Postup : 2008/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0181/2008

Předložené texty :

RC-B6-0181/2008

Rozpravy :

PV 24/04/2008 - 12.3
CRE 24/04/2008 - 12.3

Hlasování :

PV 24/04/2008 - 13.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0186

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 120kWORD 85k
23. dubna 2008
PE401.482v01-00}
PE401.491v01-00}
PE401.502v01-00}
PE401.503v01-00}
PE401.506v01-00} RC1
 
B6‑0181/2008}
B6‑0190/2008}
B6‑0201/2008}
B6‑0202/2008}
B6‑0205/2008} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Colm Burke, Rolf Berend, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Urszula Gacek, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Alain Hutchinson za skupinu PSE
   Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Marielle De Sarnez, Marios Matsakis za skupinu ALDE
   Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN
   Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: PSE (B6‑0181/2008)
–   PPE-DE (B6‑0190/2008)
–   UEN (B6‑0201/2008)
–   ALDE (B6‑0202/2008)
–   Verts/ALE (B6‑0205/2008) o situaci v Čadu

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Čadu 

Evropský parlament,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 a 13. prosince 2007 o operaci EBOP v Čadu a Středoafrické republice,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. ledna 2008 o zahájení vojenské přemosťující operace EUFOR TCHAD/RCA v Čadu a Středoafrické republice,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778 ze dne 25. září 2007, na základě které mají být ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické republiky rozmístěny všestranné mezinárodní jednotky, včetně mise EBOP EUFOR TCHAD/RCA,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769 ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace AU a OSN v Dárfúru (UNAMID),

–  s ohledem na politickou dohodu, jež byla dne 13. srpna 2007 uzavřena mezi prezidentským úřadem Čadu a neozbrojenou opozicí ve městě N’Djamena a jejímž cílem je posílení demokratického procesu v Čadu všemi příslušnými čadskými většinovými i opozičními politickými stranami, a na přípravu na volby do zákonodárných orgánů, které jsou plánovány na rok 2009,

–  s ohledem na dohodu o vzájemném neútočení, jež byla dne 13. března 2008 uzavřena v rámci zasedání Organizace islámské konference v Dakaru mezi vládními představiteli Čadu a Súdánu a již zaštítili prezident Wade a prezident Bongo,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím (dohoda z Cotonou), a zejména na kapitolu o humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech,

–  s ohledem na mezinárodní úmluvy a nástroje na podporu lidských práv,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem ke znepokojení, které vzbuzuje skutečnost, že od 3. února nemá Parlament žádné zprávy o osudu Umara Mahamata Saleha, mluvčího koalice na obranu Ústavy, ani o osudu dalších politických vězňů,

B.  vzhledem ke znepokojení způsobenému zatčením řadových stoupenců a vůdců opozice, ke kterému došlo v únoru letošního roku po pokusu o svržení prezidenta Debyho,

C.  vzhledem k tomu, že prezident Déby využil současný konflikt s ozbrojenou opozicí jako záminku pro zatčení vedoucích představitelů nenásilné občanské opozice,

D.  vzhledem k tomu, že čadské bezpečnostní síly beztrestně vykonávají popravy bez řádného soudu, dopouštějí se mučení a svévolného zatýkání a že zastáncům lidských práv a novinářům neustále hrozí zadržení, nespravedlivý proces a uvěznění v rozporu s právem na svobodu projevu,

E.  vzhledem k tomu, že čadský prezident využil výjimečného stavu k tomu, aby výnosem zrušil zákon z roku 1994 o svobodě tisku a že dopisovatelé mezinárodního tisku mohou jen obtížně plnit svoji úlohu poskytovat informace,

F.  vzhledem k tomu, že prezidentský dekret o vytvoření komise pro vyšetření událostí z 2. a 3. února nezajistil nezávislost této komise,

G.  vzhledem k vážnosti bezpečnostní situace ve východní části Čadu, která se od roku 2006 zhoršila v důsledku střetů mezi čadskými bezpečnostními silami a čadskými povstalci a nájezdů džandžavídských milicí a ozbrojených skupin ze Súdánu, k nimž je třeba přidat banditismus a útoky na humanitární organizace,

H.  vzhledem k tomu, že k řešení této kritické situace je zapotřebí, aby se v rámci procesu politického usmíření, který proběhne za účasti všech stran a s podporou obyvatelstva, řešily prvotní příčiny, a dosáhlo se tak míru, bezpečnosti a rozvoje,

