Eljárás : 2014/2533(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0159/2014

Előterjesztett szövegek :

B7-0159/2014

Viták :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Szavazatok :

PV 06/02/2014 - 9.8

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0101

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 124kWORD 67k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.359v01-00
 
B7-0159/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP))


Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2014/2533(RSP))  
B7‑0159/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel mind az Uniót, mind az Oroszországi Föderációt elválaszthatatlanul összekötik a történelmi, politikai, gazdasági és kulturális gyökerek, a két térség kétoldalú kapcsolatai hullámzóak voltak az 1990-es évek kezdete óta és ma minden korábbinál jelentősebb mértékben állnak közös kihívások előtt népeik jövője tekintetében; mivel a két partner kölcsönösen függ egymástól mind gazdaságilag, mind politikailag, és saját stratégiákat dolgoznak ki a globális szintéren való fellépésekben; mivel ezért kiemelkedő fontosságú az Unió és Oroszország közötti megerősített együttműködés és a jószomszédi viszony;

B.     mivel az Unió és tagállamai és az Oroszországi Föderáció az ENSZ keretrendszerében és más nemzetközi politikai struktúrák, például az EBESZ keretében átfogó viszonyrendszert alakítottak ki, amelynek célja a béke, a nemzetközi jog, a közös bizalom és a jószomszédi kapcsolatok erősítése, különösen a leszerelés révén, valamint felülkerekedve a Kelet és Nyugat közötti szembenállás idejét jellemző történelmi bizalmatlanságon, ellenségeskedésen és rivalizáláson; mivel a nemzetközi biztonság és a nemzeti szuverenitás továbbra is valamennyi uniós tagállam és az Oroszországi Föderáció számára összetett érdeket, jogot és nemzetközi politikai elvet képvisel, ami kölcsönös elismerést és tiszteletet követel; mivel a politikai és biztonsági kapcsolatok területén folytatott együttműködésnek a katonai szembenállás további jelentős enyhülését kell eredményeznie;

B.     mivel az Unió és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősek, és a kereskedelem és beruházások továbbra is gyors ütemben nőnek; mivel másfelől az egyéb területeken folytatott együttműködés holtpontra jutott, mert egyik partner sem hajlandó tartalommal megtölteni a kinyilvánított stratégiai partnerséget és megoldásokat keresni a meglévő problémákra;

C.     mivel a számos probléma ellenére, mint például a kényszerű leszerelés, a közös szomszédságban található országokkal folytatott politikai együttműködés, az emberi jogok és a jogállamiság, a vízumkönnyítés és a vízumszabályok lazítása, a globális problémák együttes megoldására irányuló közös fellépések, az energiaügyi együttműködés és a sürgős megbeszéléseket igénylő kereskedelmi viták, az EU–Oroszország csúcstalálkozó olyan formában zajlott le, amely nem tette lehetővé az előremutató párbeszédet, melynek keretében a meglévő problémákat napirendre lehetett volna tűzni és megoldásuk érdekében munkafolyamat kezdődhetett volna;

1.      sajnálatosnak tartja, hogy az Uniónak és Oroszországnak nem sikerült eredményorientált párbeszédet kezdeményeznie, amely lehetővé tenné a valódi stratégiai partnerség kialakítása és egy új partnerségi és együttműködési megállapodással kapcsolatos tárgyalások irányába történő előrelépést;

2.      felhívja a figyelmet az Unió és Oroszország között olyan fontos nemzetközi kérdésekben megkezdődött együttműködésre, mint Szíria és Irán, amely azon konstruktív képességről tesz tanúbizonyságot, hogy a szükséges politikai szándék kinyilvánításával lehetőség van hozzájárulni jelentős politikai megoldásokhoz; ezért sürgeti mindkét oldalt, hogy vessenek véget a szembenállásnak és kezdjék újra az eredményorientált konstruktív párbeszédet és tárgyalásokat, többek között a kétoldalú kapcsolatok keretében, elsősorban polgáraik érdekében;

3.      sürgeti az Uniót és Oroszországot, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben minden nép azon szuverén jogát, hogy saját jövőbeli fejlődéséről döntsön, beleértve az országokkal és szervezetekkel folytatott együttműködést és társulást, és tartózkodjanak a nyomásgyakorlás bármilyen formájától; határozottan felhívja az Uniót, Oroszországot, az Egyesült Államokat és az érintett térségek valamennyi más szereplőjét, hogy ne avatkozzanak be más országok belügyeibe;

4.      tudomásul veszi Putyin elnök nyilatkozatát arról, hogy Oroszország betartja az Ukrajnával kötött pénzügyi és gazdasági megállapodásokat, beleértve az ukrán gazdasági válság megoldása érdekében sürgős, feltétel nélküli gazdasági segítségnyújtás keretében folyósított mintegy 15 milliárd euró összegű kölcsönt, és reméli, hogy az ukrán nép érdekében az Oroszország és Ukrajna közötti közelmúltbeli megállapodások mihamarabb végrehajthatók lesznek;

