Postupak : 2014/2532(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0153/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0153/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.7

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0100

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 141kWORD 87k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0145/2014
4.2.2014
PE527.353v01-00
 
B7-0153/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP))


Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Egiptu (2014/2532(RSP))  
B7‑0153/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Egiptu, posebno rezoluciju od 4. srpnja 2013.(1) i 12. rujna 2013.(2),

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Egiptu od 22. srpnja i 21. kolovoza 2013.,

–       uzimajući u obzir nedavne izjave Visoke predstavnice EU-a Catherine Ashton o Egiptu, uključujući izjave od 23. i 24. prosinca 2013. te izjave od 11., 19. i 24. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Egipta i Akcijski plan Europske politike susjedstva EU – Egipat,

–       uzimajući u obzir nedavne izjave visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i glasnogovornika glavnog tajnika UN-a o Egiptu,

–       uzimajući u obzir „Program podrške putu prema demokraciji“ egipatske privremene vlade,

–       uzimajući u obzir Ustav Egipta, usvojen na referendumu 14. i 15. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir egipatski Zakon 107 iz 2013. o uređenju prava na javna okupljanja, procesije i mirne prosvjede,

–       uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima, koji je Egipat ratificirao 1982.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je novi Ustav Egipta usvojen na referendumu 14. i 15. siječnja 2014. s 98 % birača za, uz 38-postotni izlazak birača na izbore; budući da je drugi krug referenduma bio obilježen činovima nasilja i uznemiravanja te uhićenjem aktivista koji su organizirali kampanju za glasovanje protiv;

B.     budući da se smatra kako su novim ustavom uvedena poboljšanja, kao što su odredbe o ekonomskim i socijalnim pravima, pravima žena, borbi protiv nasilja i pozivanje na međunarodne instrumente za ljudska prava, koja su dana snagama zakona; no budući da se ustavom omogućuju moguća ograničenja tih prava tako što se tumačenje nekih njegovih članaka prepušta pisanom pravu;

C.     budući da se novim tekstom parlamentu omogućuje da uskrati povjerenje predsjedniku i da nametne prijevremene izbore dvotrećinskom većinom; budući da je predsjednički mandat ograničen na dva četverogodišnja mandata; budući da pravosuđe smatra kako je novim Ustavom osnažena njegova autonomija;

D.     budući da se novim ustavom jača snaga vojske, ako se usporedi s tekstom iz 2012., posebno tako što se Vrhovnom vijeću oružanih snaga daje pravo na odobrenje izbora ministra obrane za prijelazni period od osam godina, tako što uvodi široku jurisdikciju vojnih sudova nad civilima i postavlja službe sigurnosti i vojsku iznad javne i zakonske odgovornosti i kontrole;

E.     budući da se ustavom zabranjuje politička aktivnost na temelju vjeroispovijesti; budući da je pravo na vjeroispovijed i izgradnju vjerskih objekata ograničeno na muslimane kršćane i Židove;

F.     budući da je planom usvojenim nakon vojnog puča predviđeno devetomjesečno prijelazno razdoblje tijekom kojeg bi se ustav iz 2012. izmijenio te bi izmijenjeni tekst bio usvojen na referendumu, nakon čega bi se održali parlamentarni i predsjednički izbori; budući da je privremena vlada izjavila da su nacionalno pomirenje i vladavina prava najvažniji prioriteti za njezino djelovanje;

G.     budući da je 26. siječnja 2014. privremeni predsjednik Aldy Mansour najavio da će se predsjednički izbori održati do kraja travnja; budući da vršitelj dužnosti predsjednika tek mora odobriti izborni zakon; budući da je 26. siječnja 2014.Vrhovno vijeće oružanih snaga podržalo predsjedničku kandidaturu ministra obrane Abdula Fattaha Al-Sisija;

