Postup : 2014/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0218/2014

Predkladané texty :

B7-0218/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.13

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0176

NÁVRH UZNESENIA
PDF 118kWORD 57k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0207/2014
25.2.2014
PE529.577v01-00
 
B7-0218/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))


Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))  
B7‑0218/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–       so zreteľom na vyhlásenia hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 14. februára 2014,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od 12. februára 2014 sa po celej Venezuele konali mierové pochody pod vedením študentov, ktoré skončili smrteľným násilím, pričom 13 osôb prišlo o život, viac ako 70 bolo zranených a stovky ľudí boli zadržané; keďže požiadavky študentov sa týkali neschopnosti vlády prezidenta Madura riešiť problémy vysokej inflácie, kriminality a nedostatku základných produktov, ako aj rastúcu korupciu a zastrašovanie médií a demokratickej opozície; keďže vláda obvinila z nedostatku produktov „sabotérov“ a „ziskuchtivých skorumpovaných podnikateľov“ ; keďže Venezuela je krajinou s najväčšími energetickými zásobami v Latinskej Amerike;

B.     keďže politické napätie a polarizácia sa vo Venezuele zvyšuje; keďže venezuelské orgány namiesto toho, aby prispievali k zachovaniu mieru a pokoja, vyhrážajú sa, že zorganizujú „ozbrojenú revolúciu“; keďže mnohí pokojní aktivisti občianskej spoločnosti, študenti, novinári a opoziční politici sú prenasledovaní a zatýkaní;

C.     keďže násilné a nekontrolované ozbrojené skupiny, ktoré podporujú vládu, pôsobia vo Venezuele už dlho úplne beztrestne; keďže opozícia obvinila tieto skupiny z podnecovania násilia počas pokojných demonštrácií, ktoré viedlo k obetiam na životoch a niekoľkým zraneniam; keďže venezuelská vláda tieto udalosti doteraz neobjasnila;

D.     keďže sloboda médií má základný význam pre demokraciu a rešpektovanie základných práv, vzhľadom na svoju nezastupiteľnú úlohu pri zaručovaní slobody prejavu a myslenia, s náležitým rešpektovaním práv menšín vrátane skupín politickej opozície, a pri podpore účinného zapojenia ľudí do demokratických procesov;

1.      odsudzuje všetky akty násilia a tragické straty na životoch, ku ktorým prišlo pri pokojných demonštráciách 12. februára 2014 a v nasledujúcich dňoch, a vyjadruje svoju úprimnú sústrasť rodinám obetí;

2.      vyjadruje svoju pevnú solidaritu s venezuelským ľudom a s jeho obavami, že nové protesty by mohli viesť k ďalšiemu násiliu, ktoré by len prehĺbilo priepasť medzi postojom vlády a opozície a spôsobilo ešte väčšiu polarizácii citlivého politického vývoja, ktorý vo Venezuele prebieha; vyzýva zástupcov všetkých strán a zložiek venezuelskej spoločnosti, aby zachovali pokoj vo svojich činoch i výrokoch;

3.      pripomína venezuelskej vláde, že sloboda prejavu a právo zúčastniť sa pokojných demonštrácií sú základnými ľudskými právami v akejkoľvek demokracii, ako sa uznáva aj vo venezuelskej ústave, a vyzýva prezidenta Madura, aby dodržiaval medzinárodné zmluvy, ktoré Venezuela podpísala, najmä Medziamerickú demokratickú chartu a Americký dohovor o ľudských právach;

4.      pripomína venezuelskej vláde, že je jej povinnosťou zaistiť bezpečnosť všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich politické názory a politickú príslušnosť; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatýkaním študentov a vedúcich predstaviteľov opozície a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

5.      pripomína, že v demokracii má zásadný význam dodržiavanie zásad oddelenia moci a že štátne orgány nesmú používať justíciu ako prostriedok politickej perzekúcie a represie demokratickej opozície; vyzýva venezuelské orgány, aby stiahli nepodložené obvinenia a zrušili zatýkacie rozkazy na vedúcich predstaviteľov opozície;

6.      vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite odzbrojili a rozpustili nekontrolované ozbrojené skupiny, ktoré podporujú vládu, a aby ukončili ich beztrestnosť; vyzýva na objasnenie úmrtí, ku ktorým došlo, aby sa páchatelia museli zo svojich činov zodpovedať;

7.      vyzýva všetky strany, najmä venezuelské štátne orgány, aby viedli pokojný dialóg a snažili sa osloviť všetky zložky venezuelskej spoločnosti s cieľom vymedziť body, na ktorých sa môžu zhodnúť, a s cieľom umožniť politickým činiteľom rokovať o najzávažnejších problémoch, ktorým krajina čelí;

8.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že v krajine existuje cenzúra médií a internetu a že prístup k niektorým blogom a sociálnym sieťam je obmedzený; pripomína, že dodržiavanie politického pluralizmu, slobody prejavu a presvedčenia, ochrana novinárov a sloboda a nezávislosť médií sú základnými prvkami demokratického politického procesu;

9.      poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

Posledná úprava: 26. februára 2014Právne oznámenie