Eljárás : 2013/2884(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0074/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0074/2014

Viták :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Szavazatok :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0102

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 176kWORD 102k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2884(RSP))


Doris Pack a Külügyi Bizottság nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között 2008. június 16-án aláírt stabilizációs és társulási megállapodásra, amelyet valamennyi uniós tagállam és Bosznia-Hercegovina is ratifikált,

–       tekintettel a 2003. június 19–20-i Európai Tanács Nyugat-Balkánról szóló következtetéseire, és annak „Theszaloníki cselekvési program a Nyugat-Balkánért: az európai integráció útján” című mellékletére,

–       tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2012. december 11-i és 2013. október 21-i következtetéseire,

–       tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2013–2014” című 2013. október 16-i közleményére (COM(2013)0700), és az ehhez kapcsolódó, „Bosznia-Hercegovina: 2013. évi eredményjelentés” című 2013. október 16-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)415);

–       tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló jelentésről szóló 2013. május 23-i(1), valamint a „Bővítés: politikák, kritériumok és az EU stratégiai érdekei” című 2012. november 22-i állásfoglalására(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel az EU továbbra is szilárdan elkötelezett a szuverén és egységes Bosznia-Hercegovina iránt és amellett, hogy az ország uniós tagállammá váljon;

B.     mivel a daytoni megállapodás 4. mellékletéből eredő bonyolult és nem hatékony intézményi struktúra, valamint a bosznia-hercegovinai politikai vezetők tétlensége és kompromisszumkészségük hiánya továbbra is negatívan hat az ország Unióhoz történő közeledésére és a polgárok életének javítását célzó lehetőségekre; mivel a működő és inkluzív demokratikus állam kialakításához haladéktalanul szükség van alkotmányos reformra;

C.     mivel az uniós tagság lehetőségét Bosznia-Hercegovina mint egységes ország számára ajánlották fel; mivel a Bizottságnak Bosznia-Hercegovina uniós integrációját abszolút prioritássá kell tennie és ugyanolyan határozottságot és kitartást kell felmutatnia, mint a Belgrád és Pristina között folyamatban lévő párbeszéd esetében;

D.     mivel új dinamikákra és a polgárok tiszteletére, illetve a nemzetközi kötelezettségvállalások tiszteletben tartására van szükség annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki újabb patthelyzet a 2014. októberi parlamenti választásokat megelőző időszakban;

E.     mivel az általánosan elterjedt korrupció, a nagyon magas munkanélküliség és a bosznia-hercegovinai polgárok jövőbeni kilátásainak hiánya továbbra is súlyosan hátráltatja az ország társadalmi-gazdasági és politikai fejlődését;

F.     mivel a régió többi országával a jószomszédi viszony jegyében folytatott együttműködés a Bosznia-Hercegovinában és a délkelet-európai régióban való békés együttélés és megbékélés előfeltétele;

Általános szempontok

1.      komolyan aggódik amiatt, hogy az ország három etnikai közösségének politikai vezetői továbbra sem rendelkeznek közös elképzelésekkel; szorgalmazza, hogy a politikai csoportok az ország valamennyi hatalmi szintjén erősítsék az együttműködést és párbeszédet a meglévő viták rendezéséhez a reformok előrehaladása és a bosznia-hercegovinai állampolgárok életminőségének javítása érdekében; arra ösztönzi a civil társadalmat, hogy vállaljanak nagyobb szerepet az ország megreformálására irányuló törekvésekben;

2.      üdvözli a 2013. október 1-jén Brüsszelben létrejött hatpontos megállapodást, sajnálatosnak tartja azonban, hogy a centralista erők akadályozzák a végrehajtását; hangsúlyozza, hogy Bosznia-Hercegovina Európai Unióhoz való közeledésének biztosítása érdekében fontos követni a föderalizmus és a törvényes képviselet elvét;

3.      felhív a Bosznia-Hercegovinát alkotó három nemzet vezetőinek nacionalista és etnocentrikus retorikájától való eltávolodásra; elítél mindenfajta, valláson vagy etnikai származáson alapuló szegregációt és megkülönböztetést az országban;