H.     budući da se nastavlja pojačano djelovanje protiv Muslimanskog bratstva, s tisućama njegovih članova i pristaša, uključujući cijelo vodstvo i svrgnutog predsjednika Morsija, koji su uhićeni te stotinama optuženih za poticanje na nasilje ili ubojstvo; budući da su privatni i javni mediji pokrenuli kampanju optužujući vlasti za terorizam i zavjeru protiv Muslimanskog bratstva; budući da je 25. prosinca 2013. zabranjeno Muslimansko bratstvo i njegovi članovi;

I.      budući da Amnesty International procjenjuje da je od 30. lipnja 2013. u političkom nasilju i incidentima u kojima su snage sigurnosti koristile prekomjernu silu za rastjerivanje prosvjednika poginulo 1 400 osoba; budući da su organizacije civilnog društva osudile nekažnjivost snaga sigurnosti i popustljivost pravosuđa;

J.      budući da su 25. siječnja 2014., prilikom proslave treće godišnjice pobune protiv predsjednika Mubaraka, snage sigurnosti ubile najmanje 64 civila te uhitile 1 079 prosvjednika; budući da su žrtve većinom bile pristaše svrgnutog predsjednika Morsija za koje se izvještava da su mirno prosvjedovale kad je policija nad njima primijenila prekomjernu silu; budući da su brojni novinari koji su pratili događanja uhićeni i napadnuti;

K.     budući da je novi zakon o okupljanju donesen 24. studenog 2013. bio veoma kritiziran zbog uvođenja strogih ograničenja slobode okupljanja i izražavanja; budući da je izražena zabrinutost zbog nacrta zakona o nevladinim organizacijama koji bi ograničio slobodu udruživanja, uključujući i ograničavanjem pristupa inozemnim financijskim sredstvima i uvođenjem teških postupka registracije;

L.     budući da je od srpnja 2013. velik broj istaknutih aktivista za ljudska prava, političkih i omladinskih aktivista proizvoljno pritvoren i osuđen u vezi s njihovim miroljubivim aktivnostima; budući da su branitelji ljudskih prava Alaa Abdel Fatah, Mona Seif i Ahmed Abdallah uhićeni tijekom mirnog prosvjeda protiv vojnog suđenja civilima, te su zatim 5. siječnja 2014. osuđeni; budući da je Nacionalno vijeće za ljudska prava u zatvoru posjetilo Mohameda Adela, Ahmada Douma and Alaa Adbel Fataha te osudilo njihove zatvorske uvjete; budući da je sjedište Egipatskog centra za ekonomska i socijalna prava 18. prosinca pretresla policija te uhitila njegovo osoblje; budući da su stotine studenata uključene u prosvjede protiv vojnog puča uhićene u sveučilišnim kampusima, najmanje pet studenata Sveučilišta Al-Azhar ubijeno je te nekoliko studenata osuđeno je na oštre kazne;

M.    budući da je prema zaključku Odbora za zaštitu novinara (CPJ) uslijed neviđenog broja napada na novinare Egipat zauzeo mjesto među prvih deset zemalja po broju novinara u zatvoru i treće mjesto među državama koje su smrtno opasne za novinare u 2013.; budući da je Odbor za zaštitu novinara izvijestio da je od srpnja 2013. ubijeno najmanje pet novinara i 45 ih je napadnuto, 11 prodajnih mjesta za novine pretreseno je, te su najmanje 44 novinara zadržana u pritvoru bez optužbe u okviru dugotrajnih predsudskih postupaka; budući da je 29. siječnja 2013. 20 novinara Al Jazeere, od kojih je osam sad u pritvoru, a tri su Europljani, optuženo za pripadnost „terorističkoj organizaciji“ ili zbog „širenja lažnih vijesti“;

N.     budući da su egipatske žene u posebno osjetljivoj situaciji; budući da su aktivistice često izložene nasilju, seksualnom zlostavljanju i drugim oblicima ponižavajućeg postupanja; budući da su 26. studenog 2013. Mona Seif i desetci drugih prosvjednica koje su sudjelovale u okupljanjima protiv vojnih suđenja civilima pretučene i seksualno zlostavljane prije nego što su ostavljene u zabačenoj pustinjskoj lokaciji izvan Kaira;