I.  vzhledem k tomu, že nový předseda čadské vlády Jusúf Saleh Abbas prohlásil, že považuje za prioritní uplatňování dohod ze dne 13. srpna 2007 uzavřených mezi silami prezidenta a neozbrojenou opozicí, nad nimiž převzala záštitu Evropská unie,

J.  vzhledem k tomu, že koalice stran na obranu Ústavy, jakožto hlavní opoziční strana se postavila kladně k zásadě široké vlády,

K.  vzhledem k tomu, že počátkem dubna došlo k novým střetům mezi vládní armádou a ozbrojenými povstaleckými silami v regionu Adé,

L.  vzhledem k jednáním, které byla zahájena mezi zástupci vlády a povstaleckých sil v Tripolisu,

M.  vzhledem k tomu, že je ve 12 táborech ve východním Čadu již více než 250 000 súdánských uprchlíků; vzhledem k dalšímu přílivu nejméně 12 000 nových uprchlíků, který nastal v únoru 2008 v souvislosti se přiostřením situace v Darfúru,

N.  vzhledem k tomu, že v Čadu je rovněž přes 57 000 uprchlíků ze Středoafrické republiky, z nichž převážná většina se nachází ve čtyřech táborech na jihu země, vzhledem k tomu, že kromě těchto uprchlíků je ve východním Čadu přibližně 180 000 vnitřně vysídlených osob, které se přesunuly a nadále přesouvají v rámci země, aby unikly násilí mezi různými etniky, vzhledem k tomu, že by rozmístění jednotek EUFOR mohlo přispět k vytvoření podmínek pro návrat vnitřně vysídlených osob, avšak tento návrat by neměl být příliš uspíšen,

O.  vzhledem ke stávající humanitární a bezpečnostní situaci se rozmístění mise EUFOR, schválené Radou bezpečnosti OSN, stalo bezpodmínečně nutným, a to nejen proto, že OSN a EU mají „povinnost chránit“ civilisty v těchto oblastech všemi nezbytnými prostředky a poskytovat humanitární pomoc i zajišťovat bezpečnost humanitárních pracovníků,

P.  vzhledem k tomu, že řada povstaleckých skupin nadále okupuje část čadského území a nachází se na obou stranách čadsko-súdánské hranice,

Q.  vzhledem k tomu, že Čad obviňuje Súdán z porušování dohody o vzájemném neútočení, z vycvičování a ozbrojování povstalců za účelem nových útoků na čadskou vládu; vzhledem k tomu, že súdánská vláda popírá jakoukoli spojitost s povstalci,

R.  vzhledem k tomu, že kontaktní skupina zřízená mírovou dohodou, jež byla podepsána dne 13. března v Dakaru při příležitosti vrcholné schůzky Organizace islámské konference, se již musela sejít, aby projednala obvinění, jež vznesla čadské vládá vůči súdánské vládě kvůli podpoře čadských vzbouřenců,

S.  vzhledem k tomu, že se ukázalo, že EU je připravena v tomto konfliktu sehrát úlohu prostředníka,

T.  vzhledem k tomu, že v Darfúru a východním Čadu nyní žije 4,5 milionů osob závislých na humanitární pomoci a pokračující boje omezují operace Světového potravinového programu OSN ve východním Čadu, neboť do některých uprchlických táborů znemožňují přístup a do jiných zpožďují potravinové mise,

U.  vzhledem k tomu, že s přesunem súdánského konfliktu do Čadu dochází k porušování lidských práv tamního civilního obyvatelstva, např. k vypalování a plenění vesnic a násilí páchanému na ženách, včetně znásilňování,

V.  vzhledem k tomu, že v důsledku nestabilní politické situace a ozbrojeného konfliktu se situace darfúrských uprchlíků přiostřuje, zejména poté, co čadská vláda nedávno pohrozila, že vyhostí jakékoli další uprchlíky přicházející z Darfúru,

W.  vzhledem k tomu, že nebylo dosud poskytnuto ani 20% z 290 milionů dolarů požadovaných v rámci humanitární výzvy pro Čad z roku 2008, kterou navrhlo osm agentur OSN a 14 nevládních organizací,

X.  vzhledem k tomu, že Světový potravinový program (WFP) nyní čeká nelehký úkol, a to předzásobit uprchlické tábory a místa pobytu vnitřně vysídlených osob potravinami na šest měsíců, než začne období dešťů,

Y.  vzhledem k prudkému nárůstu cen potravin, který představuje pro WFP další problém a který povede k tomu, že tato agentura bude v nadcházejících měsících potřebovat ještě větší podporu, aby mohla v tomto regionu zabezpečit potravinové potřeby,

