Eljárás : 2007/2605(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0323/2007

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0323/2007

Viták :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Szavazatok :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0362

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 109k
2007. szeptember 3.
PE 393.033v01-00}
PE 393.034v01-00}
PE 393.035v01-00}
PE 393.037v01-00} RC1
 
B6‑0323/07}
B6‑0324/07}
B6‑0325/07} RC1
B6‑0327/07}
az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Ioannis Varvitsiotis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Ioannis Gklavakis, Nikolaos Vakalis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gerardo Galeote, Georgios Papastamkos, Antonis Samaras, Manolis Mavrommatis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Giorgos Dimitrakopoulos és Roberta Alma Anastase a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Martin Schulz, Hannes Swoboda és Stavros Lambrinidis a PSE képviselőcsoportja nevében
   Vittorio Prodi, Elizabeth Lynne, Alfonso Andria és Jean Marie Beaupuy az ALDE képviselőcsoport nevében
   Cristiana Muscardini, Liam Aylward és Sebastiano (Nello) Musumeci az UEN képviselőcsoport nevében
   Francis Wurtz, Dimitrios Papadimoulis, Roberto Musacchio, Kyriacos Triantaphyllides és Willy Meyer Pleite a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
   Jens-Peter Bonde és Georgios Karatzaferis az IND/DEM képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   PPE-DE (B6‑0323/07)
   ALDE (B6‑0324/07)
   GUE/NGL (B6‑0325/07)
   PSE (B6‑0327/07)
a természeti katasztrófákról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a természeti katasztrófákról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EK-Szerződés 2., 6. és 174. cikkére,

–  tekintettel 2006. szeptember 7-i, az európai tűzvészekről és áradásokról szóló állásfoglalására(1), 2002. szeptember 5-i, az európai áradásokról szóló állásfoglalására(2), 2005. április 14-i, a portugáliai aszályról szóló állásfoglalására(3), 2005 május 12-i, a spanyolországi aszályról szóló állásfoglalására(4), 2005. szeptember 8-i, az európai természeti katasztrófákról (tüzek és áradások) szóló állásfoglalására(5), valamint 2006. május 18-i, a természeti katasztrófák (tűzvészek, aszályok és áradások) mezőgazdasági szempontjairól(6), területfejlesztési vonatkozásairól(7) és környezetvédelmi szempontjairól(8) szóló állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága, valamint Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága által szervezett két, együttes nyilvános meghallgatásra a „Természeti katasztrófákkal kapcsolatos európai stratégia” (2006. március 20.), és „Az európai polgári védelmi erő: Europe aid” (2006. október 5.) témájában,

–  tekintettel a polgári védelmi segítségnyújtási beavatkozások terén a fokozott együttműködés előmozdítását segítő közösségi eljárás kialakításáról szóló, 2001. október 23-i 2001/792/EK, Euratom tanácsi határozatra(9), a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról szóló átdolgozott tanácsi határozat küszöbön álló elfogadására és a Parlament 2006. október 24-i(10)állásfoglalására,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló bizottsági javaslatra (COM(2005)0108) és a Parlament 2006. május 18-i álláspontjára(11),

–  tekintettel Michel Barnier 2006. május 9-i, „Egy európai polgári védelmi erő érdekében: Europe aid” című jelentésére,

–  tekintettel 2007. április 25-i jogalkotási állásfoglalására az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről szóló irányelvre irányuló tanácsi közös álláspontról(12),

–  tekintettel a Tanács 2007. március 5-i, a polgári védelmi pénzügyi eszköz létrehozásáról szóló határozatára (2007/162/EK, Euratom)(13),

–  tekintettel a Bel- és Igazságügyi Tanács 2007. június 12-i és 13-i ülésének a Megfigyelő és Információs Központ (MIC) koordinációs kapacitásának a közösségi polgári védelmi mechanizmus keretein belüli növeléséről szóló következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményhez (UNFCCC) csatolt, 1997. decemberi Kiotói Jegyzőkönyvre és a Kiotói Jegyzőkönyv 2002. március 4-i, Közösség általi ratifikálására,