4.      nyomatékosan kéri a politikai vezetőket, hogy összpontosítsák erőfeszítéseiket a magas szintű párbeszéd menetrendjének végrehajtására, a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséhez szükséges követelmények teljesítése érdekében;

5.      nyomatékosan kéri a kormányokat és az illetékes hatóságokat, hogy növeljék intézményeik hatékonyságát és javítsák működőképességüket, valamint hozzanak létre hatékony uniós koordinációs mechanizmusokat az uniós jogszabályok egész országban történő harmonizált átültetésének és végrehajtásának biztosításához a polgárok általános jóléte érdekében; ezzel kapcsolatban felszólítja őket annak biztosítására, hogy állami szinten közös álláspontot képviseljenek; hangsúlyozza, hogy egy ilyen mechanizmus kialakítása nélkül holtpontra jut az uniós csatlakozási folyamat; felszólítja a politikai pártokat, hogy törekedjenek a politikai párbeszéd és politikai kultúra fejlesztésére;

6.      emlékezteti a Bizottságot, hogy az EU bővítése nem csak az uniós vívmányok átadásáról szól, hanem az európai értékek iránti igaz és átfogó elkötelezettségre kell épülnie; a Bosznia-Hercegovina vezetőivel való folyamatos együttműködésre ösztönöz, mivel az uniós tagjelölt státus felé tett előrelépések akadoznak a régió más országai által tett előrelépésekhez képest; nyomatékosan felszólítja a nemzetközi közösséget, az Európai tanácsot és különösen a tagállamokat, hogy fokozottan törekedjenek a bosznia-hercegovinai politikai vezetők közötti konszenzus kialakításának elősegítésre az alkotmányos reformok és az uniós vonatkozású reformok irányába történő előremozdulás érdekében; felszóltja következő alelnököt/főképviselőt és a bővítésért felelős biztost, hogy 2014-ben, a következő Bizottság kijelölését követően központi kérdésként kezeljék Bosznia-Hercegovina ügyét;

7.      felkéri a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a Sejdic-Finci ítélet végrehajtására irányuló megállapodás előmozdítása érdekében, az országot alkotó valamennyi nép és polgár számára egyenlő jogokat garantálva, és segítse elő az uniós csatlakozási ütemterv célkitűzéseinek – többek között a jó kormányzás, a demokratikus fejlődés és, a gazdasági jólét működő rendszerének és az emberi jogok tiszteletben tartásának – végrehajtását;

8.      arra kéri az EU állam- és kormányfőit és külügyminisztereit, hogy erősítsék meg az ország iránti személyes elkötelezettségüket;

9.      felkéri a hatóságokat, hogy teljesítsék a Főképviselő Hivatalának bezárásához szükséges, de még el nem ért célkitűzéseket és feltételeket, a helyi lakosság nagyobb önrendelkezésének és felelősségvállalásának lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a Főképviselő Hivatalának megszüntetését csak azután szabad fontolóra venni, hogy maradéktalanul teljesült valamennyi feltétel;

10.    mélységesen aggasztja, hogy a politikai vezetők közötti, négy éve tartó nézeteltérés arra késztette az Európa Tanácsot, hogy első alkalommal fontolóra vegye az ország szervezeti képviseletének felfüggesztését, amennyiben a választások előtt nem történik jelentős előrelépés az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet végrehajtásában; hangsúlyozza, hogy kétségbe fogják vonni a 2014. évi választások legitimitását, amennyiben nem kerül sor az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet végrehajtására;