O.     budući da je broj terorističkih činova i nasilnih napada na sigurnosne snage na Sinajskom poluotoku porastao; budući da je prema službenim statistikama najmanje 95 pripadnika sigurnosnog osoblja poginulo u nasilnim napadima od 30. lipnja 2013.; budući da su se teroristički akti proširili na druge dijelove zemlje; budući da su egipatske vlasti glatko ukazale na odgovornost Muslimanskog bratstva za te napade, iako je islamistička skupina Ansar Bait al-Maqdis preuzela odgovornost;

P.     budući da se društveno, fiskalno i gospodarsko okruženje u Egiptu i dalje neprestano pogoršava;

Q.     budući da je EU prvi gospodarski partner Egipta i njegov glavni izvor stranih ulaganja; budući da se Radna skupina EU-Egipat dogovorila oko znatnog paketa pomoći u visini od pet milijardi eura za razdoblje od 2012. do 2013.;

R.     budući da se u skladu s Europskom politikom susjedstva revidiranom nakon Arapskog proljeća i prije svega pristupom „više za više” razina i opseg angažmana EU-a u Egiptu temelji na poticajima i stoga ovisi o napretku koji Egipat postigne u ispunjavanju svojih obveza u području demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i jednakosti spolova; budući da je Vijeće za vanjske poslove 21. kolovoza 2013. dodijelilo zadatak Visokoj predstavnici da preispita pitanje pomoći EU-a u sklopu Europske politike susjedstva i Sporazuma o pridruživanju na temelju predanosti Egipta načelima koja čine njihovu osnovu; budući da je Vijeće odlučilo da će se nastaviti pomoć u društveno-ekonomskom sektoru i civilnom društvu, no da će se suradnja EU-a s Egiptom prilagoditi u skladu s događajima na terenu;

S.     budući da uvjeti za uspostavu misije EU-a za promatranje izbora uključuju sljedeće: političke stranke i nezavisni kandidati moraju uživati svoje legitimno pravo na sudjelovanje u izborima; mora postojati sloboda izražavanja, čime se omogućuje kritiziranje nametnute vlade te pravo na slobodno kretanje i okupljanje; te sve stranke koje se natječu i kandidati moraju imati razuman pristup medijima;

1.      izražava duboku zabrinutost zbog jačanja poluautritarnog režima u Egiptu nakon vojne intervencije protiv predsjednika Mursija te zbog daljnjeg udaljavanja zemlje od težnji za socijalnom pravdom, poštovanjem ljudskih prava i demokracije koje su bile motiv ustanka egipatskog društva 2011.;

2.      izražava svoju rezerviranost u pogledu novousvojenog ustava; napominje da on sadrži službene pomake u usporedbi s prijašnjim tekstom, poglavito u pogledu zaštite ljudskih prava; izražava međutim osobitu zabrinutost zbog odredbi kojima se nadalje utvrđuje prevlast i nekažnjivost vojske;

3.      smatra da slab odaziv, dojave o glasačkim nepravilnostima, mobilizacija državnih sredstava za potporu ustava i oštre mjere protiv protukandidata u kampanji dovode u pitanje zakonitost postupka koji zbog toga predstavlja propuštenu priliku kojom se mogao utrti put prema nacionalnom konsenzusu, pomirbi te institucionalnoj i političkoj stabilnosti u zemlji;

4.      najstrože osuđuje izrazito neprimjerenu uporabu sile egipatskih sigurnosnih snaga i tragičan gubitak života mirnih prosvjednika u više navrata u razdoblju nakon srpnja 2013., uključujući i nedavne događaje 25. siječnja 2014.; potiče egipatske vlasti na provedbu temeljitih, neovisnih i nepristranih istraga svih tih događaja; podsjeća da je važno odboru za utvrđivanje činjenica, oformljenom predsjedničkom odlukom u prosincu 2013., omogućiti da ispuni zadaće u okviru svog mandata i istraži događaje koji su uslijedili nakon 30. lipnja; boji se da bi ovo nasilje u orkestraciji države moglo nadalje potaknuti radikalizam u zemlji;

