Postopek : 2005/2619(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0026/2006

Predložena besedila :

RC-B6-0026/2006

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/01/2006 - 4.9
CRE 18/01/2006 - 4.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0017

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 99kWORD 70k
16. januar 2006
PE 368.249v01-00}
PE 368.253v01-00}
PE 368.265v01-00}
PE 368.271v01-00} RC1
 
B6‑0026/2006}
B6‑0030/2006}
B6‑0042/2006}
B6‑0048/2006} RC1
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE
   Pasqualina Napoletano in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE
   Emma Bonino v imenu skupine ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere in Konrad Szymański v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   PSE (B6‑0026/2006)
   ALDE (B6‑0030/2006)
   PPE-DE (B6‑0042/2006)
   UEN (B6‑0048/2006)
o Afganistanu

Resolucija Evropskega parlamenta o Afganistanu 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Afganistanu,

–  ob upoštevanju novega parlamenta, ki je bil po volitvah 18. septembra v Afganistanu slovesno potrjen 19. decembra 2005,

–  ob upoštevanju dejanskega zaključka postopka, ki se je začel z bonskim sporazumom iz decembra 2001 in končal z izvolitvijo nacionalne skupščine,

–  ob upoštevanju izvolitve provincialnih svetov v vseh 34 provincah po državi,

–  ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu EU-Afganistan, ki je bil 16. novembra 2005 podpisan v Strasbourgu,

–  ob upoštevanju začetka mednarodne konference v Londonu 31. januarja, ki je namenjena ustanovitvi postbonskega sporazuma, ki bo obravnaval podporo mednarodne skupnosti na področju varnosti, vodenja in razvojnih izzivov v Afganistanu,

–  ob upoštevanju člena 103(4) Poslovnika,

A.  ker so bili sprejetje nove ustave januarja 2004, predsedniške volitve oktobra 2004 ter parlamentarne in provincialne volitve septembra 2005 – z udeležbo milijonov registriranih volivcev v obeh primerih – pomembni koraki v procesu tranzicije, namenjeni vzpostavitvi bolj reprezentativnih in demokratičnih institucij ter s tem doseganju mirne in trajnostne prihodnosti za Afganistan po četrt stoletja sporov in zatiranja,

B.  ker je zagotavljanje ustreznih ravni varnosti še vedno prednostna naloga v Afganistanu, predvsem v južnih in jugovzhodnih provincah, kjer je še naprej potrebna mednarodna prisotnost za boj proti terorizmu in vzpostavljanje miru po vsej državi,

C.  ker diskriminacija na podlagi spola, ki je v talibanskem režimu dosegla neprimerljive ravni, ostaja problem, ki ga je nemudoma treba obravnavati, vključno s tradicijami, kot so prepoved izhoda iz hiše in prisilne poroke,

D.  ker prevladujoča proizvodnja opija in heroina vključuje tveganje, da bo zaradi nje nacionalna politika utrpela trajno škodo, družba bo ohromljena, že tako krhko gospodarstvo pa omajano, s čimer se bo utrdil položaj elite prekupčevalcev z mamili,

1.  izraža naklonjenost Afganistancem, ki so med bonskim procesom in zlasti v času obojih volitev izkazali izjemno voljo za premostitev težav, ki so jih povzročile razmere po sporu, in pokazali, da so predani miru in vzpostavitvi demokracije;

2.  pozdravlja uspeh nedavnih volitev, ki so bile ob upoštevanju kompleksnosti in izvedbenih izzivov, kot je poročala tudi misija EU za opazovanje volitev, izjemen dosežek; vendar obžaluje dejstvo, da je bilo med volilnim postopkom ubitih osem kandidatov skupaj s številnimi delavci na volitvah, duhovniki in drugimi, ter da je misija EU za opazovanje volitev poročala o nepravilnostih in goljufijah v številnih provincah;

3.  pozdravlja dejstvo, da je bilo okrog 10 % vseh kandidatov žensk in da so, zahvaljujoč sistemu sedežev, ki so rezervirani zanje, ženske dosegle 27,3 % mest v spodnjem domu (Wolesi Jirga) in skoraj 30 % mest v provincialnem svetu; meni, da je treba natančno določiti volilni zakon, da bi zagotovili, da rezervirani sedeži predstavljajo najmanjše in ne največje število sedežev, razpoložljivih za ženske;

4.  meni, da se po teh volitvah afganistanske oblasti kot celota – in sicer urad predsednika, vlada, nacionalna skupščina in provincialni sveti – pridobile vsesplošno legitimnost in da je treba zdaj izpolniti pričakovanja Afganistancev z dobrim in zanesljivim vodenjem, ki se mora začeti s sprejetjem trajnostnih reform, namenjenih izboljšanju kakovosti življenja ljudi, in verodostojnih ukrepov, ki spodbujajo enakost spolov in narodov;

5.  meni, da je Afganistan v smislu demokracije zdaj, po zaključku tega procesa, pomembna država za celotno regijo in zato poziva mednarodno humanitarno skupnost, zlasti pa udeležence londonske konference, naj ta dejavnik ustrezno upoštevajo;

6.  poudarja, da je zaradi nujnih potreb afganistanskega prebivalstva pomembno racionalizirati usklajevanje med darovalci, kar vključuje skrajšanje dolgotrajnih postopkov; zato poziva Združene narode, naj prevzamejo usklajevanje, Svet in Komisijo pa, naj zagotovita, da bodo države članice EU sodelovale s skupnim pristopom, ki bi bolje služil interesom afganistanskega ljudstva;