–  tekintettel a 2003. november 17-i 2152/2003/EK „Forest Focus” rendeletre,

–  tekintettel a brüsszeli Európai Tanács 2006. június 15–16-i elnökségi következtetéseinek az Unió szükséghelyzetekre, válságokra és katasztrófákra való reagálási képességére vonatkozó 12. pontjára,

–  tekintettel az aszályokról szóló bizottsági közleményre(14),

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2007 nyarán pusztító tüzek és heves áradások követeltek halálos áldozatokat és okoztak károkat Európa-szerte, különösen Görögországban és az Egyesült Királyságban, emellett más EU-tagállamokban és olyan külső régiókban, mint például a Dean hurrikán által érintett Martinique és Guadeloupe, valamint tagjelölt országokban és az EU közvetlen szomszédságában; mivel csak júliusban akkora terület égett le, mint tavaly egész évben, és augusztusban az 1871 óta a világon pusztító legsúlyosabb tűzvész Görögországban súlyos nemzeti tragédiához vezetett,

B.  mivel az idei nyár tűzvészei Európában együttesen több mint 700 000 hektárnyi erdős és növényzettel borított területet érintettek, köztük olyan közösségi jelentőségű területeket, melyek a Natura 2000 hálózat részei, valamint más, ökológiai szempontból kiemelkedő jelentőségű területeket, melyek az egész régióban ökológiai kapcsolatban állnak egymással, és mivel Görögország, Olaszország, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Spanyolország (különösen a Kanári-szigetek és Kasztília tartomány), Ukrajna, Törökország és Albánia szenvedte el a legnagyobb károkat,

C.  mivel csupán a közelmúltban fellángoló görögországi erdőtüzekben több mint hatvan ember életét vesztette, és sokan megsebesültek – több mint 250 000 hektárnyi erdő és bozótos terület égett le, állatok vesztek oda, sok ház és ingatlan semmisült meg, és teljes falvak váltak a lángok martalékává,

D.  mivel ezzel egy időben Európa más területein és főleg az Egyesült Királyságban súlyos áradásokra került sor, melyek legalább tíz ember életét követelték, és amelyek miatt az otthonokban, iskolákban, az infrastruktúrában és a mezőgazdaságban 5 milliárd euróra becsült kár keletkezett, 420 ezer ember ivóvíz nélkül maradt, az emberek nagy számban kényszerültek lakóhelyük elhagyására, a turisztikai ágazat, a mezőgazdaság és a vállalkozások pedig súlyos veszteségeket szenvedtek; mivel Közép- és Észak-Olaszországot áradás sújtotta, a déli országrészt pedig szárazság és tűzvész; ugyanakkor Európa keleti felében, különösen Romániában, szélsőséges aszály pusztított,

E.  mivel két hónapon belül tizenkét alkalommal kellett mozgósítani a közösségi polgári védelmi mechanizmust hasonló vészhelyzethez, és ebből a tizenkét esetből hét egyszerre történt; mivel a tagállamok által nyújtott segítség nem volt elegendő ahhoz, hogy ezen vészhelyzetek mindegyikére gyors és megfelelő polgári védelmi intézkedéseket biztosítson,

E.  mivel az egyre forróbb és szárazabb dél-európai nyarak során az erdőtüzek és futótüzek visszatérő jelenséggé váltak, de intenzitásuk és keletkezési helyük évről évre még mindig nagymértékben eltér; mivel ezeket a végzetes eseményeket sokszor az éghajlatváltozás is befolyásolja, és kapcsolódnak a meleghullámok és a szárazság fokozottabb megjelenéséhez, ahogyan az a Bizottság szárazságról szóló közleményében is áll; mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelembe való befektetés immár a szárazság és az erdőtüzek által okozta katasztrófák megelőzésébe való befektetést jelenti, mivel aszályos időszakokban, melyek hossza egyre növekszik, egyre nehezebb lesz a tűzvészek után az erők újratelepítése, ezzel pedig együtt jár az elsivatagosodás veszélye,

