Postupak : 2014/2533(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0156/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0156/2014

Rasprave :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.8

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0101

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 74k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.356v01-00
 
B7-0156/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika


o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))


Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u ime kluba PPE

Rezolucija Europskog parlamenta   o sastanku na vrhu između EU-a i Rusije (2014/2533(RSP))  
B7‑0156/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji,

–       uzimajući u obzir postojeći Sporazum o partnerstvu i suradnji (SPS) između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane, i pregovore započete 2008. o novom sporazumu između EU-a i Rusije, kao i „Partnerstvo za modernizaciju” započeto 2010.,

–       uzimajući u obzir cilj koji dijele EU i Rusija, određen u zajedničkoj izjavi objavljenoj 31. svibnja 2003. nakon 11. sastanka na vrhu između EU-a i Rusije održanog u Sankt Peterburgu, o stvaranju zajedničkog gospodarskog prostora, zajedničkog prostora slobode, sigurnosti i pravde, zajedničkog prostora suradnje u vanjskoj sigurnosti i zajedničkog prostora istraživanja i obrazovanja, uključujući kulturnu dimenziju („četiri zajednička prostora”),

–       uzimajući u obzir sastanak na vrhu EU-a i Rusije održan 3. – 4. lipnja 2013.,

–       uzimajući u obzir konzultacije o ljudskim pravima između EU-a i Rusije održane 28. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održan 28. i 29. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir izjavu predsjednika Barrosa nakon sastanka na vrhu EU-a i Rusije održanog 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir napomene predsjednika Europskog vijeća nakon sastanka na vrhu EU-a i Rusije održanog 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir zajedničku izjavu EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od 28. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da EU nastavlja predano raditi na daljnjem produbljivanju i razvijanju njegovih odnosa s Rusijom i načelima sadržanim u Partnerstvu za modernizaciju, koja se temelje na zajedničkim interesima i velikoj obvezi prema poštovanju općeljudskih vrijednosti i demokratskih načela, temeljnih ljudskih prava i vladavine prava;

B.     budući da postoji zabrinutost povezana s poštovanjem i zaštitom temeljnih i ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava u Rusiji;

C.     budući da su dobrosusjedski odnosi, mir i stabilnost u državama s kojima imaju zajedničke granice u interesu kako Rusije, tako i EU-a;

D.     budući da zemlje Istočnog partnerstva imaju suvereno pravo i slobodu graditi odnose, kao ravnopravni partneri, s partnerima po vlastitom izboru, u skladu sa Sporazumima iz Helsinkija;

E.     budući da nedavni događaji dokazuju da postupak uvođenja granica u regiji Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji ubrzano napreduje i postaje iznimno nasilan; budući da su ruske okupacijske snage 17. rujna 2013. ponovno započele s postavljanjem žičanih ograda duž okupacijske linije u regiji Chinvali, a osobito u selu Ditsi u okrugu Gori;

F.     budući da se zauzeti teritorij na nekoliko mjesta proširio za nekoliko stotina metara nauštrb gruzijskog teritorija;

1.      primjećuje da je sastanak na vrhu između EU-a i Rusije održan 28. siječnja 2014. pružio priliku da se razmotri pitanje prirode i smjera strateškog partnerstva između EU-a i Rusije i raspravi o zajedničkim interesima, kao i razlikama u svjetlu nedavnog razvoja događaja, kao i o odgovarajućim inicijativama za regionalnu gospodarsku integraciju, zajedničkom susjedstvu, pitanjima prometa i obveza WTO-a, kao i drugih obveza, uključujući one u području vladavine prava, ljudskih prava i temeljnih sloboda, te ključnim vanjskim pitanjima poput Sirije i Irana;

2.      vjeruje da je Rusija i dalje jedan od najvažnijih partnera Europske unije u izgradnji strateške suradnje, međutim, kako bi ta suradnja bila uspješna potrebno je raspraviti o razlikama i razjasniti ih;

3.      žali što nije postignut napredak u pregovorima o novom Sporazumu kojim bi se zamijenio trenutačno važeći SPS; podsjeća EU na preporuke koje je uputio Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje u vezi s pregovorima o novom Sporazumu između EU-a i Rusije; poziva Rusiju da se aktivno uključi u trgovinske pregovore koji se tiču poglavlja o trgovini iz novog Sporazuma;

