Procedură : 2007/2647(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0409/2007

Texte depuse :

RC-B6-0409/2007

Dezbateri :

PV 25/10/2007 - 13.2
CRE 25/10/2007 - 13.2

Voturi :

PV 25/10/2007 - 14.2

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0489

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 96kWORD 68k
24 octombrie 2007
PE396.046v01-00}
PE396.051v01-00}
PE396.054v01-00}
PE396.057v01-00} RC1
 
B6‑0409/2007}
B6‑0414/2007}
B6‑0417/2007}
B6‑0420/2007} RC1
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, depusă de
   Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Robert Evans, în numele Grupului PSE
   Sarah Ludford, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
   Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, în numele Grupului UEN
   Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE
   Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
   PSE (B6‑0409/2007)
   GUE/NGL (B6‑0414/2007)
   Verts/ALE (B6‑0417/2007)
   PPE-DE (B6‑0420/2007)
privind Pakistanul

Rezoluţia Parlamentului European privind situaţia din Pakistan 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Pakistanul, în special cea din 12 iulie 2007,

–  având în vedere Acordul de cooperare din 24 noiembrie 2001 dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind parteneriatul şi dezvoltarea,

–  având în vedere rezoluţia sa din 24 mai 2007 privind Kashmirul,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Benazir Bhutto, Preşedinta Partidului Popular Pakistanez (PPP) a revenit în Pakistan la 18 octombrie 2007; întrucât revenirea dnei Bhutto la Karachi a fost marcată de un oribil atac cu bombă care a condus la decesul a mai mult de 130 de persoane şi la rănirea a mai mult de 500 de persoane; întrucât climatul preelectoral deja fragil din Pakistan s-a deteriorat şi mai mult în urma acestui atac;

B.  întrucât tentativa lui Nawaz Sharif, Preşedintele Ligii musulmane pakistaneze, de a reveni în Pakistan s-a soldat cu eşecul, el fiind nevoit să părăsească ţara la scurt timp după sosire;

C.  întrucât există semne clare care indică o militarizare a Pakistanului şi un rol potenţat al serviciilor secrete, care continuă să exercite o influenţă majoră în politica, guvernul şi economia Pakistanului;

D.  întrucât legislatura se încheie la 15 noiembrie 2007 şi au fost anunţate alegeri generale în Pakistan pentru jumătatea lunii ianuarie 2008;

E.  întrucât restabilirea democraţiei impune transferul puterii din nou către un guvern civil;

F.  întrucât, la 17 octombrie 2007, Curtea Supremă din Pakistan şi-a reluat audierea ce urmează să stabilească dacă alegerea Preşedintelui Musharraf este în conformitate cu Constituţia şi îşi va pronunţa hotărârea în zilele următoare;

G.  întrucât Uniunea Europeană pune la dispoziţia Pakistanului fonduri semnificative pentru combaterea sărăciei, sănătate şi învăţământul de stat,

1.  condamnă cu fermitate atacul sinucigaş cu bombă împotriva liderului opoziţiei şi a populaţiei civile; solicită ca guvernul Pakistanului să deschidă imediat o anchetă amănunţită şi independentă privind acest atac în scopul aducerii celor responsabili în faţa justiţiei;

2.  îşi exprimă solidaritatea profundă cu populaţia din Pakistan şi în special cu familiile tuturor celor ucişi sau răniţi în acest act condamnabil;

3.  îşi reafirmă solidaritatea cu populaţia din Pakistan care împărtăşeşte obiectivele unei guvernări democratice şi ale unei conduceri transparente şi responsabile şi care acţionează cu curaj şi determinare împotriva violenţei teroriste şi criminale;

4.  îndeamnă Pakistanul să respecte toate principiile înscrise în Acordul de cooperare, în special clauza privind democraţia şi drepturile omului;

5.  condamnă cu fermitate plecarea forţată a fostului prim-ministru Nawaz Sharif în Arabia Saudită la 10 septembrie 2007, în pofida unei hotărâri a Curţii Supreme pakistaneze care îi permitea revenirea în Pakistan;

6.  solicită guvernului Pakistanului, ca o precondiţie pentru alegerile democratice, să permită revenirea tuturor liderilor politici în scopul contracarării forţelor extremiste din ţară şi contribuirii la stabilirea unui guvern legitim prin intermediul unor alegeri libere şi corecte, înlocuind actuala dictatură militară;

7.  reiterează solicitarea ca guvernul interimar ce urmează a fi instalat să fie neutru şi îşi exprimă din nou îngrijorarea legată de faptul că Preşedintele Musharraf decide singur componenţa guvernului interimar;

8.  deploră unele proceduri recente ale Înaltei Curţi din Pakistan care dau naştere unor îngrijorări serioase în ceea ce priveşte nerespectarea statului de drept; solicită guvernului Pakistanului să nu efectueze intervenţii politice şi să respecte independenţa sistemului juridic;

