Postup : 2014/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0217/2014

Predkladané texty :

B7-0217/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.13

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 114kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0207/2014
25.2.2014
PE529.576v01-00
 
B7-0217/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))


Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))  
B7‑0217/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. februára 2014,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     vzhľadom na závažnosť aktuálnej situácie vo Venezuele a najmä na udalosti 12. februára, keď sociálne protesty vyústili do zabitia najmenej 10 osôb, pričom 500 až 600 osôb bolo zranených a zadržaných;

B.     vzhľadom na politické napätie a vyhrotenie násilia v celej krajine, za ktoré nesú zodpovednosť ilegálne ozbrojené skupiny, ktoré beztrestne strieľajú do demonštrantov v uliciach Caracasu a v ostatných častiach krajiny;

C.     vzhľadom na represie namierené najmä proti študentom, novinárom a vodcom opozície, ktorí boli prenasledovaní a boli svedkami výsmechu svojej slobody;

D.     keďže sloboda prejavu a právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách sú základnými prvkami demokracie, keďže rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez existencie základných slobôd a dodržiavania práv všetkých občanov;

E.     keďže i napriek veľkým zásobám ropy sa Venezuela nachádza vo veľmi náročnej hospodárskej situácii, ktorá sa vyznačuje okrem iného veľmi vysokou mierou inflácie a nedostatočným zásobovaním základným tovarom, čo spôsobuje vážnu sociálnu nerovnosť a je zdrojom konfliktov a celkovej nespokojnosti obyvateľstva;

F.     keďže iba dodržiavanie základných práv a slobôd, konštruktívny a ohľaduplný dialóg a tolerancia môžu pomôcť krajine vyviaznuť z tejto vážnej krízy a následne i prekonať ťažkosti v budúcnosti;

1.      odsudzuje akty násilia a najmä straty ľudských životov počas pokojných demonštrácií 12. februára 2014; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

2.      žiada ukončenie násilia a vyzýva na dialóg medzi všetkými politickými silami s cieľom zaručiť ochranu a bezpečnosť občanov a návrat k pokoju a normálnemu stavu;

3.      žiada venezuelské orgány, aby okamžite odzbrojili ozbrojené skupiny a rozpustili ich a zároveň ukončili ich beztrestnosť a požadovali objasnenie spáchaných zločinov;

4.      nabáda venezuelskú vládu, aby v záujme obnovenia inštitucionálnej a právnej stability a pomoci krajine pri prekonávaní problémov, ktoré znepokojujú venezuelský ľud, zaviedla demokratický a konštruktívny dialóg, ktorý bude rešpektovať občianske práva a základné slobody;

5.      žiada vládne orgány o prepustenie 600 zadržiavaných demonštrantov na slobodu, najmä študentov, vodcov opozície, novinárov a pokojných demonštrantov;

6.      pripomína dôležitosť dodržiavania slobody prejavu a slobody pokojne demonštrovať, keďže tieto slobody sú základom dobrého fungovania demokratického štátu;

7.      podčiarkuje, že dodržiavanie slobody tlače, informácií a názoru, ako aj politického pluralizmu predstavujú nevyhnutný základ demokracie;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade Európskej únie, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Euro–latinskoamerického parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu sekretariátu OAS, ako aj vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Posledná úprava: 26. februára 2014Právne oznámenie