Postupak : 2014/2585(RSO)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0186/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0186/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/02/2014 - 7.15
CRE 26/02/2014 - 7.15

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0145

PREPORUKA ZA ODLUKU
PDF 110kWORD 58k
18.2.2014
PE529.539v01-00
 
B7-0186/2014

podnesena u skladu s člankom 147. stavkom 4. Poslovnika


o produženju valjanosti članka 147. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva (2014/2585(RSO))


Predsjedništvo

Odluka Europskog parlamenta o produženju valjanosti članka 147. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva (2014/2585(RSO))  
B7‑0186/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 342. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici(1), kako je zadnji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 517/2013(2),

–       uzimajući u obzir Kodeks o višejezičnosti koji je Predsjedništvo donijelo 17. studenog 2008.,

–       uzimajući u obzir svoju odluku od 11. ožujka 2009. o produženju uporabe članka 147. do kraja sadašnjeg parlamentarnog saziva(3) te kasnije odluke Predsjedništva o produženju odstupanja od članka 146. do kraja ovog saziva,

–       uzimajući u obzir članak 147. stavak 4. Poslovnika,

A.     budući da se u skladu s člankom 146. svi dokumenti Parlamenta moraju sastavljati na službenim jezicima, i svi zastupnici imaju pravo u Parlamentu govoriti na službenom jeziku po svom izboru, s usmenim prevođenjem na druge službene jezike;

B.     budući da su na temelju članka 147. do kraja sedmog parlamentarnog saziva dopuštena odstupanja od članka 146., u mjeri u kojoj i ako, unatoč primjerenim mjerama predostrožnosti, nema na raspolaganju dovoljan broj lingvista potrebnih za jedan od službenih jezika; budući da Predsjedništvo za svaki službeni jezik, za koji se smatra da je potrebno odstupanje, na prijedlog glavnog tajnika mora utvrditi jesu li za to ispunjeni uvjeti te svoju odluku revidirati svakih šest mjeseci;

C.     budući da se Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005(4) predviđa da do početka 2017. za irski jezik važe mjere za privremeno odstupanje za razdoblje od pet godina, koje se može obnoviti;

D.     budući da se unatoč svim primjerenim mjerama predostrožnosti ne očekuje da će kapaciteti za irski i malteški jezik biti takvi da od početka osmog parlamentarnog saziva omogućuju potpunu uslugu usmenog prevođenja na te jezike; budući da za neke druge jezike, iako će biti dovoljno kapaciteta za pokrivanje potreba pri uobičajenim aktivnostima Parlamenta, broj usmenih prevoditelja možda neće biti dovoljan za potpuno pokrivanje svih dodatnih potreba tijekom osmog parlamentarnog saziva kad će dotične države članice predsjedati Vijećem;

E.     budući da se i dalje očekuje da će, unatoč stalnim i neprekidnim međuinstitucionalnim naporima i značajnom napretku, broj kvalificiranih prevoditelja i pravnika lingvista biti tako ograničen u pogledu irskog jezika da se u bliskoj budućnosti neće moći osigurati potpuna jezična pokrivenost za irski jezik u skladu s člankom 146.; budući da se Uredbom Vijeća (EZ) br. 920/2005 ne zahtijeva da zakonodavstvo EU-a doneseno prije 1. siječnja 2007. (pravna stečevina) bude prevedeno na irski jezik; budući da su uslijed mjera odstupanja iz te Uredbe trenutačno samo prijedlozi Komisije za uredbe Europskog parlamenta i Vijeća podneseni na irskom jeziku te, sve dok se takvo stanje nastavi, službe Parlamenta neće moći pripremiti irske inačice drugih vrsta zakonodavnih akata;

F.     budući da možda neće biti moguće osigurati potpunu pokrivenost za hrvatski jezik od početka osmog parlamentarnog saziva, iako se od pristupanja Hrvatske Uniji 1. srpnja 2013. kapaciteti za hrvatski jezik stalno povećavaju;

G.     budući da se člankom 147. stavkom 4. predviđa da na obrazloženu preporuku Predsjedništva Parlament na kraju parlamentarnog razdoblja može odlučiti produžiti valjanost tog članka;

H.     budući da je uslijed svega navedenog Predsjedništvo preporučilo da se valjanost članka 147. produži do kraja osmog parlamentarnog saziva;

1.      odlučuje produžiti valjanost članka 147. Poslovnika Parlamenta do kraja osmog parlamentarnog saziva;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Komisiji.

(1)

SL 17, 6.10.1958., str. 385.

(2)

SL L 158, 10.6.2013., str. 1.

(3)

SL C 87 E, 1.4.2010., str.186.

(4)

Uredba Vijeća (EZ) br. 920/2205 od 13. lipnja 2005. kojom se izmjenjuje Uredba br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredba br. 1. od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju te uvođenju mjera za privremeno odstupanje od tih Uredbi (SL L 156, 18.6.2005., str. 3.), kako je produžena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1257/2010 (SL L 343, 29.12.2010., str. 5.).

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2014.Pravna napomena