Procedură : 2014/2533(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0159/2014

Texte depuse :

B7-0159/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.8

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0101

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 116kWORD 66k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0150/2014
4.2.2014
PE527.359v01-00
 
B7-0159/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))


Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Nikola Vuljanić în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))  
B7‑0159/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, datorită rădăcinilor lor istorice, politice, economice și culturale, UE și Federația Rusă sunt strâns legate, iar relațiile bilaterale dintre ele au cunoscut urcușuri și coborâșuri de la începutul anilor 1990, astăzi ambele confruntându-se, mai mult ca niciodată, cu provocări comune în ceea ce privește viitorul popoarelor lor; întrucât între cei doi parteneri există o relație de interdependență reciprocă atât la nivel economic, cât și politic, ambii dezvoltând propria strategie de acțiune la nivel global; întrucât, prin urmare, cooperarea consolidată și relațiile de bună vecinătate dintre UE și Rusia sunt de o importanță majoră;

B.     întrucât UE și statele sale membre și Federația Rusă și-au creat, în cadrul sistemelor ONU și al altor structuri politice internaționale, cum ar fi OSCE, o rețea vastă de legături, care are drept obiectiv consolidarea păcii, a dreptului internațional, a încrederii reciproce și a bunei vecinătăți, îndeosebi prin dezarmare, lăsând la o parte neîncrederea, ostilitățile și rivalitățile istorice care au caracterizat relația lor în perioada confruntărilor dintre Est și Vest; întrucât securitatea internațională și suveranitatea națională rămân aspecte de interes complexe, drepturi și principii de politică internaționale pentru toate statele membre ale UE și pentru Federația Rusă care necesită recunoașterea și respectul reciproc; întrucât cooperarea în domeniul relațiilor politice și de securitate trebuie să conducă la reducerea în continuare a numărului de confruntări militare;

B.     întrucât UE și Rusia au o relație economică și comercială solidă, comerțul și investițiile dezvoltându-se în continuare cu rapiditate; întrucât, pe de altă parte, cooperarea în alte domenii se află în impas, deoarece niciunul dintre parteneri nu este dispus să introducă aspecte de substanță în parteneriatele strategice declarate și să coopereze în vederea soluționării problemelor existente;

C.     întrucât, în pofida faptului că există multe probleme, cum ar fi dezarmarea forțată, cooperarea politică cu țările din vecinătatea comună, drepturile omului și statul de drept, facilitarea și liberalizarea eliberării vizelor, activitățile comune în vederea soluționării în comun a problemelor și responsabilităților la nivel global, cooperarea în domeniul energiei, precum și litigiile comerciale, care necesită discuții urgente, modul de desfășurare a summitului UE-Rusia nu a permis un dialog orientat spre viitor în vederea soluționării problemelor existente și a inițierii unor proceduri de lucru pentru a aborda aceste probleme,

1.      regretă faptul că UE și Rusia nu au reușit să se angajeze într-un dialog orientat spre rezultate, care să facă posibile progresele în vederea creării unui adevărat parteneriat strategic și negocierea unui nou acord de parteneriat și cooperare;

2.      ia act de debutul cooperării între UE și Rusia în ceea ce privește aspecte internaționale importante, precum Siria și Iran, ceea ce demonstrează o capacitate constructivă de a contribui la soluții politice esențiale, atâta timp cât se dă dovadă de voința politică necesară; solicită prin urmare ambelor părți să pună capăt confruntărilor și să redeschidă dialogul și negocierile constructive orientate spre rezultate, inclusiv în cadrul relațiilor lor bilaterale, în special în interesul cetățenilor lor;

3.      invită UE și Rusia să respecte pe deplin dreptul suveran al popoarelor de a decide privind dezvoltarea lor în viitor, inclusiv privind cooperarea și asocierea lor cu țări și organizații și le invită să se abțină de la exercitarea oricărei presiuni; face un apel ferm la adresa UE, a Rusiei, a SUA și a tuturor celorlalți actori din regiunile vizate să nu se amestece în afacerile interne ale altor țări;

