Eljárás : 2006/2662(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0596/2006

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0596/2006

Viták :

PV 16/11/2006 - 12.1
CRE 16/11/2006 - 12.1

Szavazatok :

PV 16/11/2006 - 13.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0501

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 97kWORD 70k
2006. november 15.
PE 381.827v01-00}
PE 381.829v01-00}
PE 381.831v01-00}
PE 381.834v01-00}
PE 381.837v01-00}
PE 381.844v01-00} RC1
 
B6‑0596/2006}
B6‑0598/2006}
B6‑0600/2006}
B6‑0603/2006}
B6‑0606/2006}
B6‑0613/2006} RC1
az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Michael Gahler, Mario Mauro és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Pasqualina Napoletano és Ana Maria Gomes, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoportja nevében
   Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
   Luisa Morgantini, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
   Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński, Adam Jerzy Bielan és Romano Maria La Russa, az UEN képviselőcsoportja nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   GUE/NGL (B6‑0596/2006)
   UEN (B6‑0598/2006)
   ALDE (B6‑0600/2006)
   PSE (B6‑0603/2006)
   PPE-DE (B6‑0606/2006)
   Verts/ALE (B6‑0613/2006)
Etiópiáról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása Etiópiáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira a választásokat követő válságról és a komoly emberi jogsértésekről, különösen július 7-i állásfoglalására az emberi jogi helyzetről, 2005. október 13-i állásfoglalására az etiópiai helyzetről és 2005. december 15-i állásfoglalására az etiópiai helyzetről és az új határkonfliktusról,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

A.  felháborodva két európai bizottsági tisztviselő azzal az érvvel történt letartóztatása és az országból való kiutasítása miatt, hogy megpróbáltak segíteni Yalemzewd Bekele asszonynak – Addisz Abebában az Európai Bizottságnak dolgozó ügyvéd és emberi jogi aktivista – az ország elhagyásában,

B.  mivel a jelentések az ellenzéki politikusok, civil aktivisták, tanulók és más egyszerű állampolgárok folyamatos letartóztatásáról, zaklatásáról, önkényes fogva tartásáról, megalázásáról és megfélemlítéséről számolnak be,

C.  mivel Yalemzewd Bekele asszonyt október 27-én néhány napi magánzárkában történő fogva tartást követően az EU magas szintű fellépése nyomán szabadon engedték,

D.  mivel az etióp parlament 2005 novemberében létrehozott egy kormány által támogatott vizsgálóbizottságot, amelynek feladata a júniusi és novemberi vérengzések kivizsgálása,

E.  mivel az etióp kormány nyomást gyakorolt a vizsgálóbizottság tagjaira a vizsgálatok eredményeinek megváltoztatása érdekében, és közülük hárman – köztük az elnök és az alelnök – elhagyták az országot, miután visszautasították a kormány parancsát a végső jelentés megállapításainak megváltoztatására,

F.  mivel e tisztviselőknek sikerült elhagyniuk az országot a végleges jelentéssel és mivel e dokumentum messzemenően elítéli a kormány hozzáállását a válsághoz, melynek során a júniusi és novemberi tüntetéseket követően 193 ember életét vesztette,

G.  mivel ellenzékieknek, emberi jogi aktivistáknak és újságíróknak a 2005. júniusi és decemberi tüntetéseken történt tömeges letartóztatását követően 111 ellenzéki vezető, újságíró és emberi jogi aktivista továbbra is őrizetben van, és tárgyalásra vár olyan vádakkal, mint „alkotmánysértés”, „fegyveres felkelés kezdeményezése, szervezése és vezetése” és „népirtás kísérlete”,

H.  emlékeztetve, hogy a választásokat követően a politikai foglyok között olyan személyek vannak, mint Hailu Shawel, a CUD elnöke, Mesfin Woldemariam professzor, az Etióp Emberi Jogi Tanács (EHRCO) volt elnöke, Dr. Yacob Hailemariam, az ENSZ volt különleges megbízottja és a Ruandai Nemzetközi Büntetőbíróság volt ügyésze, Birtukan Mideksa asszony, volt bíró, Dr. Birhanu Nega, Addisz Abeba megválaszott polgármestere, Netsanet Demissie, a Szervezet a Társadalmi Igazságosságért Etiópiában szervezet igazgatója és Daniel Bekele, az Action Aid Ethiopia munkatársa,