Z.  vzhledem k tomu, že ochrana dětí musí být zásadní prioritou a že čadské děti jsou oběťmi závažného porušování lidských práv: náboru a vykořisťování ozbrojenými silami a skupinami, únosů z nejrůznějších důvodů, obchodování s lidmi, znásilňování a dalšího sexuálního násilí, zejména páchaného na dívkách,

Aa.  vzhledem k tomu, že školu navštěvuje pouze 20 % čadských dětí a že podle odhadů je 7–10 000 dětí mladších 18 let dětskými vojáky,

1.  ujišťuje obyvatelstvo Čadu a zejména oběti probíhajícího konfliktu o své solidaritě;

2.  vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad osudem mluvčího koalice politických stran demokratické opozice Ibni Umara Mahamata Saleha, o němž nemá od jeho zatčení dne 3. února 2008 žádné zprávy; činí čadské orgány osobně zodpovědné za jeho zdravotní stav a žádá je, aby podnikly veškerá nezbytná opatření k jeho okamžitému propuštění;

3.  odsuzuje pronásledování a svévolné zatýkání opozičních politiků a novinářů; vyzývá čadskou vládu, aby objasnila situaci kolem všech politiků a novinářů, kteří jsou ještě stále zadržováni, a aby jejich věc posuzovala v souladu se zásadami právního státu, upustila od svévolného zatýkání a beztrestnosti a aby soudně stíhala ty, kteří jsou zodpovědní za porušování lidských práv;

4.  upozorňuje vládu Čadu, že má podle mezinárodního práva povinnost sdělit rodinným příslušníkům informace o místě pobytu politických vězňů;

5.  žádá vládu Čadu, aby dodržovala všechny nástroje mezinárodních lidských práv, ke kterým se zavázala svým podpisem;

6.  připomíná, že žádný člen parlamentu nesmí být uvězněn bez předchozího zbavení imunity;

7.  zdůrazňuje, že je třeba, aby čadští politici ve svém zastoupení více odráželi etnické a geografické rozdělení země; zdůrazňuje, že na krizi v Dárfúru nelze svádět všechny potíže Čadu, neboť se jedná o humanitární situaci, která vznikla až v posledních šesti letech; upozorňuje na skutečnost, že se Čad se svými vlastními vnitřními problémy potýká již přes čtyřicet let; odsuzuje jakékoli pokusy čadské vlády použít Súdán a Darfúr jako kouřovou clonu, za niž lze skrýt politické rozbroje v Čadu, a prodlužovat tak politické nepokoje v zemi;

8.  vyzývá všechny zúčastněné strany, a zejména vládu, aby dostály svým závazkům a vytvořily podmínky pro svobodné a spravedlivé volby naplánované na rok 2009;

9.  připomíná, že nelze dospět k žádnému trvalému řešení bez upřímného procesu národního usmíření a všeobecného dialogu zahrnujícího všechny aktéry s cílem dospět k spravedlivému a úplnému míru založenému na právním státě a skutečné demokracii; bere na vědomí, že nový předseda vlády vyjádřil úmysl uskutečňovat dohody ze dne 13. srpna 2007;

10.  znovu opakuje, že uvnitř Čadu musí být co nejdříve zahájen skutečný a všezahrnující dialog; zdůrazňuje, že je důležité vtáhnout povstalecké skupiny do politického procesu a vybízí všechny strany, včetně čadské vlády a EU, aby našly způsoby jak vyjednávat s ozbrojenou opozicí, jakmile bude souhlasit s úplným a bezpodmínečným zastavením bojů;

11.  vyzývá Africkou unii, aby usnadnila všeobecný dialog zaměřený na celkový mírový proces a na přípravu demokratických voleb;

12.  vyzývá EU, aby nadále sledovala provádění dohody ze dne 13. srpna 2007 a zaměřila se na rychlé obnovení všeobecného procesu usmíření respektujícího demokratická pravidla;

13.  znovu potvrzuje, že je zásadně proti jakémukoli pokusu převzít moc za pomoci zbraní; důrazně odsuzuje pokračující ozbrojené aktivity povstaleckých skupin v Čadu;

14.  uznává, že mise EUFOR EBOP v Čadu a Středoafrické republice je užitečná pro zajištění bezpečnosti uprchlíků a vysídlených osob i humanitárních organizací, za současného co nejpřísnějšího zachovávání neutrality a nestrannosti; lituje, že její složení neodráží dostatečně rozmanitost Evropské unie, a vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby přispěly k této misi a poskytly nezbytné jednotky a materiál, tak aby byl zajištěn evropský charakter této mise; žádá členské státy a Radu, aby při provádění mise zohlednily hlediska rovnosti pohlaví a lidských práv;

