Proċedura : 2014/2699(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B7-0436/2014

Testi mressqa :

B7-0436/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2014 - 9.13
CRE 17/04/2014 - 9.13

Testi adottati :

P7_TA(2014)0457

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 132kWORD 72k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B7-0436/2014
15.4.2014
PE534.913v01-00
 
B7-0436/2014

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura


dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u, b'mod partikolari, id-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski f'isem il-grupp ECR
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pressjoni Russa fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u b'mod partikolari d-destabilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina (2014/2699(RSP))  
B7‑0436/2014

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-summit ta' Vilnjus li sar fit-28 u d-29 ta' Novembru 2013,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat, dwar is-Sħubija tal-Lvant (SL) u dwar l-Ukraina, b'riferiment partikolari għar-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina(1) u tat-13 ta' Marzu 2014 dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja(2),

–       wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar l-Ukraina tal-20 ta' Marzu 2014,

–       wara li kkunsidra l-iffirmar tal-partijiet politiċi tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukraina fil-21 ta' Marzu 2014,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-mexxejja tal-G7 wara l-laqgħa tagħhom fl-Aja fl-24 ta' Marzu 2014,

–       wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni NATO-Ukraina tal-1 ta' April 2014,

–       wara li kkunsidra l-prospettiva li l-Ukraina, il-Ġeorġja u l-Moldova jiffirmaw il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea; wara li kkunsidra b’mod partikolari l-karattru ta’ assoċjazzjoni ġdid u arrikkit, li joffri relazzjoni wiesgħa u profonda mas-sħab Ewropej, u għalhekk imur ferm lil hinn minn sempliċi benefiċċji ekonomiċi u jfittex relazzjonijiet politiċi u soċjetali b’saħħithom,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tad-9 ta' April 2014 dwar 'żviluppi riċenti fl-Ukraina: theddidiet għall-funzjonament ta' istituzzjonijiet demokratiċi',

–       wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.     billi l-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni flimkien mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Profond u Komprensiv (DCFTA), jikkostitwixxu qafas tajjeb għal relazzjonijiet aktar profondi bit-tisħiħ ta' assoċjazzjoni politika, integrazzjoni soċjoekonomika u tqarrib legali mal-UE, u għal żvilupp ta' relazzjonijiet kulturali;

B.     billi l-awtoritajiet Russi jeżerċitaw pressjoni politika u ekonomika kostanti fuq pajjiżi li l-ekonomija tagħhom tiddependi ħafna jew kompletament fuq il-kooperazzjoni tagħhom mal-Federazzjoni Russa;

C.     billi dan it-tip ta' pressjoni ekonomika b'mod ċar tindika l-pjanijiet ġeopolitiċi tal-Kremlin biex inaqqas l-indipendenza u s-sovranità tal-ġirien tiegħu u jibni mill-ġdid l-isfera unika ta' influenza tiegħu li ntilfet wara l-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika;

D.     billi l-invażjoni Russa u annessazzjoni sussegwenti tal-Krimea jirrapreżentaw ksur ċar tal-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina, kif ukoll tal-liġi internazzjonali, inkluża l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-inqas tliet ftehimiet bejn ir-Russja u l-Ukraina dwar ir-relazzjonijiet bilaterali mill-1997, il-Memorandum ta' Budapest tal-1994 u l-atti ewlenin tal-OSCE;

E.     Billi f'diversi bliet fil-Lvant tal-Ukraina attivisti favur ir-Russja ħabbru l-istabbiliment tar-Repubbliki tal-Popli u preparazzjonijiet għat-tnedija ta' referendums "simili għall-Krimea" fil-11 ta' Mejju 2014 rigward l-awtodeterminazzjoni għar-reġjuni tal-lvant tal-Ukraina;

F.     billi l-attivisti pro-Russi komplew jattakkaw bini uffiċjali fil-Lvant tal-Ukraina, u qed jinjoraw l-iskadenza stabbilita mill-Gvern tal-Ukraina biex jeħilsu l-bini li ħatfu.

G.     Billi l-magna tal-propaganda Russa għadha qed tippromwovi diskors ta' mibegħda u qiegħda tinċita l-vjolenza billi toħloq theddida falza fl-Ukraina biex tiġġustifika l-azzjonijiet illegali fil-pajjiż;

H.     billi s-sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq numru ta' uffiċjali Russi ma kellhom l-ebda effett;

I.      billi l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant għandhom id-dritt sovran sħiħ u l-libertà li jibnu relazzjonijiet, bħala sħab ugwali, ma’ sħab tal-għażla tagħhom, skont il-Ftehimiet ta’ Ħelsinki;

J.      billi r-Russja għadha qed tokkupa r-reġjuni Ġeorġjani ta' Abkażja u Tskhinvali/Ossezja tan-Nofsinhar, bi ksur tan-normi u l-prinċipji fundamentali tad-dritt internazzjonali; billi seħħew tindif etniku u bidlet demografiċi furzati fl-inħawi taħt il-kontroll effettiv tal-forza ta' okkupazzjoni, li terfa' r-responsabbiltà għall-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn l-inħawi;

