Propunere de rezoluție
PDF 98kWORD 51k
23.1.2014
PE527.254v01-00
 
B7-0063/2014

depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură


referitoare la promovarea rețelelor de piste pentru biciclete


Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la promovarea rețelelor de piste pentru biciclete  
B7‑0063/2014

Parlamentul European,

         –  având în vedere articolul 120 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât protecția mediului trebuie integrată în definirea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii;

 

B.  întrucât UE a dezvoltat în ultimele decenii o politică de mediu structurată și bazată pe norme dintre cele mai riguroase din lume, pentru a proteja capitalul natural din Europa, a încuraja întreprinderile să dezvolte o economie ecologică și a proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni;

 

C. întrucât emisiile de gaze cu efect de seră emise de vehicule, industrii și alte surse artificiale sunt printre principalele cauze ale supraîncălzirii globale;

 

D. întrucât raționalizarea folosirii automobilului poate juca un rol fundamental în reducerea poluării;

 

E.  întrucât 73% din cetățenii europeni consideră că este corect ca bicicleta să aibă un tratament preferențial față de automobil;

 

F.  întrucât în Europa există deja numeroase exemple de centre urbane care au acordat un spațiu amplu utilizării sigure și funcționale a bicicletei înlocuind automobilul, cum ar fi Graz, Ferrara, Amsterdam, Copenhaga, Barcelona,

1.  invită Comisia să definească o strategie pentru promovarea folosirii bicicletei înlocuind automobilul, de exemplu prin investiții în infrastructuri pentru biciclete și în servicii de închiriere a bicicletelor.

 

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2014Notă juridică