11.    megismétli, hogy az alkotmányos reform továbbra is kulcsfontosságú ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina hatékony és teljes mértékben működőképes állammá válhasson; kéri a Föderációt, hogy a bonyolult intézményi rendszer egyszerűsítése, az államot alkotó valamennyi nép és állampolgár kiegyensúlyozottabb képviselete, az etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megszüntetése és egy jobban működő, kevésbé költséges és polgárai felé elszámoltathatóbb állam kialakítása érdekében fontolja meg az erre vonatkozó konkrét javaslatokat, ideértve néhány kanton összevonását és a hatáskörök újraosztását; valamennyi politikai pártot felkéri arra, hogy együttműködve és nyitottan vegyen részt ebben a folyamatban, és a folyamat során vegye igénybe a Velencei Bizottság tanácsát és útmutatását; üdvözli a civil társadalmi szervezetek támogatását és az alkotmányos reformok alakítására irányuló törekvését;

12.    üdvözli az 1991 óta először megrendezett nép- és lakásszámlálás számlálási szakaszának zökkenőmentes lebonyolítását; felhívja az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsa, hogy a népszámlálás továbbra is statisztikai feladat maradjon és megfeleljen a nemzetközi normáknak; nyomatékosan kéri az összes illetékes hatóságot, hogy ne használja politikai célokra a népszámlálást, amelynek az a célja, hogy objektív társadalmi-gazdasági adatokkal szolgáljon;

13.    komoly aggodalommal tölti el, hogy a hatáskörök megosztásával kapcsolatos viták akadályozzák az uniós pénzügyi támogatást; sajnálatosnak tartja, ugyanakkor támogatja a Bizottság arra irányuló határozatát, hogy törli az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz I (IPA-I) keretébe tartozó projekteket; aggodalommal tölti el, hogy a tétlenség kihatással lehet az IPA-II keretébe tartozó politikai és társadalmi gazdasági fejlesztésre szánt több millió eurós támogatás elosztására;

Politikai kritériumok

14.    aggasztónak tartja, hogy a politikai pozicionálás továbbra is gátolja a jogalkotási tevékenységeket; felhív arra, hogy a politikai vezetők nagyobb politikai elszámoltathatósággal tartozzanak a bosznia-hercegovinai emberek felé;

15.    felkéri az összes politikai pártot, amely képviselteti magát Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlésében, hogy fogadják el a választási törvénnyel kapcsolatos szükséges módosításokat, hogy meg lehessen tartani a 2014. októberi általános választásokat; megismétli, hogy a bosznia-hercegovinai Alkotmánybíróság határozatai véglegesek és kötelező érvényűek, ezért ezeket végre kell hajtani;

16.    komoly aggodalommal tölti el a szakszerűtlen igazságszolgáltatási rendszer és a bírósági ítéletek végrehajtásának fokozódó ellehetetlenülése; felszólít az igazságszolgáltatást fenyegető politikai támadások megelőzésére, és az igazságszolgáltatáson belüli költségvetési feladatok széttöredezettségének kezelésére;

17.    elismeréssel szól az igazságszolgáltatás tárgyában lefolytatott strukturált párbeszédről, amely – számos ajánlás végrehajtásában megnyilvánuló – konkrét eredményeket hozott; üdvözli a bírósági ügyhátralékok csökkentése terén tapasztalt előrelépéseket; a strukturált párbeszéd ajánlásaival összhangban megismétli az igazságszolgáltatási rendszer strukturális és intézményi reformjaira irányuló felhívását, többek között a bosznia-hercegovinai négy különböző jogi rendszer harmonizációjával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan, beleértve – a Velencei Bizottság vonatkozó véleményében szereplő javaslatokkal összhangban – a legfelsőbb bíróság létrehozását,

18.    megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a háborús bűncselekményekre vonatkozó eljárások ügyhátraléka is csökkent, és a nemi erőszakkal járó háborús bűncselekményekkel szembeni eljárások terén is történt előrelépés; üdvözöli 13 új ügyész kinevezését az Állami Főügyészségre, akik főleg a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásokkal fognak foglalkozni; felszólít az ilyen jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások megerősítésére, megfelelő szintű tanúvédelem mellett, az áldozatok – többek között a nemi erőszakkal és kínzással járó háborús bűncselekmények áldozatai – helyzetének javítását szolgáló állami szintű program elfogadására és a megfelelő források valamennyi szinten történő kibővítésére;

