Eljárás : 2008/2696(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0629/2008

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0629/2008

Viták :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0641

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 99kWORD 62k
2008. december 17.
PE416.117
 
B6‑0629/2008}
B6‑0631/2008}
B6‑0637/2008}
B6‑0644/2008} RC1
az eljárási szabályzat 115. cikkének 5. bekezdése alapján, előterjesztette:
   José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt és Charles Tannock, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Pasqualina Napoletano és Raimon Obiols i Germà, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai helyébe lép:
   ALDE (B6‑0629/2008)
   PSE (B6‑0631/2008)
   UEN (B6‑0637/2008)
   PPE-DE (B6‑0644/2008)
a nicaraguai emberi jogi aktivisták, polgári szabadságjogok és demokrácia elleni támadásokról

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a nicaraguai emberi jogi aktivisták, polgári szabadságjogok és demokrácia elleni támadásokról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, és Panama között a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 2003-as megállapodásra, valamint az Európai Gazdasági Közösség és a Costa Rica Köztársaság, a Salvadori Köztársaság, a Guatemalai Köztársaság, a Hondurasi Köztársaság, a Nicaraguai Köztársaság, valamint a Panamai Köztársaság közötti együttműködési keretmegállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Unió emberi jogi aktivistákra vonatkozó iránymutatásaira,

–  tekintettel a november 9-én lezajlott helyhatósági választási folyamatról és a választások lefolytatásáról szóló, uniós szakértői csoport által készített jelentésekre,

–  tekintettel Benita Ferrero Waldner biztosnak a november 9-i regionális és helyhatósági választásokat követően nicaraguai eseményekkel kapcsolatban tett nyilatkozataira,

−  tekintettel az EU–Közép-Amerika közötti partnerségi megállapodás aláírására irányuló, folyamatban lévő tárgyalásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a 2008. november 9-i helyhatósági választások eredményeivel kapcsolatban csalásokra derült fény az uniós szakértői csoport jelentései alapján, amelyek hátterében a jelentések szerint a nicaraguai hatóságok valóban demokratikus választások megszervezésére irányuló akaratának hiánya állt; mivel a választásokat erőszak övezte, amely középpontjában elsősorban a tömegtájékoztatás állt, valamint tekintettel az ebből fakadó megosztottságra és összetűzésekre;

B.  mivel az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Államok és számos nicaraguai nem kormányzati szervezet aggodalmának adott hangot a választások átláthatóságát illetően;

C.  mivel a választási legfelsőbb tanács 2008. június 11-i állásfoglalásaiban egyrészt megszüntette a Sandinista Fejlődés Mozgalom (MRS) jogi személyiségét, másrészt arra hivatkozott, hogy a konzervatív párt (PC) nem tett eleget a 2008 novemberében megtartandó helyhatósági választásokon való indulás követelményeinek, így megakadályozta e két párt részvételét a választáson;

D.  mivel az emberi jogvédő szervezetek és tagjaik, újságírók és a tömegtájékoztatás képviselői néhány hónapja támadásoknak és zaklatásnak vannak kitéve, amelyek hátterében az államhatalomhoz kapcsolódó személyek, politikai erők és szervezetek állnak;

E.  mivel a nicaraguai alelnök együttműködésre tett javaslatot, amely a nem kormányzati szervezeteknek folyósított pénzügyi támogatások tekintetében „együttes adóztatási” mechanizmus bevezetését, valamint a jogi követelményeknek állítólagosan eleget nem tevő több nem kormányzati szervezet kivizsgálását indítványozta, így például tizenhét emberi jogvédő szervezetet a „támogatások háromszögelésével” vádoltak meg;

F.  mivel a szexuális és reprodukciós jogokért küzdők ellen bűnügyi vizsgálatot indítottak, például egy olyan megerőszakolt leány esetében, akin az élete megmentése érdekében abortuszt hajtottak végre akkor, amikor az egészségügyi okokból szükséges abortuszt nem tekintették bűncselekménynek;

G.  mivel az Európai Unió 27 tagállama 2008. október 22-én az emberi jogi szervezetekről és az emberi jogi aktivistákról szóló sajtóközleményt adott ki;

H.  mivel a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítása, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása az Európai Unió külpolitikájának szerves részét képezi;

I.  mivel az Európai Unió és partnerei, amikor harmadik országokkal emberi jogi záradékot is tartalmazó megállapodást kötnek, azért vállalnak felelősséget, hogy tiszteletben tartják az emberi jogok nemzetközi normáit és e záradékokat magától értetődően kölcsönösen betartják;

J.  mivel január 26–27-én Brüsszelben sor kerül az EU–Közép-Amerika közötti partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások hatodik fordulójára;

K.  mivel az elmúlt két évtizedben Nicaraguában egyre súlyosabbá vált a szegénység,

1.  mély sajnálattal veszi tudomásul a választási folyamat lebonyolításának módját a november 9-i helyihatósági választáson, amelynek eredményei véleménye szerint nélkülöznek minden demokratikus legitimitást;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a csalás gyanúja miatt kialakult légkör egyes településeken tüntetésekhez és a politikai pártok támogatói közötti összecsapásokhoz vezetett, amelyekben sokan megsérültek és amely tovább mélyítette a már így is súlyos politikai válságot;

3.  kéri a nicaraguai kormányt, hogy haladéktalanul intézkedjen a kialakult helyzet csillapítása érdekében és kéri a nicaraguai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogvédő szervezetek munkáját;

4.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az emberi jogvédő szervezetek, azok tagjai, független újságírók és az Európai Bizottság Nicaraguában működő delegációjának képviselői az elmúlt hónapokban számos támadásnak és zaklatásnak voltak kitéve az állami hatalomhoz kapcsolódó emberek, politikai szféra és szervezetek részéről;

5.  kéri a politikai pártokat, hogy ítéljék el a támogatóik által elkövetett erőszakos cselekedeteket;

6.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy két politikai párt nem tudott részt venni a helyhatósági választásokon; hangot ad nyugtalanságának az ország demokratikus konszolidációjának előrehaladtával és kormányozhatóságával, különösen pedig az integrációs folyamatokkal és a tevékeny részvétellel kapcsolatban;

7.  sürgeti a nicaraguai kormányt és az állam különböző bíróságait, hogy tartsák tiszteletben a szólásszabadságot és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ezzel garantálva az ország demokratikus alapjainak megőrzését; kéri, hogy Nicaragua mihamarabb ratifikálja a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római alapokmányt;

8.  elégedetten üdvözli az EU 27 tagállamának 2008. október 22-i hivatalos sajtóközleményét, amelyben az emberi jogvédők és jogvédő szervezetek elleni támadásokat bejelentették;

9.  kéri, hogy az Európai Unió és a közép-amerikai országok közötti partnerségi tárgyalások során emlékeztessék Nicaraguát az Európai Unió által védett és szorgalmazott olyan elvek, mint a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartására;

10.  kéri a nicaraguai kormányt, hogy hatálytalanítsa az egészségügyi célú abortusz büntetését, amennyiben az anya élete veszélyben forog;

11.  felszólítja az EU tagállamokat, hogy vegyék fel a nicaraguai helyzet ügyét a nicaraguai hatóságokkal folytatott kétoldalú és többoldalú tárgyalások napirendjére;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-amerikai Parlamentnek és a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 63., 1999.12.3., 39. o.

Utolsó frissítés: 2008. december 17.Jogi nyilatkozat