Procedūra : 2007/2560(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B6-0268/2007

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0268/2007

Debates :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Balsojumi :

PV 12/07/2007 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0350

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 119kWORD 76k
2007. gada 11. jūlija
PE 391.147v01-00}
PE 391.150v01-00}
PE 391.152v01-00}
PE 391.153v01-00}
PE 391.154v01-00}
PE 391.155v01-00} RC1
 
B6‑0268/2007}
B6‑0270/2007}
B6‑0272/2007}
B6‑0273/2007}
B6‑0274/2007}
B6‑0275/2007} RC1
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
   Joseph Daul, Patrick Gaubert, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro un Jana Hybášková PPE-DE grupas vārdā,
   Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā,
   Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā,
   Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
   Caroline Lucas, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Daniel Cohn-Bendit un Hélène Flautre Zaļo/ALE grupas vārdā,
   Luisa Morgantini un André Brie GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
   PPE-DE (B6‑0268/2007)
   ALDE (B6‑0270/2007)
   UEN (B6‑0272/2007)
   PSE (B6‑0273/2007)
   Zaļie/ALE (B6‑0274/2007)
   GUE/NGL (B6‑0275/2007)
par Tuvajiem Austrumiem

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tuvajiem Austrumiem  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem, jo īpaši 2006. gada 7. septembra rezolūciju par situāciju Tuvajos Austrumos un 2006. gada 16. novembra rezolūciju par situāciju Gazas sektorā, 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par MEDA un finansiālu atbalstu Palestīnai– , novērtējums, īstenošana un pārbaude;

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 1967. gada rezolūciju Nr. 242, 1973. gada rezolūciju Nr. 338, 2004. gada rezolūciju Nr. 1559, 2006. gada rezolūciju Nr. 1701 un 2007. gada rezolūciju Nr. 1757,

–  ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007. gada 18. jūnija sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā 2007. gada 16. un 27. jūnija Kvarteta paziņojumus,

–  ņemot vērā 2007. gada 25. jūnija augstākā līmeņa sanāksmi Šarmelšeihā,

–  ņemot vērā ANO Tuvo Austrumu miera procesa īpašā koordinatora un ģenerālsekretāra personīgā pārstāvja PAO un Palestīniešu pašpārvaldē Alvaro de Soto 2007. gada maija misijas nobeiguma ziņojumu;

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā uz 40. gadadienu kopš kara, kura beigās Izraēla okupēja Gazas sektoru, Rietumkrastu un Golānas augstieni, Tuvajos Austrumos ir izcēlušies vairāki konflikti, un centieni nostiprināt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem un starp Izraēlu un arābu valstīm nav vainagojušies panākumiem;

B.   tā kā Hamas ir nolēmis nākt pie varas ar militāriem līdzekļiem un noslepkavojis Fatah un Palestīniešu pašpārvaldes drošības spēku dalībniekus, neskatoties uz to, ka nesen demokrātiski ievēlētās struktūras – Palestīniešu likumdošanas padome un prezidentūra – izveidoja vienotības valdību, balstoties uz Mekas deklarāciju,

C.   tā kā šo dramatisko notikumu attīstību galvenokārt izraisīja politiskā nestabilitāte un pieaugošā šķelšanās palestīniešu pusē, kā arī tas, ka attiecībā uz palestīniešu tautu, kas joprojām atrodas okupācijā, nav patiesa miera procesa perspektīvas, daļēji sakarā ar Kvarteta pieeju;

D.   tā kā Palestīnas teritorijas iedzīvotāji šobrīd piedzīvo vēl nebijuša mēroga krīzi, kas izpaužas tādos veidos kā nabadzība un bezdarbs un tādās jomās kā piekļuve veselības aprūpei, izglītība, drošība un pārvietošanās brīvība;