19.    tudomásul veszi az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Maktouf és Damjanovic kontra Bosznia-Hercegovina ügyben hozott határozatot és annak következményeit, amelyek Bosznia-Hercegovina Alkotmánybírósága előtt folyamatban lévő egyéb fellebbezésekre vonatkozó joggyakorlat megváltozásához vezetnek, többek között a népirtással kapcsolatos vádak esetében, aminek következtében 10, hosszú ideig tartó börtönbüntetésre ítélt vádlottat szabadon bocsátanak; megismétli, hogy a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos igazságszolgáltatás rendkívül fontos az áldozatok és családjaik szempontjából, és ezért kellő körültekintéssel kell eljárni, mielőtt ilyen esetekben szabadon bocsátásokra kerül sor; hangsúlyozza, hogy a hazai hatóságok számára fontos, hogy szükség esetén minden szükséges intézkedést megtegyenek az új vizsgálatra váró, korábban elítéltek folyamatos őrizetben tartásának biztosítása érdekében, feltéve, hogy őrizetben tartásuk összeegyeztethető az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteivel vagy más biztonsági intézkedésekkel;

20.    aggódik a közigazgatás pénzügyi fenntarthatóságáért, valamint széttöredezettsége, átpolitizálása és a reformjához szükséges politikai akarat hiánya miatt; üdvözli a jogszabályok uniós normákkal történő összehangolására irányuló kormányok közötti együttműködésben bekövetkezett javulást, ugyanakkor továbbra is aggódik a közszolgáltatások nyújtására vonatkozó hatáskörök összetett elosztásának lehetséges hatásai miatt; aggodalommal tölti el, hogy nem került sor a mezőgazdasági termékeknek az Unióba irányuló kiviteléhez szükséges növény-egészségügyi vizsgálati létesítmények megfelelő fejlesztésére; ösztönzi a kormányt, hogy támogassa egy állami szintű Mezőgazdasági Minisztérium létrehozását;

21.    üdvözli a civil társadalommal való együttműködés javulását, szorgalmazza azonban, hogy állami szinten alakítsanak ki az állami intézmények és a civil társadalmi szervezetek közötti együttműködést elősegítő intézményi mechanizmusokat és közigazgatási, illetve kantoni szinten mihamarabb kezdjék meg azok működtetését; felszólít arra, hogy – rendszeres és szervezett formában – még inkább vonják be a civil társadalmat az uniós csatlakozási folyamatba; ösztönzi a nem kormányzati szervezetek közötti fokozott együttműködést és szinergiák kialakítását;

22.    hangsúlyozza, hogy Bosznia-Hercegovina ratifikálta az ILO fő munkajogi egyezményeit; sajnálatosnak tartja, hogy a munka- és szakszervezeti jogok továbbra is korlátozottak, és felhívja a kormányt, hogy garantálja e jogokat;

23.    aggodalmának ad hangot a közélet minden szintjén elterjedt korrupció magas aránya, illetve a politikai szereplők, az üzlet és a média között létrejött összetett kapcsolatok miatt; felszólít a korrupcióellenes stratégiák végrehajtásának gyorsítására és a korrupciós ügyekre vonatkozó hatékony kivizsgálás, büntetőeljárások és büntetőítéletek megerősítésére;

24.    üdvözli a Föderáció kormányának arra irányuló egyhangú határozatát, hogy a parlamenti eljárásba bevezet egy sor, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló jogszabályt; sajnálatosnak tartja, hogy a jogalkotási csomag nem szerezte meg a szavazatok többségét a Föderáció parlamentjében; hangsúlyozza, hogy elsődleges fontosságú kérdéssé kell tenni a korrupció elleni küzdelmet, és valamennyi érdekelt fél és érintett intézmény bevonásával lefolytatott mindenre kiterjedő konzultációs folyamatra szólít fel; üdvözli e tekintetben a bosznia-hercegovinai uniós küldöttségek által nyújtott technikai támogatást;