G.  tekintettel a természeti katasztrófák regionális gazdaságokra, a termelő tevékenységekre és az idegenforgalomra gyakorolt káros gazdasági és társadalmi hatásaira,

H.  mivel a 2007-ben Európában bekövetkező nagy számú tűzvész, valamint kiterjedésük számos tényezőnek tudható be, többek között az éghajlatváltozásnak, az erdők nem megfelelő besorolásának és gondozásának, továbbá természeti okok és emberi hanyagság kombinációjának, valamint bűncselekményeknek, ami a leégett területeken való illegális építkezést tiltó törvények nem megfelelő végrehajtásával párosul,

I.  mivel az Európai Uniónak el kell ismernie a Földközi-tenger térségét sújtó természeti katasztrófák, szárazságok és tüzek különleges természetét, és ennek megfelelően kell átalakítania megelőzési, kutatási, kockázatkezelési, polgári védelmi és szolidaritási eszközeit,

   1.részvétét fejezi ki, és szolidaritásáról biztosítja az életüket vesztettek rokonait és az érintett területek lakosságát;
   2.tiszteletét fejezi ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók előtt, akik életüket kockáztatva fáradhatatlanul dolgoztak a tűz eloltásán, az életek megmentésén és az idei nyár természeti katasztrófái okozta károk mérséklésén, továbbá azon polgári személyek előtt, akik életük és környezetük megmentésén fáradoztak;
   3.felhívja az Európai Bizottságot, hogy az időigényes eljárásokat mellőzve és az adminisztratív akadályokat elkerülve rugalmasan és haladéktalanul mozgósítsa az Európai Unió Szolidaritási Alapját; e tekintetben úgy véli, hogy a szükséges forrásokat azonnal rendelkezésre kell bocsátani a szenvedés enyhítése, valamint az áldozatok és közvetlen családtagjaik szükségleteinek az EU Szolidaritási Alapjából, bármely más közösségi eszközből (strukturális alapok vagy Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap), illetve bármely más lehetséges pénzügyi eszközzel történő kielégítése céljából;
   4.sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon rendkívüli intézkedéseket, elsősorban pénzügyi közösségi támogatásokra vonatkozóan, avégett, hogy támogassa a súlyos károkat szenvedett régiók helyreállítását, támogatást nyújtson az érintett területek termelőpotenciáljának helyreállítására, igyekezzen újraindítani a munkahelyteremtést, és megfelelő intézkedéseket hozzon a munkahelyek és egyéb bevételi források elvesztése miatt felmerülő szociális kiadások ellensúlyozására;
   5.hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az EU pénzeszközeihez való hozzájutást a mezőgazdasági területek áradásokat és tűzvészeket követő helyreállításához, valamint növelni kell az árvízvédelmi fejlesztésekre rendelkezésre álló pénzügyi támogatást; felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül és osszák meg egymás között legjobb gyakorlataikat azon legfrissebb kutatások fényében, melyek az áradások és erdőtüzek veszélyeinek, a termőföld, az élőhelyek és a vízelvezetés kezelésének különböző módjai következtében történő növekedéséről szólnak; sürgeti a tagállamokat, hogy amennyire lehet, könnyítsék meg a természetes vízelvezetést és vízvisszatartást a környezetben; ugyanakkor a rendkívüli esőzések okozta kár mérséklése érdekében növeljék árvízvédelmi és vízelvezetési infrastruktúrájuk kapacitását is;
   6.méltányolja az Európai Unió, a tagállamok és más országok szolidaritását az érintett régiók iránt, ami az erdőtüzekből eredő vészhelyzetek során repülőgépek, tűzoltó felszerelések és tapasztalat rendelkezésre bocsátásában, valamint a hatóságok és mentőszolgálatok számára nyújtott dicséretre méltó segítségben nyilvánult meg;