9.  deploră faptul că Preşedintele Musharraf nu şi-a părăsit postul de comandant al armatei înainte de a candida şi a fi ales preşedinte, lucru pe care promisese să-l facă într-un angajament faţă de UE; îşi reiterează solicitarea ca el să facă acest lucru înainte de a intra în funcţie; constată că lipsa sa de acţiune a avut un efect negativ asupra credibilităţii preşedinţiei în Pakistan;

10.  condamnă arestarea arbitrară a membrilor opoziţiei care l-au criticat pe Preşedintele Musharraf şi îndeamnă guvernul să accepte şi să pună în aplicare directiva Curţii Supreme de a pune capăt dispariţiilor unor oponenţi politici;

11.  îndeamnă Pakistanul să revină la o guvernare democratică prin organizarea unor alegeri libere, corecte şi transparente în ianuarie 2008 şi îl avertizează cu privire la impunerea unei stări de urgenţă sau a altor măsuri care îngrădesc libertatea de expresie, de asociere, de întrunire sau de mişcare; îndeamnă guvernul Pakistanului să ofere tuturor părţilor acces egal la mass-media;

12.  îndeamnă Pakistanul să ia măsuri imediate în vederea restrângerii influenţei armatei asupra societăţii în general; solicită guvernului Pakistanului să respecte tranziţia către o guvernare civilă şi să consolideze instituţiile democratice, care reprezintă singura cale posibilă în soluţionarea provocărilor din societatea pakistaneză; îndeamnă din nou guvernul să limiteze rolul şi influenţa armatei şi a altor grupări armate şi să restituie puterea instituţiilor democratice;

13.  îşi exprimă îngrijorarea legată de raportarea unor noi persecutări ale minorităţilor religioase, cum ar fi creştinii, budiştii, hinduşii, sihii şi ahmadii şi de folosirea unor legi privind blasfemia împotriva acestora;

14.  solicită guvernului Pakistanului să ia măsuri imediate pentru a pune capăt acestor acte de represiune bazate pe religie şi pentru a asigura integritatea şi siguranţa tuturor minorităţilor, acordându-le o veritabilă protecţie juridică şi politică eficientă; solicită Pakistanului să reformeze legile privind blasfemia, care sunt adesea folosite în mod abuziv; îndeamnă guvernul pakistanez să ofere protecţia cuvenită avocaţilor şi susţinătorilor drepturilor omului care sunt sub ameninţare din cauza faptului că îi apără pe cei acuzaţi de blasfemie; îndeamnă guvernul pakistanez să ofere protecţia cuvenită comunităţilor religioase vulnerabile şi altor comunităţi minoritare care sunt sub ameninţarea convertirilor forţate şi a intimidărilor violente din partea extremiştilor;

15.  invită autorităţile pakistaneze să abroge Ordonanţele Hudood, care au condus la detenţia a sute de femei;

16.  salută faptul că Uniunea Europeană va monitoriza alegerile parlamentare din Pakistan şi că Parlamentul European va participa la misiunea de observare a acestora; este îngrijorat de posibilitatea ca femeile pakistaneze să nu poată participa pe deplin în procesul democratic ca urmare a faptului că o condiţie preliminară pentru a candida în cadrul alegerilor este să aibă calificări academice, ceea ce va exclude 70% din femeile din Pakistan; solicită eliminarea acestei restricţii;

17.  recunoaşte eforturile depuse de Pakistan pentru a se opune apariţiei grupărilor teroriste; regretă faptul că înţelegerea la care s-a ajuns pentru împiedicarea unor noi conflicte în nordul regiunii Waziristan nu a fost încununată de succes; invită guvernul să combată noi acte de violenţă legate de mişcarea de insurgenţă prin măsuri proporţionale şi să impună statul de drept şi să extindă drepturile civile şi politice la această regiune;

18.  solicită, în special în ceea ce priveşte mişcarea de insurgenţă în curs de desfăşurare din Balochistan, ca armata să se abţină de la sprijinirea partidelor islamiste în încercarea de a se opune forţelor seculare baloch şi celor moderate pashtun; solicită în continuare eliberarea tuturor prizonierilor politici, inclusiv a celor aflaţi în custodia ilegală a serviciilor secrete;

19.  subliniază importanţa accesului universal la învăţământul de stat şi monitorizarea eficientă a şcolilor de tip madrassa pentru a evita ca acestea să fie controlate de extremişti; invită guvernul pakistanez să îşi onoreze angajamentul asumat anterior în ceea ce priveşte prezenţa studenţilor străini în şcolile de tip madrassa;

20.  solicită statelor membre ale UE să respecte în integralitate Codul de conduită al UE privind exportul de armament;

21.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi guvernului Pakistanului.

Ultima actualizare: 25 octombrie 2007Notă juridică