Procedură : 2009/2579(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0197/2009

Texte depuse :

RC-B6-0197/2009

Dezbateri :

PV 24/04/2009 - 5.1
CRE 24/04/2009 - 5.1

Voturi :

PV 24/04/2009 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0309

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 112kWORD 81k
23 aprilie 2009
PE423.120
PE423.121
PE423.122
PE423.123
PE423.124
PE423.135
 
B6‑0197/2009}
B6‑0198/2009}
B6‑0199/2009}
B6‑0200/2009}
B6‑0241/2009}
B6‑0252/2009} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
   Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė și Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes și Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi și Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
   Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
   Raül Romeva i Rueda și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE
   André Brie, Vittorio Agnoletto și Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   UEN (B6‑0197/2009)
   PSE (B6‑0198/2009)
   PPE-DE (B6‑0199/2009)
   Verts/ALE (B6‑0200/2009)
   GUE/NGL (B6‑0241/2009)
   ALDE (B6‑0252/2009)
referitoare la drepturile femeilor în Afganistan

Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile femeilor în Afganistan 

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Afganistan și, în special, Rezoluția din 15 ianuarie 2009 referitoare la controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan,

–  având în vedere Declarația comună a delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Afganistanul și a Wolesi Jirga din 12 februarie 2009,

–  având în vedere Declarația finală a Conferinței Internaționale privind Afganistanul de la Haga din 31 martie 2009,

–  având în vedere declarația de la summitul NATO privind Afganistanul publicată de către șefii de stat și guvern care au participat la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord de la Strasbourg - Kehl din 4 aprilie 2009,

–  având în vedere Declarația comună a miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Europene și ai Statelor Unite privind legislația în Afganistan din 6 aprilie 2009,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Afganistanul este parte la mai multe instrumente internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale, în special la Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și Convenția internațională privind drepturile copilului;

B.  întrucât Constituția afgană din 4 ianuarie 2004 și stipulează, la articolul 22, că „cetățenii Afganistanului, bărbați și femei, au drepturi și obligații egale în fața legii” și faptul că aceasta este în conformitate cu tratatele internaționale ratificate de Afganistan;

C.  întrucât codul afgan al familiei conține, încă de la sfârșitul anilor șaptezeci, anumite dispoziții care recunosc drepturile femeilor în materie de sănătate și educație și având în vedere faptul că acesta este în curs de a fi revizuit în vederea armonizării sale cu Constituția din 2004;

D.  întrucât a fost constituită o Comisie independentă a drepturilor omului în iunie 2002, în urma acordurilor de la Bonn, prezidată de Sima Samar, și că aceasta are un cuvânt de spus în ceea ce privește apărarea drepturilor omului;

E.  întrucât noul proiect de lege referitor la statutul personal al femeilor șiite aprobat recent de cele două camere ale parlamentului afgan limitează în mod grav libertatea de mișcare a femeilor, refuzându-le dreptul de a-și părăsi domiciliul în lipsa unor „scopuri legitime”, obligându-le să se supună dorințelor sexuale ale soțului, legitimând astfel „violul conjugal” și încurajând discriminarea femeilor în sfera căsătoriei, a divorțului, a succesiunii și a accesului la educație și conducând, în acest mod, la încălcarea normelor internaționale în materie de drepturi ale omului și, în special, de drepturi ale femeii;

F.  întrucât acest proiect de lege, care ar afecta între 15 și 20% din populație, nu a fost încă pus în aplicare și nu a fost publicat în monitorul oficial al guvernului, în ciuda faptului că a fost semnat deja de președintele Afganistanului, Hamid Karzai;

G.  întrucât în urma criticilor care i s-au adus atât în Afganistan, cât și în străinătate, proiectul respectiv de lege a fost trimis Ministerului Justiției din Afganistan pentru a se verifica gradul în care textul său respectă angajamentele luate de guvernul afgan în ceea ce privește convențiile internaționale privind drepturile femeilor și drepturile omului în general, precum și Constituția;

H.  întrucât activiștii, în special apărătorii drepturilor femeilor, sunt în continuare ținta actelor de violență și întrucât un număr mare de persoane au căzut victime militanților, în special grupărilor radicale, printre acestea aflându-se Sitara Achakzai, o apărătoare afgană a drepturilor femeilor și membră a Consiliului local din Kandahar, Afganistan, care a fost ucisă în fața locuinței sale, precum și Gul Pecha și Abdul Aziz, care au fost uciși după ce au fost acuzați de săvârșirea unor acte imorale și condamnați la moarte de un consiliu de preoți conservatori, Malai Kakar, prima polițistă din Kandahar care conducea secția de poliție responsabilă cu investigațiile privind crimele comise împotriva femeilor din oraș;