   7.elismeri a Megfigyelési és Tájékoztatási Központ (MIC) hozzájárulását a polgári védelmi segítségnyújtás mozgósításához és koordinálásához a vészhelyzetek során; megjegyzi azonban, hogy a tagállamoknak az erdőtüzek leküzdésére rendelkezésre álló eszközei, különösen légi eszközei meglehetősen korlátozottak, és a tagállamoknak nem mindig áll módjukban segítséget felajánlani, amikor az eszközeikre nemzeti szinten is szükség van; tudomásul veszi, hogy ezért néhány tagállam a kelleténél kevesebb segítséget kapott, és kénytelen volt az EU-n kívüli országokkal kötött kétoldalú megállapodásokra támaszkodni; sajnálja, hogy néhány esetben az EU mint egész kudarcot vallott a szolidaritás megfelelő kifejezése tekintetében;
   8.nyomatékosan sürgeti a Tanácsot, hogy további késlekedés nélkül hozzon határozatot az új EU Szolidaritási Alapról szóló rendeletről, tekintetbe véve, hogy az Európai Parlament 2006 májusában elfogadta állásfoglalását; úgy véli, hogy elfogadhatatlan a Tanács késlekedése az ügyben; úgy véli, hogy az új rendelet, amely többek között csökkenti az EU Szolidaritási Alap mobilizálásának küszöbértékeit, hatékonyabban, rugalmasabban és kellő időben lesz képes a károk elhárítására; felszólítja a hivatalban lévő portugál elnökséget, továbbá az EU pénzügy-, környezetvédelmi, mezőgazdasági és regionális fejlesztési minisztereit, hogy haladéktalanul tegyenek határozott lépéseket; ennek érdekében javasolja, hogy az EU felelős minisztereit hívják össze egy rendkívüli együttes tanácsi ülésen, ahol az Európai Parlament és az Európai Bizottság megfigyelőként vesz részt;
   9.kéri a Barnier biztos jelentésében javasolt, vészhelyzetekben gyorsan reagáló európai hadtest felállítását, és sajnálatát fejezi ki a tárgyra vonatkozó válasz és fejlemények hiánya miatt; hangsúlyozza továbbá, hogy tovább kell fejleszteni a tagállamok polgári védelmi egységein alapuló gyorsreagálású kapacitásokat, amint azt a 2006. június 16-17-i brüsszeli Európai Tanács előírta; kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen konkrét javaslatot e tekintetben; hangsúlyozza a tagállamok és helyi hatóságaik szerepét a tűzvészek hatékony megelőzésében és leküzdésében;
   10.sürgeti az Európai Bizottságot, hogy kérjen a tagállamoktól a természeti katasztrófák kezelésére vonatkozó operatív programokat, és kérje, hogy osszák meg az azok végrehajtására vonatkozó tapasztalatokat, valamint vizsgálják meg a megelőző, felkészültségi és reagálási intézkedések megfelelőségét a tapasztalatcsere és az azonnali intézkedésekre, az adminisztratív és operatív szervek munkájának összehangolására és a szükséges emberi és anyagi erőforrásokra vonatkozó következtetések levonása érdekében; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az együttműködés lehetőségét az EU szomszédos országaival és más harmadik országokkal a pusztító tüzek elleni küzdelemben, továbbá a legjobb gyakorlatok és/vagy a veszélyes nyári hónapokban rendelkezésre álló kapacitások megosztásában annak érdekében, hogy 2008-ban jobb legyen a felkészültség az erdőtüzekre;
   11.úgy véli, hogy az utóbbi évek tapasztalatai nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy meg kell erősíteni a Közösség polgári védelmének katasztrófa-megelőzési felkészültségét, valamint az erdőtüzekre és egyéb futótüzekre való reagálóképességét; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen kezdeményezést ebből a célból;
   12.kéri a Bizottságot, hogy a súlyos vészhelyzetekre történő gyors reagálás érdekében tanulmányozza a más forrásokból, így akár a kereskedelmi piacról származó kiegészítő kapacitásokhoz való előre meghatározott hozzáférés lehetőségét; javasolja, hogy a készenléti erők költségeit a polgári védelmi pénzügyi eszközből fedezzék;
