Postupak : 2014/2533(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0152/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0152/2014

Rasprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0101

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 73k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.352v01-00
 
B7-0152/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))


Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula, Michael Cashman u ime kluba S&D

Rezolucija Europskog parlamenta o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))  
B7‑0152/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji,

–       uzimajući u obzir postojeći Sporazum o partnerstvu i suradnji (SPS) kojim se utvrđuje partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Ruske Federacije s druge strane te sadašnje pregovore o novom sporazumu između EU-a i Rusije,

–       uzimajući u obzir Partnerstvo za modernizaciju pokrenuto 2010. u Rostovu na Donu te činjenicu da su se ruske vlasti obvezale na vladavinu prava kao temelj modernizacije Rusije,

–       uzimajući u obzir cilj koji dijele EU i Rusija, određen u zajedničkoj izjavi objavljenoj 31. svibnja 2003. nakon 11. sastanka na vrhu između EU-a i Rusije održanog u Sankt Peterburgu, o stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora, zajedničkog prostora slobode, sigurnosti i pravde, zajedničkog prostora suradnje u vanjskoj sigurnosti i zajedničkog prostora istraživanja i obrazovanja, uključujući kulturnu dimenziju („četiri zajednička prostora”),

–       uzimajući u obzir konzultacije o ljudskim pravima između EU-a i Rusije održane 28. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održan 28. i 29. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir sastanak na vrhu EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2013.,

–      uzimajući u obzir izjavu Joséa Manuela Durãa Barrosa, predsjednika Europske komisije te opaske Hermana Van Rompuyja, predsjednika Europskog vijeća, nakon sastanka na vrhu EU-a i Rusije održanog 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je EU i dalje posvećen daljnjem produbljivanju i razvijanju odnosa između EU-a i Rusije, što je vidljivo u odlučnosti Unije da se ozbiljno uključi u pregovore o novom okvirnom sporazumu za njihov daljnji razvoj, te budući da su EU i Rusija razvili duboke i složene odnose, osobito u energetskim, ekonomskim i poslovnim sektorima;

B.     budući da je i dalje prisutna zabrinutost zbog događaja u Ruskoj Federaciji kad je riječ o poštovanju i zaštiti ljudskih prava te poštovanju zajednički dogovorenih demokratskih načela, pravila i postupaka; budući da je Ruska Federacija punopravna članica Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju te se stoga obvezala na načela demokracije i poštovanje ljudskih prava;

C.     budući da su na sastanku na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu svi sudionici ponovno potvrdili svoju predanost načelima međunarodnog prava i temeljnim vrijednostima kao što su demokracija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava; budući da su dobrosusjedski odnosi, mir i stabilnost u zajedničkim susjednim državama i u interesu Rusije i EU-a;

D.     budući da se postupak uvođenja granica u regiji Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji ubrzao i postao nasilan, uz podršku ruskih snaga i na štetu gruzijskog teritorija;

1.      potvrđuje uvjerenje da je Rusija i dalje jedan od najvažnijih partnera EU-a u razvoju strateške suradnje, s kojom dijeli ne samo gospodarske i trgovinske interese nego i teži ostvarenju zajednički dogovorenih demokratskih vrijednosti; naglašava da napredak u bilateralnim odnosima iziskuje otvorenu raspravu radi rješavanja uzajamnih nesuglasica;

2.      uzima u obzir sastanak na vrhu EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2014. kao priliku za razmatranje prirode i smjera strateškog partnerstva između EU-a i Rusije te rješavanje nesuglasica; očekuje da će rasprave dovesti do većeg uzajamnog povjerenja te stvoriti uvjete za obnovljeni politički poticaj poboljšanju partnerstva;

3.      naglašava potrebu za održivim i konstruktivnim dijalogom radi rasprave o zbivanjima u zajedničkom susjedstvu te različitim regionalnim inicijativama u vezi s gospodarskom integracijom, posebno o njihovu utjecaju na trgovinu, na temelju postojećih obveza u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO); potiče EU i Rusiju da pronađu načine za bolje usklađivanje odgovarajućih postupaka regionalne integracije, uz nastavak rada prema ostvarenju zajedničke trgovinske i gospodarske zone u budućnosti;