25.    aggasztónak tartja, hogy a szervezett bűnözés, a pénzmosás, a terrorizmus és az ember- és árukereskedelem hatékony intézmények hiányában továbbra is létező jelenség; elismeréssel szól a szomszédos országokkal folytatott együttműködésről; szorgalmazza a határellenőrzés, a rendőrség és az ügyészség közötti együttműködés strukturális szintű fejlesztését, illetve hatékonyabb igazságügyi nyomon követés biztosítását; felszólít arra, hogy a bűnüldöző hatóságok erősítsék meg az operatív információk szisztematikus gyűjtését, elemzését és felhasználását;

26.    aggasztónak tartja, hogy Bosznia-Hercegovina továbbra is kiindulási, tranzit- és célország a nőkereskedelem szempontjából; üdvözli a 2013 és 2015 közötti időszakra szóló, az emberkereskedelemmel kapcsolatos új stratégia és cselekvési terv elfogadását; kiemeli, hogy az emberkereskedelem tekintetében átfogó, multidiszciplináris és áldozatközpontú megközelítést kell kialakítani és javítani kell az áldozatok azonosítását;

27.    aggasztónak tartja, hogy a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában csupán csekély előrehaladás történt, pedig sor került a jogi rendelkezések bevezetésére; felszólít a vonatkozó törvények és politikák – köztük a választási törvény következő, 2014-es általános választások előtti – maradéktalan végrehajtására, valamint konkrét intézkedések megtételére a nők munkaerő-piaci részvételének és politikai szerepvállalásának fokozása érdekében;

28.    felszólítja a hatóságokat, hogy aktívan védjék és segítsék elő a kisebbségek és kiszolgáltatott csoportok jogainak érvényesülését, hajtsák végre a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló jogszabályokat és szakpolitikákat, és dolgozzanak ki állami szintű, megkülönböztetés-ellenes stratégiát; ragaszkodik ahhoz, hogy a politikai pártok és a civil társadalom határolja el magát a megkülönböztetéstől, és segítse elő egy befogadó és toleráns társadalom kialakulását; aggodalmát fejezi ki – különösen a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű/transzszexuális és interszexuális (LMBTI) közösséggel szemben megnyilvánuló – gyűlöletbeszéd, fenyegetések, zaklatás és megkülönböztetés miatt;

29.    felszólít a médiapluralizmus szavatolására és előmozdítására; aggodalommal tölti el a médiára nehezedő fokozódó politikai és pénzügyi nyomás, illetve az újságírókat érő fenyegetések; hangsúlyozza, hogy az átlátható és szabad médiakörnyezet elengedhetetlen a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához; az újságírók biztonságos munkakörülményeinek biztosítására irányuló intézkedéseket szorgalmaz; sürgeti a hatóságokat, hogy a vonatkozó törvénnyel összhangban biztosítsák a közszolgálati műsorszolgáltatók politikai, intézményi és pénzügyi függetlenségét, és hajtsák végre a digitális átállást; további erőfeszítésekre szólít fel annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi hivatalos nyelven ugyanúgy hozzá lehessen férni az információkhoz, és hogy az országot alkotó valamennyi nép egyenlő jogokkal rendelkezzen a közszolgálati műsorszolgáltatás terén;

30.    felszólítja a hatóságokat, hogy különítsenek el elegendő forrásokat a koragyermekkori nevelésre, nyújtsanak szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak, és szorítsák vissza a gyermekekkel szembeni erőszakot;

