Eljárás : 2009/2570(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B6-0166/2009

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0166/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.21
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0214

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 89kWORD 57k
2009. március 30.
PE723.033
PE423.034
PE423.035
 
B6‑0166/2009}
B6‑0167/2009}
B6‑0168/2009} RC1
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján, előterjesztette:
   Doris Pack és Manolis Mavrommatis, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
   Christa Prets és Victor Boştinaru, a PSE képviselőcsoportja nevében
   Grażyna Staniszewska, az ALDE képviselőcsoport nevében
   Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile és Ewa Tomaszewska, az UEN képviselőcsoport nevében
   Gisela Kallenbach és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
   Věra Flasarová, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
   PPE-DE, PSE, ALDE (B6‑0166/2009)
   UEN (B6‑0167)
   Verts/ALE (B6‑0168/2009)
a kultúra Európa regionális fejlődésében betöltött szerepéről

 

Az Európai Parlament állásfoglalása a kultúra Európa regionális fejlődésében betöltött szerepéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményre,

–  tekintettel a Tanács 2007. május 24-i következtetéseire a kulturális és kreatív ágazatoknak a lisszaboni célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról,

–  tekintettel a Kultúra program (2007–2013) összefüggésében a kultúra területén megvalósított fellépésekre,

–  tekintettel az „Európai kulturális program a globalizálódó világban” című, 2008. április 10-i állásfoglalására,

–  tekintettel 2008. április 10-i állásfoglalására a kulturális iparágakról Európában,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel az európai kulturális tudat egyre jelentősebb eszközévé válik annak, hogy közelebb hozza egymáshoz az európaiakat, tiszteletben tartva ugyanakkor eltérő kulturális és nyelvi identitásukat,

B.  mivel az európai kultúrák stratégiai tényezők Európa fejlődésében helyi, regionális és nemzeti szinten, valamint a központi európai intézmények szintjén,

C.  mivel a nagyvárosok és a régiók a közös európai eszme és az Európai Unió fejlődéséhez való hozzájárulásuk révén európai szereplőkké válnak,

D.  mivel a civil társadalom kezdeményezésein alapuló kulturális projektek láthatóan eredményesek a régiók megerősítésében és fejlesztésében,

E.  mivel a regionális konferenciák kiváló alkalmat jelentenek arra, hogy a polgári kezdeményezések bemutassák projektjeiket és javaslataikat, megosszák egymással a bevált gyakorlatokat, és az illetékes felek párbeszédet folytassanak,

1.  hangsúlyozza, hogy a kultúrát, a kreativitást és a művészeteket magukban foglaló regionális és helyi fejlesztési stratégiák jelentősen hozzájárulnak az életminőség javításához az európai régiókban és városokban a kulturális sokféleség, a demokrácia, a részvétel és a kultúrák közti párbeszéd támogatásával;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy terjessze elő a kulturális fejlesztés európai régiókban való megerősítését célzó, kortárs kulturális tevékenységekre irányuló lehetséges intézkedések körét tartalmazó zöld könyvet;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a regionális hatóságokkal és a helyi civil társadalommal közösen támogassa a regionális konferenciákat;

4.  intézkedéseket és figyelemfelhívó kampányokat szorgalmaz a kulturális projektek regionális fejlesztésben betöltött szerepéről;

5.  felhívja az érintett feleket, hogy törekedjenek az ilyen projektek gyors és hatékony végrehajtására;

6.  azt várja a Bizottságtól, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be a Parlamentnek a kultúra regionális és helyi szinten gyakorolt hatásairól szóló tanulmányt, a tanulmányból levont következtetésekkel és az ezek alapján a Bizottság által tervezett fellépéssel együtt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Utolsó frissítés: 2009. március 31.Jogi nyilatkozat