4.      ponavlja da se dijalog između EU-a i Rusije o pitanjima povezanima sa zajedničkim susjedstvom mora temeljiti na načelu suverenosti i neovisnosti susjednih država kad je riječ o izboru političkih i trgovinskih saveza; ustraje u tome da su vanjska prisila i pritisak neprihvatljivi i ugrožavaju regionalnu stabilnost; poziva Rusija da preuzme suzdržanu i konstruktivnu ulogu u podržavanju mirnog rješavanja krize u Ukrajini;

5.      smatra važnim da EU i Rusija osmisle i provedu zajedničke regionalne inicijative koje odražavaju naše zajedničke interese prema sigurnom, stabilnom i uspješnom susjedstvu, čime bi se prevladalo zastarjelo razmišljanje o sferama utjecaja;

6.      očekuje, uz prethodnu pravilnu pripremu, otvaranje pregovora o novom sporazumu tijekom sljedećeg sastanka na vrhu koji se treba održati u lipnju 2014. u Sočiju; žali zbog nedovoljnog napretka u pregovorima oko novog sporazuma o partnerstvu i suradnji koji bi trebao zamijeniti sadašnji, većinom zbog nedostatka predanosti Rusije da se posveti ozbiljnim pregovorima o poglavlju o trgovini; ističe potrebu za daljnjom predanošću Partnerstvu za modernizaciju, koje pokazuje određen napredak u područjima kao što su suradnja u znanosti i tehnologiji;

7.      poziva Rusiju da ispunjava sve svoje dužnosti koje proizlaze iz njezina pristupanja WTO-u te da u potpunosti provodi svoje obveze prema WTO-u; poziva Rusiju da se suzdrži od uvođenja zabrana na proizvode iz država članica jer su takve mjere štetne za bilateralne odnose između pojedinačnih država članica i Rusije te za odnose između EU-a i Rusije;

8.      strogo osuđuje nedavne barbarske napade u Volgogradu; pozdravlja usvajanje zajedničke izjave EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od dana 28. siječnja 2014., kojom EU i Rusija postižu dogovor o razmatranju mogućnosti za daljnjim jačanjem suradnje, koja je odgovor na zločine koje su počinili teroristi i organizirani kriminal, proširenju suradnje u razmjeni najboljih praksi i osposobljavanju stručnjaka s područja borbe protiv terorizma, te o pojačavanju njihove suradnje u okviru UN-a i drugih multilateralnih foruma;

9.      naglašava važnost energetskog partnerstva s Rusijom; ponavlja da se opskrba prirodnim resursima ne smije koristiti kao politički instrument; naglašava uzajamnu važnost suradnje u području energetike, što predstavlja priliku za daljnjom trgovinskom i gospodarskom suradnjom na otvorenom i transparentnom tržištu uz potpuno razumijevanje potrebe EU-a za diversifikacijom prometnih kanala i pružatelja energetskih usluga, te u potpunoj sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a; naglašava da bi načelo međuovisnosti i transparentnosti trebalo biti temelj takve suradnje, zajedno s ravnopravnim pristupom tržištima, infrastrukturi i ulaganju te pravno obvezujućim energetskim okvirom koji jamči pouzdanu i sigurnu energetsku opskrbu, utemeljenu na jednakim standardima, za sve države članice;

10.    ponavlja svoju predanost dugoročnome cilju putovanja bez viza između EU-a i Rusije na temelju postupnog pristupa usredotočenog na suštinu stvari i praktični napredak; primjećuje da se odvijaju pregovori o sporazumu o pojednostavljenju viznog režima, dok traje i provedba „zajedničkih koraka prema kratkoročnom putovanju bez viza”;

11.    pozdravlja nedavnu amnestiju te ističe da će nedvosmisleno i pouzdano razumijevanje temeljnih sloboda, ljudskih prava i vladavine prava pomoći daljnjem poboljšanju našega strateškog partnerstva; naglašava da je neovisan, nepristran i djelotvoran pravosudni sustav temeljni čimbenik vladavine prava i uvelike doprinosi razvoju pouzdane i stabilne poslovne okoline i investicijske klime;

