Eljárás : 2013/2983(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0569/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0569/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.17
CRE 12/12/2013 - 12.17

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0595

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 137kWORD 90k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0557/2013
9.12.2013
PE525.628v01-00
 
B7-0569/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára (2013/2983(RSP))


Tadeusz Cymański az EFD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára  (2013/2983(RSP))  
B7‑0569/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel 2013. október 23-i állásfoglalására az európai szomszédságpolitikáról: a partnerség erősítése felé. Az Európai Parlament álláspontja a 2012. évi jelentésekről(1),

–   tekintettel az Oroszország által (a közeljövőben Vilniusban megrendezésre kerülő keleti partnerségi csúcstalálkozóval összefüggésben) a keleti partnerség országaira gyakorolt nyomásról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2013. november 29-i csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel a 2011. szeptember 29–30-i varsói keleti partnerségi csúcstalálkozón, valamint a 2009. május 7-i prágai keleti partnerségi csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatokra,

–   tekintettel az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett, az EU–Örményország társulási megállapodásról(3), az EU–Azerbajdzsán társulási megállapodásról(4), az EU–Moldova társulási megállapodásról(5), az EU–Grúzia társulási megállapodásról(6) és az EU–Ukrajna társulási megállapodásról(7) folytatott tárgyalásokra vonatkozó ajánlásait tartalmazó állásfoglalásaira,

–   tekintettel Catherine Ashton, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Štefan Füle biztos 2013. november29-i ukrajnai eseményekről szóló 2013. november 30-i együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel a 2013. november 28–29-i vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozót követően Ukrajnában kialakult rendkívül súlyos és összetett helyzetre, amely tömeges tüntetések kitörését eredményezte Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának támogatására az Euromajdan szervezésében Kijevben és más ukrán városokban, amelyekre a hatóságok brutális erőszakkal válaszoltak, súlyos politikai válságot okozva, amely további erőszakos megoldások alkalmazásával, például szükséghelyzet bevezetésével fenyeget,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a harmadik keleti partnerségi csúcstalálkozóra 2013. november 28–29-én került sor Vilniusban;

B.  mivel a keleti partnerség az európai szomszédságpolitika kulcsfontosságú része, a keleti partnerországokkal folytatott folyamatos együttműködésen alapul, és átfogó ütemtervet kínál számukra az állampolgáraik javát szolgáló reformok folytatásához, miközben az EU és a keleti partnerség országai közötti társulási megállapodások és mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások piacokat és üzleti lehetőségeket nyitnak meg;

C. mivel Grúzia és Moldova 2013. november 29-én a vilniusi keleti partnerségi csúcstalálkozón parafálta az EU-val kötendő társulási megállapodásokat, amelyek rendelkezéseket tartalmaznak a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások megkötésére vonatkozóan;

D. mivel a partnerországokban átfogó gazdasági reformokra van szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket, és egyenlő lehetőségeket lehessen teremteni mindenki számára az EU és a keleti partnerek közötti piacnyitással járó előnyök kiaknázásához;

E.  mivel Viktor Janukovics ukrán elnök és az ukrán kormány úgy döntött, hogy elhalasztja a társulási megállapodás aláírását az EU-val;

F.  mivel 2005 októberében a Bizottság elnöke, José Manuel Barroso azt mondta, hogy Ukrajna jövője az EU-ban van;

G. mivel nyomatékosan támogatni kell a vízummentességi rendszer alkalmazását az EU-ba utazó ukrán állampolgárok vonatkozásában;

H. mivel az EU Ukrajnával kapcsolatos keleti politikája szűk látókörű és idealista volt, a jóakarat látszatát keltve az EU részéről az Ukrajnával kialakított társulást illetően;

I.   mivel az EU-nak nem sikerült segítenie Ukrajnának az energiabiztonság megteremtésében, tekintettel az ország állandó tüzelőanyag-problémáira az Oroszországból való földgázbehozatal miatt;

J.   mivel mindezidáig az EU nem alakított ki valószerű politikát Ukrajnával kapcsolatban, hogy az országot közelebb hozza az Unióhoz, és segítsen gazdasági problémái megoldásában;

1.  felhívja az európai intézményeket, hogy fejezzék ki jó szándékukat, és adják meg a zöld jelzést Ukrajna jövőbeli teljes jogú uniós tagsága számára;