   13.üdvözli a Tanács 2007. március 5-i határozatát, amellyel létrehozta a polgári védelmi pénzügyi eszközt, és úgy véli, hogy az eszköz keretében pénzügyi támogatásban részesülő intézkedések az európai szolidaritás látható megnyilvánulásai kellene legyenek, és további európai hozzáadott értéket kellene adniuk a természeti csapások hatékony kezeléséhez; aggasztónak tartja mindazonáltal, hogy az erre az új eszközre szánt összeg nem lesz elegendő a nagyra törő tervek kivitelezéséhez;
   14.hangsúlyozza, hogy határozottabb intézkedésekre van szükség a természeti katasztrófák megelőzése érdekében, és nagy reményeket fűz e tekintetben két bizottsági tanulmány 2008-as publikálásához, amelyek célja egy integrált stratégia kidolgozása a természeti katasztrófák megelőzésére; javasolja továbbá, hogy a természeti katasztrófák megelőzése érdekében a Bizottság vizsgálja meg a nyílt koordináció lehetőségét, a földterületek általános megóvása révén a vízmegtartó képesség növelése érdekében, és az erdők megóvása révén, hogy a lehető legkisebb legyen gyúlékonyságuk, és a tűz terjedésének sebessége minél kisebb legyen; az újrahasznosított biomassza hozzájárulhat az akció gazdasági megvalósíthatóságához;
   15.felhívja az Európai Bizottságot, hogy végeztessen több kutatást az erdőtüzek megelőzésének és az eloltásukra szolgáló módszerek és anyagok tökéletesítése érdekében, és hogy vizsgálja felül a tervezést és a földhasználatot; sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek határozott lépéseket az erdővédelemre irányuló jogalkotási keretük javítása és végrehajtása érdekében, valamint hogy tartózkodjanak az értékesítési, újraosztályozási és privatizációs tevékenységektől, ezáltal korlátozva a beavatkozást és a spekulációt; valamennyi rendelkezésre álló uniós szakértelmet – ideértve a műholdas rendszereket is – fel kell használni erre a célra;
   16.elítéli azt a tényt, hogy oly sok erdőtűz szándékos gyújtogatás révén lobbant lángra, és különösen aggasztónak találja, hogy egyre gyakrabban a gyújtogatás bűncselekménye felelős az európai erdőtüzekért; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy szigorítsák a környezet megrongálásáért, különösen az erdőtüzeket okozó bűncselekményekért kiszabott büntetéseket, és úgy véli, hogy a felelősség megállapítására irányuló gyors és hatékony vizsgálat, amelyet arányos büntetés követ, visszatartó hatású lehet a gondatlan vagy szándékosan törvénybe ütköző magatartás tekintetében;
   17.aggodalmát fejezi ki a szélsőséges időjárás okozta katasztrófák növekvő száma miatt, ami a szakértők szerint nagymértékben a globális felmelegedés miatti éghajlatváltozásnak köszönhető; ennek megfelelően felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a kiotói célok elérésére, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen kezdeményezéseket a kiotói kötelezettségvállalásoknak való megfelelés szavatolása és azok nyomon követése érdekében; felszólítja a Bizottságot és az érdekelt hatóságokat, hogy a sürgősségi szolgáltatásokra szánt tartalékok és költségvetések tervezésekor vegyék figyelembe az éghajlatváltozást és az olyan katasztrófák előfordulásának növekvő veszélyét, mint az erdőtüzek és az áradások;
   18.felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az együttműködést a nemzeti hatóságokkal olyan politikák kidolgozása érdekében, amelyek a tüzek környezetre gyakorolt hatását a lehető legkisebbre csökkentik; a bioklimatikus és környezeti jellemzőknek megfelelő újraerdősítési politikák kidolgozására szólít fel; hangsúlyozza, hogy össze kell gyűjteni, és nyilvántartásba kell venni az egyes tagállamok természeti erőforrásaira vonatkozó információkat, „nemzeti zöld számlákat” hozva létre a polgárok által hozzáférhető adatbázis formájában;
