Postupak : 2014/2531(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0155/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0155/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.6

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0099

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 132kWORD 72k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0141/2014
4.2.2014
PE527.355v01-00
 
B7-0155/2014

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Siriji (2014/2531(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Marco Scurria u ime kluba PPE

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Siriji (2014/2531(RSP))  
B7‑0155/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Siriji,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Siriji, posebno one od 20. siječnja 2014., uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća o Siriji,

–       uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton o Siriji, te posebno njena opažanja na konferenciji o Siriji Ženeva II od 22. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir izjave o Siriji koje je dala povjerenica za međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krize, Kristalina Georgieva,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2118 od 27. rujna 2013. o uništenju sirijskog kemijskog oružja, uzimajući u obzir završno izvješće o misiji Ujedinjenih naroda za istraživanje navodne uporabe kemijskog oružja u Sirijskoj Arapskoj Republici, objavljeno 12. prosinca 2013.,

–       uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda od 27. rujna 2013. o trajnom i teškom pogoršanju ljudskih prava i humanitarne situacije u Siriji;

–       uzimajući u obzir izvješće nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih naroda za Sirijsku Arapsku Republiku od 11. rujna 2013.,

–       uzimajući u obzir uvodna i zaključna opažanja Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda na konferenciji Ženeva II o Sirijskoj Arapskoj Republici od 22. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Konvenciju o pravima djeteta i njezin fakultativni protokol o uključivanju djece u oružani sukob te Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u kojima je Sirija supotpisnica,

–       uzimajući u obzir Ženevske konvencije iz 1949. i njihove dopunske protokole, Ženevski protokol (Haškoj konvenciji) o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih plinova i bakterioloških metoda, koji je potpisan u Ženevi, 17. lipnja 1925., te standarde utvrđene Konvencijom o kemijskom oružju,

,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je Glavno tajništvo UN-a započelo Ženeva II konferenciju o Siriji 22. siječnja 2014., a čiji je cilj bio pronalazak političkog rješenje za sukob sklapanjem sveobuhvatnog sporazuma između sirijske Vlade i oporbe radi pune primjene Priopćenja iz Ženeve;

B.     budući da je, prema podacima UN-a, od početka nasilnog suzbijanja mirnih prosvjeda u Sirijskoj Arapskoj Republici u ožujku 2011., smrtno stradalo više od 100 000 osoba, većinom civila; budući da je, prema podacima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih pitanja, 6,5 milijuna osoba raseljeno unutar zemlje, dok ih je više od 2,3 milijuna izbjeglo iz Sirije, uglavnom u Tursku, Jordan, Libanon, Egipat i Irak;

C.     budući da sirijska Vlada u velikoj mjeri krši ljudska prava povredama kojima se obuhvaćaju masakri i druga nezakonita oduzimanja života, arbitrarna uhićenja i nezakoniti pritvori, uzimanje taoca, nasilne otmice, smaknuća zatvorenika, sustavna mučenja i zlostavljanja, seksualno nasilje i kršenja prava djeteta;

D.     budući da je sirijska Vlada kao mjeru za kažnjavanje civilnog stanovništva uništila čitava naselja; budući da su velika uništenja gradskih sredina dovela do očaja i velikih protjerivanja civila;

E.     budući da snage koje se protive režimu provode masovna izvansudska smaknuća i druge oblike kršenja ljudskih prava; budući da se do1 200 različitih frakcija bore protiv vlade;

F.     budući da djelotvorna humanitarna pomoć u Siriji nije moguća zbog sigurnosne situacije, otežanog pristupa i infrastrukturalnih ograničenja;

G.     budući da su se na drugoj međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Siriju, koja se održala u Kuvajtu 15. siječnja 2014., donatori obvezali donirati 2,4 milijarde USD, uključujući 550 milijuna EUR koje su obećali EU i države članice;

H.     budući da je 12. prosinca 2013. skupina za istraživanje navodne uporabe kemijskog oružja u Sirijskoj Arapskoj Republici zaključila da je kemijsko oružje korišteno protiv vojnika i/ili civila, uključujući djece, u 2013.; budući da je 27. rujna 2013. jednoglasno usvojena Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a br. 2118 kojom se, između ostalog, odobrava brzo uništenje sirijskog programa kemijskog naoružanja koje se treba dovršiti do 30. lipnja 2014.;