2.  sajnálatosnak tartja az ukrán kormány azon döntését, hogy ideiglenesen felfüggeszti az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának előkészítésére irányuló folyamatot; megerősíti, hogy nyomatékosan támogatja a társulási megállapodás mielőbbi, vagy az EU és Ukrajna közötti következő, 2014. márciusi csúcstalálkozón való aláírását a megfelelő követelmények teljesülése esetén; ezért felhívja az Európai Tanácsot, hogy 2013. decemberi ülésén nyilvánítsa ki erős politikai szándékát arra, hogy az EU továbbra is hajlandó tárgyalni Ukrajnával;

3.  szolidaritását fejezi ki a békésen tüntető ukrán állampolgárok felé, akik Ukrajna EU-val való politikai szövetsége és gazdasági integrációja iránti támogatásukról tesznek tanúbizonyságot; üdvözli az európai ügy mellett való tömeges kiállás e korábban példa nélküli megnyilvánulását, amely Ukrajna beérő demokráciájának és Európa iránti elkötelezettségének jele;

4.  elítéli a rendőrség túlzott és indokolatlanul erőszakos fellépését 2013. november 29-én és 30-án a békés tüntetőkkel szemben Kijevben és az ország más városaiban; nyomatékosan kéri a tüntetőket, hogy maradjanak nyugodtak és tartózkodjanak az erőszak minden formájától ügyük legitimitásának megvédése érdekében; az állítólagos rendőrségi brutalitás kivizsgálását kéri, és hangsúlyozza, hogy a mind a tüntetők, mind a törvények betartatásával kapcsolatos hatáskörüket túllépő rendőrök elleni bírósági eljárásokat szorosan figyelemmel fogja kísérni az EU;

5.  szorgalmazza a gyülekezési szabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága alapelvei ellen fellépők felelősségre vonását, és emlékezteti Ukrajnát kötelezettségeire, különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet hivatalban lévő elnökeként fennálló kötelességeire;

6.  sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy kezdjenek párbeszédet a tüntetőkkel az erőszak elharapózásának és az ország destabilizálódásának megelőzése céljából, és sürget minden politikai pártot annak biztosítására, hogy rendezett, nyugodt és megfontolt parlamenti vitát lehessen folytatni a gazdasági és politikai helyzetről és a jövőbeli uniós integráció kilátásairól; emlékeztet arra, hogy minden demokráciában új választásokat lehet rendezni, amennyiben a többségi legitimáció megújítására van szükség;

7.  hangsúlyozza, hogy az EU keleti partnerség melletti elkötelezettségét nem szabad Oroszország akár politikai, akár gazdasági elszigetelésére irányuló kísérletnek tekinteni, hanem olyan törekvésről van szó, amely mindkét fél számára előnyökkel járhat a gazdasági jólét és a politikai stabilitás növekedése révén a térségben, és így hozzájárul Oroszország saját megújulásához és az EU-val, illetve a keleti partnerség országaival folytatott gazdasági együttműködéséhez;

8.  felhívja Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntessen meg minden Ukrajnára és egyéb szomszédos államra kivetett kereskedelmi szankciót; a legnyomatékosabban megismétli az Oroszországi Föderációhoz intézett azon felhívását, hogy tartózkodjon a keleti partnerség országaira való indokolatlan nyomásgyakorlástól, és tartsa tiszteletben a saját politikai választásuk követéséhez való szuverén jogukat; továbbra is meggyőződése, hogy ezekben az országokban a további politikai és gazdasági reform végső soron Oroszország saját érdeke, mivel ez ki fogja terjeszteni a stabilitás, a jólét és az együttműködés övezetét Oroszország határai mentén;

9.  hangsúlyozza, hogy – miközben Oroszország nem kaphat esélyt arra, hogy megvétózza a keleti partnerség országainak politikai választását – egyértelműen jogos aggályai és érdekei vannak, különösen a kereskedelmi érdekeket tekintve, amelyeket az EU-nak Oroszországgal és az összes érintett féllel együtt kell megvizsgálnia;

