Eljárás : 2007/2579(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0250/2007

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0250/2007

Viták :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Szavazatok :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0288

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 101kWORD 76k
2007. június 20.
PE 391.085v01-00}
PE 391.095v01-00}
PE 391.096v01-00} RC1
 
B6‑0250/2007}
B6‑0260/2007}
B6‑0261/2007} RC1
az Eljárási Szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová és Jana Hybášková, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke és Jules Maaten, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   ALDE (B6‑0250/2007)
   PPE-DE (B6‑0260/2007)
   UEN (B6‑0261/2007)
Kubáról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása Kubáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kubai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különös a 2004. november 17-i és 2006. február 2-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2004-es, 2005-ös és 2006-os éves jelentésről és az EU ezzel kapcsolatos politikájáról,

–  tekintettel a Szaharov-díj nyomon követéséről szóló, 2006. december 14-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a tanácsi elnökség 2005. december 14-i ülésének a Nők fehérben mozgalomról szóló nyilatkozatára, valamint a kubai helyzetről szóló korábbi, 2003. március 26-i és 2003. június 5-i nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács Kubáról szóló, 1996 december 2-án elfogadott és időszakosan frissített 96/697/KKBP közös álláspontjára,

–  tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa 2007. június 18-i ülésének Kubáról szóló következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

A.  mivel az emberi jogok, köztük a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok egyetemességének és oszthatatlanságának védelme továbbra is az Európai Unió egyik fő célkitűzése,

B.  mivel több tucat független újságírót, békés másként gondolkodót és emberi jogvédőt (a demokratikus ellenzék legtöbb esetben a Varela-projekthez köthető tagjait) továbbra is börtönökben tartanak fogva, akik közül néhányan súlyos betegek, és köztük sokan a Nők fehérben mozgalom tagjainak közvetlen családtagjai,

C.  mivel 2005-ben az Európai Parlament a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat a Nők fehérben mozgalomnak ítélte oda; mivel a kubai hatóságok döntése, amelynek értelemében nem engedélyezték, hogy a Nők fehérben a díj átvételére elutazhassanak az Európai Parlament székhelyére, sérti az alapvető emberi jogokat, konkrétan azt a jogot, hogy az ember szabadon elhagyhassa hazáját, majd oda visszatérjen, amint azt az emberi jogok egyetemes nyilatkozata kimondja,

D.  mivel az Európai Parlament úgy döntött, hogy delegációt küld Kubába, hogy tájékozódjon a Szaharov-díj kitüntetettjeinek helyzetéről, és sajnálattal tudomásul véve a kubai hatóságok válaszát, amelynek értelmében úgy határoztak, hogy nem intézkednek az említett delegáció megfelelő vízumairól,

E.  mivel ezenkívül az Európai Parlament Szaharov-díjának 2002. évi kitüntetettjétől, Oswaldo Payá Sardiñastól szisztematikusan megtagadják Kuba elhagyásának szabadságát, továbbá azt, hogy elfogadhassa az e Parlament és más európai uniós szervek meghívásait,

F.  mivel Kubában kezdeményezni kell a többpárti demokráciába történő politikai átmenet folyamatát, és mivel ebben a folyamatban nyílt párbeszéd révén, kirekesztés nélkül valamennyi kubainak részt kell vennie,

G.  mivel ahogyan azt a Tanács elismerte, a szigetországban nem születtek kézzelfogható eredmények az emberi jogok tekintetében még a Tanács által tanúsított jó szándék ellenére sem, amelynek alapján 2005-ben felfüggesztette a közös állásponthoz kapcsolódó kiegészítő intézkedéseket,

H.  mivel az EU és a kubai kormány közötti politikai párbeszéd során a Tanács következtetései szerint nem szabad elfelejteni, sem figyelmen kívül hagynia a közvetlen „intenzív párbeszédet a civil társadalommal és a békés ellenzékkel”, és követni kell az EU „demokráciáról, egyetemes emberi jogokról és alapvető szabadságokról kialakított véleményét”, valamint az „EU egész világra kiterjedő, az emberi jogok védelmezői támogatására irányuló politikáját”,

I.  mivel a Tanács közös álláspontjának legutóbbi felülvizsgálata értelmében a Havannába tett magas szintű látogatásoknak a kubai hatóságokkal való találkozókon kívül magukban kell foglalniuk a békés és demokratikus ellenzékkel és a civil társadalommal való találkozókat, valamint az emberi jogok helyzetének megvitatására vonatkozó kötelezettséget,

1.  sajnálja, hogy a hatalom 48 év óta történt első ideiglenes, Fidel Castróról egy, testvére Raúl Castro által vezetett közös vezetésre való átruházása ellenére a politikai, gazdasági és társadalmi rendszer alapjában véve érintetlen maradt;

