Διαδικασία : 2015/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1354/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1354/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0474

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 505kWORD 97k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1348/2015
9.12.2015
PE573.396v01-00
 
B8-1354/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))


Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))  
B8-1354/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της αντιπροέδρου της Επιτροπής/ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, στις 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της 13ης Ιουνίου, 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου και 6 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκαναν στις 17 Ιουνίου 2015 οι συμπρόεδροι της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ζητείται η έναρξη διαβουλεύσεων με τις αρχές του Μπουρούντι, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου ΙΙ της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· ότι ο πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005, έχοντας επανεκλεγεί το 2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπουρούντι διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές στις 29 Ιουνίου 2015 καθώς και προεδρικές εκλογές στις 21 Ιουλίου 2015· ότι η διεθνής κοινότητα θεώρησε ότι καμία από τις δύο εκλογικές διαδικασίες δεν ήταν διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και αξιόπιστη· ότι, για τον λόγο αυτό, η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αρνήθηκε να στείλει παρατηρητές στις εκλογές, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στο Μπουρούντι και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης του Μπουρούντι αποφάσισε να μποϋκοτάρει τις εκλογές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και η εν συνεχεία επανεκλογή του μετά τις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 έχουν βυθίσει τη χώρα στη βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), της 13ης Ιουνίου 2015 και της 6ης Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, η πλήρης εφαρμογή των οποίων θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου, υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πράξεις βίας, ιδίως κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των Pierre Claver Mbonimpa, Marguerite Barankitse, Antoine Kaburahe και Bob Rugurika· ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για την εγγύηση της ασφάλειας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, σε πλαίσιο σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 200 000 άτομα έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες εξαιτίας της επιδεινούμενης πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι· ότι, τον Ιούλιο του 2015, η ΕΕ ενίσχυσε την ανθρωπιστική της βοήθεια και κινητοποίησε επιπλέον 4,5 εκατομμύρια EUR για την βοήθεια εκτοπισμένων πληθυσμών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε να αρχίσουν διαβουλεύσεις, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας της χώρας και τη συνακόλουθη επιδείνωση της ασφάλειας και της οικονομικής κατάστασης, έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό της χώρας και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εγγυητής της συμφωνίας της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τώρα, καμία από τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν έχει κατορθώσει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Αυγούστου 2015, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα για να συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση της συμφωνίας της Αρούσα και του κράτους δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον εθνικό διάλογο στο Μπουρούντι, η οποία θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για έξι μήνες· ότι η κοινωνία των πολιτών έχει εκφράσει έντονο σκεπτικισμό όσον αφορά τα πιθανά επιτεύγματα αυτής της επιτροπής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση στους ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης οι δηλώσεις και πράξεις των οποίων συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της ΑΕ ζήτησε την οριστικοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο την πραγματοποίηση, εάν χρειαστεί, μιας υπό αφρικανική ηγεσία αποστολής στο Μπουρούντι για να αποτραπεί η βία στη χώρα, και συμφώνησε να ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές καταχρήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στο Μπουρούντι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, υπέβαλε τρεις προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας προτείνοντας την αναθεώρηση της εντολής για παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι βάσει της εξέλιξης της κατάστασης· ότι αυτές οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ειρηνευτικής αποστολής, εάν το απαιτήσει η κατάσταση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ και άλλοι διεθνείς φορείς έχουν ζητήσει επανειλημμένα έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο που θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, στη βάση της τήρησης της συμφωνίας της Αρούσα και του συντάγματος του Μπουρούντι, προκειμένου να βρεθεί συναινετική λύση για τη σύγκρουση στο Μπουρούντι· ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ υποστηρίζουν την εν λόγω θέση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι ώστε να εξευρεθεί μια συναινετική και ειρηνική λύση για την κρίση στη χώρα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, και πρόσφατα διέθεσε 432 εκατομμύρια EUR στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) 2014-2020·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος 530/1597, οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους·

1.  εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό του για τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι, την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τις πιθανές συνακόλουθες συνέπειες για την ασφάλεια και την σταθερότητα σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια·

2.  καταδικάζει τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις και τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων, περιλαμβανομένων των δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, παραβιάσεων της σωματικής ακεραιότητας, βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και/ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομων κρατήσεων, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού των πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επισημαίνει, ειδικότερα, τη συμμετοχή πολλών νέων στις ένοπλες ομάδες που δρουν στο Μπουρούντι και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους στην ειρηνική πολιτική διαδικασία·

5.  ζητεί από όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια η οποία θα απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις δημόσιες δηλώσεις που στοχεύουν στην υποκίνηση βίας ή μίσους έναντι διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την ένταση που επικρατεί σήμερα, και καλεί όλους τους φορείς να μην προβαίνουν σε παρόμοιες δηλώσεις·

6.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια εντός της επικράτειας της χώρας και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως προβλέπεται στο σύνταγμα του Μπουρούντι, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης διαδικασιών διαβούλευσης σε περιπτώσεις μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και επικροτεί, από αυτήν την άποψη, την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

8.  παροτρύνει όλα τα μέρη να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και ζητεί την άμεση επανέναρξη ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

9.  τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, που έχει ως στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προς το συμφέρον των πολιτών του Μπουρούντι, θα πρέπει να έχει ως βάση τη συμφωνία της Αρούσα και το σύνταγμα του Μπουρούντι, το οποίο απαιτεί τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες·

10.  καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση της συμφωνίας της Αρούσα, στην οποία προέβη ο πρόεδρος Nkurunziza όταν ανέλαβε την τρίτη κατά σειρά προεδρική θητεία του·

11.  παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να ενθαρρύνουν την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τα μαζικά εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 1962 και 2008 κάνοντας χρήση δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών, όπως είναι η επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης και τα ειδικά δικαστήρια, με σκοπό να προωθήσουν την εθνική συμφιλίωση·

12.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία της ΚΑΑ, με την υποστήριξη της ΑΕ και του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι· ζητεί από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να υποστηρίξει, επίσης, αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τους λοιπούς παράγοντες της κοινωνίας της χώρας να συνεργαστούν πλήρως με τον διαμεσολαβητή·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την αρχή της κρίσης· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν σχολαστική και άμεση έρευνα για τις περιστάσεις και τα κίνητρα των εν λόγω εγκλημάτων και να διασφαλίσουν την προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται καθεστώς ατιμωρησίας για τους υπαίτιους για σοβαρές παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

15.   ζητεί την ασφαλή επιστροφή των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εξοριστεί, την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης που έκλεισαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 14ης Μαΐου 2015, καθώς και την απόσυρση των κατηγοριών κατά των δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν για άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα·

16.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μαζί τους προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

17.  επιδοκιμάζει τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ, οι οποίες συνάδουν με την απόφαση της ΑΕ για επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ταξιδιωτική απαγόρευση και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτών του Μπουρούντι οι ενέργειες και δηλώσεις των οποίων συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και την παρακώλυση των προσπαθειών να εξευρεθεί πολιτική λύση για την κρίση·

18.  ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα τα οποία ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη συμφωνία της Αρούσα·

19.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να ανακατευθύνουν τη βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και, εάν χρειαστεί, να αναστείλουν κάθε υποστήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι·

20.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη μαζική έξοδο μπουρουντιανών προσφύγων προς τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στους πρόσφυγες και στα άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

21.  ζητεί από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, ιδίως μέσω της διατήρησης ενός μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής· από αυτήν την άποψη, παροτρύνει την ΑΕ να εξετάσει την πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

 

(1)

ΕΕ L 257, 2.10.2015, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου