Procedūra : 2009/2605(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0273/2009

Pateikti tekstai :

RC-B6-0273/2009

Debatai :

PV 07/05/2009 - 13.3
CRE 07/05/2009 - 13.3

Balsavimas :

PV 07/05/2009 - 14.3
CRE 07/05/2009 - 14.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0393

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 100kWORD 68k
2009 m. gegužės 6 d.
PE423.189
PE423.197
PE423.199
 
B6‑0273/2009}
B6‑0281/2009}
B6‑0283/2009} RC1
pateiktas su prašymu įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
   Fernando Fernández Martín, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pilar Ayuso, Sérgio Marques, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu
   Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marios Matsakis ir Toomas Savi ALDE frakcijos vardu
   Cristiana Muscardini, Inese Vaidere ir Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   PPE-DE (B6‑0273/2009)
   ALDE (B6‑0281/2009)
   UEN (B6‑0283/2009)
dėl Manuelio Rosaleso atvejo Venesueloje

Europos Parlamento rezoliucija dėl Manuelio Rosaleso atvejo Venesueloje 

Europos Parlamentas,

–  – atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl Venesuelos ir ypač į savo 2007 m. gegužės 24 d. rezoliuciją dėl Kanalo „Radio Caracas TV“ Venesueloje atvejo ir į 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl politinių teisių atėmimo Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Venesueloje įtempta politinė padėtis ir kadangi pastaruoju metu susirūpinimą kelia polinkis į autoritarizmą – kaltinimai, grasinimai, bauginimai ir opozicijos, demokratiškai išrinktų merų ir gubernatorių, studentų ir žurnalistų judėjimų politiniai bei teisiniai persekiojimai, demokratinių taisyklių pakeitimai, visiškas valdžios padalijimo principo nesilaikymas ir nepakankama pagarba Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstitucijai ir teisės aktams,

B.  kadangi buvusiam kandidatui į prezidentus buvusiam Zulijos valstijos gubernatoriui ir demokratiškai išrinktam Marakaibo miesto merui Manueliui Rosalesui, opozicijos lyderiui, kuriam Prezidentas H. Chavez ne kartą viešai grasino susidorojimu ir kuriam buvo iškelta byla, remiantis 2004 m. skundu, kuriame jis kaltinamas dėl finansinių trūkumų pajamų deklaracijoje, pateiktoje tuo metu, kai jis buvo Zulijos valstijos gubernatorius, taip pat, kurioje ryškūs visi politinio persekiojimo požymiai, kurioje nesilaikoma tinkamo proceso reikalavimų, nepakankamai užtikrinamos procesinės teisės ir kurios baigtis jau aiški – bus priimtas politinis kaltinamasis nuosprendis,

C.  kadangi Manuel Rosales dėl patiriamo politinio persekiojimo pasiprašė politinio prieglobsčio Peru Respublikoje ir kadangi šios šalies valdžia, atsižvelgdama į bylos politinius ir humanitarinius aspektus, jam suteikė prieglobstį, tai išprovokavo Venesuelą nedelsiant iš Peru atšaukti savo ambasadorių,

D.  kadangi akivaizdu, kad šie opozicijos lyderio kaltinimai politiškai pagrįsti ir kad vykdomoji valdžia kontroliuoja teismus; kadangi Vyriausybė rengia naujas priemones, kurias pritaikius bus dar labiau sumažintas teismų nepriklausomumas, taigi bus beveik neįmanoma Venesueloje tikėtis teisingo teismo,

D.  kadangi balandžio 2 d. ginkluoti karo žvalgybos agentai sulaikė atsargos generolą Raúlį Isaíasą Baduelį, kuris visai neseniai buvo Prezidento Chavezo vyriausybės gynybos ministras, tačiau tapo opozicijos nariu; kadangi po to, kai tapo opozicijos nariu, buvo apkaltintas, jog pasisavino ginkluotųjų pajėgų lėšas, tuo laikotarpiu, kai buvo gynybos ministru,

E.  kadangi opozicijos lyderis Antonio Ledezma, kuris praėjusių metų lapkričio mėnesį demokratiškai išrinktas Karakaso meru, negalėjo eiti savo pareigų, kadangi Karakaso meriją, kuri yra Vyriausybės rūmuose, neteisėtai užėmė bolivaro grupuotės ir iki šios dienos Vidaus reikalų ministerija nepadarė nieko, kad jas išstumtų; kadangi Prezidentas H. Chavez neseniai patvirtino sostinės rajono įstatymą, pagal kurį tiesiogiai keičiama mero kompetencija, Respublikos Prezidentas savo nuožiūra skiria Karakaso gubernatorių, kuriam būtų atskaitingas Karakaso meras, ir kuriam pereina beveik visa Karakaso mero kompetencija, įskaitant socialinių būstų, plėtros planų rengimo ir vykdymo srityse, taip pat decentralizuoto sostinės rajono administracinių institucijų priežiūra,

F.  kadangi Karakaso meras ne tik netenka beveik visos kompetencijos, bet ir vykdoma prieš jį nukreipta persekiojimo, grasinimų, įžeidimų ir šmeižto kampanija, kurią tiesiogiai kursto Respublikos Prezidentas,

