Eljárás : 2013/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0568/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0568/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0595

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 65k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0557/2013
9.12.2013
PE525.627v01-00
 
B7-0568/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))  
B7‑0568/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács 2013. november 28-i és 29-i, vilniusi csúcstalálkozójának következtetéseire,

–   tekintettel a 2013. október 23-i, „Európai szomszédságpolitika: a partnerség erősítése felé – az EP állásfoglalása a 2012. évi jelentésekről” című állásfoglalására(1), a 2011. december 14-i, az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló állásfoglalására(2), valamint a 2011. április 7-i, az európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának felülvizsgálatáról szóló állásfoglalására(3),

–   tekintettel arra, hogy Ukrajnának, Grúziának és Moldovának lehetősége van rá, hogy társulási megállapodást írjon alá az Európai Unióval; tekintettel különösen a társulás új, kibővített jellegére, mely széles körű és elmélyült kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé az európai partnerekkel, és ennélfogva messze túllép a puszta gazdasági előnyökön a szoros politikai és társadalmi kapcsolatok irányában,

–   tekintettel az Oroszország által a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására,(4)

–   tekintettel a Tanács Ukrajnáról szóló, 2012. december 10-i következtetéseire,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2012. december 13-i, az ukrajnai helyzetről szóló állásfoglalására(5),

–   tekintettel az EU és Ukrajna közötti, a társulási megállapodásról szóló tárgyalások lezárására, amelyeknek részét képezték a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről (DCFTA) szóló tárgyalások, valamint e megállapodás parafálása,

–   tekintettel az ukrán kormány azon döntésére, hogy felfüggeszti az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás aláírásának előkészítési folyamatát,

–   tekintettel a Mikola Azarov miniszterelnök kormánya ellen 2013. december 3-án az ukrán parlamentben (Verhovna Rada) sorra került, meghiúsult bizalmatlansági szavazásra,

–   tekintettel Ukrajna jelenlegi gazdasági és politikai helyzetére és Oroszországgal való kapcsolatára a kereskedelmi és a földgázzal kapcsolatos kérdések vonatkozásában,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodásokkal összekapcsolt társulási megállapodások megfelelő keretet alkotnak az Európai Unióval való politikai társulás, társadalmi-gazdasági integráció és a jogszabályok közelítése fokozásához, valamint a kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez;

B.  mivel az orosz hatóságok folyamatos politikai és gazdasági nyomás alatt tartják azokat az országokat, amelyek gazdasága nagyrészt vagy teljes mértékben az Orosz Föderációval való együttműködésüktől függ;

C. mivel az ilyen jellegű gazdasági nyomásgyakorlás világosan megmutatja a Kreml arra vonatkozó geopolitikai terveit, hogy csökkentse szomszédjai függetlenségét és szuverenitását, és újra létrehozza a Szovjetunió összeomlását követően elveszített kizárólagos befolyási övezetét;

D. mivel az ukrán társadalom határozottan kifejezésre juttatta, hogy támogatja az EU-val való társulási megállapodás megkötését, illetve elégedetlenségének adott hangot az e folyamat felfüggesztésére vonatkozó döntéssel kapcsolatban;

E.  mivel az ukrajnai ellenzéki vezetői lemondásra szólították fel az elnököt és a kormányt, és előrehozott parlamenti választásokat követeltek;

F.  mivel jelenleg Ukrajna tölti be az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elnöki tisztét;

1.  üdvözli a társulási megállapodás, ezen belül a Grúziával és Moldovával megkötendő mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodások parafálását;

2.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Grúzia és az EU, illetve a Moldova és az EU közti társulási megállapodásokat még az Európai Parlament és az Európai Bizottság jelenlegi hivatali idejének vége előtt megkössék és késedelem nélkül végrehajtsák;

3.  üdvözli az EU válságkezelési műveleteiben való részvételre vonatkozó keretmegállapodás Grúziával való megkötését;

4.  üdvözli az EU és Azerbajdzsán közötti vízumkönnyítési megállapodás aláírását;

5.  mélységesen sajnálatosnak tartja az ukrán kormány azon döntését, miszerint öt évig tartó, összetett tárgyalásokat követően eláll attól a szándékától, hogy a vilniusban sorra kerülő, a keleti partnerséggel foglalkozó csúcstalálkozón társulási megállapodást kössön az Európai Unióval;

6.  tudomásul veszi az Ukrajna által a 2012 decemberében megállapított feltételekkel kapcsolatban elért jelentős előrelépéseket; arra ösztönzi Ukrajnát, hogy folytassa a konkrét előrelépések megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseit;

7.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU kész legyen az EU-Ukrajna társulási megállapodás a lehető legrövidebb időn belül történő megkötésére;

8.  hangsúlyozza, hogy Ukrajna és az EU között tényleges együttműködés csak akkor alakulhat ki, ha az ukrán hatóságoknak egyértelműen szándékukban áll folytatni a párbeszédet az Unióval;

9.  megismétli, hogy a tárulási megállapodás szigorúan a két részes fél ügye, és rendkívül határozottan visszautasít minden javaslatot, amely valamely harmadik fél a folyamatba történő bevonására irányul;

10. határozottan elítéli a túlzott erő rendőrség általi használatát Kijevben a békés tiltakozók tömegeinek oszlatása céljából, akik a legutóbbi hetekben határozottan és példátlan módon juttatták kifejezésre, hogy támogatják Ukrajnának az Unióval való szorosabb politikai társulását, illetve gazdasági integrációját;

11. felhívja az elnököt és az ukrán hatóságokat, hogy vizsgálják ki a túlzott erő rendőrség általi alkalmazását, és vonják felelősségre azokat, akik a gyülekezési és egyesülési szabadság alapelvét megsértve léptek fel;

12. felhívja az elnököt, az ukrán hatóságokat és az ellenzéki vezetőket, hogy kezdjenek építő jellegű párbeszédet Ukrajna és az ország uniós törekvéseinek jövőjéről, melynek vonatkozásában elsősorban a nép érdekeit kell szem előtt tartani;

13. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a nemzetközi pénzügyi intézmények, így a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank annak érdekében történő bevonását, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak Ukrajnának a társulási szerződés megkötéséhez kötődő reformok végrehajtásához;

14. felhívja a Bizottságot, hogy bocsásson rendelkezésre egyértelmű ütemtervet egy a keleti partnerség országaira vonatkozó vízummentes vagy csökkentett költségű vízumot előíró rendszer létrehozásához;

15. ebben az összefüggésben felszólít az uniós vízumrendszer gyors liberalizálására, amely az emberek közötti kapcsolatok erősítésének legjobb módja lenne és fejlesztené a keleti partnerség országai és az EU társadalmai közötti kapcsolatokat, és amely ennek következtében fontos tényezővé válik a szorosabb politikai és gazdasági integrációban;

16. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy foglaljanak el egyértelmű álláspontot a Grúzia és Oroszország közti határ menti feszültségek vonatkozásában;

17. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy fontolják meg az uniós piacoknak a keleti partnerség országaiból érkező termékek előtti megnyitását, amelyeket Oroszország jelenleg nem enged be a területére;

18. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a keleti partnerség országai energiaügyi stratégiáikat az Európai Energiaközösség szerinti kötelezettségeikkel összhangban alakítsák ki; felszólít a földgáz- és villamosenergia-piac reformjainak folytatására;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.

(2)

HL C 168 E, 2013.6.14., 26. o.

(3)

HL C 296 E, 2012.10.2., 105. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.

(5)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0507.

Utolsó frissítés: 2013. december 11.Jogi nyilatkozat