Postopek : 2007/2514(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B6-0068/2007

Predložena besedila :

RC-B6-0068/2007

Razprave :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Glasovanja :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0052

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 103kWORD 62k
14. februar 2007
PE 385.043v01-00}
PE 385.044v01-00}
PE 385.045v01-00}
PE 385.046v01-00}
PE 385.047v01-00} RC1
 
B6‑0068/2007}
B6‑0069/2007}
B6‑0070/2007}
B6‑0071/2007}
B6‑0072/2007} RC1
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
   Simon Coveney, Michael Gahler, Patrick Gaubert, Mario Mauro in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE
   Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Marielle De Sarnez, Marios Matsakis in Fiona Hall v imenu skupine ALDE
   Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN
   Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Bart Staes, Cem Özdemir in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
   ALDE (B6‑0068/2007)
   PPE-DE (B6‑0069/2007)
   UEN (B6‑0070/2007)
   Verts/ALE (B6‑0071/2007)
   PSE (B6‑0072/2007)
o Darfurju

Resolucija Evropskega parlamenta o Darfurju 

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izida Sveta za splošne in zunanje zadeve 12. in 13. februarja 2007,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Darfurju, zlasti tistih z dne 16. septembra 2004, 23. junija 2005, 6. aprila 2006 in 28. septembra 2006,

–  ob upoštevanju resolucije Združenih narodov št. 1706, v kateri je izražen predlog, da bi v Darfur poslali 22.000 pripadnikov mirovnih sil,

–  ob upoštevanju darfurskega mirovnega sporazuma, podpisanega v Abudži v Nigeriji 5. maja 2006,

–  ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki je zavezujoča in se izvaja brez izjem,

–  ob upoštevanju člena 103(4) Poslovnika,

A.  je hudo zaskrbljen, ker je navkljub darfurskemu mirovnemu sporazumu, ki je bil podpisan 5. maja 2006 v Abudži v Nigeriji, v spopadih med vladnimi silami, vladi naklonjenimi milicami in uporniki v zadnjih treh letih v regiji Darfur umrlo najmanj 400.000 ljudi, več kot dva milijona in pol oseb pa je beguncev oziroma so razseljene,

B.  ker so se sudanska vlada in uporniške skupine 11. januarja 2007 dogovorile o šestdesetdnevni prekinitvi ognja, vendar se vsesplošni napadi na civilno prebivalstvo in humanitarne delavce neprestano nadaljujejo v obsegu, ki so ga agencije za humanitarno pomoč označile kot "stopnjo nasilja, ki je Darfur še ni doživel"(1),

C.  ker spor v Darfurju skupaj z nepreganjanjem v vedno večji meri vpliva na stabilnost srednjeafriške regije in predstavlja grožnjo mednarodnemu miru in varnosti,

D.  ker načelo Združenih narodov "odgovornost zaščititi" določa, da so drugi odgovorni za zagotavljanje potrebne zaščite, če "nacionalne oblasti očitno ne morejo zaščititi prebivalstva pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu",

E.  ker je Varnostni svet Združenih narodov v svoji resoluciji št. 1706 odobril nove mirovne sile Združenih narodov z največ 22.500 vojaki in policisti, ki naj bi od Afriške misije v Sudanu (AMIS) prevzeli operacije v Darfurju, pri tem pa utrdili popolno spoštovanje suverenosti, enotnosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Sudana,

F.  ker je bilo spolno nasilje nad ženskami in otroki priznano kot zločin proti človeštvu, vendar načrtno posiljevanje udeleženi v sporu v Darfurju še naprej uporabljajo kot vojno orožje, spolno nasilje pa se kljub številnim zagotovilom sudanske vlade nadaljuje v nezmanjšanem obsegu,

G.  ker je Mednarodno kazensko sodišče junija 2005 začelo preiskavo zločinov v Darfurju,

H.  ker sta za zlorabe človekovih pravic in kršenje mednarodnega humanitarnega prava v Darfurju značilna mučenje in prisilni vpoklic odraslih in otrok, pri čemer se žrtve preveč bojijo maščevanja, da bi to prijavile Afriški misiji v Sudanu ali humanitarnim delavcem,