31.    nyomatékosan kéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat – a hatóságok valamennyi szintjén –, hogy tegyenek határozott előrelépéseket az oktatási reform terén egy befogadó és megkülönböztetéstől mentes oktatási rendszer elősegítése és az oktatási ágazatban tapasztalható etnikai szegregáció („két iskola egy épületben”) megszüntetése érdekében; felkéri őket arra, hogy támogassák a tanárok arra irányuló képzését, hogy elő tudják segíteni a különböző nemzetiségű diákok közötti kapcsolatépítést és részt tudjanak venni a hosszú távú kapacitásépítést célzó programokban; arra ösztönzi a bosznia-hercegovinai médiát, hogy népszerűsítse az integrált oktatást; nyomatékosan kéri az Oktatási Miniszterek Konferenciáját, hogy Bosznia-Hercegovina-szerte hozzon létre az oktatásra vonatkozó koherensebb jogi keretet, többek között a tananyagok és követelmények nagyobb mértékű összehangolása tekintetében, ami az etnikai közösségek közötti kapcsolat kialakításának első lépése; sajnálatosnak tartja, hogy Bosznia-Hercegovinában nem volt olyan nemzeti szintű ügynökség, amely részt vett volna az Unió egész életen át tartó tanulás programjában; nyomatékosan kéri az illetékes hatóságokat, hogy hozzanak létre egy ilyen ügynökséget, amely lehetővé tenné, hogy az ország részt vegyen a következő Erasmus+ programban;

32.    felhívja a hatóságokat, hogy a roma gyerekek számára biztosítsák az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, működjenek együtt a kapcsolódó nem kormányzati szervezetekkel annak érdekében, hogy ösztönözzék a roma családokat gyerekeik oktatásban való részvételének támogatására, és segítsék elő a roma gyerekeknek az oktatásba történő tényleges bevonását, többek között iskolaérettségi programok révén;

33.    üdvözli a Föderáció illetékes minisztériumának arra irányuló határozatát, hogy átvállalja a kulturális intézmények ­– pl. a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Könyvtár és a Történelmi Múzeum – ideiglenes finanszírozását, és lehetővé teszi néhány ilyen intézmény újbóli megnyitását és valamennyi megfelelő működését; szorgalmazza a hét nemzeti kulturális intézmény, nevezetesen a Nemzeti Múzeum, a Művészeti Galéria, a Történelmi Múzeum, az Irodalmi és Színházi Múzeum, a Filmarchívum, a Nemzeti Könyvtár és a Vakok Könyvtára helyzetének sürgős megoldására irányuló törekvéseket annak érdekében, hogy megfelelő jogi és pénzügyi státussal rendelkezzenek; hosszú távú megoldásra hív fel ezen intézmények finanszírozása tekintetében;

34.    a helyi szintű együttműködés és a támogatók, az érdekeltek és a helyi hatóságok közötti párbeszéd megerősítésére szólít fel, valamint arra, hogy összpontosítsanak a hazatérőket célzó fenntartható intézkedésekre; sürgeti a menekültek és a belső menekültek valamennyi érintett területre való visszatérésének elősegítését; felkéri az országot, hogy foglalkozzon a 7886, háborúban eltűnt személy megoldatlan humanitárius problémájával, és javítson az Eltűnt Személyek Intézetében tapasztalható munkakörülményeken;

35.    lerója tiszteletét a háborúban meggyilkolt több mint 430 férfi, nő és gyerek előtt, akiknek maradványait 2013. szeptemberében a Boszniai Szerb Köztársaságban, Prijedor közelében a tomasicai tömegsírban találták meg, és részvétét nyilvánítja ki az áldozatok hozzátartozóinak; az atrocitások mindenre kiterjedő és teljes körű kivizsgálására szólít fel; nyomatékosan kéri mindazokat, akik felfedezetlen tömegsírokkal kapcsolatos információkkal rendelkeznek, hogy ugyanúgy értesítsék a hatóságokat, ahogy az a tomasicai tömegsír esetében történt;

