Eljárás : 2004/2634(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0069/2005

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0069/2005

Viták :

PV 26/01/2005 - 8

Szavazatok :

PV 27/01/2005 - 6.5

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0018

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 134kWORD 130k
2005. január 24.
PE 354.156v01-00}
PE 354.157v01-00}
PE 354.160v01-00}
PE 354.161v01-00}
PE 345.163v01-00}
PE 354.164v01-00} RC1/rev
 
B6‑0069/2005}
B6‑0070/2005}
B6‑0073/2005}
B6‑0074/2005}
B6‑0076/2005}
B6‑0077/2005} RC1/rev
az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope, Patrick Gaubert, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja nevében
   Martin Schulz, Glyn Ford, Martine Roure, az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja nevében
   Sarah Ludford, Graham Watson, Alexander Nuno Alvaro, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport nevében
   Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében
   Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja nevében
   Brian Crowley, a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   PSE (B6‑0069/2005)
   Verts/ALE (B6‑0070/2005)
   ALDE (B6‑0073/2005)
   GUE/NGL (B6‑0074/2005)
   PPE-DE (B6‑0076/2005)
   UEN (B6‑0077/2005)
a Holocaust megemlékezésről, az antiszemitizmusról és a fajgyűlöletről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a Holocaust megemlékezésről, az antiszemitizmusról és a fajgyűlöletről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 7. és 29. cikkére, valamint az EK Szerződés 13. cikkére, melyek kötelezik a tagállamokat az emberi jogok és a diszkriminációmentesség legmagasabb szintű védelmének biztosítására és tekintettel az Európai Alapjogi Chartára,

–  tekintettel a korábbi, fajgyűlöletről, idegengyűlöletről és antiszemitizmusról szóló 1994. október 27-i, 1995. április 27-i, 1995. október 26-i, 1997. január 30-i és 2000. március 16-i állásfoglalásaira, a fajgyűlölettel és idegengyűlölettel foglalkozó vizsgálóbizottság 1990. évi jelentésére, illetve a Holocaust megemlékezésről szóló, 2000. júniusi európai parlamenti írásbeli nyilatkozatra,

–  tekintettel a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 1035/97/EK tanácsi rendeletre és a fajgyűlöletről szóló számos RIEM jelentésre, köztük az „Antiszemitizmus megjelenési formái az EU-ban 2002-2003” és „Az antiszemitizmus felfogásai az Európai Unióban” című jelentésekre, melyeket 2004 márciusában tettek közzé,

–  tekintettel az antiszemitizmusról szóló, 2004. április 28-29-én Berlinben tartott második EBESZ konferencia berlini nyilatkozatára, és az EBESZ antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős személyes képviselőjének közelmúltban történt kinevezésére,

–  tekintettel a 2000. január 26-28-án, Stockholmban tartott Nemzetközi Holocaust Fórum stockholmi nyilatkozatára, mely felhívott a Holocaust fokozott oktatására,

–   tekintettel a január 27-i Holocaust emléknap létrehozására több tagállamban,

–  tekintettel Eljárási Szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére

A.  mivel 2004. január 27-e, Hitler auschwitz-birkenaui náci haláltábora felszabadításának 60. évfordulója, ahol zsidók, romák, homoszexuálisok, lengyelek és más nemzetiségű foglyok százezreit ölték meg, nem csupán fontos esemény az európai polgárok számára a Holocaust roppant szörnyűségéről és tragédiájáról való megemlékezésre és annak elítélésére, de lehetőséget ad arra is, hogy beszéljünk az antiszemitizmus erősödéséről és különösen az antiszemita incidensek aggasztó növekedéséről Európában, és arra hogy ismételten okuljunk a faji, etnikai, vallási, politikai vagy szexuális irányultságon alapuló elnyomás veszélyeinek tanulságaiból,

B.  mivel Európa nem feledheti el saját történelmét: a nácik által épített koncentrációs és megsemmisítő táborok földrészünk történelmének legszégyenletesebb és legfájdalmasabb oldalai közé tartoznak; mivel az Auschwitzban elkövetett bűnöknek tovább kell élnie a jövőbeli generációk emlékezetében figyelmeztetésként az olyan népirtások ellen, melyek a más emberi lények megvetésében, a gyűlöletben, az antiszemitizmusban, a fajgyűlöletben és a totalitarizmusban gyökereznek,

C.  mivel az EK-Szerződés 13. cikkét végrehajtó jelentős európai uniós intézkedések ellenére különböző szinteken továbbra is alkalmaznak vallási vagy etnikai alapon történő diszkriminációt,

D.  mivel az európai zsidóság az interneten terjesztett antiszemitizmus eredményeként a veszélyeztetettség növekedését érzi, mely a zsinagógák, temetők és egyéb vallásos kegyhelyek megszentségtelenítésében, zsidó iskolák és kulturális központok és az európai zsidóság ellen intézett támadásokban nyilvánul meg, melyek számos személyi sérülést eredményeztek,