10. ugyanakkor felhívja a Bizottságot esetleges ellenintézkedések megfontolására, amelyeket az EU vezethet be, ha Oroszország rövidlátó politikai célokból megszegi a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kereskedelmi szabályait; hangsúlyozza, hogy az Unió politikai hitelessége és legitimitása megköveteli, hogy felléphessen és megtorló intézkedéseket hozhasson, ha rá magára vagy partnerországaira politikai és gazdasági nyomás nehezedik; hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat mostanában inkább gyakorlatias együttműködésnek, semmint „stratégiai partnerségnek” kell tekinteni;

11. elvárja, hogy Ukrajna törekedjen a vízumliberalizációs cselekvési tervben foglalt feltételek gyors teljesítésére a teljes körű vízummentesség elérése céljából;

12. támogatja a Cox-Kwaśniewski küldetés kiterjesztését, lehetőség szerint szélesebb megbízatással, a társulási megállapodás lehetséges aláírásának útjában álló akadályok felszámolása céljából;

13. üdvözli az új társulási megállapodások, beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások parafálását az EU és Grúzia, illetve az EU és Moldova között; várakozással tekint e megállapodások mielőbbi és a jelenlegi Bizottság hivatali idejének letelte előtti jövő évi aláírása elé;

14. üdvözli a Bizottságnak az 539/2001/EK rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatát annak lehetővé tétele érdekében, hogy a biometrikus útlevéllel rendelkező moldovai állampolgárok vízummentesen utazhassanak be a schengeni övezetbe; úgy ítéli meg, hogy ez a fontos intézkedés meg fogja könnyíteni az emberek közötti kapcsolatokat, és a moldovai állampolgárokat közelebb fogja hozni az EU-hoz;

15. üdvözli az uniós válságkezelési műveletekben való részvételről szóló keretmegállapodás aláírását Grúziával; ez a megállapodás állandó jogalapot teremt Grúzia bevonására a világszerte folyamatban lévő és a jövőbeli uniós válságkezelési fellépésekbe;

16. üdvözli a vízumkönnyítési megállapodás aláírását az EU és Azerbajdzsán között, és várakozással tekint a visszafogadási megállapodás közelgő aláírása elé; üdvözli a társulási megállapodásról szóló tárgyalások terén bekövetkezett előrehaladást, és további előrelépéseket sürget; a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdést kéri Azerbajdzsán WTO-hoz való csatlakozását követően;

17. üdvözli a vízumkönnyítési és a visszafogadási megállapodások EU és Örményország közötti megkötését, és várakozással tekint a két fél közötti mobilitás növelésére irányuló következő lépések elé; sajnálatosnak tartja azonban, hogy Örményország úgy döntött, hogy nem törekszik társulási megállapodásra az EU-val, de megerősíti elkötelezettségét a folyamat folytatása iránt, mihelyt Örményország készen áll az előrelépésre;

18. felhívja a partnerországokat, hogy tegyenek további lépéseket a demokrácia erősítésére, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítására, beleértve az igazságszolgáltatás reformjára és a törvények betartatásának erősítésére való törekvést is; felhívja az Uniót, hogy továbbra is nyújtson segítséget a partnerországok reformokkal kapcsolatos ütemterveinek támogatása érdekében, különösen a következő két évben, amikor is a partnerség el fog tolódni a megállapodások tárgyalásától tényleges végrehajtásuk irányába;

19. ösztönzi az Euronest Parlamenti Közgyűléssel folytatott fokozott parlamentközi együttműködést; üdvözli a keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatai konferenciájának bevonását;

20. kifejezetten támogatja az ukrán társadalom uniós csatlakozási törekvéseit, amelyeket a civil társadalom az Euromajdan szervezésében Kijevben és egész Ukrajnában más városokban folyó tüntetéseken nyilvánít ki;

21. nyomatékosan támogatja vízummentességi rendszer alkalmazását az EU-ba beutazó ukrán állampolgárok vonatkozásában;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, a keleti partnerséghez tartozó országok kormányainak és parlamentjeinek, illetve Oroszország kormányának és parlamentjének, az Euronest Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0446.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0383.

(3)

HL C 258. E, 2013.9.7., 44. o.

(4)

HL C 258. E, 2013.9.7., 36. o.

(5)

HL C 51. E, 2013.2.22., 108. o.

(6)

HL C 153. E., 2013.5.31., 137. o.

(7)

HL C 165. E, 2013.6.11., 48. o.

Utolsó frissítés: 2013. december 11.Jogi nyilatkozat