I.  aggodalmát fejezve ki az Etióp Tanárszövetség (ETA) tagjai, Wassihun Melese és Anteneh Getne, nemrégiben történt letartóztatása, valamint amiatt, hogy e letartóztatások minden bizonnyal arra adott választ jelentenek, hogy az ETA panasszal élt a szövetség működésébe történő kormányzati beavatkozás és vezetőinek megfélemlítése ellen,

J.  mivel Meles Zenawi miniszterelnök az Európai Bizottság egyik meghívott vendége a 2006. november 13-tól 17-ig Brüsszelben rendezett Európai Fejlesztési Napokon,

K.  mivel Etiópia aláírója az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, valamint az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodásnak (Cotonou-i megállapodás), amelynek 96. cikke az AKCS-EU együttműködés alapvető elemeként határozza meg az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását,

1.  üdvözli az EU Yalemzewd Bekele asszony kiszabadítására irányuló erőfeszítéseit, és mély sajnálatát fejezi ki két EU-tisztviselő, Bjorn Jonsson és Enrico Sborgi úr Etiópiából történt kiutasítása miatt,

2.  felszólítja az etióp kormányt, hogy módosítások nélkül és teljes egészében, haladéktalanul tegye közzé a vizsgálóbizottság végleges jelentését; kéri, hogy juttassák el a jelentést az illetékes bíróságokhoz , és nyomatékosan kéri ezen hatóságokat, hogy megfelelően vegyék figyelembe a jelentést a tisztességes pereljárás biztosítása érdekében;

3.  felhívja az etióp hatóságokat, hogy tartózkodjanak a szakmai kötelezettségeiket teljesítő nemzeti vezetők, közöttük a bírák és az Etióp Tanárszövetség tagjai mindennemű megfélemlítésétől és zaklatásától;

4.  felhívja az etióp kormányt, hogy haladéktalanul és feltételek nélkül bocsásson szabadon minden politikai foglyot, akár újságírókról, szakszervezeti és emberi jogi aktivistákról vagy egyszerű állampolgárokról van is szó, és teljesítse kötelezettségeit az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartásával;

5.  felhívja az etióp kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az ország egész területén fogva tartott személyek számát, engedélyezze a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának belépését az országba, és tegye lehetővé, hogy valamennyi fogva tartott személy találkozhasson a családtagjaival, megfelelő jogi tanácsadásban és egészsége fenntartásához szükséges orvosi ellátásban részesüljön;

6.  felhívja az etióp kormányt, hogy tartsa tiszteletben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és az Afrikai Unió emberi jogokra és a népek jogaira vonatkozó chartáját, ideértve a békés gyülekezéshez való jogot és a szabad véleménynyilvánítás jogát is, és biztosítsa az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét;

7.  mélyen sajnálja, hogy az Európai Unió Bizottsága meghívta Meles Zenawi miniszterelnököt az Európai Fejlesztési Napokon való felszólalásra, ráadásul a kormányzással kapcsolatos kérdésekről, mert ez a lépés téves jelzéseket közvetíthet az Európai Uniónak az emberi jogok, a demokratikus elvek, a jogállamiság és a megfelelő kormányzás tiszteletben tartásával kapcsolatos politikáját illetően;

8.  kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kísérje közelről figyelemmel az etiópiai helyzetet, és úgy véli, hogy a Cotonou-i megállapodás keretében folyó fejlesztési együttműködési programokat az emberi jogok tiszteletben tartásától és a megfelelő kormányzástól kellene függővé tenni, amint azt a nevezett megállapodás alapvető elemeinek tiszteletben tartására vonatkozó záradék világosan meghatározza;

9.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, tárja fel, milyen módon lehetne megszervezni egy inter-etiópiai, minden kérdésre kiterjedő dialógust, amelyben részt vennének a politikai pártok, a civil társadalom szervezetei és valamennyi érintett szereplő, a jelenlegi politikai válság tartós megoldásának kialakítása érdekében;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az etióp kormánynak, az ENSZ főtitkárának és az Afrikai Uniónak.

Utolsó frissítés: 2006. november 15.Jogi nyilatkozat