Postopek : 2018/2885(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0503/2018

Predložena besedila :

B8-0503/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.18

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0434

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 341kWORD 53k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0498/2018
22.10.2018
PE624.199v01-00
 
B8-0503/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP))  
B8-0503/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Savdski Arabiji, zlasti tistih z dne 11. marca 2014 o Savdski Arabiji: odnosi z EU in njena vloga na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki(1), z dne 12. februarja 2015 o Savdski Arabiji: primer Raifa Badavija(2), z dne 8. oktobra 2015 o primeru Alija Mohameda Al Nimra(3), z dne 31. maja 2018 o položaju zagovornikov pravic žensk v Saudovi Arabiji(4), z dne 25. februarja 2016(5) o humanitarnih razmerah v Jemnu ter z dne 30. novembra 2017(6) in 4. oktobra 2018(7) o razmerah v Jemnu, v katerih poziva k uvedbi embarga EU na prodajo orožja Savdski Arabiji zaradi hudih obtožb, da v Jemnu krši mednarodno humanitarno pravo,

–  ob upoštevanju izjave nemške kanclerke Angele Merkel z dne 21. oktobra 2018 o začasni prekinitvi izvoza orožja v Kraljevino Savdsko Arabijo,

–  ob upoštevanju komentarjev podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini, ki jih je podala 9. in 15. oktobra 2018, ter njene izjave v imenu Evropske unije z dne 20. oktobra 2018 o nedavnem razvoju dogodkov v primeru savdskega novinarja Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju izjave komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z dne 16. oktobra 2018, v kateri poziva Savdsko Arabijo, naj razkrije vse, kar ve o izginotju Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN z dne 9. oktobra 2018, v kateri zahtevajo preiskavo izginotja savdskega novinarja Džamala Hašodžija v Istanbulu,

–  ob upoštevanju izjave ministrov za zunanje zadeve skupine G7 z dne 17. oktobra 2018 o izginotju Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju skupne izjave ministrov za zunanje zadeve Združenega Kraljestva, Francije in Nemčije z dne 14. oktobra 2018 o izginotju Džamala Hašodžija,

–  ob upoštevanju članstva Savdske Arabije v Svetu OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in drugje,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugemu nečloveškemu ter ponižujočemu ravnanju in kaznovanju,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju, da je bila nagrada Saharova za svobodo misli leta 2015 podeljena savdskemu blogerju Raifu Badaviju,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je znani savdski novinar Džamal Hašodži pogrešan, odkar je 2. oktobra 2018 vstopil v savdski konzulat v Istanbulu, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled; ker so prišle na dan izjemno zaskrbljujoče informacije o njegovi usodi, ki so privedle do domneve o njegovi morebitni izvensodni usmrtitvi in umoru, za katerim stoji država;

B.  ker je kralj Savdove Arabije Salman bin Abdulaziz v telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Trumpom zanikal, da bi karkoli vedel o usodi Džamala Hašodžija;

C.  ker naj bi bili s konzulata odstranjeni posnetki varnostnih kamer, vsem turškim uslužbencem pa naj bi bilo ukazano, naj si vzamejo prost dan, ker naj bi bili nekateri prostori konzulata takoj po izginotju Džamala Hašodžija prepleskani in ker naj bi 15 Savdijcev, večina katerih je očitno povezana s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, državnimi varnostnimi službami, vojsko ali drugimi vladnimi ministrstvi, na dan Hašodžijevega izginotja 2. oktobra 2018 pripotovalo v Istanbul in odpotovalo iz njega na dveh zakupljenih letalih;

D.  ker so savdski organi po izginotju Džamala Hašodžija skušali na vse načine preprečiti hitro, temeljito, učinkovito, nepristransko in pregledno preiskavo; ker je bilo preiskovalcem šele po mednarodnem pritisku in sporazumu s turškimi organi dovoljeno, da 15. oktobra 2018 preiščejo prostore savdskega konzulata in 17. oktobra 2018 vstopijo v prebivališče generalnega konzula; ker je po poročanju turških medijev generalni konzul Mohamed Al Otaibi 16. oktobra 2018 zapustil državo;