7.  meni, da je treba v našem prihodnjem partnerstvu z Afganistanom močneje poudariti koncept nacionalnega lastništva v tej državi in prenos večje odgovornosti za sprejemanje strateških odločitev, povezanih z razvojem države, na afganistanske organe in civilno družbo; EU bo svojo pomoč pri tem izraziteje vezala na samo izvajanje, zlasti na odgovorno vodenje države, spoštovanje človekovih pravic in dobro finančno poslovodenje projektov;

8.  vztraja pri večji preglednosti sredstev EU kot drugega največjega darovalca v Afganistanu in poziva mednarodne organizacije, ki upravljajo projekte, katerih sofinancer je EU, naj zagotovijo večjo preglednost nad viri svojih sredstev; se strinja, da bi moral dati svoj neposreden in konkreten prispevek, tako da bi zagotavljal možnosti za izobraževanje parlamentarnih uradnikov in poslancev;

9.  se strinja, da je treba opredeliti nadaljevanje bonskega procesa in podpira sklic konference donatorjev, ki bi jo januarja 2006 v Londonu priredila OZN in kjer bi ocenili politično in finančno podporo, potrebno za začasno strategijo afganistanskega nacionalnega razvoja, ki jo bo predložil afganistanski parlament; meni, da bi morala strategija poudarjati trajnost in posebne cilje, kot so na primer:

   spoštovanje človekovih pravic, zlasti pravic žensk in pravne države;
   dobra državna uprava in izgradnja institucij, zlasti pa učinkovito upravljanje, neodvisno sodstvo, ki se bo sposobno boriti proti močno razširjeni korupciji, in primerno usposobljene policijske enote, saj je afganistanska stabilnost danes močneje ogrožena od znotraj kot od zunaj;
   vzpostavitev sistema preverjanja in usklajevanja za opredelitev vlog in pooblastil posameznih institucij ter spodbujanje političnega pluralizma;

10.  potrjuje, da je treba Afganistan razumeti v regionalnem okviru; zato poziva Svet in Komisijo, naj razvijeta politiko stabilnosti in demokracije v tej regiji;

11.  v tem oziru pozdravlja nedavno pridružitev Afganistana Južnoazijskemu združenju za regionalno sodelovanje in v takšnem regionalnem okviru poziva vse sosednje države, naj opustijo vmešavanje v afganistansko suverenost;

12.  meni, da bi bilo zaradi pozitivnega vpliva na proces demokratizacije v Afganistanu primerno v Evropskem parlamentu ustanoviti delegacijo za odnose z afganistanskim parlamentom;

13.  poziva Komisijo, naj ugotovi, ali bi bilo koristno zaradi podpore in sodelovanja z Afganistanom oblikovati pridružitveni sporazum med EU in to državo;

14.  obsoja vsa teroristična dejanja proti civilnemu prebivalstvu, policiji, domačim humanitarnim delavcem in mednarodnim četam ter čestita afganistanskemu ljudstvu, zlasti afganistanskim ženskam, ki so kljubovali ustrahovanju in grožnjam, da bi lahko sodelovali na volitvah kot kandidati, pomočniki v volilnem boju, lokalni opazovalci ali volivci;

15.  potrjuje, da se morajo afganistanski državni organi v sodelovanju z mednarodnimi oboroženimi silami, ki izvajajo operacije v njihovi državi, še naprej boriti proti terorizmu in končati notranje spore;

16.  pozdravlja možnost večje prisotnosti mednarodnih varnostnih sil v Afganistanu, tudi v južnih provincah, in podpira razvoj ene same, ali bolj celostne, strukture poveljevanja za vse operacije mednarodnih oboroženih sil v Afganistanu;

17.  izraža prepričanje, da je podpora ljudstvu bistvenega pomena za uspešen boj proti terorizmu; zato poziva NATO in koalicijske sile, naj preverijo pravila delovanja in vse ukrepe, s katerimi bi bilo mogoče izboljšati varnostne standarde in raven zaščite civilnega prebivalstva, prizadetega zaradi vojaških akcij na področjih bojev, ter v celoti spoštujejo ženevsko konvencijo; poziva ZDA, naj zapre vse tajne zapore v tej državi;

18.  je zelo zaskrbljen zaradi nezakonite proizvodnje drog, ki jo je izpostavila nedavna raziskava o afganistanskem opiju 2005 urada za droge in kriminal pri Združenih narodih, zlasti pa zaradi zadnjih statistik uživanja heroina v Afganistanu, ki bi lahko privedlo do dramatične širitve virusa HIV in aidsa v tej regiji;

19.  opozarja na izjemno visoke stroške in precej pomanjkljivo učinkovitost takšne strategije boja proti drogam, ki temelji zgolj na uničevanju drog in drugih možnostih za preživljanje, ter poziva udeležence londonske konference, naj upoštevajo predlog o dovoljeni proizvodnji opija v medicinske namene, kot je bila odobrena že vrsti drugih držav;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, predsedniku londonske konference, vladi in parlamentu Afganistana, generalnima sekretarjema Združenih narodov in Južnoazijskega združenja za regionalno sodelovanje ter vladam ZDA, Pakistana, Indije, Rusije, Irana, Uzbekistana, Turkmenistana, Tadžikistana in Kitajske.

Zadnja posodobitev: 17. januar 2006Pravno obvestilo