1.      u potpunosti podržava konferenciju Ženeva II o Siriji koja bi trebala biti prvi korak u sklopu postupka kojim će pronaći političko rješenje za sukob; uvjeren je da se trajno rješenje trenutne krize u Siriji može postići samo političkom procesom pod vodstvom Sirije i uz potporu međunarodne zajednice; naglašava potrebu za postizanjem istinske političke tranzicije u zemlji te tako ostvariti težnja naroda za slobodom i demokracijom; poziva sve stranke da usvoje konstruktivan stav u sklopu istinskih pregovora; pozdravlja sastanke između predstavnika sirijske Vlade i oporbenih skupina, u prisutnosti zajedničkog posebnog predstavnika UN-a i Arapske lige Lahdara Brahimija, na kojima se između ostalog raspravljalo o situaciji u gradu Homsu koji je pod opsadom; pozdravlja činjenicu da su strane postigle privremeni sporazum kojim će se omogućiti ulazak humanitarne pomoći u Homs te omogućiti ženama i djeci da napuste ratom uništena područja; izražava žaljenje zbog toga što u stvarnosti nisu ostvareni pomaci u vezi s puštanjem konvoja pomoći UN-a u Homs te u vezi s omogućavanjem civilnom stanovništvu da napusti taj grad pod opsadom; ističe da je nakon ishoda pregovora o izbjegličkom kampu Yarmouku u Damasku određena količina pomoći dostavljena njegovu stanovništvu; primjećuje da se tijekom održavanja prvih pregovora nije svjedočilo ni ozbiljnim postignućima ni velikoj promjeni u stajalištima obiju strana; pozdravlja činjenicu da je drugi krug pregovora zakazan za 10. veljače 2014.; pozdravlja izjavu Lahdara Brahimija u kojoj izražava nadu 'da će se pokušati primijeniti stečeno iskustvo iz učinjenog i nastojati bolje organizirati za iduću sjednicu';

2.      pozdravlja važnost koju tijekom održavanja ženevskog procesa EU pridaje promicanju mjera za izgradnju povjerenja kojima bi se izravno doprinijelo dobrobiti lokalnog stanovništva te povećali izgledi za uspjeh konferencije; primjećuje da mjere za izgradnju povjerenja mogu biti npr. sporazumi o lokalnim prestancima vatre, prekid opsade u nekim gradskim sredinama kako bi se omogućio bolji pristup humanitarne pomoći, te puštanje na slobodu arbitrarno pritvorenih zatvorenika ili njihova razmjena;

3.      najsnažnije osuđuje svako nasilje, sustavno mučenje, pogubljenje zatvorenika i raširena kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava koja provodi sirijska vlada; osuđuje sve oblike kršenja ljudskih prava koja provode naoružane skupine iz opozicije;

4.      duboko je zabrinut zbog stalnog i nekontroliranog krvoprolića koje pogađa civilno stanovništvo; izražava zabrinutost zbog daljnje militarizacije sukoba i sektaškog nasilja;

5.      poziva na prestanak svih oblika nasilja u Siriji; ističe činjenicu da je taj poziv upućen i na konferenciji Ženeva II; ističe da oni koji su odgovorni za raširena, sustavna i teška kršenja ljudskih prava u Siriji moraju odgovarati te ih se treba izvesti pred pravdu; podržava poziv EU-a upućen svim stranim borcima u Siriji, uključujući Hezbolahu, da se odmah povuku; izražava zabrinutost zbog širenja ekstremizma i ekstremističkih skupina u Siriji; zabrinut je zbog teške situacije svih ranjivih skupina te etničkih i vjerskih manjina, uključujući kršćana; ističe da svi sudionici imaju dužnost da zaštite sve manjine u Siriji;

6.      izražava svoju sućut obiteljima žrtava; pozdravlja hrabrost sirijskog naroda te ponovno pokazuje svoju solidarnost s njegovom borbom za slobodu, dostojanstvo i demokraciju;

7.      poziva sve strane koje sudjeluju u sukobu da olakšaju pružanje humanitarne pomoći i potpore svim mogućim putevima, uključujući preko granica i linija sukoba, te da se pobrinu za sigurnost svih članova liječničkog osoblja i humanitarnih radnika;

8.      pozdravlja početak prijenosa kemijskog naoružanja iz Sirije radi uništenja izvan zemlje; ističe da nakon tog koraka mora uslijediti brzo i odlučno djelovanje Vlade Sirije kako bi ispunila preuzete obveze i dužnosti iz Rezolucije br. 2118 Vijeća sigurnosti UN-a i odluke Izvršnog vijeća Organizacije za zabranu kemijskog oružja u dogovorenim rokovima;

9.      ponavlja svoj poziv EU-u za pružanje potpore uspostavljanju sigurnih utočišta duž tursko-sirijske granice, te po mogućnosti i unutar Sirije, te za stvaranjem humanitarnih koridora od strane međunarodne zajednice;

10.    posebno poziva Rusiju i Kinu, kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, da ispune svoju odgovornost i olakšaju usvajanje humanitarne rezolucije; ponavlja svoj zahtjev Vijeću sigurnosti UN-a da uputi pitanje stanja u Siriji Međunarodnom kaznenom sudu radi otvaranja formalne istrage;

11.    odaje počast zajednicama domaćina i susjedima Sirije, posebno Jordanu, Libanonu, Turskoj i Iraku za izlaženje u susret kad je riječ o osiguravanju skloništa i humanitarne pomoći za sirijski narod u bijegu od oružanih sukoba u njihovoj zemlji; ponavlja zabrinutost zbog širenja posljedica sirijskoj sukoba na susjedne zemlje kad je riječ o humanitarnim krizama, stabilnosti i sigurnosti; podsjeća da je potreban usuglašen odgovor kako bi se pružila podrška zemljama domaćinima, uključujući humanitarni razvoj i makroekonomsku pomoć;

12.    pozdravlja 2,4 milijarde USD obećane pomoći u Kuvajtu te poziva donatore da brzo ispune svoja obećanja s Konferencije; pozdravlja preuzete obveze EU-a i država članica kao najvećih donatora financijske pomoći;

13.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda te svim stranama uključenima u sukob u Siriji.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2014.Pravna napomena