12.    izražava zabrinutost zbog zbivanja u Ruskoj Federaciji kad je riječ o poštovanju i zaštiti ljudskih prava te poštovanju zajednički dogovorenih demokratskih načela, pravila i postupaka, osobito kad je riječ o zakonu o „stranim agentima”, zakonodavstvu usmjerenom protiv pripadnika skupine LGBTI, ponovnoj kriminalizaciji klevete, zakonu o izdaji te zakonodavstvu o javnim prosvjedima; potiče Rusiju da se pridržava svojih međunarodnih obveza kao članica Vijeća Europe;

13.    osuđuje represivne zakone kao što je onaj o „stranim agentima” i njihovu proizvoljnu provedbu od strane ruskih vlasti, što dovodi do zlostavljanja nevladinih organizacija, branitelja ljudskih prava, etničkih manjina, podržavatelja demokracije i pripadnika skupine LGBTI, te poziva EU da izrazi zabrinutost zbog toga na svim političkim razinama; poziva Rusiju da ukine zakon o „stranim agentima” tako da ne našteti suradnji civilnog društva koja je tijekom posljednjih 20 godina uspostavljena između Rusije i EU-a;

14.    poziva Rusiju da ukine federalni zakon o „promicanju netradicionalnih spolnih odnosa” te slične regionalne zakone „protiv propagande” kojima se ograničavaju ljudska prava, osobito sloboda izražavanja i okupljanja, kad je riječ o spolnoj orijentaciji i identitetu; izražava iskrenu zabrinutost zbog negativnih posljedica tih zakona na društvo, uz povećanje diskriminacije i nasilja nad pripadnicima skupine LGBTI; poziva izaslanstvo EU-a i veleposlanstva država članica u Rusiji da povećaju potporu braniteljima ljudskih prava pripadnika skupine LGBTI, u skladu s relevantnim smjernicama;

15.    naglašava važnost dijaloga i suradnje s Rusijom na globalnim temama kako bi se djelotvorno riješila pitanja kao što su Afganistan, mirovni proces na Bliskom istoku te piratstvo oko Afričkog roga; potiče produbljivanje i jačanje ove suradnje s ciljem zajedničkog djelovanja kad je riječ o Siriji i Iranu;

16.    poziva Rusiju da poništi svoje priznanje odvajanja gruzijskih regija Abhazije i Chinvali/Južne Osetije; strogo osuđuje postupak uvođenja granica u regiji Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji koji dovodi do širenja okupiranog teritorija na veliku štetu Gruzije;

17.    poziva Rusku Federaciju da ispuni obveze koje je preuzela 1996. u Vijeću Europe, a koje se odražavaju u odlukama sa sastanaka na vrhu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (Istanbul, 1999. i Porto, 2002.) o povlačenju ruskih postrojbi i naoružanja s teritorija Moldove; izražava zabrinutost zbog nedostatka napretka po tome pitanju; naglašava činjenicu da su svi sudionici razgovora 5+2 predani rješavanju sukoba na temelju teritorijalne cjelovitosti Republike Moldove; poziva Rusiju da preuzme konstruktivnu ulogu u pokušaju rješavanja dugotrajnoga sukoba u Gorskom Karabahu u okviru Skupine iz Minska te poziva EU da nastavi aktivno podržavati mjere za izgradnju povjerenja kako bi pomogao tom procesu;

18.    vjeruje da su potrebni ponovni napori kako bi se poboljšali suradnja i dijalog između EU-a i Rusije kad je riječ o regionalnoj sigurnosti, uključujući okončavanje dugotrajnih sukoba u susjedstvu;

19.    naglašava važnost pospješivanja međukulturnog dijaloga EU-a i Rusije te dijaloga o povijesnom znanju i kulturnoj baštini kao i poticanja mobilnosti i razmjene studenata, učitelja, profesora i istraživača radi olakšavanja međuljudskih kontakata koji bi pružili vidljivo i opipljivo svjedočenje održivoga partnerstva koje dugoročno vodi prema zajednici vrijednosti;

20.    pozdravlja rad Odbora za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije kao platforme za razvoj suradnje i kontinuiranog dijaloga između dvije parlamentarne institucije;

21.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima država Istočnoga partnerstva, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2014.Pravna napomena