G.  kadangi kovo mėnesį vadovaudamiesi Respublikos Prezidento įsakymais, pagrįstais įstatymu, pagal kurį Venesuelos vykdomajai valdžiai pereina uostų ir oro uostų valdymas, kariškiai okupavo daugelį uostų ir oro uostų, ypač tuose regionuose, kuriuos valdė opozicijos nariai; kadangi šiomis priemonėmis bandoma finansiškai ir ekonomiškai susilpninti politinius oponentus; kadangi pagal Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstitucijos 164 straipsnio 10 dalį uostų, oro uostų, kelių ir greitkelių administravimas priklauso išskirtinei valstijų gubernatorių, kurie turi savo veiksmus koordinuoti su centrine valdžia, kompetencijai, o ne centrinės valdžios kompetencijai,

H.  kadangi neseniai priimtame, precedentų neturinčiame teismo nuosprendyje, kurį priėmė teisėja Marjori Calderón (ji ištekėjusi už aukšto Venesuelos vieningosios socialistų partijos pareigūno), policijos komisarai Ivan Simonovis, Lázaro Forero ir Henry Vivas ir dar aštuoni savivaldybės policijos pareigūnai nepateikus jiems nė vieno kaltinimo nuteisti aukščiausia pagal Venesuelos baudžiamąjį kodeksą bausme – trisdešimčia metų kalėjimo; šie asmenys daugiau nei penkerius metus buvo kalinami policijos areštinėse, į kurias nepateko dienos šviesa; kadangi nuosprendis priimtas Venesuelos istorijoje ilgiausiai trukusioje byloje, kurioje buvo daugybė procesinių pažeidimų ir kurioje negerbiamos pačios pagrindinės kaltinamųjų procesinės teisės; taip pat kadangi iš devyniolikos 2002 m. balandžio 11 d. padarytų nusikaltimų už tris kaltinamieji nuteisti be jokių įkalčių, o dauguma liko neatskleista, neatsižvelgiant į tai, kad buvo daugybė liudijimų, televizijos kadrų ir dokumentinių įrodymų, iš kurių aiškiai matyti ginkluotųjų bolivaro grupuočių atsakomybė,

I.  kadangi Respublikos Prezidentas ne kartą yra padaręs įžeidžiančių ir žeminančių pareiškimų apie užsieniečius, tačiau kiekvieną kartą, kai buvo kritikuojama jo šalis, nedelsdamas reaguodavo išleisdamas dekretą, pagal kurį užsieniečiai, kritikavę jo šalį, būdavo išsiunčiami, taip pat per prievartą buvo išsiųstas vienas šio Parlamento deputatas,

J.  kadangi Prezidentas H. Chávez vasario mėnesį surengė antrą referendumą, siekdamas pritarimo neribotam prezidento ir kitų renkamų valstybės pareigūnų kadencijų skaičiui, neatsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. jis pralaimėjo konstitucinės reformos referendumą, kuriame buvo siūlomas tas pats klausimas, taigi buvo pažeista Venesuelos Konstitucija, pagal kurią draudžiamą tą patį klausimą pateikti du kartus per tą pačią Asamblėjos kadenciją,

K.  kadangi Venesuelos Vyriausybė nusprendė, kad oficiali Europos Parlamento delegacija, kuri po keleto nepateisinamų Venesuelos Vyriausybės atidėliojimų pirmą kovo savaitę jau buvo numačiusi vizitą į šią šalį, yra nepageidaujama,

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties ir demokratijos kokybės pablogėjimo Venesueloje, kuriai gresia žlugimas dėl to, kad Respublikos Prezidentas sukaupė valdžią ir vis didėja autoritarizmas;

2.  reiškia solidarumą su visais, kurie patiria politinį persekiojimą Venesueloje, persekiojimą, kurį šiuo metu simbolizuoja Manuelio Rosaleso atvejis; džiaugiasi Peru Vyriausybės sprendimu Manueliui Rosalesui suteikti politinį prieglobstį; griežtai smerkia grasinimus, smurtą, piktnaudžiavimą valdžia ir teisėsaugos naudojimą politiniais tikslais siekiant įbauginti ir pašalinti oponentus;

3.  primena, kad pagal Amerikos valstybių organizacijos parengtą Amerikos demokratijos chartiją siekiant demokratinės valdžios būtinas ne tik neabejotinas jos kilmės legitimumas, patvirtintas ir įgytas viešuose rinkimuose, bet ir valdymas turi būti legitimus, vykdomas pagal galiojančias taisykles, Konstituciją ir teisės aktus, o teisinės valstybės principai turėtų užtikrinti visiškai demokratinį valdymą, taip pat būtina pagarba taikiems ir demokratiškiems oponentams, ypač jei jie išrinkti ar jie turi viešuosius įgaliojimus;

4.  ragina šalies valdžios institucijas, ypač Respublikos Prezidentą, vykdant politinę veiklą naudotis dialogu, pagalba teisinės valstybės principams ir Konstitucijos teisėtumu, taip pat politinių oponentų tolerancija, siekiant, kad skirtingoms Venesuelos politinėms ar visuomeninėms pažiūroms viešajame gyenime būtų tinkamai atstovaujama ir apie jas būtų tinkamai informuojama;

5.  ragina Venesuelos Vyriausybę laikytis Venesuelos pasirašytų ir ratifikuotų tarptautinių susitarimų ir juos vykdyti, įskaitant Amerikos žmogaus teisių konvenciją, ypač atsižvelgiant į nuostatas, kuriose deklaruojamos politinės teisės, nustatytos 23 straipsnio 1 dalyje, taip pat Tarptautinio civilinių ir politinių teisių pakto 2 ir 25 straipsniuose;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat Amerikos šalių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai, MERCOSUR šalių parlamentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.

Atnaujinta: 2009 m. gegužės 6 d.Teisinis pranešimas