K.     billi l-proċess ta "borderisation" żied malajr, fejn iż-żona tat-territorju okkupat kompliet tikber b'diversi mijiet ta' metri għad-detriment tat-territorju Ġeorġjan; billi vjolazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru Ġeorġjan minn ajruplan militari Russu seħħew fl-istess ħin;

L.     billi r-Russja qed teżerċita pressjoni fuq politikanti Moldovani, permezz ta' attentati allegati biex ixaħmu xi membri tal-Koalizzjoni Pro-Ewropea tal-parlament;

M.    Billi, wara l-annessjoni tal-Krimea, il-provinċja li nfirdet ta' Transnistrija fil-Moldova talbet biex li tissieħeb mar-Russja, u li dan wassal għal tħassib dwar l-istabbiltà tar-reġjun fil-futur;

1.      Jilqa' l-iffirmar tal-partijiet politiċi tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukraina fil-21 ta' Marzu 2014,

2.      Jenfasizza l-importanza li jiġu ffirmati u implimentati l-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni, inklużi il-ftehimiet DCFTA, mal-Ġeorġja u l-Moldova qabel tmiem il-leġiżlatura attwali tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni u li l-applikazzjoni provviżorja tagħhom tinbeda kemm jista' malajr;

3.      Jikkundanna għal darba oħra il-vjolazzjoni min-naħa tar-Russja tas-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina, u jistieden lir-Russja biex twaqqaf immedjatament kwalunkwe vjolenza jew atti kontra l-Ukraina, u twaqqaf l-appoġġ tagħha għal kwalunkwe movimenti u forzi favur ir-Russja fil-parti tal-lvant tal-pajjiż;

4.      Jistieden lir-Russja twaqqaf il-pjan tagħha biex tidestabilixxi r-reġjun u tuża l-konfużjoni bħala skuża biex tinvadi;

5.      Jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri jwaqqfu "l-logħba ta' stennija" u biex jittieħdu l-miżuri xierqa kontra r-Russja sabiex tiġi evitata kriżi serja internazzjonali;

6.      Jinnota d-dritt tal-pajjiżi EaP li jużaw kull mezz, f'konformità mal-istat tad-dritt, biex jirrestawraw l-ordni pubblika u jipproteġu l-funzjonament tajjeb tal-pajjiż;

7.      Jesprimi s-solidarjetà tiegħu man-nazzjoni Ukraina u jirrispetta bis-sħiħ is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina; jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-Gvern interim u tal-Ukrainia u jirrifjuta kwalunkwe dikjarazzjoni illeġittima min-naħa tar-Russja;

8.      Itenni li l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni propost mill-UE hija kwestjoni ta' tħassib strettament bilaterali bejn iż-żewġ partijiet, u jirrifjuta bil-qawwi kull proposta li għanda tiġi assoċjata parti terza fil-proċess;

9.      Jitlob il-liberalizzazzjoni fil-pront tar-reġim tal-viżi tal-UE, li jkun l-aħjar mod sabiex jissaħħu l-kuntatti bejn il-persuni u jiġu żviluppati relazzjonijiet bejn is-soċjetajiet tal-UE u tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u li, konsegwentement, se ssir fattur importanti fl-integrazzjoni politika u ekonomika iktar stretta;

10.    Jistieden għal darba oħra lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jassumu pożizzjoni ċara dwar it-tensjonijiet fuq il-fruntiera bejn il-Ġeorġja u r-Russja; jistieden lill-Federazzjoni Russa twaqqaf il-vjolazzjonijiet fuq l-ispazju tal-ajru u ż-żoni marittimi Ġeorġjani, u jikkundanna bil-qawwi l-proċess ta' "borderisation" fl-Abkażja u r-reġjun ta' Tskhinvali/fin-Nofsinhar ta' Ossetia, li wassal għall-espansjoni taż-żona ta' territorji okkupati għad-detriment tal-Ġeorġja;

11.    Jesprimi l-appoġġ bis-sħiħ tiegħu għall-integrità territorjali tal-Moldova u r-Russja u jwissi kontra r-repitizzjoni tax-xenarju Krimea Ukraina, fil-Moldova;

12.    Jenfasizza l-importanza li l-pajjiżi EaP jiżviluppaw l-istrateġiji ta' enerġija tagħhom skont l-obbligi Komunitarji Ewropej dwar l-Enerġija; jitlob biex jitkomplew ir-riformi tas-suq tal-gass u tal-elettriku;

13.    Jagħti istruzzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni Russa u lill-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE.

(1)

Testi adottati, P7_TA(2014)0170.

(2)

Testi adottati, P7_TA(2014)0284.

Aġġornata l-aħħar: 16 t'April 2014Avviż legali