2.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kubai hatóságok semmilyen lényegi jelét nem adták annak, hogy válaszolnának az EU felhívásaira az alapvető szabadságok tiszteletben tartására, különös tekintettel a szólásszabadságra és a politikai egyesülés szabadságára;

3.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem vették figyelembe a Tanácsnak és a Parlamentnek a politikai foglyok és a lelkiismereti okok miatt fogva tartottak szabadon bocsátására vonatkozó követelését, és hangsúlyozza, hogy a kubai másként gondolkodók eszméik és békés politikai tevékenységük miatti bebörtönzése ellentétes az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával;

4.  sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy továbbra is tegye meg az összes szükséges lépést a politikai foglyok szabadon engedésének követelése érdekében, valamint annak biztosítására, hogy azonnal szüntessék be a politikai ellenzékiek és az emberi jogok védelmezőinek zaklatását;

5.  sürgeti az európai intézményeket, hogy feltétel nélkül támogassák, és fenntartások nélkül segítsék elő egy többpárti demokráciába történő politikai átmenet békés folyamatának megkezdését Kubában az 1996-os közös állásponttal összhangban;

6.  üdvözli a kubai ellenzéki csoportok között a közelmúltban az „Unidad por la Libertad” (Egyesülés a szabadságért) című dokumentum keretében elért megállapodást; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen cselekvési tervet ezen dokumentum kubai polgárok közötti terjesztésére;

7.  emlékeztet arra, hogy a megbékélésnek és a kölcsönös megértésnek valamennyi olyan kubai részvételével kell megtörténnie, akik a szabadság, a demokrácia és az egyetértés érdekében hajlandóak békésen munkálkodni;

8.  sürgeti az uniós intézményeket, hogy folytassák a párbeszédet a kubai civil társadalommal, és ajánlják fel a békés változások iránti támogatásukat olyan fejlesztési együttműködési eszközök révén, mint az EIDHR;

9.  ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Kubával kapcsolatos közös álláspontja és annak céljai teljes mértékben érvényesek; mélységes sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Európai Unió intézményeinek és a tagállamainak eddig létrejött magas szintű látogatásai keretében a kubai rezsim valamennyi hatóságával folytattak megbeszéléseket, viszont nem jöttek létre közvetlen találkozók a békés és demokratikus politika ellenzék képviselőivel és a politikai foglyok családtagjaival;

10.  megerősíti döntését, amelynek értelmében hivatalos európai parlamenti delegációt küld a szigetországba, és sürgeti a kubai hatóságokat, hogy vizsgálják felül álláspontjukat, és engedélyezzék, hogy egy ilyen küldöttség az országba beléphessen;

11.  sürgeti a kubai hatóságokat, hogy azonnal engedélyezzék a Nők fehérben mozgalom tagjai számára a sziget elhagyását, hogy elfogadhassák az Európai Parlament meghívását, és utasítja elnökét, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést annak biztosítására, hogy a kitüntetettek valóban személyesen vehessék át a Szaharov-díjat;

12.  megismétli meghívását Oswaldo Payá Sardiñas számára, és követeli, hogy a kubai hatóságok engedélyezzék, hogy Európába utazhasson, hogy felszólalhasson a közösségi intézményekben;

13.  követeli, hogy a kubai hatóságok engedélyezzék a politikai ellenzék tagjai, az emberi jogi aktivisták és minden állampolgár számára a szabad külföldre utazást és a Kubába való szabad visszatérést;

14.  megjegyzi, hogy a Tanács úgy határozott, hogy meghív egy kubai küldöttséget Brüsszelbe a kubai hatóságokkal folytatandó átfogó és nyílt politikai párbeszéd felújítása céljából; reméli, hogy a látogatás előkészítését követően a Tanács a kubai kormánnyal folytatott tárgyalások témái között szerepeltetni fogja az uniós intézmények a Nők fehérben mozgalomnak és Oswaldo Payának szóló meghívását, valamint a Parlament szándékát, hogy delegációt küldjön Kubába;

15.  rendkívül fontosnak tartja, hogy a politikai és gazdasági kapcsolatok az EU és a kubai hatóságok közötti, az átfogó és nyílt politikai párbeszéden alapuló bármiféle erősítése – beleértve a fejlesztési támogatást –, minden kubai állampolgár emberi jogainak konkrét és értékelhető javulásához legyen kötve, kezdve az összes politikai és lelkiismereti okokból fogva tartottak szabadon bocsátásával;

16.  emlékeztet rá, hogy a közös álláspont legközelebbi felülvizsgálatára 2008 júniusában kerül sor;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az EUROLAT Közgyűlésnek, Kuba kormányának és a Néphatalom Nemzeti Közgyűlésének, a Nők fehérben mozgalomnak és Oswaldo Payá Sardiñasnak, az Európai Parlament Szaharov-díja kitüntetettjeinek.

(1) P6_TA-PROV(2006)0601

Utolsó frissítés: 2007. június 20.Jogi nyilatkozat