4.      pozdravlja usvajanje zajedničke izjave EU-a i Rusije o borbi protiv terorizma od dana 28. siječnja 2014., kojom su Europska unija i Rusija postigle dogovor o razmatranju mogućnosti za daljnjim jačanjem suradnje, koja je odgovor na zločine koje su počinili teroristi i na organizirani kriminal, proširenju suradnje u razmjeni najboljih praksi i osposobljavanju stručnjaka s područja borbe protiv terorizma, te o jačanju njihove suradnje u okviru UN-a i drugih multilateralnih foruma;

5.      naglašava važnost Partnerstva za modernizaciju kao zajedničkog programa za lakše ostvarenje gospodarske i institucionalne reforme;

6.      poziva Rusiju na ispunjenje svih svojih dužnosti koje proizlaze iz njezina pristupanja WTO-u i potpuno provođenje svojih obveza prema WTO-u; poziva na pravovremeno ukidanje trgovinskih zapreka, poput naknada za reciklažu motornih vozila, kao i postojećih zapreka bilateralnoj trgovini i ulaganjima;

7.      poziva Rusiju da ne uvodi zabrane na proizvode iz država članica EU-a; naglašava da te zabrane na uvoz ne štete samo bilateralnim odnosima između pojedinačnih država članica i Rusije, već i odnosima EU-a i Rusije;

8.      pozdravlja izvješća o napretku o zajedničkim prostorima EU-a i Rusije u kojima se ističe napredak, ili barem ne nazadovanje, u provođenju zajedničkog prostora EU-a i Rusije i planova usvojenih 2005.; osobito podupire suradnju u području istraživanja i razvoja te naglašava da četiri zajednička prostora počivaju na načelu uzajamnosti;

9.      naglašava važnost energetske sigurnosti i ističe da se opskrba prirodnim resursima ne smije koristiti kao politički instrument; naglašava uzajamnu važnost suradnje u području energetike, što predstavlja priliku za daljnju trgovinsku i gospodarsku suradnju na otvorenom i transparentnom tržištu, uz potpuno razumijevanje potrebe EU-a za diversifikacijom prometnih kanala i pružatelja energetskih usluga; naglašava da bi načelo međuzavisnosti i transparentnosti trebalo biti temelj takve suradnje, zajedno s načelom jednakog pristupa tržištima, infrastrukturi i ulaganju; poziva na to da energetska suradnja EU-a i Rusije bude čvrsto utemeljena na načelu unutarnjeg tržišta, uključujući Treći energetski paket, osobito u vezi s pristupom treće strane, kao i Ugovor o Energetskoj povelji; uvjeren je da bi potpuno prihvaćanje načela Ugovora o Energetskoj povelji od strane Rusije imalo korisne učinke za obje strane u bilateralnim odnosima po pitanju energetike; poziva na usku suradnju EU-a i Rusije u pogledu dobavljanja sirovina i rijetkih materijala, osobito onih koje se smatra neophodnima, i poziva na poštovanje međunarodnih propisa, osobito propisa WTO-a;

10.    poziva Rusiju na provođenje temeljnih načela demokracije, vladavine prava i ljudskih prava te pozdravlja nedavne slučajeve amnestije; naglašava važnost slobode okupljanja, izražavanja i udruživanja; izražava zabrinutost za neovisnost sudstva i stanje civilnog društva, zagovornike ljudskih prava i oporbene vođe;

11.    prima na znanje tekuće pregovore o novoj verziji sporazuma o pojednostavljivanju ishođenja viza, kojim bi se proširile kategorije osoba na koje se primjenjuje pojednostavljen vizni režim, između ostalog na predstavnike organizacija civilnog društva i širi raspon članova obitelji; prima na znanje da je u tijeku provedba „zajedničkih mjera za kratkoročna putovanja bez viza” pokrenutih na sastanku na vrhu u prosincu 2011.;

