Procedură : 2017/2968(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0070/2018

Texte depuse :

B8-0070/2018

Dezbateri :

PV 08/02/2018 - 7
CRE 08/02/2018 - 7

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0043

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 42k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la ora de vară (2017/2968(RSP))


Karima Delli în numele Comisiei pentru transport și turism
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la ora de vară (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 ianuarie 2001 privind dispozițiile referitoare la orarul de vară(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare(2),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, evaluarea legislației existente ar trebui să ofere un temei pentru evaluările impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni;

B.  întrucât numeroase studii științifice, printre care studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din octombrie 2017 referitor la dispozițiile privind orarul de vară în conformitate cu Directiva 2000/84/CE, nu au reușit să furnizeze dovezi privind vreun efect pozitiv al schimbării orei de două ori pe an, în schimb au scos în evidență existența unor efecte negative asupra sănătății umane, agriculturii și siguranței în traficul rutier;

C.  întrucât o serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor legate de schimbarea orei de două ori pe an;

D.  întrucât Parlamentul a mai abordat chestiunea în trecut, de exemplu în Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000111/2015 adresată Comisiei, din data de 25 septembrie 2015;

E.  întrucât ar merita să se păstreze un orar unitar în UE chiar și după încetarea schimbării orei de două ori pe an,

1.  invită Comisia să pună capăt practicii actuale de schimbare a orei de două ori pe an, propunând o modificare a Directivei 2000/84/CE;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 31, 2.2.2001, p. 21.

(2)

JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Ultima actualizare: 1 februarie 2018Notă juridică