E.  mivel a Holocaustot beégették az európai tudatba, különösen annak a zsidóság és a romák elleni, azok faji illetve vallási azonossága miatt táplált gyilkos gyűlöletéért, ennek ellenére az antiszemitizmus, valamint a faji és vallási előítéletek továbbra is nagyon komoly veszélyt jelentenek áldozataikra és a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság európai és nemzetközi értékeire és ezért az európai és a globális biztonságra általában,

F.  mivel szükség van a folyamatos párbeszédre a médiával arról, hogy riportjaik és kommentárjaik módja milyen módon járulhat hozzá pozitívan, de akár negatívan is a vallási, etnikai és faji kérdések megértéséhez és a történelmi igazság bemutatásához,

1.  tiszteletét fejezi ki a nácik áldozatai részére, és meggyőződése, hogy a tartós európai béke csak a történelmére való emlékezésen alapulhat; visszautasítja és szégyenletesnek és a történelmi igazsággal ellentétesnek ítéli meg a revizionista nézeteket és a Holocaust megtagadását, és aggodalmát fejezi ki a szélsőséges és idegengyűlölő pártok erősödése és azok nézeteinek egyre növekvő nyilvános elfogadása miatt;

2.  felhívja az Európai Unió intézményeit, a tagállamokat és valamennyi demokratikus európai pártot, hogy

   ítélje el az intolerancia megnyilvánulásait és a faji gyűlöletre való uszítást, valamint a zaklatást és a faji erőszak minden megnyilvánulását,
   különösen és fenntartások nélkül ítélje el az antiszemitizmus bármely formájának valamennyi elkövetését és megnyilvánulását,
   különösen ítélje el a vallási vagy faji gyűlölet által motivált erőszak mindennemű megnyilvánulását, köztük a zsidók, mohamedánok vagy más hitűek vagy kisebbségek, például a romák vallási helyei és kegyhelyei ellen irányuló támadásokat;

3.  sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, valamint a tagállamok helyi, regionális és nemzeti kormányzatait, hogy hangolják össze intézkedéseiket az antiszemitizmus és a kisebbségi csoportok, köztük a romák, illetve a harmadik országok állampolgárai ellen intézett támadások elleni tagállami küzdelemre, a tolerancia és diszkriminációmentesség elvének fenntartása és a társadalmi, gazdasági és politikai integráció érdekében;

4.  meg van győződve arról, hogy ezen erőfeszítések magukba kell foglalják a társadalom különböző szegmensei, köztük a különböző kulturális, etnikai és vallási közösségek közötti párbeszédet és együttműködést a helyi, a regionális és a nemzeti szinten;

5.  megerősíti meggyőződését, hogy az intolerancia, a diszkrimináció és a fajgyűlölet kiküszöbölésére irányuló erőfeszítések létfontosságú részét képezi a megemlékezés és az oktatás, és sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák az antiszemitizmus és a fajgyűlölet elleni küzdelmet a Holocaust történelmi tanulságának különösen a fiatalok körében való tudatosításával,

   a Holocaustra való megemlékezés ösztönzése révén, többek között január 27-e európai Holocaust emléknappá tételével az Európai Unió egészében,
   a Holocaust oktatás megerősítése révén, a Holocaust megemlékezés intézményei, különösen az Auschwitz-Birkenau Múzeum és a berlini Holocaust tájékoztatási központ (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas), mint európai létesítmények révén, a Holocaust oktatás és az európai polgárság alapvető elemmé tételével az iskolai oktatás során az Európai Unió egészében. és a jelenlegi fajgyűlölet, idegengyűlölet és antiszemitizmus elleni küzdelemnek a Shoah (Holocaust) a háttérében való folytatásával,
   annak biztosítása révén, hogy a 25 EU-ország iskolai programja a második világháború oktatását a legnagyobb történelmi szigorral kezelje, és kiaknázza, hogy a Parlament beillesztett a 2005. évi költségvetésbe egy rendelkezést az iskolák részére, hogy háborús sírokat és emlékeket patronálhassanak;

6.  üdvözli a luxemburgi elnökség kinyilvánított szándékát a fajgyűlöletről és idegengyűlöletről szóló kerethatározat megfeneklett vitájának újraindítására, és sürgeti a Tanácsot, hogy állapodjon meg a faji és vallási alapú gyűlölet európai tilalmában a jogszerű szólásszabadság megőrzése ellett;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezze a 2000/43/EK faji egyenlőségi irányelv felülvizsgálatát az Európai Unió diszkrimináció elleni intézkedéseinek megerősítésére és valamennyi szereplő, különösen a politikai képviselők, nemzeti, regionális és helyi szintű közintézmények, illetve az e téren érintett nem kormányzati szervezetek bevonásával egy jelentős konferencia szervezését;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, valamint a tagállamok és a tagjelölt országok kormányaihoz és parlamentjeihez.

Utolsó frissítés: 2005. január 26.Jogi nyilatkozat