12.    naglašava da su redovni sastanci s političkim dijalogom o širokom rasponu pitanja povezanih s vanjskom politikom ključan element u odnosima EU-a i Rusije; tvrdi da Rusija, kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, mora preuzeti svoju odgovornost u međunarodnim krizama; poziva Rusiju da usvoji veoma konstruktivan pristup na konferenciji Ženeva II o Siriji, kojoj je cilj postići političko rješenje sukoba;

13.    uvjeren je da su daljnje političke i gospodarske reforme u zemljama Istočnog partnerstva, uključujući Ukrajinu, utemeljene na vrijednostima i standardima EU-a, u krajnjem interesu same Rusije zašto što bi se njima proširilo područje stabilnosti, blagostanja i suradnje uzduž njezinih granica; podsjeća na važeći poziv EU-a Rusiji da tom procesu doprinese konstruktivnom suradnjom sa zemljama Istočnog partnerstva; protivi se namjeri Rusije da područje Istočnog partnerstva nastavi smatrati svojom interesnom sferom; smatra da bi ukrajinski građani sâmi trebali imati pravo odlučivati o budućnosti svoje zemlje;

14.    poziva Rusiju da se suzdrži od vršenja pritiska na Ukrajinu, kao što je to činila prije održavanja sastanka na vrhu Istočnog partnerstva u Vilniusu na kojem se trebao potpisati sporazum o pristupanju Ukrajine EU-u;

15.    oštro osuđuje postupak uvođenja granica u regijama Abhaziji i Chinvali/Južnoj Osetiji koji dovodi do širenja okupiranog teritorija nauštrb Gruzije;

16.    oštro osuđuje širenje sigurnosne zone stvorene u okolici Sočija na okupirani teritorij Abhazije, dijeleći je tako na dva dijela;

17.    poziva Rusiju da povuče svoje priznanje samostalnosti gruzijskih regija Abhazije i Chinvali/Južne Osetije, okonča okupaciju tih gruzijskih teritorija i u potpunosti poštuje nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost Gruzije, kao i nepovredivost njezinih međunarodno priznatih granica kako je utvrđeno međunarodnim pravom, Poveljom UN-a i Helsinškim završnim aktom usvojenim na Konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji i odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda; poziva Gruziju i Rusiju da bez ikakvih preduvjeta započnu izravne razgovore o nizu tema, ako je potrebno uz mirenje treće strane prihvatljive za obje strane, koji bi trebali nadopuniti, a ne zamijeniti, postojeći ženevski proces.

18.    poziva Rusku Federaciju da ispuni obveze koje je preuzela 1996. u Vijeću Europe, a koje se odražavaju u odlukama sa sastanaka na vrhu Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (Istanbul, 1999. i Porto, 2002.) o povlačenju ruskih postrojbi i naoružanja s teritorija Moldove; izražava zabrinutost zbog nedostatka napretka po tome pitanju; naglašava činjenicu da su se svi sudionici razgovora 5+2 obvezali na rješavanje sukoba na temelju teritorijalne cjelovitosti Republike Moldove; stoga poziva na uspostavljanje civilne misije za očuvanje mira u regiji Pridnjestrovlja Republike Moldove;

19.    poziva Visoku predstavnicu da više pozornosti prida formatu pregovora 5+2 i da pojača dijalog o ovom pitanju s ruskim predstavnicima, s ciljem postizanja sveobuhvatnog i mirnog rješenja sukoba u Pridnjestrovlju;

20.    poziva ruske vlasti na suradnju u otvaranju ruskih arhiva, koji omogućavaju pristup istraživačima i deklasifikaciju odgovarajućih dokumenata koji bi mogli rasvijetliti sudbinu mnogih osoba koje su sovjetske sigurnosne službe držale u zatvoreništvu krajem Drugog svjetskog rata, uključujući onu Raoula Wallenberga, koji je prije 70 godina od genocida spasio na tisuće mađarskih Židova;

21.    pozdravlja rad Odbora za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije kao platformu za razvoj suradnje i kontinuiranog dijaloga između dvije parlamentarne institucije;

22.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima država Istočnoga partnerstva, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije, Vijeću Europe i Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju.

Posljednje ažuriranje: 5. veljače 2014.Pravna napomena