E.   tā kā preču aprites un personu pārvietošanās ierobežojumi, nodalošās sienas celtniecība, nodokļu un muitas nodevu ieturēšana un Kvarteta lēmums pārtraukt tiešu atbalstu Palestīniešu pašpārvaldei ir padziļinājis krīzi, lai gan ir izveidots pagaidu starptautiskais mehānisms (TIM), kā arī palielināts ES atbalsts projektiem;

F.   tā kā Padome ir paziņojusi, ka Eiropas Savienība nekavējoties atjaunos normālas attiecības ar Palestīniešu pašpārvaldi un nodrošinās nosacījumus steidzamai praktiskai un finansiālai palīdzībai, tostarp tiešam finansiālam atbalstam valdībai, atbalstam palestīniešu civilajai policijai, atsākot EUPOL COPPS un ES robežsardzes palīdzības misiju Rafā;

G.   tā kā vēl steidzamāk ir jāīsteno faktisks miera process, kas palestīniešiem varētu sniegt iespēju izveidot neatkarīgu, demokrātisku un dzīvotspējīgu valsti, kas spētu pastāvēt blakus Izraēlai un panāktu mieru un stabilitāti Tuvajos Austrumos;

H.   tā kā Rijādā notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē 2007. gada 29. aprīlī tika atsākta Arābu līgas izstrādātā miera iniciatīva, piedāvājot jaunu un ticamu iespēju visaptveroša miera sasniegšanai reģionā;

I.   tā kā ANO Drošības padomes 2007. gada rezolūcija Nr. 1757 paredz starptautiska tribunāla izveidošanu, lai izmeklētu kādreizējā premjerministra Rafik Hariri slepkavību un citus Libānā notikušos politiskos uzbrukumus;

J.   tā kā draudīgi pasliktinās situācijā Libānā, ko apliecina uzbrukums ANO Pagaidu spēku Libānā (UNIFIL) Spānijas kontingentam, kurā gāja bojā seši cilvēki, parlamenta deputāta Walid Eido nogalināšana un sadursmes Nahr-el Bared palestīniešu bēgļu nometnē;

1.   pauž dziļas bažas par iespējamām smagām sekām, ko pašreizējā krīze varētu radīt Tuvajos Austrumos, tostarp turpmākus militārus un teroristu uzbrukumus, kā arī par pieaugošo radikālismu, kas apdraud nestabilo politisko situāciju reģionā;

2.   ir ļoti nobažījies par pēdējiem notikumiem Gazas sektorā; nosoda to, ka Hamas ir pārņēmis militāro kontroli pār Gazas sektoru; aicina atsākt palestīniešu iekšējo politisko dialogu, samierināšanās un nacionālās vienības garā, lai novērstu ģeogrāfisko un politisko šķelšanos Rietumkrastā un Gazā;

3.   pauž sapratni un atbalstu priekšsēdētāja M. Abāsa ārkārtējiem lēmumiem, ņemot vērā nopietnos apstākļus, uzsver, ka atbalsts. ko starptautiskā sabiedrība pauž M.Abāsam, jāapvieno ar konkrētu reālistisku politisku programmu, kā rezultātā tiktu panākts pastāvīgā statusa nolīgums; uzskata, ka pašreizējā krīze nav attaisnojums tam, lai grautu miera plānu, tā var būt jauns pamats, lai atsāktu skaidru rīcības plānu vispusīga Izraēlas un Palestīniešu autonomija nolīguma panākšanai, kas balstīts un divu demokrātisku, suverēnu un dzīvotspējīgu valstu mierīgu līdzāspastāvēšanu drošās un starptautiski atzītās robežās, atbilstīgi attiecīgajām ANO rezolūcijām;

4.   pauž atzinību par Padomes 18. jūnija lēmumu prasīt, lai Eiropas Savienība nekavējoties atjaunotu normālas attiecības ar Palestīniešu pašpārvaldi un šajā sakarā nodrošinātu nosacījumus steidzamai praktiskai un finansiālai palīdzībai, tostarp tiešam finansiālam atbalstam jaunajai valdībai, kā arī sniegtu neatliekamo un humanitāro palīdzību Gazas sektora iedzīvotājiem; uzsver, ka Gazas sektora izolācijai ir dramatiskas humanitāras un politiskas sekas;

5.   aicina Padomi un Komisiju iesaistīt Palestīnas iestādes un visas iesaistītās puses pūliņos atvieglot ārkārtējo humanitāro palīdzību, lai tā varētu sasniegt Gazas sektora iedzīvotājus;

6.   pauž nosodījumu par daudzajiem uzbrukumus no Gazas sektora, bez noteikta mērķa raidot Izraēlas virzienā „Qassam” raķetes, un aicina palestīniešu valdību un visas palestīniešu vadošās amatpersonas darīt visu iespējamo, lai pārtrauktu šos uzbrukumus, kuru mērķis vairumā gadījumu ir civiliedzīvotāji;

7.   pauž gandarījumu par Izraēlas valdības lēmumu daļēji atsākt aizturēto nodokļu un muitas nodevu pārskaitīšanu; aicina šos ieņēmumu pārvedumus pabeigt līdz galam un nepārtraukt; nosoda pēdējo Izraēlas armijas militāro intervenci; aicina Izraēlas valdību nekavējoties pārtraukt militārās darbības pret palestīniešu tautu;

8.   uzsver, ka izraēliešiem un palestīniešiem ar starptautiskās kopienas atbalstu jāveic uzticību veicinoši pasākumi, tostarp nekavējoties jāatbrīvo visi ieslodzītie palestīniešu ministri, likumdevēji un mēri, kā arī Izraēlas armijas kaprālis Gilad Shalit; atzinīgi vērtē BBC žurnālista Alan Johnston atbrīvošanu un to novērtē kā soli šajā virzienā;

9.   aicina Izraēlas valdību nojaukt ceļu barjaras, kas ierīkotas kopš 2000. gada septembra, kā arī pārtraukt apmetņu paplašināšanu Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē, kā arī atdalošās sienas būvniecību aiz 1967. gada robežām;

10.  pauž gandarījumu par Izraēlas valdības lēmumu atbrīvot 250 apcietinātos palestīniešus; aicina atbrīvot vairāk īpaši nepilngadīgo apcietināto, tā kā joprojām tūkstošiem palestīniešu atrodas apcietinājumā;

11.  aicina ES, Izraēlu un Ēģipti neatliekami veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai no jauna atvērtu Rafas robežpunktu, īpaši tāpēc, ka 6000 palestīniešu tur atrodas drausmīgos apstākļos, kā arī atvieglotu cilvēku pārvietošanos starp Gazu un Izraēlu;

12.  atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes rezolūciju, kas paredz īpaša tribunāla izveidošanu, lai izmeklētu kādreizējā Libānas premjerministra Rafik Hariri slepkavību un citus Libānā notikušos politiskos uzbrukumus; aicina Padomi un Komisiju sniegt nepieciešamo atbalstu, lai šis tribumāls varētu darboties efektīvi un īstenot tā mandātu; mudina visas Libānas puses atbalstīt Tribunālu un mudina Sīriju pilnībā ar to sadarboties;

13.  stingri nosoda teroristu uzbrukumu ANO Pagaidu spēku Libānā (UNIFIL) Spānijas kontingentam, kurā gāja bojā seši karavīri, bet citi tika ievainoti, aicina Libānas iestādes darīt visu iespējamo, lai veiktu skaidru un tūlītēju izmeklēšanu, lai ierosinātu lietu pret tiem, kas par to ir atbildīgi; pauž solidaritāti ar šī uzbrukuma upuru ģimenes locekļiem;

14.  uzsver, ka Libānas politisko stabilitāti nevar veidot, pamatojoties uz vardarbību vai ārēju ietekmi; prasa šajā sakarā atsākt dialogu par nacionālo vienotību, lai nogludinātu atšķirības un novērstu valdības vakuumu periodā pirms šā gada rudenī paredzētajām prezidenta vēlēšanām; atkārtoti uzsver ANO Pagaidu spēku Libānā (UNIFIL) lielo nozīmi;

