. emlékeztet rá, hogy bár az EU és a Belarusz közötti kapcsolatok kritikus stádiumban vannak, mindkét félnek késznek kell mutatkoznia arra, hogy megteremtse a belarusz polgárok számára történő vízumkönnyítés, valamint az emberek közti kapcsolatok intenzívebbé tételének feltételeit; megismétli, hogy a politikai ellenfelek bebörtönzése ellentétes az EU alapértékeivel, valamint hogy a fejlesztés és az együttműködés a politikailag motivált letartóztatásokkal és bebörtönzésekkel kapcsolatos helyzet javulásának függvénye;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0507.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.

Utolsó frissítés: 2013. december 11.Jogi nyilatkozat