   19.úgy véli, hogy az Önkéntes Polgári Védelmi Kezdeményezést alapvető képzési tevékenységek és fejlett technológiákat hasznosító eszközök segítségével késedelem nélkül népszerűsíteni és támogatni kell, mivel ez a kezdeményezés a tagállamok számára rendelkezésre álló legfontosabb erőforrások egyike a természeti katasztrófákból eredő vészhelyzetek kezelésére; felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy tudatosítsák a társadalomban az erdők és erőforrásaik értékeit, valamint megőrzésük előnyeit, és mozdítsák elő a civil társadalom bevonását a szervezett önkéntesség révén vagy egyéb más módokon;
   20.úgy véli, hogy az erdőterületek hosszú távú megóvásának előfeltétele a vidéki térségek elnéptelenedésének megakadályozását célzó, a különösen a fiatal generációk számára diverzifikált módon megélhetést biztosító, a fenntartható turizmust és szolgáltatásokat a vidéki területekre vonzó modern infrastruktúrát megteremtő regionális vidékfejlesztési tervek fenntartható programozása és végrehajtása;
   21.hangsúlyozza, hogy a természeti katasztrófák és különösen az erdőtüzek idén komolyan veszélyeztették az európai kulturális örökség számára alapvető fontosságú emlékműveket és régészeti lelőhelyeket; e tekintetben kiemeli a világörökség részét képező, és az olimpiai játékoknak életet adó ősi Olimpiát és különösen annak múzeumát fenyegető veszélyt; kéri, hogy azonnal álljanak rendelkezésre erőforrások arra az esetre, ha a folytatódó erdőtüzek az európai kulturális örökség helyszíneiben tennének kárt;
   22.sürgeti a tagállamokat, hogy újraerdősítési programok révén biztosítsák, hogy valamennyi leégett erdőterület maradjon erdő, és ne engedjék meg a földhasználati mód megváltoztatását; sürgeti továbbá, hogy hajtsák végre a megfelelő, a fenntartható mező- és erdőgazdálkodási eljárásokra, a vízgazdálkodásra és a hatékony kockázatkezelésre is kiterjedő jogszabályokat a földterületek megóvása és a megfelelő földhasználat érdekében, és azonnal kezdjenek a turizmus és az érintett helyi gazdaság újraélesztését célzó politikák végrehajtásába;
   23.kéri a Bizottságot, hogy ellenőrizze a természeti katasztrófák következményeinek kezelése érdekében a tagállamok rendelkezésére bocsátott sürgősségi támogatások hatékony és hathatós felhasználását;
   24.javasolja, hogy az Európai Parlament menesszen küldöttséget a közelmúltbéli természeti katasztrófák által leginkább érintett országokba, hogy kifejezze szolidaritását a lakossággal, szemrevételezze az életekben, vagyonban, társadalmi hálózatokban, a környezetben és a gazdaságban okozott károkat, és hogy hasznos következtetéseket vonjon le az EU területén a jövőben előforduló hasonló rendkívüli helyzetek megelőzése és az azokra adott válaszok tökéletesítése érdekében;
   25.utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)     Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0349.
(2)    HL C 272 E, 2003.11.13., 471. o.
(3)    HL C 33 E, 2006.2.9., 599. o.
(4)    HL C 92 E, 2006.4.20., 414. o.
(5)    HL C 193 E, 2006.8.17., 322. o.
(6)    Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0222.
(7)    Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0223.
(8)    Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0224.
(9)    HL L 297., 2001.11.15., 7. o.
(10)    Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0286.
(11)    Elfogadott szövegek, P6_TA (2006)0218.
(12)    Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0143.
(13)    HL L 071., 2007.3.10., 9. o.
(14) COM(2007)0414 végleges

Utolsó frissítés: 2007. szeptember 3.Jogi nyilatkozat