5.      izražava duboku zabrinutost zbog povećanja broja arbitrarnih uhićenja i osuda aktivista za ljudska prava te mladih aktivista zbog njihovih zakonitih aktivnosti u pogledu ljudskih prava; izrazito je zabrinut zbog novog zakona o okupljanju usvojenog 24. studenog 2013. kojim se ozbiljno ograničava pravo na prosvjedovanje; poziva egipatske vlasti na promicanje temeljnih sloboda okupljanja i izražavanja u skladu s obvezama iz egipatskog ustava i međunarodnih sporazuma; poziva egipatske vlasti na reviziju zakona o okupljanju te ih ohrabruje da se o tom postupku te također o nacrtu zakonodavstva o nevladinim udrugama koji je trenutno u pripremi savjetuju s Venecijanskom komisijom Vijeća Europe;

6.      naglašava da je istinsko i neovisno civilno društvo ključan preduvjet za mirnu i uključivu političku i društvenu preobrazbu zemlje; poziva egipatske vlasti da dopuste slobodno funkcioniranje civilnog društva; poziva ih da odmah oslobode sve osobe zadržane u pritvoru bez optužbe te da osiguraju pravedan sudski postupak za ostale; posebno poziva na ukidanje presuda Ahmedu Maheru, Ahmedu Doumi, Mohamedu Adelu, Abdelu Fatahu, Moni Seif i Ahmedu Abdulahu te svim ostalim mirnim mladim prosvjednicima osuđenima na zatvorske kazne te na hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih aktivista koji se trenutno nalaze u pritvoru; poziva na istragu navoda o lošem postupanju i ophođenju prema Abdelu Fatahu i njegovoj ženi;

7.      žali zbog sve lošijeg medijskog ozračja koje loše utječe na slobodu izražavanja smanjivanjem prostora za javnu raspravu i poticanjem samocenzure; izražava duboku zabrinutost zbog dojava novinara i blogera koji su bili podvrgnuti arbitrarnim uhićenjima i fizičkim napadima te zbog slučajeva pretresanja i zatvaranja medijskih kuća nenaklonjenih privremenoj vladi ili onih koje podržavaju svrgnutu Mursijevu vladu; poziva privremenu vladu da u skladu s odredbama novog ustava podrži slobodu medija, pusti sve novinare, uključujući novinare Al-Jazeere koji su suočeni s ozbiljnim lažnim optužbama, te da poduzme hitne mjere zaštite novinara te istraži i pokrene sudske postupke za sve činove nasilja protiv njih;

8.      također osuđuje nepopustljiv pritisak egipatske vojske, uz pomoć policijskih snaga i dijela pravosuđa, na pristaše Muslimanskog bratstva; smatra da masovno zatvaranje i represija protiv vodstva Bratstva umanjuje izglede za održivo rješenje političke podjele unutar egipatskog društva te dodatno osnažuje beskompromisne stavove na obje strane;

9.      naglašava nužnost procesa nacionalnog pomirenja koji uključuje sve moderne političke i društvene snage u Egiptu u nedostatku kojega će se najveća zemlja koja je sudjelovala u arapskom proljeću dodatno udaljiti od nada naroda koje su ga potaknule 2011.; poziva umjerenu frakciju Bratstva na aktivnu potporu i sudjelovanje u tom postupku; poziva sve strane da obuzdaju agresivnu retoriku te da se obvežu na miran politički diskurs;