I.  întrucât Perwiz Kambakhsh, un jurnalist afgan de 23 de ani fusese condamnat la moarte pentru răspândirea unui articol privind drepturile femeilor în lumea islamică și întrucât pedeapsa acestuia a fost schimbată la 20 de ani de închisoare în urma protestelor majore la nivel internațional;

J.  întrucât există în continuare cazuri în care sunt proliferate amenințări și sunt luate măsuri de intimidare împotriva femeilor active în viața politică sau care lucrează în afara casei, cazuri care au fost confirmate de rapoartele Organizației Națiunilor Unite; întrucât recent s-au primit informații conform cărora sunt întâmpinate dificultăți în ceea ce privește sporirea participării fetelor la sistemul de învățământ datorită opoziției militanților și grupărilor radicale;

K.  întrucât în decursul ultimilor ani au fost raportate cazuri de tinere care s-au autoincendiat pentru a scăpa de căsătorii forțate sau de violențe conjugale,

1.  solicită anularea proiectului de lege privind populația șiită din Afganistan, întrucât conținutul acesteia nu respectă principiul egalității de gen, astfel cum este stipulat în Constituție și în convențiile internaționale;

2.  subliniază riscurile care decurg din adoptarea unei legislații a cărei sferă de aplicare este limitată la anumite categorii ale populației și care încurajează, prin definiție, discriminarea și injustiția;

3.  recomandă Ministerului afgan al Justiției să abroge toate legile care dau naștere unei discriminări împotriva femeilor și care contravin tratatelor internaționale la care Afganistanul este parte;

4.  consideră că angajamentul Afganistanului pentru respectarea drepturilor omului în general și a drepturilor femeilor în special este esențial pentru dezvoltarea democratică a țării, întrucât acestea joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea țării și trebuie să poată beneficia pe deplin de drepturile lor fundamentale și democratice; își reafirmă sprijinul pentru lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, inclusiv religioasă și de gen;

5.  reamintește că documentul de strategie al Uniunii Europene referitor la Afganistan pentru perioada 2007-2013 consideră egalitatea de gen și drepturile femeii o premisă esențială a strategiei naționale de dezvoltare a Afganistanului;

6.  salută curajul femeilor afgane care au manifestat la Kabul împotriva noului proiect de lege și își exprimă sprijinul pentru acestea; condamnă actele de violență cărora le-au căzut victime cu ocazia acestei manifestări și solicită autorităților afgane să le asigure protecția;

7.  condamnă asasinarea apărătorilor drepturilor omului și ai emancipării femeilor afgane și, în special, asasinarea recentă a deputatei regionale Sitara Achikzai;

8.  își exprimă consternarea cu privire la faptul că Curtea Supremă afgană a confirmat pedeapsa de 20 de ani de închisoare a lui Perwiz Kambakhsh pentru blasfemie și îl invită pe președintele Karzai să îl grațieze pe dl Kambakhsh și să autorizeze eliberarea acestuia;

9.  solicită autorităților afgane, inclusiv autorităților locale, să ia toate măsurile posibile pentru protejarea femeilor de violența sexuală și de alte forme de violență legată de gen și să aducă în fața justiției autorii unor astfel de fapte;

10.  consideră că progresele realizate în domeniul egalității de gen în ultimii ani în urma unor eforturi enorme nu ar trebui să fie sacrificate în beneficiul negocierilor pre-electorale între partide;

11.  încurajează candidaturile femeilor la alegerile prezidențiale prevăzute pentru 20 august 2009 și insistă ca femeile afgane să poată participa pe deplin la procesul decizional, în numele dreptului lor propriu, inclusiv dreptul de a fi alese și numite în funcții naționale importante;

12.  invită Comisia, Consiliul și statele membre să continue să ridice problema legii privind statutul personal al femeilor șiite și a tuturor cazurilor de discriminare împotriva femeilor și a copiilor, subliniind, în același timp, faptul că acestea sunt inacceptabile și incompatibile cu angajamentele luate pe termen lung de comunitatea internațională în scopul sprijinirii eforturilor de reabilitare și reconstrucție ale Afganistanului;

13.  solicită Comisiei să acorde sprijin direct finanțării și includerii în cadrul unor programe Ministerului afgan pentru problemele femeilor și să sprijine integrarea sistematică a perspectivei de gen în toate politicile sale pentru dezvoltare în Afganistan;

14.  solicită Fondului de Dezvoltare pentru Femei al Organizației Națiunilor Unite (UNIFEM) să fie foarte vigilent;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernului și parlamentului Republicii Islamice Afganistan și Comisiei independente pentru drepturile omului.

Ultima actualizare: 23 aprilie 2009Notă juridică