Procedură : 2008/2658(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0554/2008

Texte depuse :

RC-B6-0554/2008

Dezbateri :

PV 23/10/2008 - 13.3
CRE 23/10/2008 - 13.3

Voturi :

PV 23/10/2008 - 14.3

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0527

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 105kWORD 78k
22 octombrie 2008
PE413.366
PE413.369
PE413.370
PE413.376
PE413.378
PE413.379
 
B6‑0554/2008}
B6‑0557/2008}
B6‑0558/2008}
B6‑0564/2008}
B6‑0566/2008}
B6‑0567/2008} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
   Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam și Iles Braghetto, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock și Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE
   Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella și Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
   Frithjof Schmidt și Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE
   Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski și Brian Crowley, în numele Grupului UEN
   Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   UEN (B6‑0554/2008)
   ALDE (B6‑0557/2008)
   PSE (B6‑0558/2008)
   Verts/ALE (B6‑0564/2008)
   PPE-DE (B6‑0566/2008)
   GUE/NGL (B6‑0567/2008)
referitoare la Birmania

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Birmania 

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluțiile sale din 18 iunie 2008, 22 aprilie 2008, 26 septembrie 2007, 21 iunie 2007 și 14 decembrie 2006 referitoare la Birmania,

–  având în vedere Concluziile Consiliului UE din 29 aprilie 2008 cu privire la Birmania/Myanmar, precum și Poziția comună a Consiliului de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar,

–  având în vedere raportul din 3 septembrie 2008 al Raportorului Special al Organizației Națiunilor Unite, Tomás Ojea Quintana, cu privire la situația drepturilor omului în Birmania,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât data de 24 octombrie 2008 marchează împlinirea a treisprezece ani de detenție nedreaptă, în calitate de prizonier politic, a lui Daw Aung San Suu Kyi, Secretarul General al Ligii Naționale pentru Democrație (LND); întrucât alte 2 120 de persoane sunt în continuare închise în condiții atroce numai pentru că și-au exprimat dorința de a introduce democrația în Birmania; și întrucât la 3 octombrie 2008 Navanethem Pillay, de curând desemnat Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a adresat un apel oficial autorităților militare birmane de a elibera toți prizonierii politici;

B.  întrucât la aniversarea captivității lui Daw Aung San Suu Kyi, lideri ai mai multor țări din Europa și Asia vor convoca reuniunea la nivel înalt ASEM în China, între 24 și 25 octombrie 2008;

C.  întrucât junta militară birmană refuză în mod intenționat să adopte măsuri de prevenire sau protecție pentru a evita riscul foametei severe care amenință statul Chin din vestul țării;

D.  întrucât în septembrie 2008 autoritățile birmane au organizat o acțiune represivă de cinci zile împotriva protestelor la scară largă care începuseră să se manifeste cu șase săptămâni înainte;

E.  întrucât situația drepturilor omului s-a deteriorat în continuare, represiunea politică s-a intensificat, iar junta militară nu și-a îndeplinit promisiunile asumate în fața comunității internaționale în perioada care a urmat Revoluției de șofran;

F.  întrucât în 2003 Statele Unite au interzis în totalitate importul de confecții birmane, care sunt fabricate în condiții apropiate de sclavie și întrucât Consiliul UE nu a reușit, până în prezent, să asigure un consens între statele membre cu privire la adoptarea unor măsuri echivalente;

G.  întrucât Secretarul General al ONU a anunțat că și-ar putea anula o vizită în Birmania, planificată pentru decembrie 2008, în cazul în care nu au loc îmbunătățiri vizibile ale situației naționale în lunile următoare;

H.  întrucât Organizația Națiunilor Unite a declarat în august 2008 că autoritățile militare birmane rețineau în mod fraudulos un procent din ajutorul umanitar trimis Birmaniei folosindu-se de rate de schimb ponderate în mod incorect;

I.  întrucât autoritățile militare birmane au obstrucționat accesul prin internet la mijloacele de informare independente, au împiedicat circulația surselor de informare independente și i-au închis pe așa-zișii „disidenți care acționează pe internet” pentru încercarea de a-și exprima în mod liber opiniile politice,

1.  condamnă detenția în continuare a lui Daw Aung San Suu Kyi, care s-a aflat, în mod intermitent, în arest la domiciliu de la victoria pe care a obținut-o în cadrul ultimelor alegeri democratice din 1990 și insistă asupra eliberării ei imediate;

2.  deplânge faptul că numărul prizonierilor politici a crescut de la 1 300 la 2 000 în perioada care a urmat Revoluției de șofran din septembrie 2007 și că, în ciuda eliberării lui U Win Tin, jurnalist veteran și secretar al LND, precum și a altor șase lideri luna trecută, alți 23 de membri LND au fost arestați de curând;