10.    izrazito je zabrinut zbog sve lošijeg sigurnosnog stanja u Egiptu, uključujući porast broja terorističkih napada i ostalih oblika nasilja islamističkih skupina; posebno je zabrinut zbog stanja na Sinaju, između ostaloga i zbog trgovanja ljudima; izražava svoju solidarnost prema žrtvama i prepoznaje legitimnu potrebu za borbom protiv terorizma i osiguranjem javne sigurnosti; podupire sve napore egipatskih vlasti pri rješavanju ove situacije na način sukladan standardima o ljudskim pravima; poziva egipatske vlasti da odgovore na dugoročne pritužbe beduinskog stanovništva na Sinaju koje proizlaze iz političke otuđenosti i gospodarske oskudice; poziva na okončanje restrikcija neovisnim prosvjednicima na Sinaju;

11.    poziva privremenu vladu na potpunu suradnju u skladu s UN-ovim postupcima o ljudskim pravima, između ostalog odobravanjem neriješenih zahtjeva nekoliko posebnih izvjestitelja za posjet Egiptu, te da ispuni svoju obvezu u pogledu otvaranja regionalnog Ureda Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava; poziva vlasti da produže otvoreni poziv svim posebnim izvjestiteljima UN-a da posjete Egipat, kao što je to Tunis učinio 2011.; poziva ESVD i države članice da zatraže rezoluciju o Egiptu i održavanju posebne sjednice o stanju u Egiptu povodom nadolazećeg okupljanja Vijeća UN-a za ljudska prava;

12.    poziva institucije EU-a i države članice da jednoglasno izraze svoje jasno neodobravanje povratka na autoritarni režim u ime sigurnosti u Egiptu; naglašava da pri održavanju otvorenih kanala komunikacije s egipatskim režimom EU ne treba zauzeti stav kao da se i dalje radi o uobičajenom poslovanju, već treba revidirati svoju politiku prema Egiptu u skladu sa silaznom političkom putanjom na terenu; poziva EU da progovori protiv pritiska na aktiviste za ljudska prava, disidente i snage oporbe te da privremenu vladu potakne da pokaže uvjerljivu predanost uključenju u proces demokratske tranzicije, prije svega ispunjavanjem svojih obećanja iz političkog plana o održavanju izbora u skladu s međunarodnim standardima, podržavanjem slobode okupljanja i udruživanja te pokretanjem vjerodostojne i nezavisne istrage o smrtonosnom nasilju počinjenom nakon 3. srpnja; poziva Visoku predstavnicu/potpredsjednicu i sve više predstavnike EU-a koji su u posjetu Egiptu da sustavno ukazuju na pojedinačne slučajeve branitelja ljudskih prava koji su zadržani u pritvoru ili kojima je prijećeno te da zatraže izravan sastanak s njima;

13.    poziva na dulju obustavu svih programa pomoći Komisije i država članica EU-a Egiptu koji izravno ne koriste nezavisnom civilnom društvu i najosjetljivijim skupinama stanovništva; poziva na pojašnjenje u pogledu provedbe Odluke Vijeća za vanjske poslove od 21. kolovoza 2013. o ograničenju izvoza oružja i sigurnosnoj suradnji te u međuvremenu poziva na hitnu obustavu izvoza oružja te pružanja sigurnosne pomoći egipatskoj policiji ili oružanim snagama ili bilo kojim drugim sigurnosnim snagama;

14.    ustraje na tome da se misije EU-a za promatranje izbora predviđene u kontekstu nadolazećih izbora moraju rasporediti isključivo pod uvjetom da im je omogućeno učinkovito nadziranje glasovanja u skladu s relevantnim europskim i međunarodnim načelima; smatra da trenutna klima strogog ograničavanja slobode okupljanja i izražavanja ne ukazuje na otvoreno izborno ozračje te upozorava na rizik od toga da međunarodni promatrači proglase zakonitim manjkav i nedemokratski postupak; poziva ESVD i države članice da u značajnoj mjeru i na nacionalnoj razini podupru nadziranje nadolazećih izbora;

15.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te egipatskom predsjedniku, vladi i Vijeću Šura.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0333.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0379.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2014.Pravna napomena