5.      hangsúlyozza, hogy az Unió azon politikája, amely elkülöníti a keleti partnerségi politikát az Unió és Oroszország közötti kapcsolatok fejlesztésétől, kudarcot vallott; hangsúlyozza, hogy az egyetlen országot sem kirekesztő regionális együttműködés kidolgozása érdekében újra kell gondolni a keleti partnerségi politikát; sürgeti Oroszországot, hogy tevőlegesen vegyen részt ebben a folyamatban és tanúsítson hajlandóságot, hogy a jószomszédi politikák részesévé válik;

6.      sajnálatosnak tartja, hogy az Unió nem volt felkészülve arra, hogy már jóval a vilniusi csúcstalálkozót megelőzően újragondolja az Oroszországi Föderációval kapcsolatos politikáját, és így valamennyi részt vevő országot kiszolgáltatott az Unió és az Oroszországi Föderáció közötti kétoldalú kapcsolatokban kialakult patthelyzetnek;

7.      bírálja az Európai Külügyi Szolgálatot, amiért nem volt képes együttműködni Oroszországgal és az Unió keleti szomszédságának országaival olyan eszközök kialakítása érdekében, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió gazdasági térsége és az Eurázsiai (Vám)unió együttes fennállását és hozzájárulnak egymás fejlődéséhez; üdvözli az uniós hatóságok nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy a keleti partnerség nem érinti Oroszország közös szomszédokhoz fűződő gazdasági, kereskedelmi, társadalmi, emberi és kulturális kapcsolatait; sürgeti az Uniót és tagjait, valamint az Eurázsiai Unió tagjait és megfigyelőit, hogy a közös érdekeket szolgáló jövőbeli együttműködéssel és a rivalizálás megszüntetésével kapcsolatos lehetőségek megvizsgálása érdekében kezdjenek konstruktív párbeszédet;

8.      tudomásul veszi a csúcstalálkozó vonatkozó határozatait, és sürgeti mindkét oldalt, hogy készítsen pontos ütemtervet a problémák megoldására és a kétoldalú kapcsolatok terén jelentkező olyan kihívásokra adandó válaszokra irányuló konkrét lépésekről, mint a politikai és biztonsági együttműködés, leszerelés, az igazságügyi és jogrendszerek megerősítése, energiaügyi és nyersanyagokkal kapcsolatos együttműködés, az orosz gazdasági termelés korszerűsítése és a környezetvédelmi problémák megoldására irányuló közös erőfeszítések, ezáltal kézzelfogható előrelépést megvalósítva a következő EU–Oroszország csúcstalálkozóig;

9.      továbbra is aggasztónak tartja az emberi és demokratikus jogok helyzetét Oroszországban; sürgeti Oroszországot, hogy teljes mértékben tegyen eleget az EBESZ és az Európa tanácsi tagságból eredő kötelezettségeinek, beleértve az egyesülési jogot, a sajtó- és médiaszabadságot és a békés tüntetés jogát; sürgeti az orosz parlamentet és kormányt, hogy haladéktalanul vezessen be polgárjogi szabályozást a szexuális irányultság és nemi azonosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni védelem biztosítása érdekében az élet valamennyi területén, beleértve a foglalkoztatást, az oktatást, egészségügyet, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, lakhatást és a társadalombiztosításhoz és szociális kedvezményekhez való hozzáférést;

10.    a Szocsiban hamarosan megkezdődő téli olimpiai játékok kapcsán felveti a szocsi építkezéseken dolgozó migráns munkavállalók kizsákmányolásának kérdését és jogaik megsértését, mivel munkaadóik nem fizették ki a bérüket és napi akár 12 órát dolgoztatták őket havi egyetlen szabadnap nélkül, ami sérti az orosz törvényeket; bírálja az orosz hatóságokat és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), amiért elmulasztották biztosítani, hogy partnerük, az Olimpsztroj betartsa a legelemibb munkajogi normákat; sürgeti az orosz hatóságokat, hogy teremtsék meg a lehetőségét annak, hogy a migráns munkavállalók biztonságos körülmények között panaszt nyújthassanak be munkáltatóik ellen, és vonják felelősségre a visszaéléseket elkövető munkáltatókat; mélységesen elítéli, hogy ezen és a téli olimpia előkészületeivel és megvalósításával kapcsolatos problémák nem kerültek napirendre a közelmúltban rendezett EU–Oroszország csúcstalálkozón;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, valamint az EBESZ és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének.

 

 

Utolsó frissítés: 2014. február 5.Jogi nyilatkozat