E.  ker je Kraljevina Savdska Arabija 14. oktobra 2018 podala izjavo, v kateri je zagrozila, da bo ukrepala proti vsem morebitnim omejevalnim ukrepom in ukrepom za prevzem odgovornosti, ki bi jih utegnile sprejeti vlade in/ali organizacije zaradi izginotja Džamala Hašodžija;

F.  ker je Savdska Arabija priznala, da je bil Džamal Hašodži ubit na njenem konzulatu v Istanbulu;

G.  ker so turški in savdski uradniki napovedali skupno preiskavo izginotja Džamala Hašodžija; ker so strokovnjaki OZN pozvali k mednarodni in neodvisni preiskavi njegovega izginotja;

H.  ker so države dolžne sprejeti vse ukrepe, da preprečijo mučenje, prisilna izginotja in druge hude kršitve človekovih pravic, preiskati obtožbe teh kaznivih dejanjih in osumljence privesti pred sodišče;

I.  ker je svoboda mnenja in izražanja tiska in medijev, tako spletnih kot drugih, temeljna pravica vseh ljudi ter bistveni pogoj in katalizator demokratizacije in reform ter nadzora nad oblastjo; ker so svobodni, raznoliki in neodvisni mediji v vsaki družbi bistvenega pomena za spodbujanje in varovanje človekovih pravic; ker novinarji, ki razkrivajo primere zlorab oblasti in korupcije ter so kritični do prevladujočih mnenj, pogosto še zlasti tvegajo, da bodo žrtve ustrahovanja in nasilja;

J.  ker ima Savdska Arabija največje število uporabnikov omrežja Twitter na Bližnjem vzhodu; ker je organizacija Reporters Without Borders (Novinarji brez meja) Savdsko Arabijo uvrstila na svoj seznam sovražnikov interneta zaradi cenzure medijev in interneta ter kaznovanja oseb, ki so kritični do vlade ali vere; ker je prejemnik nagrade Saharova za leto 2015 Raif Badavi fizično kaznovan in je še vedno v zaporu zgolj zaradi mirnega izražanja svojega mnenja;

K.  ker se savdski novinarji in zagovorniki, ki živijo v tujini, soočajo z grožnjami njihovim družinam v Savdski Arabiji;

L.  ker se zadnjih nekaj mesecev pod nadzorom prestolonaslednika Mohameda bin Salmana vsesplošno zatirajo znani zagovorniki človekovih pravic, odvetniki, novinarji, pisatelji in blogerji, kar se je okrepilo, odkar je princ utrdil svoj nadzor nad državnimi varnostnimi ustanovami;

M.  ker savdski režim obenem izvaja drago mednarodno medijsko kampanjo, v kateri se prikazuje kot država, ki postaja sodobnejša, in napoveduje reforme z oglasi v časopisih in na panojih v zahodnih prestolnicah; ker je prestolonaslednik Mohamed bin Salman odpotoval v Združene države na turnejo po tej državi in se srečal s predsednikom ter številnimi voditelji in pomembnimi osebami na področju tehnologije in razvedrilne industrije, vključno z znanimi osebami;

N.  ker je savdski režim večkrat pritiskal na države in mednarodne organizacije in jim grozil ter se na njihove kritike v zvezi s kršitvami človekovih pravic v državi ali kršitvami humanitarnega prava v Jemnu odzval tako, da je blokiral mednarodne neodvisne preiskave;

O.  ker so se za sledenje zagovornikov človekovih pravic in kritikov v Savdski Arabiji uporabljali sistemi za nadzor in drugo blago z dvojno rabo;

1.  obsoja prisilno izginotje in domnevno zunajsodno usmrtitev Džamala Hašodžija, za katero naj bi stala država, in njegovim bližnjim izraža sožalje;

2.  je zelo zaskrbljen zaradi informacij o usodi Džamala Hašodžija in zaradi obtožb o vpletenosti savdskih agentov; je seznanjen, da turški in savdski uradniki izvajajo preiskavo; poziva k neodvisni in nepristranski mednarodni preiskavi okoliščin Hašodžijeve smrti; poziva, naj se odgovorne identificira in privede pred priznano, verodostojno, neodvisno in nepristransko sodišče;