4.      ia act de declarația președintelui Putin, potrivit căreia Rusia va adera la acordurile financiare și economice cu Ucraina, vizând împrumutul necondiționat al aproximativ 15 miliarde EUR pentru ajutorul economic de urgență menit să contribuie la depășirea crizei economice în Ucraina și își exprimă speranța că, în interesul poporului ucrainean, acordurile recente dintre Rusia și Ucraina vor fi puse în aplicare cât mai curând posibil;

5.      subliniază eșecul politicii UE menite să separe dimensiunea estică a politicii de vecinătate de evoluția relațiilor UE-Rusia; subliniază necesitatea de a revizui politica de vecinătate estică în vederea dezvoltării unei cooperări regionale care să nu excludă nicio țară; invită Rusia să participe în mod proactiv la acest proces și să își manifeste dorința de a se implica în politicile de bună vecinătate;

6.      își exprimă regretul că UE nu era pregătită să își revizuiască politica privind Federația Rusă cu mult timp înainte de summitul de la Vilnius, toate țările participante fiind afectate de impasul relațiilor bilaterale dintre UE și Federația Rusă;

7.      critică SEAE pentru faptul că nu a reușit să colaboreze cu Rusia și cu țările din vecinătatea estică a UE pentru a găsi modalități și mijloace de coexistență între spațiul economic al Uniunii Europene și Uniunea (Vamală) Euroasiatică și de îmbogățire reciprocă a acestora; salută declarația autorităților UE, potrivit căreia Parteneriatul estic nu afectează legăturile economice, comerciale, sociale, umane și culturale ale Rusiei cu vecinii comuni; solicită de urgență UE și statelor sale membre, precum și statelor membre ale Uniunii Euroasiatice și observatorilor din cadrul acesteia să inițieze un dialog constructiv, în care să exploreze posibilitățile de cooperare comună în viitor în interesul tuturor, punând capăt rivalităților;

8.      ia act de deciziile relevante luate în cadrul summitului și invită ambele părți să elaboreze o foaie de parcurs clară, care să conțină măsuri concrete de soluționare a problemelor și de abordare a aspectelor relației bilaterale legate de cooperarea politică și în materie de securitate, dezarmare, consolidarea sistemelor judiciare, cooperarea în domeniul dezvoltării energiei și al materiilor prime, modernizarea producției economice a Rusiei și eforturile comune de combatere a problemelor de mediu, în vederea realizării de progrese concrete până la următorul summit UE-Rusia;

9.      își reiterează preocupările legate de situația drepturilor omului și a democrației în Rusia; invită Rusia să își respecte pe deplin obligațiile asumate în calitate de membră a OSCE și a Consiliului Europei, respectând inclusiv dreptul de asociere, libertatea presei și a mass mediei și dreptul la demonstrații pașnice; invită parlamentul și guvernul rus să prezinte fără întârziere acte legislative de protecție civilă în fața dicriminării pe motive de orientare sexuală și identitate de gen în toate domeniile vieții, printre care ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, accesul la bunuri și servicii, la locuințe și la securitate socială și avantaje sociale;

10.    evidențiază, în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă care vor debuta în curând la Soci, problema exploatării lucrătorilor migranți și a abuzurilor la adresa drepturilor acestora pe șantierele de la Soci, unde angajatorii nu le-au plătit salariile și i-au obligat să lucreze până la 12 ore pe zi, fără a le acorda lunar o zi de concediu, ceea ce constituie o încălcare a dreptului rus; critică autoritățile ruse și Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru faptul că nu s-au asigurat că partenerul lor, Olympstroy, respectă măcar drepturile fundamentale ale lucrătorilor; invită autoritățile ruse să implementeze o procedură care să le permită lucrătorilor migranți să depună în siguranță plângeri la adresa angajatorilor lor și să permită tragerea la răspundere a angajatorilor abuzivi; își exprimă regretul profund că nici acest aspect, nici alte probleme legate de pregătirile și desfășurarea Jocurilor Olimpice de iarnă nu au fost aduse în discuție la recentul summit UE-Rusia;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Internațional Olimpic, precum și Adunărilor parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei.

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2014Notă juridică