15.  zdůrazňuje, že tyto síly musí mít k dispozici všechny prostředky nezbytné k ochraně ohrožených civilních obyvatel a musí je využívat, a to plně v souladu s mezinárodními právními předpisy týkajícími se lidských práv i s mezinárodním humanitárním právem; naléhavě vyzývá všechny síly zapojené do konfliktu, aby dodržovaly lidská práva a humanitární právo, aby neútočily na uprchlíky, vysídlence a civilisty v dotčených oblastech a aby umožnily humanitárním organizacím pomáhat strádajícímu civilnímu obyvatelstvu;

16.  znovu vyjadřuje hluboké obavy vyvolané stále vážnější humanitární a bezpečnostní situací v Čadu a vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo svou pomoc, tak aby byly splněny cíle humanitární výzvy pro Čad z roku 2008; zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba dárcovských příspěvků k tomu, aby v následujících měsících mohl proběhnout nákup potravin a aby tyto potraviny dorazily do východního Čadu včas; zdůrazňuje skutečnost, že financování je třeba zajistit nejméně rok předem, aby bylo možné uspokojit tyto naléhavé potřeby;

17.  je hluboce znepokojen negativními dopady této humanitární krize na stabilitu v regionu; navrhuje, aby byla co nejdříve svolána regionální konference, jež by se zabývala složitými vztahy Čadu s jeho sousedy;

18.  vyzývá v této souvislosti vlády Čadu a Súdánu, aby dodržovaly a upevňovaly svou dohodu o vzájemném neútočení z 13. března 2008;

19.  vyzývá vlády Čadu a Súdánu, aby okamžitě zastavily veškerou podporu ozbrojeným skupinám v Dárfúru a ve východním Čadu, aby splnily své závazky zabránit ozbrojeným skupinám překračovat společnou hranici, aby urovnaly rozpory pomocí politického dialogu a aby podnikly veškerá opatření nezbytná ke stabilizaci stávající situace;

20.  požaduje, aby byly v souladu s mezinárodními ustanoveními o lidských právech odhalovány, sdělovány, stíhány a trestány porušování lidských práv, zločiny proti lidskosti, sexuální násilí na ženách a dětech a nucené odvádění mužů a dětí do uprchlických táborů a do táborů pro vysídlence;

21.  podporuje misi MINURCAT, pověřenou podporou čadského soudního a vězeňského systému a přípravou „Čadské policie pro úkoly humanitární ochrany“, pověřené udržováním pořádku v uprchlických táborech a v táborech pro vysídlence;

22.  zdůrazňuje význam veřejné informační kampaně obsahující jasné poselství, aby mohly síly EUFOR učinit vnímavým nejen místní obyvatelstvo, ale i mezivládní organizace ke své přítomnosti v této oblasti;

23.  vyjadřuje zklamání nad tím, že jednotky EUFOR dosud nebyly rozmístěny v oblasti Gueredy, jež je jedním z nejsložitějších regionů, pokud jde o etnické spory a příliv uprchlíků; je znepokojen tím, že tato oblast byla ponechána svému osudu a naléhavě žádá, aby v ní byly rozmístěny co nejdříve jednotky EUFOR kvůli zajištění bezpečnosti v této nebezpečné oblasti;

24.  zdůrazňuje, že jakékoli řešení vysídlených osob v Čadu musí brát ohledy na samotné místní obyvatelstvo i na vládu; navrhuje, že by proces usmíření měl zahrnovat vysídlené osoby i místní obyvatelstvo;

25.  vítá, že příslušná ustanovení 10. ERF počítají s obnovou a rekonstrukcí oblastí pro přijetí vysídleného obyvatelstva a uprchlíků;

26.  zdůrazňuje, že lidská práva se musí stát součástí čadského vzdělávacího systému a že musí být co nejdříve přijat akční plány pro výchovu k lidským právům na základních a středních školách; konstatuje, že by se jednotky EUFOR mohly zapojit do předcházení náboru dětí do povstaleckých skupin tím, že by pracovaly s vůdci komunit a vytvářely u nich povědomí o tomto nebezpečí ohrožujícím jejich děti;

27.  vyzývá k tomu, aby byly děti mladší 18 let demobilizovány ze všech jednotek čadské národní armády, včetně sebeobranných milicí a dalších polovojenských skupin, které čadská vláda podporuje, a přemístěny do svých rodin nebo do vhodných organizací na ochranu dítěte;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.

Poslední aktualizace: 23. dubna 2008Právní upozornění