3.  poziva savdske oblasti, naj razkrijejo, kje se nahajajo njegovi posmrtni ostanki, ter poziva savdske in turške organe, naj zagotovijo, da bo njihova preiskava popolnoma jasna in pregledna; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj podpre poziv strokovnjakov OZN k neodvisni mednarodni preiskavi in naj nudi vso podporo in tehnično pomoč mednarodnim pobudam in turškim organom pri njihovi preiskavi;

4.  poudarja, da je treba, če gre izginotje in umor Džamala Hašodžija pripisati savdskim agentom, zagotoviti, da bodo tako državni subjekti kot posamezniki odgovarjali; v zvezi s tem poziva podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj bodo pripravljene naložiti usmerjene sankcije, vključno s prepovedjo izdajanja vizumov in zamrznitvijo sredstev, zoper osebe iz Savdske Arabije ter sankcije zaradi kršitev človekovih pravic zoper Kraljevino Savdsko Arabijo;

5.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj v okviru odnosov EU s Svetom za sodelovanje v Zalivu vodijo strukturiran dialog s Savdsko Arabijo o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah in zaskrbljujoči vlogi države v regiji;

6.  obsoja, da savdske oblasti nadlegujejo zagovornike človekovih pravic, odvetnike, novinarje, pisatelje in blogerje, tako v državi kot zunaj nje, in vztraja, da bi morale sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi vsakomur omogočile, da uveljavlja svoje pravice svobodno in brez sodnega nadlegovanja ali drugih povračilnih ukrepov, kot so grožnje njihovim družinam;

7.  poziva savdske oblasti, naj omogočijo delovanje neodvisnega tiska in medijev ter vsem prebivalcem Savdske Arabije zagotovijo svobodo izražanja tako na spletu kot drugje, združevanja in mirnega zbiranja; obsoja zatiranje aktivistov in protestnikov med mirnimi demonstracijami; poudarja, da je mirno zagovarjanje temeljnih zakonskih pravic ali izražanje kritičnih opazk v družbenih medijih neodtujljiva pravica; poziva savdske oblasti, naj odpravijo omejitve za zagovornike človekovih pravic, ki jim prepovedujejo, da bi javno spregovorili na družbenih in mednarodnih medijih;

8.  želi spomniti savdske oblasti na njihove mednarodne zaveze v okviru Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju,

9.  poziva Savdsko Arabijo, naj pospeši socialne in politične reforme in ponovno poudarja, da mora Savdska Arabija v celoti spoštovati človekove pravice in človekovo dostojanstvo, vključno z bojem proti nekaznovanju;

10.  želi spomniti vodstvo Savdske Arabije, da se je ta država leta 2013 v svoji prošnji za članstvo v Svetu OZN za človekove pravice, ki ga je nato pridobila, zavezala, da bo pri uveljavljanju in varovanju človekovih pravic ohranjala najvišje standarde;

11.  poziva savdske oblasti, naj ustavijo bičanje Raifa Badavija in ga takoj in brezpogojno izpustijo, saj je zapornik vesti, ki je bil priprt in obsojen le zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja; poziva organe EU, naj opozarjajo na njegov primer v vseh morebitnih stikih na visoki ravni;

12.  poziva k moratoriju za smrtno kazen;

13.  poziva Svet, naj v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP uvede embargo na orožje za Savdsko Arabijo in embargo na izvoz sistemov za nadzor in drugega blaga z dvojno rabo, ki bi se v tej državi lahko uporabljalo za zatiranje;

14.  poziva, naj se ta resolucija prevede v arabščino, ki se govori v Savdski Arabiji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, generalnemu sekretarju ZN, visokemu komisarju OZN za človekove pravice, njegovemu veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu Al Saudu in prestolonasledniku Mohamedu Bin Salmanu Al Saudu, vladi Kraljevine Savdske Arabije in generalnemu sekretarju Centra za nacionalni dialog Kraljevine Savdske Arabije.

(1)

UL C 378, 9.11.2017, str. 64.

(2)

UL C 310, 25.8.2016, str. 29.

(3)

UL C 349, 17.10.2017, str. 34.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0232.

(5)

UL L 35, 31.1.2018, str. 142.

(6)

UL C 356, 4.10.2018, str. 104.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0383.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo