Postopek : 2006/2600(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0401/2006

Predložena besedila :

RC-B6-0401/2006

Razprave :

PV 06/07/2006 - 13.3
CRE 06/07/2006 - 13.3

Glasovanja :

PV 06/07/2006 - 14.3

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0324

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 102kWORD 63k
5. julij 2006
PE 377.290v01-00}
PE 377.291v01-00}
PE 377.293v01-00}
PE 377.297v01-00}
PE 377.300v01-00}
PE 377.303v01-00} RC1/rev.
 
B6‑0401/2006}
B6‑0402/2006}
B6‑0404/2006}
B6‑0408/2006}
B6‑0411/2006}
B6‑0414/2006} RC1/rev.
v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   Simon Coveney in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann in Christa Prets v imenu skupine PSE
   Henrik Lax, Marios Matsakis in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
   Daniel Marc Cohn-Bendit in Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE
   Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL
   Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański in Janusz Wojciechowski v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   Verts/ALE (B6‑0401/2006)
   UEN (B6‑0402/2006)
   GUE/NGL (B6‑0404/2006)
   PPE-DE (B6‑0408/2006)
   ALDE (B6‑0411)
   PSE (B6‑0414/2006)
o svobodi izražanja na internetu

Resolucija Evropskega parlamenta o svobodi izražanja na internetu 

Evropski parlament,

-  ob upoštevanju svojih prejšnjih letnih resolucij o stanju človekovih pravic po svetu,

-  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2005 o človekovih pravicah in svobodi tiska ter ocene svetovnega vrha o informacijski družbi v Tuniziji,

-  ob upoštevanju člena 19 splošne deklaracije o človekovih pravicah,

-  ob upoštevanju člena 10 splošne deklaracije o človekovih pravicah,

-  ob upoštevanju smernic EU o dialogu o človekovih pravicah (2001) in o zagovornikih človekovih pravic (2004) ter njihove prve ocene pod avstrijskim predsedstvom,

-  ob upoštevanju deklaracije načel, ki jo je sprejel svetovni vrh o informacijski družbi 12. decembra 2003,

-  ob upoštevanju skupne deklaracije z dne 21. decembra 2005 posebnega poročevalca ZN o svobodi mnenja in izražanja, predstavnika OVSE o svobodi tiska in posebnega poročevalca OAS o svobodi izražanja,

-  ob upoštevanju politike EU o človekovih pravicah in demokratizaciji v tretjih državah, ki jo je decembra 2005 sprejel Svet,

-  ob upoštevanju evropskega pobude za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),

–  ob upoštevanju člena 115(1) svojega poslovnika,

A.  ker člen 19 splošne deklaracije o človekovih pravicah določa, da ima vsak pravico do svobode mnenja in izražanja; ker ta pravica vključuje pravico do svojega mnenja brez vmešavanja, ter iskanja, sprejemanja in širjenja informacije in idej s kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje;

B.  pozdravlja izjavo svetovnega vrha v Tuniziji od 16. do 18. novembra 2005 o izjemnem pomenu informacijske družbe za demokracijo ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; predvsem svobode izražanja in mnenja kot tudi svobode do prejemanja in dostopa do informacij;

C.  ker se je danes boj za svobodo izražanja v veliki meri preselil v splet, saj je internet postal sredstvo za izražanje mnenj političnih oporečnikov, borcev za demokracijo, zagovornikov človekovih pravic in neodvisnih novinarjev po vsem svetu;

D.  ker lahko dostop do interneta krepi demokracijo in pripomore h gospodarskemu in socialnemu razvoju države in ker omejevanje takega dostopa ni združljivo s svobodo izražanja;

E.  ker je treba omejevanje dostopa dovoliti v primerih uporabe interneta za nezakonite dejavnosti, kot so spodbujanje k sovraštvu, nasilju in rasizmu, totalitarna propaganda, dostop otrok do pornografije in spolno izkoriščanje otrok;

F.  ker avtoritarni režimi in vlade razvijajo vse bolj daljnosežne metode nadzora interneta, predvsem čedalje bolj zapleteno tehnologijo filtriranja in nadzora elektronskih komunikacij ter vzpostavljajo spletno policijo;

G.  ker je trenutno v zaporih pridržanih 61 spletnih oporečnikov – od tega 51 na Kitajskem – vključno s Haom Wujem, kitajskim avtorjem spletnih dnevnikov in snemalcem dokumentarcev, Yang Zilijem, kitajskim spletnim oporečnikom, Motdžabo Saminedžadom, iranskim avtorjem spletnih dnevnikov, Mohammedom Abujem, tunizijskim odvetnikom, Pham Hong Sonom, vietnamskim zdravnikom, in Habibom Salehom, sirijskim spletnim novinarjem; ker najnovejši primeri zadevajo egiptovska avtorja spletnih dnevnikov Mohameda Šarkavija in Karima El Šerja;

H.  ker se po zadnjem poročilu Novinarjev brez meja lahko veliko držav obravnava kot sovražnice svobode izražanja na spletu, in sicer Kitajsko, Belorusijo, Burmo, Kubo, Iran, Libijo, Maldive, Nepal, Severno Korejo, Uzbekistan, Savdsko Arabijo, Sirijo, Tunizijo, Turkmenistan in Vietnam;

I.  ker podjetja s sedežem v demokratičnih državah tem državam posredujejo sredstva za cenzuro spleta in nadzor elektronskih komunikacij;

J.  ker je kitajska vlada uspešno pregovorila podjetja kot so Yahoo, Google in Microsoft, da olajšajo cenzuro svojih storitev na kitajskem notranjem trgu; ugotavlja tudi, da so druge vlade tudi od drugih podjetij zahtevale sredstva za cenzuro;

K.  ker so vlade opremo in tehnologijo, ki jo prodajajo podjetja iz zahoda, kot so CISCO Systems, Telecom Italia, Wanadoo, podružnica France Telecom, uporabljale za cenzuro spleta, kar ovira svobodo izražanja;

L.  ker so ameriški zakonodajalci februarja 2006 sprejeli zakon – akt o svetovni spletni svobodi – ki je namenjen urejanju dejavnosti internetnih podjetij, ko poslujejo v represivnih državah;

M.  ker mora EU dokazati, da so pravice internetnih uporabnikov v središču njenega zanimanja in da bo spodbujala svobodno izražanja na spletu;

1.  ponovno izraža mnenje, da je svoboda izražanja ključna vrednota, ki jo deli vseh 25 držav članic EU in da so pripravljene sprejeti konkretne ukrepe za njeno obvarovanje;

2.  v zvezi s tem poziva Svet EU in države članice, da se sporazumejo o skupni izjavi, ki bo potrdila njihovo zavezo k varovanju pravic uporabnikov interneta in spodbujanju svobodnega izražanja v internetu po vsem svetu;

3.  ponovno ponavlja svojo zavezo k načelom, ki so bila potrjena na vrhu v Tuniziji, in sicer:

   gradnji informacijske družbe na podlagi človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
   boju proti digitalni vrzeli in iskanju sredstev za akcijske načrte, ki bodo pospeševali razvoj,
   razvoju načrtov za upravljanje interneta, ki bodo bolj uravnoteženi, pluralistični in bodo predstavljali vključene države, da se sooči z novimi tehnološkimi izzivi (nezaželena pošta, varovanje podatkov itd.);

4.  močno obsoja omejitve internetne vsebine, naj se nanašajo na širjenje ali prejemanje informacij, ki jih vsiljujejo vlade in niso v soglasju z zagotavljanjem svobode izražanja; močno obsoja nadlegovanje in zapiranje novinarjev in drugih, ki izražajo svoje mnenje v internetu; s tem v zvezi poziva EU, da sprejme vse potrebne ukrepe v odnosu do oblasti zadevnih držav, da bodo takoj izpuščeni vsi pridržani internetni uporabniki;

5.  poziva Komisijo in Svet, da pripravita kodeks ravnanja, s katerim se bosta zavezala, da ne bosta sodelovala v represivnih spletnih dejavnostih;

6.  poziva Komisijo in Svet, da vzdržujeta prisotnost in aktivno sodelovanje EU ter predstavitev skupnih stališč predvsem v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), Mednarodni zvezi za telekomunikacije (ITU), Unescu in Programu ZN za razvoj;

7.  poziva Svet in Komisijo, da takrat, ko se odločata o programih pomoči za tretje države, upoštevata potrebo po neoviranem dostopu državljanov do interneta;

8.  pozdravlja izjavo skupnih investitorjev o svobodi izražanja in internetu po pobudi Novinarjev brez meja; poudarja, da si korporacije, ki zagotavljajo iskanje, klepeta, objavljanje in druge internetne storitve, prizadevajo za spoštovanje pravic svojih poštenih uporabnikov;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 10. julij 2006Pravno obvestilo