15.  mudina Libānas valdību darīt visu iespējamo, lai pārtrauktu jebkādu diskrimināciju pret palestīniešu bēgļiem; pauž gandarījumu par Eiropas Komisijas ātro reakciju, lemjot par 370 000 euro piešķiršanu humanitāra atbalsta sniegšanai palestīniešu bēgļiem, lai nodrošinātu viņu galvenās vajadzības; uzsver, ka ārkārtas stāvoklis vēl vairāk uzsver vajadzību rast taisnīgu un visaptverošu risinājumu palestīniešu bēgļu problēmai;

16.  prasa, lai nolaupīto Izraēlas karavīru Eldad Regev and Ehud Goldwasser sagūstītāji dotu kādu dzīvības zīmi, kā arī aicina nekavējoties atbrīvot šos karavīrus ;

17.  uzskata reģionālo dimensiju un pieeju par pamatu visiem centieniem, lai nodrošinātu ilgstošu mieru Tuvajos Austrumos, paturot prātā, ka ne iepriekšēji nosacījumi, ne vienpusēja pieeja nepalīdzēs šajos centienos; šajā sakarā uzskata, ka Sīrijas loma un dialogs ar Sīriju ir viens no svarīgākajiem faktoriem;

18.  atgādina šajā kontekstā Arābu valstu miera iniciatīvas vērtīgo ieguldījumu, kas ir patiesa iespēja panākt vispārēju un ilgstošu mieru šajā reģionā; aicina Izraēlas valdību atzīt iespēju, ko sniedz šī iniciatīva; uzsver, cik svarīga ir paziņotā nākamā bezprecedenta Arābu valstu līgas misija Izraēlā; aicina uz ciešāku Kvarteta un Arābu līgas kontaktgrupas sadarbību;

19.  uzskata, ka vajadzētu izskatīt iespēju izvērst starptautiskos civilos, policijas un militāros spēkus ANO vadībā, kuri balstītos uz kopīgu miera plānu, kurā iekļauti izraēlieši un palestīnieši, kā arī uz nolīgumu palestīniešu starpā;

20.  mudina Padomi nodrošināt, ka Eiropas Savienībai ir ietekmīga loma, tostarp Kvarteta darbā, cenšoties atsākt patiesas sarunas par Tuvo Austrumu miera procesa dažādiem risinājumiem; uzsver, ka šiem risinājumiem nav obligāti jānotiek vienlaicīgi, bet tie ir cieši saistīti; uzsver, ka šajā politiskajā situācijā reāli iespējamai vajadzētu kļūt virzībai uz starptautisku miera konferenci par Tuvajiem Austrumiem; aicina Padomi Kvarteta ietvaros darboties šajā virzienā;

21.  pauž atbalstu turpmākajām pastiprinātajām darbībām, kas Kvartetam jāveic šajā reģionā; uzskata Vidusjūras reģiona ES dalībvalstu ārlietu ministru 2007.gada 7. jūlija vēstuli nesen izveidotā Kvarteta pārstāvim Tonijam Blēram par uzmundrinošu vēstījumu un atbalstu tā misijai;

22.  atzīmē Palestīnas premjerministra Sallam Fayyad un Izraēlas valsts valdību pašreizējās sarunas par uzticību veidojošu pasākumu attiecībā uz trīskāršām sarunām par politiskajiem, tautsaimnieciskajiem un drošības jautājumiem, kā arī par to sadarbības atjaunošanu drošības jomā;

23.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, KĀDP Augstajam pārstāvim, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīniešu likumdošanas padomei, Knesetam un Izraēlas valdībai, Libānas parlamentam un valdībai, Sīrijas parlamentam un valdībai un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 11. jūlijaJuridisks paziņojums