3.  denunță condamnările arbitrare pe care se bazează arestarea multor disidenți, precum și condițiile dure de detenție a prizonierilor politici, inclusiv utilizarea pe scară largă a torturii și a muncii grele; se declară profund îngrijorat de refuzul sistematic de acordare a tratamentului medical prizonierilor politici și solicită să se permită Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) să își reia vizitele;

4.  îndeamnă statele membre ASEM, în cadrul reuniunii lor la nivel înalt, să adreseze un apel comun autorităților militare birmane în vederea eliberării tuturor prizonierilor politici;

5.  condamnă cu fermitate acțiunile de purificare etnică îndreptate împotriva minorității Karen, inclusiv a persoanelor care încearcă să se refugieze în Thailanda; îndeamnă, în acest sens, comunitatea internațională să exercite o presiune mai puternică asupra juntei militare, pentru a pune capăt acțiunilor militare împotriva civililor și pentru a spori ajutorul umanitar acordat populației afectate, inclusiv prin intermediul mecanismelor transfrontaliere, dacă este necesar;

6.  invită Comisia să insiste asupra eliminării tuturor restricțiilor impuse de către autoritățile militare birmane în calea furnizării asistenței umanitare în regiunile afectate de uraganul Nargis și să prezinte un raport complet cu privire la eficiența asistenței pe care o gestionează, precum și la măsura în care asistența este încă necesară;

7.  solicite autorităților birmane să își îndeplinească de urgență responsabilitățile pe plan umanitar, în special în ceea ce privește foametea care amenință statul Chin;

8.  ia act de faptul că cele 37 de vizite ale trimișilor ONU din ultimii 20 de ani nu au putut să determine Consiliul de Stat pentru Pace și Dezvoltare (CSPD) să realizeze nicio reformă și atrage atenția asupra declarației Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 11 octombrie 2007, care a fost, de asemenea, ignorată de CSPD; solicită stabilirea unor calendare și a unor criterii de referință pentru realizarea reformei și adoptarea de măsuri suplimentare de către Consiliul de Securitate al ONU privind Birmania în cazul în care calendarele și criteriile de referință nu se respectă;

9.  invită guvernul Birmaniei să pună în aplicare, în mod progresiv, cele patru componente ale drepturilor omului solicitate de Raportorul Special al ONU, și anume: libertatea de expresie, de asociere și de întrunire; eliberarea prizonierilor de conștiință; tranziția către un guvern civil democratic și multipartit; și un sistem juridic independent și imparțial;

10.  invită Secretarul General al ONU să efectueze o a doua vizită în Birmania în decembrie, indiferent de condițiile care predomină în țară, pentru a lansa un apel personal și urgent în vederea eliberării tuturor prizonierilor politici și a includerii depline a Ligii Naționale pentru Democrație în pregătirea alegerilor din 2010, și pentru a sublinia faptul că cerințele ONU trebuie îndeplinite;

11.  solicită Consiliului UE să se folosească de reuniunea sa din 11-12 decembrie 2008 pentru a revizui Regulamentul (CE) nr.194/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar, cu scopul de a extinde sancțiunile preconizate pentru a include accesul la serviciile bancare internaționale pentru societăți, conglomerate și întreprinderi aflate în proprietatea sau strâns legate de autoritățile militare birmane, de a interzice toate importurile de confecții produse în Birmania și de a restricționa accesul anumitor generali și al familiilor acestora la oportunități de afaceri, asistență medicală, achiziții de bunuri de consum și educație în străinătate;

12.  invită Comisia să explice care sunt măsurile pe care intenționează să le adopte în raport cu constatarea ONU referitoare la acapararea unui procent din fiecare tranșă de ajutor umanitar trimisă Birmaniei prin intermediul abuzului de rate de schimb susținut de stat;

13.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la faptul că „organismul de anchetă” instituit de autoritățile militare birmane pentru a investiga decesele, arestările și disparițiile legate de demonstrațiile pașnice din septembrie 2007 nu a oferit niciun răspuns și invită autoritățile birmane să faciliteze funcționarea unei comisii de anchetă avizate de ONU;

14.   îndeamnă guvernele Chinei, Indiei și Rusiei să se folosească de importanta influență economică și politică pe care o au asupra autorităților birmane pentru a determina realizarea unor progrese substanțiale în această țară și să oprească furnizarea de arme și de alte resurse strategice;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Trimisului Special al UE în Birmania, Consiliului birman de Stat pentru Pace și Dezvoltare, guvernelor statelor membre ale ASEAN și ASEM, secretariatului ASEM, grupului interparlamentar Myanmar din cadrul ASEAN, dnei Daw Aung San Suu Kyi, Ligii Naționale pentru Democrație (LND), Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Raportorului Special al ONU pentru drepturile omului în Birmania.

Ultima actualizare: 22 octombrie 2008Notă juridică