Társadalmi-gazdasági kérdések

36.    nyomatékosan kéri az illetékes hatóságokat, hogy a gazdasági növekedés érdekében erősítsék meg a nemzetközi gazdaságpolitikai együttműködést, hajtsanak végre további strukturális reformokat a költségvetési fegyelem fenntartása és a pénzügyi szektor stabilitásának megőrzése és a bevételi teljesítmény javítása érdekében; felszólítja továbbá a hatóságokat, hogy a jogalkotási és szabályozási keretek megerősítése révén javítsák az állami kiadások és a – számos hatásköri átfedéssel működő – hatalmas alkalmatlan közszféra összetételét és hatékonyságát, és őrizzék meg a pénzügyi szektor stabilitását; aggasztónak tartja a jog és a korrupcióellenes intézkedések erőtlen végrehajtását, ami hátráltatja a kedvező üzleti környezet kialakulását, visszatartja a külföldi befektetéseket és az informális szektor növekedéséhez vezet; megismétli, hogy a költségvetési helyzet javulása és a verseny erősödése érdekében szükség van egy egységes gazdasági térség megteremtésére és a privatizációs folyamat újraindítására; felszólítja a hatóságokat, hogy az uniós normáknak megfelelően fokozzák a környezetvédelemre irányuló erőfeszítéseket;

37.    aggodalommal tölti el, hogy a magas állami kiadások ellenére nem hatékonyak az országban a szociális védelmi intézkedések; hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy egyenlő bánásmód legyen biztosított minden polgár, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára, a széttagolt szociális védelmi rendszerek harmonizációjára és reformjára van szükség; nyomatékosan kéri a kormányokat, hogy a makrogazdasági stabilitást veszélyeztető, rendkívül magas arányú munkanélküliség visszaszorítása érdekében javítsák az üzleti környezetet és hajtsák végre a munkaerő-piaci reformokat; további intézkedéseket sürget az országban élő nagyszámú fiatal munkanélküli munkaerő-piaci részvételének elősegítésére;

Regionális együttműködés

38.    elismerően szól Bosznia-Hercegovina regionális együttműködésben való konstruktív szerepvállalásáról, és kéri az országot, hogy továbbra is dolgozzon a szomszédos országokkal fennálló határ- és tulajdonjogi viták rendezésén; ösztönöz az európai integrációs folyamatban részt vevő többi országgal való kapcsolatok további fejlesztésére;

39.    örömmel üdvözli Bosznia-Hercegovina és Szerbia kötelezettségvállalásait a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére, többek között a kiadatási és visszafoglalási megállapodások aláírását, illetve a háborús, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtás elkövetőivel szembeni büntetőeljárásokban való együttműködést; üdvözli a Horvátországgal kötött kétoldalú határmegállapodásokat; felhívja Bosznia-Hercegovinát, hogy továbbra is működjön együtt a Bizottsággal az Ideiglenes Megállapodás/a stabilizációs és társulási megállapodás kiigazításával kapcsolatban, különösen a határon átnyúló kereskedelem tekintetében, annak biztosítása érdekében, hogy az uniós tagállamok és a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás partnerei közötti kereskedelem folytatódjon; nyomatékosan kéri Bosznia-Hercegovinát, hogy ismerjék el a koszovói állampolgárok úti okmányait, hogy azok beléphessenek az ország területére;

40.    ismét megerősíti a nyugat-balkáni országokra vonatkozó, európai integrációs folyamatuk fontos pillérét jelentő vízumliberalizációs rendszerre irányuló támogatását; felhívja a tagállamokat, hogy rövidítsék le a nyugat-balkáni országoknak a schengeni térségen belül vízummentes utazásra jogosult polgáraira vonatkozó menekültügyi eljárásokat, ami hatékony eszköz lehet a menedékjog iránti megalapozatlan kérelmek számának csökkentésére, ugyanakkor továbbra is biztosítja a kérelmezők számára annak jogát, hogy ügyüket egy átfogó személyes beszélgetésen ismertessék; üdvözli továbbá a németországi új koalíciós kormánynak a koalíciós megállapodásban a nemzeti menekültügyi törvénnyel kapcsolatban kifejezett szándékát, miszerint „biztonságos származási országnak” nyilvánítja Bosznia-Hercegovinát annak érdekében, hogy gyorsabbak legyenek a kérelmek kezelésére szolgáló eljárások;

°

°       °

41.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, Bosznia-Hercegovina elnöki hivatalának, Bosznia-Hercegovina minisztertanácsának, Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlésének, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderáció és a Boszniai Szerb Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0225.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0453.

Utolsó frissítés: 2014. február 3.Jogi nyilatkozat