1.  poziva Združene narode, naj ukrepajo v skladu z “odgovornostjo zaščititi” in svoje ukrepe utemeljijo z neuspehom sudanske vlade, da bi zaščitila prebivalstvo v Darfurju pred vojnimi zločini in zločini proti človeštvu, ter z neuspešnim zagotavljanjem humanitarne pomoči prebivalstvu;

2.  zato poziva Združene narode, da tudi brez soglasja sudanske vlade oziroma sporazuma z njo jasno določijo datum za razporeditev mirovnih sil ZN v Darfurju, po poglavju VII Ustanovne listine ZN in v skladu z resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1706, da bi nemudoma zavarovali poti za oskrbo s humanitarno pomočjo in tako pomagali vedno bolj izoliranemu in trpečemu prebivalstvu regije;

3.  poziva vlade držav članic Evropske unije, Svet in Komisijo, naj prevzamejo odgovornost in storijo vse, da bi ljudi iz Darfurja uspešno obvarovali pred humanitarno katastrofo;

4.  obžaluje, da sudanska vlada podpira milico džandžavidov in bombardira regijo Darfur, s čimer očitno in grobo krši darfurski mirovni sporazum;

5.  poziva mednarodno skupnost, vključno z državami članicami EU, naj v regiji zagotovijo opremo za izvajanje prepovedi letenja nad Darfurjem, ki jo določa resolucija Varnostnega sveta ZN št. 1591;

6.  poziva EU in druge mednarodne akterje, naj izvajajo sankcije proti katerikoli strani, vključno z vlado, ki krši prekinitev ognja ali napada civiliste, mirovnike ali humanitarne dejavnosti, ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se konča nepreganjanje in nekaznovanje, tako da uveljavljajo in izvajajo režim sankcij Varnostnega sveta prek usmerjenih gospodarskih sankcij, vključno s prepovedjo potovanja in zamrznitvijo premoženja, kot je EU v preteklosti že storila z drugimi državami(2);

7.  poziva EU in mednarodno skupnost, naj obnovita mirovna pogajanja, da se izboljša vsebina darfurskega mirovnega sporazuma in da bo ta sprejemljiv za vse udeležene strani; poziva mednarodne akterje, naj zagotovijo, da bodo vse udeležene strani prevzele odgovornost za sporazum, in poziva vse udeležene strani v sporu v Darfurju, naj pokažejo svojo zavezanost k mirni rešitvi krize s takojšnjim izvajanjem sporazuma;

8.  poziva sudansko vlado, naj v celoti sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, da bi odpravili nepreganjanje in nekaznovanje;

9.  poziva Kitajsko, naj odgovorno uporabi svoj precejšnji vpliv v regiji, da prisili sudansko vlado v uresničitev njenih zavez v okviru celovitega mirovnega sporazuma in darfurskega mirovnega sporazuma; nadalje poziva Kitajsko, naj preneha izvažati orožje v Sudan in onemogočati odločitve o usmerjenih sankcijah proti sudanski vladi v Varnostnem svetu ZN;

10.  je seznanjen z odločitvijo Sveta ZN za človekove pravice o napotitvi misije na visoki ravni v Darfur zaradi preiskave kršitev človekovih pravic v regiji, ki bi morala zagotoviti temelj za ukrepe, s katerimi bi pred sodišče postavili vse, ki so zakrivili te zločine, ter poudarja, kako nujni sta neodvisnost in verodostojnost ekipe misije; graja zamudo, ki je nastala, ker članom te misije niso bili odobreni vizumi;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, voditeljem držav in vlad držav članic EU, sudanski vladi in parlamentu, Varnostnemu svetu Združenih narodov, voditeljem držav in vlad Arabske lige in vladam držav AKP, Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in institucijam Afriške unije.

(1) "Agencije za humanitarno pomoč so opozorile, da se operacije v Darfurju približujejo prelomni točki", izjava za javnost mednarodne humanitarne organizacije za boj proti lakoti "Action Against Hunger" organizacij CARE International in Oxfam International, Norveškega sveta za begunce, organizacije World Vision in organizacije za pomoč otrokom Save the Children o izidu vrha Afriške unije 29. januarja 2007.
(2) Belorusija, Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Severna Koreja, Moldavija, Burma, Zimbabve.

Zadnja posodobitev: 6. december 2007Pravno obvestilo