Procedură : 2009/2550(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0135/2009

Texte depuse :

RC-B6-0135/2009

Dezbateri :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Voturi :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0142

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 93kWORD 63k
11 martie 2009
PE420.396
PE420.397
PE420.398
PE420.399
 
B6‑0135/2009}
B6‑0136/2009}
B6‑0137/2009}
B6‑0138/2009} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
   Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski și Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE
   Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt și Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
   Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel și Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   Verts/ALE (B6‑0135/2009)
   PPE-DE (B6‑0136/2009)
   UEN (B6‑0137/2009)
   ALDE (B6‑0138/2009)
referitoare la cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane și dialogul dintre Dalai Lama și guvernul chinez

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cea de-a 50-a aniversare a revoltei tibetane și dialogul dintre Dalai Lama și guvernul chinez 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind China și Tibetul, în special cele din 10 aprilie 2008 și 10 iulie 2008,

–  având în vedere declarația adresată de Dalai Lama Parlamentului European la 4 decembrie 2008,

–  având în vedere declarația privind Tibetul făcută de administrația Statelor Unite și Uniunea Europeană cu ocazia Summit-ului SUA-UE din 10 iunie 2008,

–  având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în martie 2009 se împlinesc 50 de ani de la părăsirea Tibetului de către Dalai Lama și începutul exilului său în India;

B.  întrucât cele opt runde de dialog dintre trimișii lui Dalai Lama și reprezentanții guvernului chinez nu au înregistrat progrese și nu sunt planificate alte discuții;

C.  întrucât Memorandumul privind o autonomie reală pentru poporul tibetan, elaborat la cererea guvernului chinez și prezentat de către trimișii lui Dalai Lama în cadrul celei de-a opta runde de dialog în noiembrie 2008, la Beijing, respectă principiile pe care se sprijină Constituția chineză și integritatea teritorială a Republicii Populare Chineze, dar a fost respins de guvernul chinez ca fiind o încercare de a obține „semi-independența” și „independența mascată”;

D.  întrucât Dalai Lama a făcut apel la nonviolență, a fost laureat al premiului Nobel pentru pace pentru eforturile sale și nu solicită independența Tibetului, ci reluarea negocierilor cu autoritățile chineze, în vederea ajungerii la acord politic global privind o autonomie reală, în cadrul Republicii Populare Chineze;

E.  întrucât în ultimele câteva zile autoritățile chineze au înăsprit securitatea în Tibet, interzicând jurnaliștilor și străinilor să viziteze regiunea și anulând permisele deja emise străinilor, desfășurând astfel o campanie de represalii violente împotriva poporului tibetan;

F.  întrucât un număr mare de călugări din mănăstirea An Tuo din provincia chineză Qinghai au fost arestați la 25 februarie 2009 în timpul unui marș pașnic, cu ocazia Anului Nou tibetan,

1.  îndeamnă guvernul chinez să considere Memorandumul privind o autonomie reală pentru poporul tibetan din noiembrie 2008 drept fundament pentru negocieri de substanță în vederea unei schimbări pozitive și semnificative în Tibet, respectând, totodată, principiile incluse în Constituția și legislația Republicii Populare Chineze;

2.  invită Consiliul să stabilească ce s-a întâmplat exact în cursul negocierilor dintre Republica Populară Chineză și trimișii Sfinției Sale Dalai Lama;

3.  invită Președinția Consiliului, cu ocazia celei de a 50-a aniversări a exilului în India al lui Dalai Lama, să adopte o declarație prin care să invite guvernul chinez să deschidă un dialog constructiv în vederea ajungerii la un acord politic global și să facă referire la Memorandumul privind o autonomie reală pentru poporul tibetan;

4.  condamnă toate actele de violență, fie că acestea au fost comise de demonstranți sau de represiunea disproporționată a forțelor de ordine;

5.  invită guvernul chinez să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele deținute doar pe motivul participării lor la proteste pașnice și să furnizeze o situație a tuturor persoanelor ucise sau declarate dispărute, precum și a tuturor persoanelor arestate și natura acuzațiilor care le sunt aduse;

6.  solicită autorităților chineze să asigure accesul presei străine în Tibet, inclusiv în zonele tibetane din afara Regiunii Autonome Tibet și să elimine permisele speciale necesare pentru accesul în Regiunea Autonomă Tibet;

7.  îndeamnă autoritățile chineze să asigure accesul neîngrădit în Tibet al experților ONU în domeniul drepturilor omului și al ONG-urilor internaționale acreditate, pentru a putea investiga situația la fața locului;

8.  îndeamnă Președinția Consiliului să ia inițiativa de a include problema Tibetului pe ordinea de zi unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale pentru a discuta modul în care Uniunea Europeană ar putea facilita progresele privind o soluție pentru Tibet;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze și Sfinției Sale Dalai Lama.

Ultima actualizare: 11 martie 2009Notă juridică